Vilkår og betingelser


Disse vilkår og betingelser ("Supplerende Vilkår") gælder for tilpasningen af de Rezidor Gavekort, som købes online og skal ses som et supplement til de Generelle Vilkår og Betingelser, som gælder for Rezidor Gavekort ("Generelle Vilkår").

Alle definerede termer, som benyttes heri, har samme betydning som i de Generelle Vilkår, medmindre andet specifikt er anført..
"Billedgalleri" betyder den samling af fotografier og billeder, som Rezidor stiller til rådighed og som kan uploades til Gavekortet.

Ved at bestille et Gavekort med et billede, anerkender Kunden at have læst og accepteret de Generelle Vilkår og de Supplerende Vilkår.

Prisen for at gøre Gavekortet personligt er tre pund sterling (3,00 GBP)/fire euro (4,00 EUR) pr. udstedte kort.
For at gøre Gavekortet personligt skal de fremgangsmåder, som er beskrevet i online-bestillingssystemet, følges. Kunden har valget mellem (i) at uploade billeder fra Billedgalleriet, som Rezidor stiller til rådighed, eller (ii) at uploade et af kundens egne fotos eller billeder til Gavekortets online-bestillingssystem.

I tilfælde af mulighed (ii) skal Kunden sikre, at det foto eller det billede, som uploades af Kunden, ikke er underlagt tredjeparts rettigheder, dvs. at det ikke krænker tredjeparts personlige ejendomsret eller ophavsret, specielt i forhold til design med copyright eller varemærker. Ved at uploade sit eget foto eller billede tilkendegiver Kunden samtidig at have fuld ophavsret eller brugsret til fotoet eller billedet. Fotos og billeder af enkelte personer eller af en gruppe af mennesker må kun benyttes til at gøre Gavekortet personligt, hvis Kunden på forhånd, eksplicit eller implicit, har fået tilladelse fra de pågældende personer. Såfremt Rezidor anmoder om det, skal Kunden fremvise bevis på sådanne rettigheder.

Rezidor forbeholder sig ret til at nægte at gøre Gavekortet personligt, hvis det foto eller billede, som uploades, indeholder et eller flere af følgende:
 • konkurrerende mærker eller navne;
 • politiske eller religiøse billeder, som er anstødelige i forhold til kulturelle værdier;
 • illegale grupper;
 • provokerende eller seksuelt materiale;
 • materiale, der er beskyttet af ophavsret eller med varemærke, som ikke er ejet af Kunden;
 • kendte og offentlige personer;
 • reklamebudskaber
 • adresser, telefonnumre, e-mailadresser, URL-adresser;
 • voldeligt, upassende eller uanstændigt indhold (inklusiv referencer til våben, alkohol, narkotika eller tobak);
 • koder;
 • ethvert billede, som potentielt kan bringe Rezidor eller nogen af dets brands eller tilknyttede hoteller i miskredit;
 • ethvert billede, som hæmmer eller forhindrer læsbarheden af nødvendig information på kortet, og som kan tilskynde til bedrageri eller medføre andre problemer;

Kunden må kun bruge et firmalogo på hans gavekort, hvis han har ophavsretten til det. Logoet skal overholde de kriterier, som er skrevet ovenfor. Da kortet kan bruges i Europa og Mellemøsten, skal kunden tage højde for, at nogle af billederne kan virke anstødene eller upassende i andre lande, selvom de måske er acceptable i Kundens hjemland.
Indenfor tre (3) arbejdsdage efter at billedet eller fotoet uploades, vil Kunden modtage en e-mail, såfremt dennes foto eller billede ikke er blevet accepteret af Rezidor. Bestillingen på Gavekortet vil helt og aldeles blive annulleret, og hele det betalte beløb vil blive refunderet til Kunden, og der vil kun fratrækkes det beløb på tre pund sterling (3,00 GBP)/fire euro (4,00 EUR) for at gøre Gavekortet personligt, som ikke vil blive tilbagebetalt til kunden.

Rezidor er ikke forpligtet til at retfærdiggøre dets beslutning, når det i henhold til de ovenstående kriterier afviser et foto eller billede, som er uploadet med henblik på at gøre Gavekortet personligt.

Ved at uploade sit foto eller billede med henblik på at gøre Gavekortet personligt giver Kunden Rezidor og dets underleverandører en licensfri, ubegrænset ret til at bruge fotoet eller billedet med henblik på at fremstille kortet.

Kunden accepterer at farven og billedkvaliteten af fotoet eller billedet på det færdige Gavekort kan være anderledes end det foto eller billede, som blev uploadet.

Kunden er fuldt ud ansvarlig for brugen af ethvert valgt foto eller billede, som bruges til at gøre Gavekortet personligt, med undtagelse af materiale, som er uploadet fra billedgalleriet, som er Rezidors ansvar. Kunden er forpligtet til at holde Rezidor helt skadesløs fra alle tredjeparters krav eller skade, som er opstået som følge af, at det personlige Gavekort blev udstedt med Kundens eget foto eller billede, selvom Rezidor har ret til at nægte udstedelse.
Rezidor er ikke ansvarlig, og dets underleverandører skal heller ikke holdes ansvarlige for ethvert tab, som sker som følge af tekniske problemer med udstedelsen af det personlige Gavekort, især når det medfører forsinkede leveringer eller tab af billeder, som blev uploadet til Rezidor som del af en ansøgning om et personligt Gavekort.