Radisson Blu Alcron Hotel, Prague

Židovské město (Josefov)


Mezi nejnavštěvovanější pražské památky patří bezesporu světově proslulé Židovské město, známé také jako Josefov, nebo Židovské ghetto. Hostům ubytovaným v hotelu Radisson Blu Alcron doporučujeme vydat se do Židovského města krásnou procházkou z hotelu přes Václavské a Staroměstské náměstí a Pařížskou třídu, která je nejluxusnější ulicí v Praze, plnou obchodů světových značek. Celá procházka Vám nezabere více než 30 minut.

Pohnutá historie Židovského města sahá až do 13. století, kdy bylo z vůle panovníka pražským židům přikázáno přestěhovat se z různých částí Prahy na jedno místo. Díky ochraně českých králů se z Židovského města postupně stalo největší židovské sídliště v Evropě, ekonomické a kulturní středisko obrovského významu. Důkazem prosperity se stala také výstavba Staronové synagogy v závěru 13. století, která je dnes nejstarší dochovanou synagogou v Evropě.

Zlatým věkem Židovského města byla doba panování Rudolfa II. Z tohoto období pochází synagogy Meiselova, Vysoká a Pinkasova a také příběh, který určitě znáte – legenda o Golemovi a jeho stvořiteli rabi Löwovi.

Naneštěstí do osudů Židovského města významě zasáhla nešťastná “pražská asanace” z let 1893 – 1913, která bohužel ochudila Židovské město o řadu středověkých domů a synagog.

I tak ale nejcenější památky včtně šesti synagog a Strého židovského hřbitova, které se podařilo zachránit, tvoří nejzachovalejší komplex židovských památek v celé Evropě.