Radisson Blu Alcron Hotel, Prague

Katedrála sv. Víta


Nádherný gotický chrám - katedrála sv. Víta – se tyčí nad Prahou jako její nejvýraznější symbol. Chrám nejdete v areálu 3. nádvoří Pražského hradu a patří k nejnavštěvovanějším památkám Prahy a vůbec celé České republiky. Žádný návštěvník Prahy nemůže prohlídku katedrály a celého areálu Pražského hradu při své návštěvě Prahy vynechat.

Katedrála vznikla na místě starší románské balziliky z popudu císaře a českého krále Karla IV. z dynastie Lucemburků. Stavba mohutného chrámu započala v roce 1344 a protáhla se na téměř 600 let. Stěžejní části stavby jako chór s věncem kaplí, kaple sv. Václava, spodní část hlavní věže, nebo Zlatá brána byly dokončeny ještě v průběhu 14. století díky prvním dvěma stavitelům katedrály – Matyáši z Arrasu a Petru Parléři. Poslední fáze výstavby byla realizována až v letech 1873 – 1929.

Okolí katedrály a základní vstup do trojlodí je zdarma. Určitě se ale vyplatí prohlídka celého chrámu, která je zahrnuta do obou prohlídkových okruhů Pražského hradu – velkého okruhu (Starý královský palác, expozice Příběhu Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác) i malého okruhu (Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Katedrála sv. Víta). Samostatně přístupná je i Velká jižní věž katedrály, odkud se nabízí pravděpodobně nejkrásnější výhled na Prahu.

Prohlídka všech zajímavostí katedrály a celého Pražského hradu zabere určitě celý den a rozhodně stojí za to. Vždyť jde o sídlo českých králů a králeven, ve Svatovítském chrámu, byli po staletí korunováni a v královském mauzoleu v katedrále našli také místo posledního odpočinku. Ubytujte se v hotelu Radisson Blu Alcron, který je od Pražského hradu vzdálen jen cca 45 minut chůze a naše oddělení Concierge Vám pomůže návštěvu Pražského hradu a Katedrály sv. Víta podrobně naplánovat.