Radisson Blu Alcron Hotel, Prague

Responsible Business – buďme zodpovědní


Důležitou součástí širšího závazku trvale udržitelného rozvoje hotelové skupiny Rezidor Hotel Group je již mnoho let odpovědnost za životní prostředí a místní komunitu. V roce 2001 byl tento závazek posílen a zařazen do rámce programu nazvaného „zodpovědné obchodování“Responsible Business (RB). Každý hotel má svůj vlastní Akční plán RB, který zahrnuje oblasti, jako jsou např. aktivní pomoc komunitě, kulturní dědictví, práva zaměstnanců a dětí’, zdraví a bezpečnost či zlepšování životního prostředí.

Hotely spolupracují s místními dobročinnými organizacemi a podnikovou mezinárodní dobročinnou organizací World Childhood Foundation podporovanou hotelovou skupinou Rezidor. Posláním nadace je chránit práva dětí a napomáhat zlepšování životních podmínek ohrožených a zneužívaných dětí na celém světě.

Příklady aktivit a výsledků RB v tomto hotelu:

  • Poskytujeme občerstvení a dárky pro 'dětský domov a domov důchodců' v Pyšelích.
  • Spolupracujeme s dětským domovem v Krnsku, kde pořádáme školu vaření, pečení vánočního cukroví a další aktivity.'
  • Pražský hotel Radisson Blu Alcron získal ocenění Green Key (Zelený klíč), které je podobným podnikům udělováno po splnění řady ekologických kritérií. 
  • Hotel je aktivním partnerem organizace UNICEF.
Hotel také vytvořil vlastní dobročinný projekt, Večeře pro dobrou věc. Jedná se o speciální školu vaření s Michelinem oceněným šéfkuchařem Romanem Paulusem. Veškerý zisk z tohoto večera posíláme organizaci Dobrý anděl. Dobrý anděl pomáhá rodinám s finančními potížemi v důsledku rakoviny jednoho z jejích členů.