PRIVATLIVSPOLITIK FOR RADISSON HOTEL GROUP


PRIVATLIVSPOLITIK FOR RADISSON HOTEL GROUP

Senest revideret den 25. maj 2018

Anvendelsesområde for denne politik
Definitioner
Proces for hotelbooking
Hotelgæster
Loyalitetsprogrammer
Gavekort
Abonnement på vores nyhedsbreve
Mobilapps
Websiteformularer
Møder og arrangementer
Analyse
Sociale medier og online anmeldelser
Dine rettigheder –i henhold til EU's privatlivslovgivning
Dine rettigheder –Ikke-EU-brugere
Sikkerhedsforanstaltninger
Hvilke regler gælder for børn?
Hvordan deles dine persondata med tredjeparter?
Internationale dataoverførsler
Hvor længe vil vi holde dine persondata?
Gælder denne privatlivspolitik for tredjepartswebsites?
Hvad sker der, hvis vi ændrer denne politik?
Sådan kontakter du os

Anvendelsesområde for denne politik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Radisson Hotel Group og dets tilknyttede virksomheder og datterselskaber ( “vi ”eller “os ”) indsamler, bruger, konsulterer eller på anden måde behandler en persons ’persondata.

Denne privatlivspolitik gælder globalt, men afhængigt af hvor du bor, kan nogle specifikke bestemmelser i denne privatlivspolitik ikke finde anvendelse på dig.

I henhold til EU-lovgivningen om privatlivets fred kan Radisson Hospitality Inc. og/eller Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA afhængigt af den type persondata, der beskrives i denne privatlivspolitik, fungere som den eneste dataansvarlige eller en fælles dataansvarlig. Hvis de er fællesansvarlig for data, fastlægger begge enheder i fællesskab midlerne til og formålet med behandlingen af dine persondata. Hvad dette betyder for dig, er, at du kan udøve dine rettigheder mod en af de fælles dataansvarlige ved at kontakte et af selskaberne som beskrevet nedenfor.

I nogle af de situationer, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, vil hotellet, hvor du har foretaget en booking og/eller et ophold, også behandle dine data som en (fælles eller ene) ansvarlig. Hotellet har eneansvar for sine behandlingsaktiviteter, der hvor de er den eneste dataansvarlige.

Radisson Hospitality, Inc. er et selskab omfattet af amerikansk lovgivning, der har sit hjemsted og sine kontorer i 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305, USA, telefonnummer: +1 (763) 212-5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA er et selskab omfattet af belgisk lovgivning, der er registreret hos den belgiske Crossroads Bank for Enterprises med firmanummeret 0442.832.318, og som har hjemsted og kontor i Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, telefonnummer: +32 2 702 9200.

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores brugere og kunder.

Denne privatlivspolitik er beregnet til at informere dig om, hvordan vi indsamler, definerer og bruger persondata, som du giver os, når du bruger vores websites og mobilapps, eller når du stoler på vores indkvarteringstjenester. Du bedes læse denne privatlivspolitik omhyggeligt. Bemærk venligst, at hvis du planlægger at sende en anden persons ’persondatadata til os, for eksempel når du foretager en bestilling på deres vegne, kan du kun give os den pågældende persons ’oplysninger med deres samtykke, og efter at de har fået adgang til oplysninger om, hvordan vi vil bruge deres oplysninger, herunder formålene angivet i denne privatlivspolitik.

Denne politik indeholder en beskrivelse af dine databeskyttelsesrettigheder , herunder en ret til at gøre indsigelse mod nogle af de behandlingsaktiviteter, vi udfører. Bemærk venligst, at dine rettigheder som registreret person kan variere, alt efter hvor du bor.

EU's lovgivning om privatlivets fred kræver, at vi er specifikke omkring vores begrundelser og retlige grunde til at bruge dine persondata. Derfor – og alene i henhold til EU's lovgivning om privatlivets fred – beskriver nedenstående information de typer af data, vi behandler, hvor vi får dine data fra, begrundelserne for vores behandling af dataene, og hvem vi kan dele dine data med. Bortset fra afsnittene om “kategorier af behandlede data ”angivet i nedenstående oplysninger, har intet til formål at binde os til vores brugere uden for EU.

Landespecifikke bestemmelser

Vær opmærksom på, at der kan være lokale variationer i denne privatlivspolitik for at overholde lokal lovgivning.

Særligt kan der være lokale afvigelser inden for EU, hvor du i så fald skal tale med dit hotels ’reception for mere information eller kontakte os på privacyquestion@radissonhotels.com. Hvis du har spørgsmål om et enkelt hotels’praksis eller oplysningerne, de leverer, bedes du kontakte hotellet direkte.

Definitioner

Datterselskaber og filialer: Ethvert selskab, firma, partnerskab eller anden enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med Radisson Hospitality Inc. og/eller Radisson Hospitality SPRL/BVBA.

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af persondata.

EU-lovgivning om privatlivets fred: Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data ( “GDPR”) samt enhver lovgivning og/eller regulering, der gennemføres eller oprettes i henhold til GDPR og lovgivningen om e-privatlivets fred, eller som ændrer, erstatter, affatter eller konsoliderer nogen af dem, og alle andre nationale gældende love om behandling af persondata og privatlivets fred.

Databehandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller andet organ, der behandler persondata på vegne af den dataansvarlige.

Modtager: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som persondataene offentliggøres til, hvad end det er en tredjepart eller ej.

Tredjepart: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller andet organ foruden den registrerede person, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der i henhold til den dataansvarlige eller databehandleren har beføjelse til at behandle persondata.

Tilsynsmyndighed: En uafhængig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 i GDPR.

Persondata: Eventuelle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ( “den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Databehandling: Enhver handling eller et sæt af handlinger, der udføres på persondata eller på sæt af persondata (med eller uden automatiske midler), såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse gennem transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Værn om privatlivets fred: Den juridiske ramme mellem EU og USA og Schweiz og USA, der er udformet af det amerikanske handelsministerium, Europa-Kommissionen og den schweiziske administration for at give virksomheder på begge sider af Atlanterhavet en mekanisme til at overholde databeskyttelseskravene, når de overfører persondata fra Den Europæiske Union og Schweiz til USA til støtte for transatlantisk handel.

Radisson Hotel Group: Radissons administrative enheder, herunder, men ikke begrænset til, Radisson Hospitality, Inc. og Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, men også hotellerne, der opererer under Radisson Hospitality-brands (inklusive, men ikke begrænset til, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection og Park Inn).

Standardkontraktbestemmelser: Sæt af standardkontraktbestemmelser for overførsler som vedtaget af Europa-Kommissionen til international overførsel af persondata.

Brud på persondata: Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til overførte, oplagrede eller på anden måde behandlede persondata.

Proces for hotelbooking

1.  Proces for hotelbooking

Med hensyn til processen for hotelbooking, –hvad end den sker online på et af vores brands websteder, via en online bookingkanal, via et rejsebureau, via vores callcenter eller direkte på hotellet, –så behandler vi dine persondata med det formål at (i) gøre det muligt for dig at booke et værelse på hotellet efter eget valg; (ii) verificere tilgængeligheden af hotellet og forvalte bookingen; (iii) sende dig en bookingbekræftelse og (iv) sende dig ikke-kommercielle e-mails før ankomst. Du kan til enhver tid afmelde dig de forudgående e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Kategorier af behandlede data

Adresse; dato for ankomst- og afrejse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato; Radisson Rewards-medlemsnummer; telefonnummer; titel

Datakilde

Afhængig af den anvendte bookingmekanisme:

 • Direkte fra dig gennem den online bookingformular
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt til at indgå og udføre en kontrakt.

Datamodtagere

 • Dit eget valg af Radisson-hotel
 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere, der er involveret i den (online) bookingproces
 • IT-udbydere
 • Udbyder af e-mailkommunikationstjeneste

2.  Afbrudt eller ufuldstændig online bookingproces (forladt indkøbskurv)

Når du booker online, men af en eller anden grund ikke kan færdiggøre bookingprocessen, behandler vi dine persondata med det formål at gøre det nemt for dig at fortsætte den online bookingproces ved at sende dig en e-mail, der indeholder et link til den online bookingformular, som er udfyldt på baggrund af de data, du allerede havde angivet i formularen.

Kategorier af behandlede data

Adresse; dato for ankomst- og afrejse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato; Radisson Rewards-medlemsnummer; telefonnummer; titel

Datakilde

Direkte fra dig gennem den online bookingformular

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at markedsføre en afbrudt eller ufuldstændig bookingproces på ny. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Udbyder af e-mailkommunikationstjeneste
 • Udbyder af målrettet reklame

3.  Undersøgelser om gæsters tilfredshed

Vi kan sende dig tilfredshedsundersøgelser via e-mail under eller efter dit ophold for at gøre det muligt for os at måle vores hotellers præstation. Du kan til enhver tid afmelde dig fra vores e-mails med tilfredshedsundersøgelser ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Kategorier af behandlede data

Bopælsland; dato for ankomst og afrejse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; nationalitet; Radisson Rewards-medlemsnummer; opholdsoplysninger

Datakilde

Afhængig af den anvendte bookingmekanisme:

 • Direkte fra dig gennem bookingformularen
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at sikre og følge op på den gode præstation af den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • Udbyder af undersøgelse om gæsters tilfredshed

4.  Analyse af servicemails

I forbindelse med servicemails, hvilket omfatter e-mails med tilfredshedsundersøgelser og eventuelle ikke-kommercielle e-mails før ankomst vedrørende din booking, kan vi behandle og indsamle dine persondata, og især om du har åbnet og reageret på en servicemail til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores servicemails. Du kan til enhver tid afmelde dig vores servicemails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, vi behandler til dette formål, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med.

Kategorier af behandlede data

E-mailadresse; klikadfærd i e-mails; åbningsadfærd for e-mails; fornavn/efternavn; Radisson Rewards-medlemsnummer

Datakilde

Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters klikadfærd i e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af e-mailanalyse

Hotelgæster

1.  Check-in og check-ud på hotel

Når du opholder dig på dit valgte hotel, indsamler og behandler vi dine persondata med det formål at (i) registrere din ankomst på og afrejse fra hotellet; (ii) tildele dig et nøglekort til dit værelse eller lade dig bruge din mobilenhed som rumnøgle; (iii) få et kreditkortsgaranti eller hoteldepositum for at sikre betaling af dit ophold; (iv) administrere (og arkivere) dit hotelregistreringskort; (v) oprette eller opdatere din profil i vores hotelforvaltningssystem; (vi) vurdere din berettigelse til en rumopgradering og forvalte dette, hvis det er relevant; (vii) forvalte betaling af dit ophold; (viii) etablere, printe eller afsende en faktura for dit ophold og (ix) betale en provision til dit rejsebureau (hvis det er relevant).

I tilfælde af, at du har booket et værelse i et af vores hoteller, men ikke dukker op –at annullere –på ankomstdagen, behandler vi dine persondata med det formål at (i) annullere dit ophold og eventuelle andre bookinger, du måtte have foretaget, og (ii) forvalte, behandle og afregne eventuel udestående betaling.

Kategorier af behandlede data

Adresse; bookinger (hotel, restaurant, begivenhed, teater mv.); dato for ankomst og afrejse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato; Radisson Rewards-medlemsnummer; telefonnummer; titel

Datakilde

Afhængig af den anvendte bookingmekanisme:

 • Direkte fra dig gennem bookingformularen
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos
 • Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at udføre den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Dit rejsebureau, hvis det er relevant

2.  Kreditgrænserapporter

For at sikre betaling fra alle gæster, der opholder sig i et hotelværelse, bliver hver gæst på hotellet bedt om et kreditkort eller depositum ved ankomsten. For at sikre, at du ikke overskrider din kreditgrænse under dit ophold, producerer vi en kreditgrænserapport flere gange om dagen med det formål at kontrollere, om din kreditgrænse er overskredet. Disse kreditgrænserapporter kan indeholde dine persondata. Bemærk venligst, at disse kreditgrænserapporter i begrænset omfang kan være underlagt en af vores interne finansielle revisioner og kan derfor blive tilgået af medlemmerne af vores interne revisionsafdeling for at sikre, at vores hoteller følger de interne retningslinjer og politikker for Radisson Hotel Group.

Kategorier af behandlede data

Dato for ankomst og afrejse; fornavn/efternavn; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato

Datakilde

Afhængig af den anvendte bookingmekanisme:

 • Direkte fra dig gennem bookingformularen
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos
 • Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at sikre gennemførelsen af den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere

3.  Hotelophold

Når du bor i et af vores hoteller, bestræber vi os på at gøre dit ophold så behageligt som muligt. Dette kræver behandling af dine persondata med henblik på at levere specifikke tjenester under dit ophold. Disse tjenester omfatter (i) husholdning og vedligeholdelse; (ii) tilbagelevering af tabte eller glemte ting til dig og/eller (iii) forvaltning af du og dine medfølgende gæsters ’præferencer såsom kostbehov og pudepræferencer for at give dig en bedre service under dit ophold hos os.

Kategorier af behandlede data

Adresse; forbrugsvaner; dato for ankomst og afrejse; kostbehov; e-mailadresse; fornavn/efternavn; fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster; andre præferencer; telefonnummer

Datakilde

Afhængig af den anvendte bookingmekanisme:

 • Direkte fra dig gennem bookingformularen
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Fra det Radisson-hotel, du foretog en direkte booking hos
 • Direkte fra dig under dit ophold på hotellet

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at organisere sine daglige hotelvedligeholdelsesaktiviteter, at tilpasse de leverede tjenester og/eller at kunne identificere ejeren af en tabt eller glemt genstand. Med hensyn til de begrænsede persondata, der behandles og deles til dette formål, har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Hotelpersonale, herunder husholdning, vedligeholdelse, reception og/eller andet berørt hotelpersonale
 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere

4.  Yderligere tjenester og faciliteter til hotelgæster

I mange af vores hoteller kan du drage fordel af yderligere tjenester og faciliteter såsom morgenmad, roomservice, minibar, pool, restauranter og barer, spa-behandlinger, vaskeriydelser, parkering, taxaanmodninger, gratis wi-fi osv. Skulle du benytte dig af yderligere tjenester eller faciliteter på et af vores hoteller, kan dine persondata behandles til at (i) håndtere bookingen og brugen af sådanne yderligere hotelydelser og/eller faciliteter; (ii) påføre eventuelle forhåndsbookinger af yderligere tjenester og/eller faciliteter til din fil og (iii) tilpasse tilbagevendende gæsters ’ankomst til hotellet samt valg af værelsesfaciliteter og værelsesfunktioner og (iv) administrere de afholdte udgifter til sådanne yderligere tjenester og/eller faciliteter.

Kategorier af behandlede data

Forbrugsvaner; dato for ankomst- og afrejse; kostkrav; e-mailadresse; fornavn/efternavn; fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato; Radisson Rewards-medlemsnummer; titel

Datakilde

 • Direkte fra dig gennem den online bookingformular
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet
 • Direkte fra dig, når du anmoder om din ekstra tjenesteydelse/facilitet ved hotellets reception eller hos conciergen

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt med henblik på indgåelse af en kontrakt og/eller at udføre kontrakten.

Datamodtagere

 • Hotelpersonale, herunder receptionen, roomservice og/eller andet berørt hotelpersonale
 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere

Loyalitetsprogrammer

1.  Radisson Rewards

Radisson Rewards er et globalt hotelbelønningsprogram, der finder anvendelse på Radisson Hotel Groups hoteller, og som er tilgængelig for gæster, der bor i vores hoteller, og erhvervspartnere, uanset om erhvervspartnerne selv er gæster eller booker på vegne af andre. Radisson Rewards-programmet forvaltes af Radisson Hospitality, Inc og giver dig en række fordele under dit ophold på vores hotel. Programmet giver dig også mulighed for at samle Radisson Rewards-point under dit ophold i vores hoteller, og når du køber fra vores udvalgte partnere. I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata for at kunne (i) oprette din online Radisson Rewards-profil, herunder at sende dig et aktiveringslink via e-mail; (ii) give dig oplysninger om dine Radisson Rewards-point; (iii) registrere dine bookinger og tildele point til dit medlemskort; (iv) informere dig om dine belønninger, når du når et bestemt niveau, og (v) informere dig om ændringer i Radisson Rewards-programmet.

Kategorier af behandlede data

Fornavn/efternavn; oplysninger om hotelophold; Radisson Rewards-medlemsnummer; bookingoplysninger; e-mailadresse; titel; adresse; telefonnummer; bopælsland; sprogpræference

Datakilde

Direkte fra dig, når du tilmelder dig Radisson Rewards-programmet eller anmoder om eller indløser Radisson Rewards-point

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at udføre den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Relevant partnervirksomhed

2.  Andre loyalitetsprogrammer

Udover Radisson Rewards tilbyder vi også vores gæster muligheden for at optjene miles eller point i vores partneres loyalitetsprogrammer såsom frequent flyer-programmer, biludlejning og jernbaneprogrammer. I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata for at kunne (i) tildele miles eller point til din medlemskonto hos en af vores anerkendte partnere efter dit ophold på vores hotel og (ii) vurdere og opfylde din anmodning om at indløse dine miles eller point hos vores anerkendte partneres ’loyalitetsprogrammer på vores hotel.

Kategorier af behandlede data

Fornavn/efternavn; oplysninger om hotelophold; medlemsnummer for den relevante partners loyalitetsprogram

Datakilde

Direkte fra dig, når du anmoder om eller indløser miles eller point

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at gennemføre den kontrakt, du har med os, samt at gennemføre den kontrakt, du har med vores anerkendte partner(e).

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Relevant partnervirksomhed

3.  Indløsning

Vi giver dig mulighed for at indløse dine loyalitetspoint for ting som gavekort, partnertilbud eller til velgørenhedsorganisationer. Når du foretager en indløsning, behandler vi dine og eventuelt gavekortmodtagerens ’persondata med det formål at forvalte og fuldføre din indløsning. I tilfælde af, at du køber et gavekort til en anden person, behandler vi yderligere persondata med det formål at levere gavekortet til modtageren via e-mail eller post.

Kategorier af behandlede data

Fornavn/efternavn; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato; din adresse; telefonnummer; forbindelseslogfiler; e-mailadresse og IP-adresse

Hvis du køber et gavekort til en anden (og afhængigt af leveringsformen), behandler vi også modtagerens adresse, modtagerens e-mailadresse, modtagerens fornavn/efternavn og modtagerens telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig, når du indløser dine point på hotellet eller online

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for gennemførelsen af den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af gavekortplatformen
 • Betalingsudbyder
 • IT-udbydere, der er involveret i den (online) bookingproces

Gavekort

Vi giver mulighed for at købe fysiske eller elektroniske gavekort, der kan indløses på vores hoteller for at betale hotelgebyrer, restauranter og spa-behandlinger.

1.  Køb af et gavekort

Når du køber et gavekort på et af vores hoteller eller online, behandler vi dine og eventuelt gavekortmodtagerens ’persondata med det formål at administrere og fuldføre dit køb af gavekortet. Hvis du køber gavekortet til en anden person, behandler vi yderligere persondata med det formål at levere gavekortet til modtageren via e-mail eller post.

Kategorier af behandlede data

Fornavn/efternavn og type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato

Hvis et gavekort købes online, behandler vi udover ovenstående din adresse, forbindelseslogfiler, e-mailadresse og IP-adresse

Hvis du køber gavekortet til en anden (og afhængigt af leveringsformen), behandler vi også modtagerens adresse, modtagerens e-mailadresse, modtagerens fornavn/efternavn og modtagerens telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig, når du køber gavekortet på hotellet eller online

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at indgå og udføre en kontrakt.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af gavekortplatformen
 • Producent af gavekort
 • Betalingsudbyder

2.  Registrering af dit gavekort

Som modtager af et af vores gavekort kan du vælge at registrere dit gavekort online for at beskytte den resterende værdi på kortet, hvis det går tabt eller bliver stjålet. Skulle du vælge at registrere dit gavekort, behandler vi dine persondata med det formål at behandle en sådan registrering.

Kategorier af behandlede data

Adresse; fødselsdato; e-mailadresse; fornavn/efternavn; telefonnummer; titel

Datakilde

Direkte fra dig under den online registrering af gavekortet

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået under registreringen af gavekortet

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af gavekortplatformen

Abonnement på vores nyhedsbreve

1.  Nyhedsbreve og markedsføringskommunikation

Hvis du har givet udtrykkelig samtykke til at modtage vores nyhedsbreve eller markedsføringskommunikation, herunder i forbindelse med Radisson Rewards, kan vi fra tid til anden kontakte dig med oplysninger om vores tjenester og seneste tilbud og behandle dine persondata til dette formål.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve eller markedsføringskommunikation, bedes du kontakte os ved at sende os en mail på privacyquestion@radissonhotels.com. Du kan også afmelde dig fra vores markedsføringsmails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig. Hvad angår Radisson Rewards, kan du også afmelde dig ved at opdatere din profil.

Kategorier af behandlede data

Adresse; fødselsdato; e-mailadresse; fornavn/efternavn; køn; hobbyer og interesser; telefonnummer; hotelopholdshistorik; bopælsland

Datakilde

Direkte fra dig, når du abonnerer på vores nyhedsbrev, eller senere, når du gennemfører din konto

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået under abonnement på vores nyhedsbrev

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af e-mailkommunikationstjeneste

2.  Analyse af nyhedsbreve og markedsføringskommunikation

I forbindelse med vores nyhedsbreve og markedsføringskommunikation kan vi også behandle og indsamle dine persondata (og især om du har åbnet og reageret på vores kommunikation) til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores nyhedsbreve og markedsføringskommunikation.

Kategorier af behandlede data

E-mailadresse; klikadfærd i e-mails; åbningsadfærd for e-mails; fornavn/efternavn; Radisson Rewards-medlemsnummer

Datakilde

Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at forstå klikfrekvensen for sine e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af e-mailanalyse

Mobilapps

For at hjælpe vores gæster med at booke, planlægge og nyde deres ophold tilbyder vi mobilapps til vores forskellige hotelmærker, herunder, men ikke begrænset til, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards og Park Inn. Disse mobilapps kan downloades via online appbutikker, herunder Apple App Store eller Google Play Butik.

Afhængigt af hvordan du bruger vores mobilapps, kan dine persondata behandles med det formål at (i) gøre det muligt for dig at reservere et værelse på dit ønskede hotel (se også proces for hotelbooking); (ii) behandle din online check-in; (iii) håndtere din roomservicebestilling; (iv) booke reservation hos en lokal restaurant på din anmodning; (v) udføre særlige tjenester på din anmodning som f.eks. morgenopkald, sen check-out eller rengøring; (vi) gøre det muligt for dig at booke møder og arrangementer i vores hoteller; (vii) behandle din online check-out og din feedback på dit ophold; (viii) reagere på de anmodninger, du har lavet via mobilappen, herunder gennem chatten, og (ix) se, hvor mange loyalitetspoint du har opsparet.

Hvis du ikke ønsker, at vi modtager eller bruger din realtidsplacering, skal du fravælge placeringstjenesterne. Hvis du har tilmeldt dig og skiftet mening, kan du fravælge placeringstjenesterne via enhedens indstillinger eller ved at slette appen. Hvis du heller ikke længere ønsker at modtage push-notifikationer via en af vores mobilapps, kan du tilbagekalde mobilapplikationernes tilladelse til push-notifikationer i din enheds ’systemindstillinger.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, som vi behandler i forbindelse med vores mobilapps, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med. Du henvises til den dedikerede sektion for Radisson Rewards med hensyn til Radisson Rewards-mobilappen.

Kategorier af behandlede data

E-mailadresse; fornavn/efternavn; placeringsdata; opholdsoplysninger; telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig, når du downloader vores apps, eller når du interagerer med dem

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået under installationen af appen eller i forbindelse med din brug af den

Datamodtagere

 • Dit eget valg af Radisson-hotel
 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • Udbyder af mobilapps
 • Udbydere af cloud- og hosting-tjenester

iBeacon iBeacons er elektroniske enheder, der sender signaler, som kan modtages af mobile enheder, hvorpå en af vores mobilapps er installeret. Hvis du frivilligt har installeret en af vores apps på din enhed, og hvis du har givet tilladelse til, at appen kan spore din placering, kan iBeacons installeret i vores hoteller sende et signal til appen på din enhed om den præcise realtimeplacering af enheden. Appen kan bruge disse oplysninger til at levere specielle tilbud og kampagner til dig på et tidspunkt og sted, hvor oplysningerne er mest relevante. Hvis du for eksempel er i et af vores hoteller sent på eftermiddagen, kan din mobilenhed modtage et signal fra en iBeacon, der får appen til at informere dig om tilbud på drikkevarer eller aftensmad. Som en bekvemmelighed for dig kan modtagelse af iBeacons-signalet og leveringen af tilbuddet eller kampagnen forekomme, selvom du i øjeblikket ikke bruger appen. For at gøre vores mobilapps og -tjenester bedre kan vi også indsamle anden information baseret på iBeacon-signaler, for eksempel styrken af signalet mellem iBeacon og din enhed, varigheden af din enheds tilstedeværelse nær iBeacon eller batteriniveauet for selve iBeacon. Hvis du ikke ønsker, at vi modtager eller bruger din præcise realtidsplacering, skal du fravælge placeringstjenesterne. Hvis du har tilmeldt dig og skiftet mening, kan du fravælge placeringstjenesterne via enhedens indstillinger eller ved at slette appen.

Websiteformularer

Hvis du har en bestemt forespørgsel eller feedback, herunder udøvelsen af en af dine rettigheder under GDPR, kan du kontakte os via de kontaktformularer, der er tilgængelige på vores website(s). I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata med det formål at håndtere og besvare din forespørgsel eller anmodning eller følge op på din feedback. Vi tilbyder også andre formularer på vores hjemmesider, som kan hjælpe dig med at anmode om en bestemt service fra os, såsom formularen for den bedste online prisgaranti.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, vi behandler til dette formål, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med.

Kategorier af behandlede data

Adresse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; Radisson Rewards medlemsnummer; opholdsoplysninger; telefonnummer og eventuelle andre data, du måtte beslutte at dele med os i åbne kommentarfelter.

Datakilde

Direkte fra dig gennem formularen

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået via kontaktformularen

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere

Møder og arrangementer

1.  Organisering af og feedback om møder og arrangementer

Hvis du ønsker at organisere et møde eller et arrangement i et af vores hoteller, eller hvis du ønsker mere information om denne mulighed, kan du kontakte os ved at udfylde formularen "Bed om et tilbud" på vores website(s), ved at interagere med den online chatbot for møder og arrangementer, ved direkte at kontakte dit valg af hotel eller ved at kontakte os på andre måder. De indsamlede persondata behandles med henblik på at opfylde din anmodning om at organisere et møde eller et arrangement.

Vi kan også sende dig tilfredshedsundersøgelser om mødet efter dit møde eller arrangement for at gøre det muligt for os at måle, hvor godt vores hoteller fungerede som mødesteder.

Kategorier af behandlede data

Adresse; dato for møde eller arrangement; e-mailadresse; fornavn/efternavn; erhverv og beskæftigelse; Radisson Rewards-medlemsnummer; telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig igennem

 • den online formular "Bed om et tilbud"
 • den online kontaktformular
 • chatbotten for møder og arrangementer
 • en anmodning, der er blevet givet gennem andre metoder

Behandlingsgrundlag

Afhængigt af, om du har kontrakt med os eller på vegne af din virksomhed:

 • Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at indgå og udføre en kontrakt.
 • Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at have en hovedkontaktperson hos virksomheden, der organiserer et møde eller arrangement og giver feedback på det møde eller arrangement. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Dit eget valg af hotel
 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyderen af den online chatbot
 • Udbyder af tilfredshedsundersøgelse om mødet

2.  Markedsføringskommunikation omkring møder og arrangementer

Hvis du har valgt at modtage kommerciel kommunikation i forbindelse med organiseringen af et møde eller et arrangement, behandler vi også dine data for at kontakte dig med oplysninger om vores tjenester og de seneste tilbud.

Kategorier af behandlede data

Adresse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; erhverv og beskæftigelse; telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig igennem

 • den online formular "Bed om et tilbud"
 • den online kontaktformular
 • chatbotten for møder og arrangementer
 • en anmodning, der er blevet givet gennem andre metoder

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået gennem

 • den online formular "Bed om et tilbud"
 • kontaktformularen
 • chatbotten for møder og arrangementer

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyderen af den online chatbot
 • Udbyder af e-mailkommunikationstjeneste

3.  Analyse af markedsføringskommunikation om møder og arrangementer

I forbindelse med vores markedsføringskommunikation om møder og arrangementer kan vi også behandle og indsamle dine persondata (og især om du har åbnet og reageret på vores kommunikation) til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores markedsføringskommunikation.

Kategorier af behandlede data

E-mailadresse; klikadfærd i e-mails; åbningsadfærd for e-mails; fornavn/efternavn; erhverv og beskæftigelse; Radisson Rewards-medlemsnummer

Datakilde

Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at forstå klikfrekvensen for sine e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af e-mailanalyse

Analyse

Vi kan bruge de data, du giver os, til analytiske formål for at optimere din oplevelse, forbedre vores markedsførings-, forretnings- og driftseffektivitet, oprette segmenter af vores kunder baseret på deres persondata og skræddersy vores tilbud og kampagner til dine præferencer og forbrugsvaner. I forbindelse med sådanne analyser analyserer og kombinerer muligvis forskellige data, vi holder om vores gæster, herunder (i) svar på gæstetilfredshedsundersøgelser; (ii) kommunikation, som gæster har med os; (iii) klikfrekvenser for vores markedsføringskommunikation; (iv) vores gæster ’adfærd på vores websites; (v) bookinger og (vi) enhver information, vi modtager via vores Radisson Rewards-program. Se også vores dedikerede afsnit om Analyse af markedsføringskommunikation om møder og arrangementer og Nyhedsbrev og analyse af markedsføringskommunikation.

Kategorier af behandlede data

Oplysninger om hotelophold; adresse; bookinger (hotel, restaurant, begivenhed, teater mv.); dato for ankomst og afrejse; titel; fornavn/efternavn; fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster; e-mailadresse; telefonnummer; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato; Radisson Rewards-medlemsnummer; indløsningshistorik

Datakilde

 • Direkte fra dig, når du tilmelder dig Radisson Rewards-programmet eller anmoder om eller indløser Radisson Rewards-point
 • Direkte fra dig gennem den online bookingformular
 • Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bestillingen
 • Fra dit rejsebureau
 • Fra vores callcenter
 • Fra vores udbyder af e-mailanalyse
 • Direkte fra dig, når du anmoder om din ekstra tjenesteydelse/facilitet ved hotellets reception eller hos conciergen

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters ’præferencer og forbrugsvaner. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbydere
 • Udbyder af analysetjeneste

Sociale medier og online anmeldelser

Vi kan behandle dine persondata opnået via sociale medier (herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo og Twitter) eller online anmeldelser (herunder på TripAdvisor) vedrørende vores Radisson Hospitality-brands med det formål at (i) reagere på dine spørgsmål eller klager, (ii) overvåge vores online omdømme og (iii) forbedre vores tjenester og identificere muligheder, som vi kan fokusere på.

Nogle af vores sider på sociale medier giver brugerne mulighed for at indsende deres eget indhold. Du bedes huske, at indhold, der sendes til en af vores sider på sociale medie, kan ses af offentligheden, og du bør være påpasselig med at videregive visse personlige oplysninger (f.eks. finansielle oplysninger eller adresseoplysninger) via disse platforme. Vi er ikke ansvarlige for handlinger truffet af andre personer, hvis du opgiver personlige oplysninger på en af vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook eller Instagram). Se også de respektive privatlivs- og cookiepolitikker for de sociale medier, du bruger.

Kategorier af behandlede data

Eventuelle persondata, du måtte beslutte at dele med os, eller som er offentliggjort på sociale medier eller i andre online anmeldelser om os

Datakilde

 • Direkte fra dig gennem offentligt tilgængelige sider på sociale medier, online bookingkanaler eller andre websites (med anmeldelser)
 • Fra vores udbyder af overvågning af vores online omdømme

Behandlingsgrundlag

Det er i Radisson Hotel Groups ’legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters ’præferencer og forbrugsvaner. I denne sammenhæng har Radisson Hotel Groups ’forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • Udbyder af overvågning af vores online omdømme

Konkurrencer på sociale medier

Fra tid til anden kan vi organisere en konkurrence på en af vores sider på sociale medier. Hvis du vælger at deltage i en sådan konkurrence, behandler vi dine persondata med det formål at organisere og styre konkurrencen på det sociale medie og vælge vinderen/vinderne.

Kategorier af behandlede data

Dette afhænger af datafelterne i den pågældende konkurrence, men omfatter næsten altid følgende datakategorier:

Adresse; e-mailadresse; fornavn/efternavn; telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig gennem vores sider på sociale medier

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt til at indgå og udføre en kontrakt, når du accepterer konkurrencens vilkår og betingelser.

Datamodtagere

 • Andre involverede enheder fra Radisson Hotel Group
 • IT-udbyder

Dine rettigheder –i henhold til EU's lovgivning om privatlivets fred

Hvis du er inden for EU, giver EU's lovgivning om privatlivets fred særlige rettigheder, som opsummeres nedenfor, som du i princippet kan udøve gratis (med forbehold for lovmæssige undtagelser). Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel hvis opfyldelsen af din anmodning ville afsløre persondata om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ifølge loven skal opbevare eller har overbevisende legitime interesser i at opbevare. Du sende en forespørgsel via e-mail på privacyquestion@radissonhotels.com for at udøve dine rettigheder.

Hvis du har uopklarede bekymringer, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der hvor du bor, eller der hvor du mener, at et brud kan have fundet sted. Vi opfordrer dig til at komme til os i første omgang, men i det omfang denne ret gælder for dig, har du ret til at klage direkte til den relevante tilsynsmyndighed.

1. Ret til at trække samtykke tilbage

Uanset hvor vi er afhængige af dit samtykke, vil du til enhver tid være i stand til at trække samtykket tilbage og på eget initiativ ved at logge ind på din konto på vores website (hvis du har en) eller ved at kontakte os på privacyquestion@radissonhotels.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af indsamlingen og behandlingen af dine data baseret på dit samtykke op til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at vi kan have andre juridiske grunde til at behandle dine data til andre formål, som dem, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

2. Retten til at få adgang til og rette dine data

Du har ret til at få adgang til, gennemgå og rette dine persondata. Du har ret til at bede os om en kopi af dine oplysninger for at gennemgå eller rette dem, hvis du ønsker at rette oplysninger som dit navn, din e-mailadresse, adgangskoder og/eller andre præferencer. Du kan nemt gøre det ved at logge ind på din konto på vores website (hvis du har en) eller ved at kontakte os på privacyquestion@radissonhotels.com. Du kan også anmode om en kopi af de behandlede persondata beskrevet i denne privatlivspolitik.

3. Retten til sletning

I overensstemmelse med EU's lovgivning om privatlivets fred har du ret til at slette dine persondata behandlet af os som beskrevet i denne privatlivspolitik, hvis de ikke længere er nødvendige for de formål, som de oprindeligt blev indsamlet eller behandlet for, eller hvis du har trukket dit samtykke tilbage eller gjort indsigelser mod behandling som beskrevet i denne privatlivspolitik, og der er ikke noget andet juridisk grundlag for behandling. Hvis du ønsker at få dine persondata slettet, bedes du sende en anmodning via e-mail på privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Retten til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder beskrevet i EU's lovgivning om privatlivets fred kan du bede os om at begrænse behandlingen af dine persondata. Dette er f.eks. tilfældet, når du bestrider nøjagtigheden af dine persondata. I så fald begrænser vi behandlingen, indtil vi kan kontrollere nøjagtigheden af dine data.

5. Retten til at gøre indsigelse mod behandling

Under visse omstændigheder beskrevet i EU's lovgivning om privatlivets fred kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, herunder hvor dine persondata behandles til direkte markedsføring.

6. Retten til dataportabilitet

Der hvor du har leveret dine data direkte til os, og hvor behandlingen foregår automatisk og baseret på dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt mellem dig og os, har du ret til at modtage de persondata, der behandles om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse data til en anden tjenesteudbyder.

Dine rettigheder –Ikke-EU-brugere

Afhængigt af hvor du befinder dig, har du forskellige rettigheder med hensyn til dine persondata, og vi overholder de relevante krav i gældende love og denne privatlivspolitik.

Privatlivsrettigheder i Californien

Hvis du bor i Californien, har du ret til én gang om året at spørge os, om vi har delt persondata med tredjeparter med henblik på deres direkte markedsføring. Hvis du vil sende en forespørgsel, skal du sende os en mail på privacyquestion@radissonhotels.com eller skrive til os på adressen nedenfor. Angiv i dit brev, at du er en beboer i Californien, der anmoder om “Shine the Light”.

Russiske borgere

I overensstemmelse med russisk føderal lov “om persondata ”nr. 152-FZ indsamler, optegner, systematiserer, akkumulerer, opbevarer, opdaterer (fornyer og ændrer) og udtrækker vi persondata om russiske borgere ved hjælp af databaser, der er placeret i Den Russiske Føderations område. Hvis du angiver, at du er en russisk statsborger i Den Russiske Føderation, behandler vi dine persondata i overensstemmelse med dette krav, og din profil vedligeholdes på databaser i Den Russiske Føderation. Hvis du ikke angiver, at du er statsborger i Den Russiske Føderation, er vi ikke i stand til at behandle og vedligeholde dine persondata under disse krav og er ikke ansvarlige for det. Du er eneansvarlig for at angive landet for dit statsborgerskab. Oplysninger, der indeholder persondata om russiske statsborgere, kan overføres fra Den Russiske Føderation til lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata, herunder EU-medlemsstater og andre lande, som russisk lov anerkender som værende tilstrækkelige til beskyttelse, og også til andre lande, der muligvis ikke sikrer et passende beskyttelsesniveau for persondata. Ved at indsende oplysninger til os på vores websites og apps, indsende formularer til os, oprette sig som brugere på vores websites, programmer og apps eller foretage reservationer giver du os tilladelse til at behandle dine persondata.

Sikkerhedsforanstaltninger

Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger gennemføres for at sikre et passende sikkerhedsniveau for dine persondata, herunder, men ikke begrænset til, krypteringsteknikker, fysiske adgangskontroller og IT-systemadgangskontrol, fortrolighedsforpligtelser mv.

I tilfælde af, at persondata kompromitteres som følge af et personligt brud, giver vi de nødvendige meddelelser, som krævet i henhold til gældende love.

Hvilke regler gælder for børn?

Vi indsamler ikke bevidst eller kræver persondata fra nogen under 18 år eller giver bevidst sådanne personer mulighed for at booke et værelse i et af vores hoteller.

Hvis vi opdager, at vi har indsamlet persondata fra et barn under 18 år uden bekræftelse af forældrenes samtykke, vil der straks blive taget skridt til at fjerne disse oplysninger. Hvis du mener, at vi har eller kan have oplysninger fra eller omkring et barn under 18 år, bedes du kontakte os på privacyquestion@radissonhotels.com.

Hvordan bliver dine persondata delt med tredjeparter?

Vi deler eller offentliggør kun oplysninger som beskrevet heri, herunder med tredjeparter.

Dine persondata vil også blive delt med offentlige myndigheder og/eller retshåndhævelsespersonale, hvis det kræves til ovennævnte formål, hvis det kræves ved lov, eller hvis det kræves for den retlige beskyttelse af den dataansvarliges/de dataansvarliges legitime interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan vi dele dine persondata og andre oplysninger med en efterfølger til hele eller en del af vores forretning, hvor dette er i vores legitime interesse for at lette et forretningsmæssigt salg. I denne sammenhæng har vores forretningsmæssige interesser forrang over dine. Hvis dele af vores forretning eller aktiver eksempelvis sælges, kan vi muligvis videregive brugeroplysninger som en del af denne transaktion (med forbehold for gældende lovgivning).

Internationale dataoverførsler

Hvis du er i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan de data, vi indsamler fra dig som beskrevet i denne privatlivspolitik, overføres til og opbevares på en destination uden for EØS, herunder med henblik på at behandle disse data med udvalgte databehandlere for at lette Radisson Hotel Groups ’forretning. Lande uden for EØS har muligvis ikke love, der giver samme personbeskyttelse som lovgivninger inden for EØS. Hvis dette er tilfældet, vil vi indføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at sådanne overførsler overholder EU-lovgivningen om privatlivets fred enten ved at indføre standardkontraktsklausuler godkendt af Europa-Kommissionen såsom at sikre en passende beskyttelse eller ved at sikre overførslen til en organisation, der overholder privatlivsskjoldet, hvis overførslen er foretaget til USA.

Med hensyn til dette skal du bemærke, at Radisson Hospitality, Inc. overholder privatlivsskjoldets rammer for EU-USA og Schweiz-USA. I overensstemmelse med principperne om beskyttelse af privatlivets fred mellem EU og USA og Schweiz og USA forpligter Radisson Hospitality, Inc. sig til at løse klager over dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine persondata.

Radisson Hospitality, Inc. har yderligere forpligtet sig til at henvise uløste privatlivsklager under EU-USA- og Schweiz-USA-privatlivsskjolde til American Arbitration Association, http://go.adr.org/privacyshield.html. Endelig kan det under visse begrænsede omstændigheder og som en sidste udvej være muligt for enkeltpersoner at påberåbe sig bindende voldgift foran panelet i værnet om privatlivets fred, der skal oprettes af USA's handelsministerium og Europa-Kommissionen.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke er en EU-borger eller borger i Schweiz, kan krav for privatlivsskjold angående behandling af klager muligvis ikke finde anvendelse på dig, og håndhævelsesmekanismer for privatlivsskjoldet er måske ikke tilgængelige for dig.

Hvis du ønsker at få flere oplysninger om vores dataoverførselsværn og de anvendte mekanismer, kan du kontakte os på privacyquestion@radissonhotels.com.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi bevarer dine persondata, så længe det kræves for at opfylde aktiviteterne i denne privatlivspolitik, så længe det meddeles til dig, eller så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan f.eks. beholde dine persondata, hvis det er rimeligt nødvendigt at overholde juridiske forpligtelser, opfylde eventuelle lovkrav, løse eventuelle tvister eller retssager, eller som det ellers er nødvendigt for at håndhæve denne privatlivspolitik og forhindre bedrageri og misbrug.

For at bestemme den passende opbevaringsperiode for de oplysninger, vi indsamler fra dig, overvejer vi persondataenes mængde, art og følsomhed, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dataene, persondataenes behandlingsformål (og om vi kan opnå disse formål på andre måder), og de gældende juridiske krav.

Gælder denne privatlivspolitik på tredjepartswebsites?

Hvis du klikker på et link til en tredjeparts website, bliver du ført til en website, vi ikke kontrollerer, og vores privatlivspolitik vil ikke længere være i kraft. Din browsing og interaktion på andre websites er underlagt en sådan tredjeparts vilkår for brug af deres website samt deres privatlivspolitikker og andre politikker. Læs omhyggeligt privatlivspolitikken på andre websites. Vi er ikke ansvarlige for oplysningerne eller indholdet på sådanne tredjepartswebsites.

Hvad sker der, hvis vi foretager ændringer til denne politik?

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre og opdatere denne privatlivspolitik. Vi vil bringe disse ændringer til din opmærksomhed, hvis de er vejledende for en grundlæggende ændring i behandlingen, er relevante for behandlingens art eller er relevante for dig og påvirker dine databeskyttelsesrettigheder.

Sådan kontaktes vi

Spørgsmål, kommentarer, bemærkninger, anmodninger eller klager vedrørende denne privatlivspolitik er velkomne og skal rettes til privacyquestion@radissonhotels.com. Hvis du har spørgsmål om et enkelt hotels’praksis eller de oplysninger, hotellet har, bedes du kontakte hotellet direkte.

Du kan også skrive til os på:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305