Denne hjemmeside bruger cookies til at aktivere alle funktioner med henblik på den bedste ydelse under dit besøg. Hvis du skulle ønske at afvise, at der sendes vedvarende cookies til dig, bedes du indstille din computer i overensstemmelse hermed. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, giver du underforstået samtykke til brugen af cookies på denne hjemmeside. Se vores Cookie-politik for detaljerede oplysninger.

Ok

OFFICIELLE REGLER

RADISSON BLU® PAPER CITY KONKURRENCE
 
OFFICIELLE REGLER
INTET KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART ER NØDVENDIG FOR AT TILMELDE SIG ELLER VINDE. ET KØB FORBEDRER IKKE DIN CHANCE FOR AT VINDE. UGYLDIG HVOR FORBUDT VED LOV. VED AT TILMELDE DIG, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE OFFICIELLE REGLER.
DU SKAL IKKE TILMELDE DIG, HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DISSE OFFICIELLE REGLER.
 1. TIDSPLAN.  Radisson Blu® Paper City Konkurrencen (“konkurrence”) begynder kl. 00:00:00. Central Time (“CT”) i USA den 1. september 2016 og slutter kl. 23:59:59. CT den 12. oktober, 2016 (“konkurrenceperiode”). Arrangørens tidspunkt er det officielle tidspunkt for denne konkurrence.
 
 1. BERETTIGELSE: Konkurrencen er kun åben for myndige personer i deres bopælsjurisdiktion på tidspunktet for tilmelding. Medarbejdere, direktører, funktionærer og agenter for Radisson Hotels International, Inc. (“sponsor”), Carlson Hotels, Inc. (“Carlson”), Rezidor Hotels ApS Danmark (“Rezidor”), DigitasLBI Danmark (“LBI”), (samlet benævnt sponsor, Carlson, Rezidor og LBI, “Administratorerne”), og hver af deres respektive moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, franchisetagere, hoteladministrationsselskaber, præmieudbydere og reklame/PR-bureauer (samlet benævnt “konkurrenceenhederne”), samt dommerne (som defineret i afsnit 6) og medlemmer af den nærmeste familie eller personer, der bor i samme husstand som sådanne administratorer, konkurrenceenheder og dommere, er ikke berettigede til at deltage eller vinde præmien (som defineret i afsnit 8). At vinde præmien er betinget af opfyldelse af alle krav heri. Denne konkurrence er udelukkende åben for deltagere (som defineret i afsnit 3), som er bosiddende i de lande, der er opført på registreringssiden på hjemmesiden (som defineret i afsnit 4). Denne konkurrence er ugyldig i Aserbajdsjan, Bahrain, Brasilien, Burma, Cuba, Egypten, Etiopien, Gabon, Georgien, Iran, Italien, Jordan, Kenya, Kuwait, Libanon, Libyen, Mali, Mozambique, Nigeria, Nordkorea, Oman, Qatar, Quebec, Rwanda, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tunesien, de Forenede Arabiske Emirater (undtagen Emiratet Dubai), Usbekistan, Venezuela, Zambia, og ethvert land, der er omfattet af en amerikansk regeringsembargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terrorist-støttende" land. Ugyldig i ethvert andet land eller område, hvor forbudt eller på anden måde begrænset ved lov. 
 
 1. ACCEPT AF REGLER. Ved at deltage i denne konkurrence, accepterer en person, der opfylder berettigelseskravene og tilmelder sig konkurrencen (individuelt, “deltager” og samlet, “deltagere”), at være bundet af disse officielle regler, og at sponsors beslutninger er endelige og bindende i alle anliggender vedrørende konkurrencen.
 
 1. SÅDAN TILMELDER MAN SIG: Under konkurrenceperioden skal deltageren: (1) gå ind på konkurrencens hjemmeside på www.papercity.radissonblu.com (engelsk udgave) www.papercity.radissonblu.com/de (tysk udgave), www.papercity.radissonblu.com/fr (fransk udgave), www.papercity.radissonblu.com/da (dansk udgave), www.papercity.radissonblu.com/no (norsk udgave), www.papercity.radissonblu.com/sv (svensk udgave), www.papercity.radissonblu.com/zh (kinesisk udgave), eller www.papercity.radissonblu.com/ru (russisk udgave) (“hjemmeside”); (2) ved hjælp af det angivne indtastningsfelt, korrekt identificere hver af de fem (5) virkelige destinationer, der er blevet genskabt i Paper City (“spil”); (3) efter at have fuldført spillet, skal deltageren besvare et skriftligt spørgsmål, “Beskriv din drømmedestination og hvorfor du gerne vil rejse derhen” (“skriftligt spørgsmål”) ved at skrive et svar i det angivne tekstfelt (“skriftligt svar”). Alle skriftlige svar skal indtastes i tekstfeltet angivet på hjemmesiden, og være på engelsk, dansk, svensk, norsk, tysk, fransk, russisk eller kinesisk, og være mindst 250 tegn og ikke mere end 1200 tegn, undtagen hvis på kinesisk, hvor skriftlige svar skal være mindst 150 tegn og ikke mere end 500 tegn; (4) deltagere skal indtaste fuldstændige registreringsoplysninger, herunder navn, bopælsland, og e-mailadresse (“registreringsoplysninger”). Deltagere vil også have mulighed for, men det vil ikke være påkrævet for at deltage i konkurrencen, at indtaste deres fødselsdato og/eller tilmelde sig sponsors elektroniske nyhedsbrev. For at en tilmelding er gyldig, skal den indeholde et fuldført spil, et skriftligt svar, alle registreringsoplysninger, og en berettiget deltager skal klikke på knappen “Jeg accepterer” på hjemmesiden for at acceptere de officielle regler. Tilmeldinger, der ikke indeholder alle de nødvendige komponenter anført ovenfor, herunder, men ikke begrænset til, registreringsoplysninger, og/eller ikke besvarer det skriftlige spørgsmål, er ugyldige. Alle tilmeldinger skal være modtaget senest kl. 23:59:59 CT den 12. oktober, 2016.  Deltageren kan indsende én (1) tilmelding pr. dag i løbet af konkurrenceperioden; forudsat, at hvert skriftligt svar, der indsendes, er unikt og ingen ligheder har med samme deltagers tidligere indsendte skriftlige svar, herunder oversættelser. Konkurrenceenheder påtager sig intet ansvar for mistede, sene, fejladresserede, stjålne, ødelagte, ulæselige, ikke-leverede, forvanskede, beskadigede, ufuldstændige tilmeldinger eller indsendelser, eller for enhver computer-, online-, telefonisk eller teknisk fejl, der kan opstå. Konkurrenceenheder påtager sig heller ikke noget ansvar for eventuelle tekniske problemer i forbindelse med transmission eller modtagelse af tilmeldinger, herunder fejlbehæftet elektronisk datatransmission, trafikpropper på internettet eller på hjemmesiden, hardware- eller softwarefejl, udstyrsfejl eller -svigt, eller andre online-kommunikationsproblemer. Indsendelser, der ikke overholder indholdsretningslinjerne, eller som på anden måde indeholder forbudt eller upassende indhold, som bestemt af sponsor efter eget skøn, vil blive diskvalificeret.
Alle deltagere skal have en gyldig e-mailadresse. I tilfælde af en tvist vedrørende identiteten af ​​den person, der indsender en tilmelding, vil tilmeldinger blive erklæret for foretaget af den autoriserede kontoindehaver af e-mailadressen, der indsendes på tidspunktet for tilmelding. "Autoriseret kontoindehaver" er defineret som den fysiske person, der er tilknyttet en e-mailadresse af en internetadgangsudbyder, online-tjenesteudbyder eller anden organisation (f.eks. virksomhed, uddannelsesinstitution, osv.), der er ansvarlig for tildeling af e-mailadresser for det domæne, der er forbundet med den indsendte e-mailadresse. Alle tilmeldinger bliver sponsors ejendom og vil ikke blive returneret til deltageren. Automatiserede tilmeldinger (herunder, men ikke begrænset til tilmeldinger foretaget ved hjælp af eventuelt script, makro, bot, eller reklametjeneste) eller forsøg på at indsende en tilmelding via post eller fax er ikke tilladt og vil være ugyldige. Enhver deltager kan efter sponsors skøn blive anmodet om at give sponsor bevis for, at han/hun er den autoriserede kontoindehaver af e-mailadressen, der er forbundet med tilmeldingen. 
Deltagere anerkender og accepterer, at indsendelse af et skriftligt svar giver sponsor og dens agenter en verdensomspændende, tidsubegrænset (for enhver jurisdiktion, der forbyder tidsubegrænset tildeling af ophavsret, for varigheden af ​​ophavsretten), ikke-eksklusiv licens og ret til at offentliggøre, bruge, redigere og tilpasse det skriftlige svar på enhver måde, i ethvert og alle medier, uden hensyn til deltageren, undtagen hvor forbudt ved lov. I det omfang deltageren derudover kan have moralske rettigheder til den indsendte tilmelding, giver han/hun hermed afkald på alle sådanne moralske rettigheder til fordel for sponsor, medmindre han/hun er bosiddende i Australien, eller bosiddende i en anden jurisdiktion, der forbyder krav på afkald på moralske rettigheder, i hvilket tilfælde en sådan deltager giver samtykke til, at sponsor og dens agenter foretager (eller undlader at foretage) eventuelle handlinger i forbindelse med tilmeldingen, som ellers kan udgøre en overtrædelse af hans/hendes moralske rettigheder.
 1. INDHOLDSRETNINGSLINJER:  Som anvendt heri, henviser “indhold” til alle oplysninger, materialer, fotos, hashtags, billedtekster, beskrivelser eller andet indhold, som du indsender i forbindelse med din tilmelding. 
Ved at indsende et skriftligt svar i konkurrencen, garanterer og erklærer deltageren, at hans/hendes skriftlige svar opfylder tilmeldingskravene (angivet i afsnit 4) og indholdsretningslinjerne angivet heri. Deltagere erklærer og garanterer, at deres indhold: (i) er en sådan deltagers originale værk; (ii) ikke tidligere er blevet offentliggjort; (iii) ikke er blevet kopieret fra andre; (iv) ikke tidligere har vundet præmier; (v) ikke krænker eventuelle rettigheder tilhørende nogen anden person eller enhed (herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, fortroligheds- og omtalerettigheder); (vi) de har tilladelse fra enhver person, hvis navn eller billede bruges i indholdet; og (vii) offentliggørelse af indholdet via diverse medier, herunder offentliggørelse på nettet vil ikke krænke rettighederne tilhørende eventuel tredjepart. Deltagere fritager og skadesløsholder frigjorte parter (defineret nedenfor) for ethvert krav om det modsatte. Enhver deltager, hvis indhold omfatter lighed med tredjeparter, eller som indeholder elementer, der ikke ejes af deltageren (såsom, men ikke begrænset til, skildringer af personer, bygninger, varemærker eller logoer), skal efter anmodning kunne fremvise juridiske tilladelser til en sådan anvendelse, herunder sponsors brug af en sådan tilmelding i en form, der er tilfredsstillende for administrator.
Ved at indsende indhold, accepterer du, at dit indhold er umotiveret og foretaget uden begrænsninger, og vil ikke pålægge sponsor nogen forpligtelse, og du giver sponsor og dens agenter en royalty-fri, uigenkaldelig, tidsubegrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge, gengive, ændre, offentliggøre, skabe afledte værker af, og fremvise sådanne indsendelser helt eller delvist, på verdensplan, (herunder hjemmesider og sociale medieplatforme), samt indarbejde dem i andre værker, i enhver form, medie eller teknologi, der nu kendes eller senere udvikles, herunder til salgsfremmende eller markedsføringsformål. Du anerkender, at ved accept af dit indhold, giver sponsor ikke afkald på nogen rettigheder til at bruge lignende eller relaterede ideer, som sponsor havde forudgående kendskab til, eller som blev udviklet af dens medarbejdere eller indhentet fra andre kilder end dig.
Alt indhold indsendt i det skriftlige svar af dig skal overholde de yderligere indsendelsesretningslinjer (“indholdsretningslinjer”) angivet heri. Dit indhold:
 • må IKKE være seksuelt eksplicit eller antydende, unødvendigt voldeligt eller nedsættende om nogen etnisk, racemæssig, køns-, religiøs, faglig eller aldersgruppe, blasfemisk eller pornografisk, indeholde nøgenhed eller nogen væsentlig farlig aktivitet;
 • må ikke fremme alkohol, ulovlige stoffer, tobak, skydevåben/våben (eller brug af nogen af ​​ovennævnte), eventuelle aktiviteter, der kan virke usikre eller farlige, eller enhver specifik politisk dagsorden eller budskab;
 • må ikke være uanstændigt eller krænkende, støtte nogen form for had eller hadegruppe;
 • må ikke bagvaske, vildlede eller indeholde nedsættende bemærkninger om sponsor eller dens produkter, eller andre mennesker, produkter eller virksomheder;
 • må ikke, udover sponsors varemærke og brand, indeholde varemærker, der ejes af andre, eller reklamere for eller fremme noget mærke eller produkt af nogen art uden tilladelse, eller indeholde personlig identifikation, såsom nummerpladenumre, personnavne, e-mailadresser eller adresser;
 • må ikke indeholde ophavsretligt beskyttet materiale ejet af andre uden tilladelse;
 • må ikke indeholde materialer med navne, ligheder eller andre tegn, der identificerer enhver person, levende eller død, uden tilladelse;
 • må ikke kommunikere budskaber, der er uforenelige med de positive budskaber og/eller den goodwill, med hvilke sponsor ønsker at være forbundet;
 • må ikke indeholde trusler mod nogen person, sted, virksomhed, gruppe eller verdensfreden og må ikke krænke nogen person, virksomhed eller enheds fortroligheds- eller andre rettigheder;
 • må ikke skildre nogen ulovlig, umoralsk eller farlig handling eller antyde, at en eventuel person bør udføre en sådan handling;
 • må ikke skildre overtrædelse af, og må ikke selv overtræde nogen lov; og
 • må ikke indeholde andet indhold, som er eller kan betragtes som upassende, uegnet, eller krænkende, som bestemt af sponsor efter eget skøn.
Alle tilmeldinger vil blive gennemgået for overholdelse af disse officielle regler. Tilmeldinger, der ikke overholder indholdsretningslinjerne angivet ovenfor, indeholder forbudt indhold, og/eller som på anden måde anses for at være upassende af sponsor, efter eget skøn, vil blive diskvalificeret.
INDHOLD, DER OFFENTLIGGØRES PÅ ENHVER HJEMMESIDE ER IKKE BLEVET REDIGERET AF SPONSOR OG ER DEN INDIVIDUELLE DELTAGERS SYNSPUNKTER/MENINGER OG AFSPEJLER IKKE ADMINISTRATORS SYNSPUNKTER PÅ NOGEN MÅDE. Ethvert afkald på en forpligtelse herunder af sponsor udgør ikke et generelt afkald på nogen forpligtelse for deltagere. Sponsor forbeholder sig ret til at give afkald på ethvert tilmeldingskrav angivet heri efter eget rimelige skøn.
 1. KONKURRENCEBEDØMMELSE:  Mellem den 13. oktober 2016 og den 13. november 2016, vil et panel bestående af tre (3) dommere udpeget af sponsor (“dommer(e)”) bedømme alle berettigede modtagne tilmeldinger. Dommernes afgørelser er endelige og bindende for alle anliggender vedrørende konkurrencen. Alle berettigede modtagne tilmeldinger vil blive bedømt ligeligt baseret på følgende kriterier:
 1. Kreativitet: Hvor godt du beskriver destinationen, som du gerne vil besøge og hvorfor: 40 point
 2. Personlighed: Evne til at skabe spænding gennem historiefortælling og følelsesmæssig resonans: 40 point
 3. Det skriftlige svars klarhed: 20 point
Tilmeldingen, der modtager den højeste score baseret på ovenstående kriterier vinder præmien. I tilfælde af uafgjort, vil tie-breakeren være baseret på den højeste score i det første bedømmelseskriterium, og derefter fortsætte ned til hvert bedømmelseskriterium i rækkefølge, efter behov, for at finde vinderen.
 1. VALG AF VINDER: Når evalueringen af ​​de berettigede tilmeldinger er afsluttet, vil dommerne vælge vinderen (“vinder”) og give meddelelse herom via e-mail inden den 14. november 2016. Hvis eventuel korrespondance (herunder e-mail) til vinderen returneres som ikke-leveret, kan præmien fortabes for vinderen og skal derefter uddeles til den næstbedste tilmelding. Sponsor er ikke ansvarlig for deltageres eventuelle ændring af e-mailadresse. Tildelingen af ​​præmien til vinderen er genstand for verifikation, herunder verifikation af alder og overholdelse af disse officielle regler. Sponsor forbeholder sig ret til ikke at tildele præmien hvis, efter eget skøn, den ikke modtager et tilstrækkeligt antal berettigede og kvalificerede tilmeldinger.
Undtagen hvor forbudt ved lov, kan vinderen være forpligtet til at deltage i ulønnede PR-aktiviteter for sponsor og/eller konkurrenceenhederne. Sponsor og/eller konkurrenceenhederne er berettiget (men ikke forpligtet) til at bruge navn, biografi, billeder, videoer og lighed af vinderen til reklame-, PR- eller redaktionelle formål i ethvert medie i hele verden i forbindelse med denne konkurrence. I det omfang det er tilladt ved lov, giver hver deltager afkald på hans/hendes moralske og lignende rettigheder. Undtagen hvor forbudt ved lov, tildeler vinderen (og accepterer at bekræfte denne tilladelse skriftligt, efter anmodning) sponsor samt dem, der handler under dens myndighed, tilladelse til at bruge hans/hendes navn, fotografi, stemme og/eller lighed, til reklame- og/eller PR-formål i ethvert og alle medier, der nu kendes eller herefter bliver opfundet uden territoriale eller tidsmæssige begrænsninger og uden yderligere kompensation.
Hvor tilladt ved lov, kan vinderen være forpligtet til at udføre og returnere en berettigelseserklæring, ansvarsfraskrivelse samt en fraskrivelse af omtalerettigheder inden for syv (7) dage efter meddelelse i en formular, som udleveres af sponsor. Undladelse af at returnere dokumenter rettidigt, eller hvis vinderen anses for ikke at have overholdt disse officielle regler eller på anden måde ikke er berettiget, eller hvis eventuel præmiemeddelelse returneres som ikke-leveret, kan medføre diskvalifikation.
 1. PRÆMIER/OMTRENTLIGE DETAILVÆRDIER (“ARV” - APPROXIMATE RETAIL VALUES):  Én (1) hovedpræmie (“præmie”) - En rejse “jorden rundt” for vinderen og hans/hendes gæst til vinderens fem (5) udvalgte destinationer. Vinderen kan vælge op til fem (5) destinationer fra byer rundt om i verden, hvor Radisson Blu Hotels and Resorts er placeret. Hovedpræmien består af følgende:
 
 1. Tur-retur-flybillet på økonomiklasse til vinderen og en (1) gæst til/fra en større lufthavn tættest på vinderens hjem til hotellerne i den autoriserede gruppe af op til fem (5) udvalgte destinationer valgt af vinderen (lufthavne, flyselskab, siddepladser og rejsetider bestemmes af sponsor). Rejser skal begynde og slutte i samme by og vinderen skal bruge hele præmien på én rejse; og
 
 1. Et e-certifikat til hotelophold for to personer på et Radisson Blu-hotel i op til tredive (30) nætter (hver nat, et "ophold"), der kan fordeles af vinderen blandt de fem (5) udvalgte destinationer (f.eks. ti (10) nætter i den første valgte by, femten (15) nætter i den anden valgte by, osv.); forudsat, at det maksimale antal ophold under ingen omstændigheder overstiger tredive (30) nætter i alt uanset hvordan nætterne er fordelt af vinderen blandt de fem (5) udvalgte destinationer.
 
 
Samlet Værdi (ARV) af hovedpræmien før skattejusteringen, der er beskrevet nedenfor, skønnes at være: 14,050 USD/12.582 € (beløb i € er en tilnærmelse baseret på omregningskursen pr. den 12. august 2016) eller det tilsvarende beløb i valutaen i det land, hvor vinderen er bosat eller befinder sig. Aktuel værdi af præmien vil variere baseret på udsving i priser på flybillet og hotelværelser, og vinderen vil ikke modtage forskellen mellem faktisk værdi og ARV.
 
E-certifikater udløber den 31. december 2017, og kan indløses til Radisson Blu-hoteller kun underlagt forudgående reservationer, er omfattet af yderligere vilkår, betingelser, begrænsninger og restriktioner, der er angivet på gavekortet, og er afhængig af tilgængelighed og blackout-datoer, herunder lokale helligdage og særlige begivenheder. Vinderen vil modtage vejledning og hjælp til booking af sponsor. Måltider (inkl. morgenmad), drikkepenge, bagagegebyrer, uforudsete hotelafgifter, landtransport, og alle andre uspecificerede rejserelaterede udgifter er udelukkende vinderens ansvar.
 
Rejse (fly og hotel) skal bestilles via sponsor eller dens udpegede agent. Reservationer kræves for alle flyrejser inden afrejse; reservationer skal foretages tredive (30) dage i forvejen for den første flyrejse; billettering skal foretages inden for tooghalvfjerds (72) timer efter booking og mindst tredive (30) dage før afrejse, hvis dette sker forinden. Rejsedatoer er afhængige af tilgængelighed; blackout-datoer og andre begrænsninger kan forekomme.  Rejser skal bestilles inden for et (1) år fra den dato, hvor vinderen accepterer præmien eller præmien vil gå tabt. Mistede, stjålne eller beskadigede flybilletter, rejsegavekort eller certifikater kan ikke erstattes eller ombyttes. Når rejsen er bestilt, skal eventuelle ændringer foretaget efter vinderens anmodning afholdes af vinderen.
Vinderen og hans/hendes gæst (“gæst”) er eneansvarlige for at indhente al identifikation og/eller dokumentation, der er nødvendig for at boarde et fly eller bruge et ophold på ethvert Radisson Blu Hotel (herunder men ikke begrænset til et gyldigt pas, visum (hvis relevant) og alle andre nødvendige rejsedokumenter). Vinderen og gæsten skal rejse på den samme rejseplan og er eneansvarlige for at have alle nødvendige identifikations- og/eller rejsedokumenter (f.eks. pas eller et gyldigt amerikansk kørekort), der kræves for at rejse. Vinderen og gæsten er også ansvarlige for at tegne rejseforsikring (og alle andre former for forsikring) efter eget valg, og erkender hermed, at sponsor ikke har og ikke vil tegne eller tilvejebringe rejseforsikring eller anden form for forsikring. 
Ingen substitution, indløsning for kontanter eller overdragelse af præmien er tilladt undtagen efter sponsors eget skøn. Hvis præmien, eller enhver del heraf, ikke kan tildeles af en eller anden årsag, forbeholder sponsor sig ret til at erstatte præmien med en anden præmie af samme eller større værdi. Enhver del af præmien, der ikke accepteres af vinderen, fortabes. 
Vinderens gæst skal være myndig i hans eller hendes bopælsstat/-provins/-område/-land, eller hvis ikke myndig, skal vinderen være den mindreåriges forælder eller værge.
Sponsor vil ikke erstatte eventuelle mistede, ødelagte eller stjålne gavekort eller e-certifikater. Enhver del af præmien, der ikke accepteres eller gøres krav på og/eller bruges af en vinder vil gå tabt, for hvilken, der ikke ydes kompensation, eller vil på anden måde blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ingen overdragelse, indløsning for kontanter, substitution eller erstatning af præmien eller enhver præmiekomponent er tilladt, bortset fra at sponsor forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at erstatte en præmie med en præmie af samme eller større værdi (eller tilsvarende i kontanter). Præmier kan ikke overdrages.
Undtagen hvor det er forbudt ved lov, vil sponsor "justere" vinderen med hensyn til amerikansk kildeskat, der skal betales af præmien, men som en betingelse for konkurrencen, er vinderen strengt ansvarlig for rettidig og korrekt indgivelse af alle nødvendige selvangivelser. Ingen substitution af præmien tilbydes, undtagen efter sponsors eget skøn. Via post eller e-mail vil vinderen få tilsendt en berettigelseserklæring og en formular vedrørende ansvarsfraskrivelse/fraskrivelse af omtalerettigheder og enten en W-9-formular (hvis bosiddende i USA) eller en W-8BEN-formular (hvis ikke bosiddende i USA). Vinderen vil blive bedt om at underskrive og returnere berettigelseserklæringen samt formularen vedrørende ansvarsfraskrivelse/fraskrivelse af omtalerettigheder, og W9- eller W-8BEN-formularen, hvor relevant, inden for den tidsfrist, som fremgår af følgeskrivelsen til erklæringen/formularen. Sponsor/administrators meddelelse til vinderen vil omfatte specifikke tidsfrister for udfyldelse og returnering af påkrævede dokumenter. Når vinderen returnerer den påkrævede og korrekt udfyldte W-9-formular eller W-8BEN-formular (hvor relevant) til sponsor, vil sponsor udregne den gældende kildeskat, der pålægges ifølge amerikansk lovgivning eller gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med hensyn til værdien af ​​præmien (ARV), og vil betale sådanne skatter til Internal Revenue Service (den amerikanske skattemyndighed). Sponsor vil udlevere formular 1099 til præmievinderen eller anden gældende dokumentation, der identificerer det fulde beløb af værdien af ​​præmien inklusive eventuel amerikansk kildeskat betalt i henhold til en sådan "justering." Præmievinderen er eneansvarlig for indgivelse af alle nødvendige selvangivelser og for at betale eventuelle nødvendige skatter i henhold til gældende lov baseret på værdien af ​​den modtagne præmie (som vist på formular 1099 eller anden dokumentation, som udleveres af sponsor). 
Hvis de påkrævede dokumenter ikke returneres inden for de angivne tidsfrister, eller en præmie/præmiemeddelelse ikke returneres, eller hvis det opdages, at en vinder ikke er berettiget til at deltage eller ikke overholder de officielle regler, kan en sådan vinder blive diskvalificeret og miste præmien. I så fald kan en alternativ vinder blive udpeget, hvis tiden tillader det.  
 1. GENERELLE BETINGELSER: Hvis du udpeges som vinderen, kan dine oplysninger blive offentliggjort af sponsor. Konkurrencedeltagere accepterer, at sponsoren har eneret til at afgøre alle anliggender og tvister i forbindelse med denne konkurrence, og at alle sponsors afgørelser er endelige og bindende og ikke kan anfægtes eller appelleres. Vinderen accepterer, i det maksimale omfang tilladt ved lov, at frigive, godtgøre og skadesløsholde sponsor, andre konkurrenceenheder, samt hver af deres respektive moderselskaber, datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres respektive medarbejdere, funktionærer, direktører, repræsentanter, leverandører, annoncører, sponsorer og agenter (samlet benævnt de "frigjorte parter") for ethvert ansvar, tab, skade, omkostninger eller krav relateret til accept, brug eller misbrug af præmien, herunder men ikke begrænset til offentliggørelse af det skriftlige svar, og deres deltagelse i eventuelle præmierelaterede aktiviteter. Frigjorte parter er ikke ansvarlige for mistede, sene, beskadigede, forsinkede eller ufuldstændige tilmeldinger, tilmeldinger, der ikke modtages inden tilmeldingsfristen, afbrudt eller utilgængeligt netværk, server eller andre forbindelser, fejlkommunikation, telefonisk fejl, hardwarefejl, softwarefejl og andre tekniske fejl af enhver art, herunder skade på enhver persons computer forbundet med eller som følge af deltagelse i eller oplevelse af ethvert materiale i forbindelse med konkurrencen, uautoriseret menneskelig indgriben, forvanskede, sammenblandede eller forsinkede computertransmissioner eller andre fejl af enhver art, uanset om menneskelige, mekaniske eller elektroniske, herunder uden begrænsning, den forkerte eller unøjagtige registrering af tilmeldingsoplysninger online uanset om forårsaget af Internet-brugere eller eventuelt ​​udstyr eller programmering forbundet med eller som anvendes i denne konkurrence, uanset årsag, der kan begrænse en brugers mulighed for at deltage i konkurrencen. Sponsor forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver person (og alle hans eller hendes tilmeldinger) som sponsor vurderer eller mener manipulerer med konkurrencetilmeldingsprocessen eller afviklingen af ​​konkurrencen; handler i strid med de officielle regler eller på en usportslig eller forstyrrende måde, eller med hensigt om at irritere, misbruge, true eller chikanere en anden person. Endvidere forbeholder sponsor sig ret til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver person som anses for at (a) manipulere eller forsøge at manipulere med tilmeldings- eller afstemningsprocessen eller afviklingen af konkurrencen eller enhver sponsor eller hjemmeside; (b) overtræde disse officielle regler; (c) overtræde hjemmesidernes servicevilkår, brugsbetingelser og/eller gældende generelle regler eller retningslinjer; (d) handle på en usportslig eller forstyrrende måde, eller med hensigt om at irritere, misbruge, true eller chikanere en anden person; eller (e) deltage i svigagtige, uærlige eller ulovlige aktiviteter; (f) forsøge på bevidst at skade eller korrumpere eller på anden måde forsøge at underminere den legitime afvikling af konkurrencen, og/eller sponsors forretningsaktiviteter, herunder uden begrænsning ved snyd, hacking, bedrag, og/eller anden urimelig praksis, herunder men ikke begrænset til brug af automatiserede tilmeldings- eller afstemningsprogrammer og/eller enheder; (g) planlægge at ændre resultaterne af konkurrencen; og/eller (h) give urigtige eller vildledende oplysninger til sponsor eller konkurrenceenheder.  Sponsor forbeholder sig ret til at forbyde en persons deltagelse, hvis der er mistanke om svig eller manipulation, eller hvis personen ikke overholder eventuelle krav for deltagelse som angivet heri eller enhver bestemmelse i disse officielle regler. INTERNET-ADVARSEL: ETHVERT FORSØG PÅ BEVIDST AT BESKADIGE ENHVER HJEMMESIDE ELLER UNDERMINERE DEN LEGITIME AFVIKLING AF DENNE KONKURRENCE AF EN PERSON ER EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFE- OG CIVILRET, OG HVIS ET SÅDANT FORSØG FORETAGES, FORBEHOLDER SPONSOR SIG RET TIL AT KRÆVE SKADESERSTATNING FRA ENHVER SÅDAN PERSON I DET OMFANG TILLADT VED LOV, HERUNDER RETSFORFØLGNING. Sponsor kan, i det omfang det er tilladt ved lov, sanktionere enhver person, der udviser adfærd som beskrevet i dette afsnit eller handler på en måde, der kompromitterer integriteten af ​​konkurrencen. Arten og omfanget af en sådan sanktion skal være efter sponsors eget skøn og kan omfatte diskvalifikation eller tab af ret til at deltage i enhver anden af sponsors konkurrencer eller præmielodtrækninger. Sponsor forbeholder sig ret til at annullere eller ændre konkurrencen, hvis svig, forseelser eller tekniske fejl ødelægger integriteten af ​​konkurrencen, eller hvis en computervirus, programfejl, eller andet teknisk problem korrumperer administrationen, sikkerheden, eller den korrekte forvaltning af programmet som bestemt af sponsor/administratorer, efter deres eget skøn. I tilfælde af ophør af konkurrencen, vil en meddelelse blive lagt ud på www.papercity.radissonblu.com og bedømmelsen vil blive udført blandt alle berettigede, ikke-mistænkte tilmeldinger modtaget forud for tidspunktet for ophør. Bevis for indsendelse af en tilmelding vil ikke blive anset for at være bevis for sponsors modtagelse. Undtagen hvor det er forbudt ved lov, tildeler vinderen (og accepterer at bekræfte denne tilladelse skriftligt, efter anmodning) sponsor samt dem, der handler under dens myndighed tilladelse til at bruge hans/hendes navn, fotografi, stemme og/eller lighed samt ethvert tilmeldingsrelateret indhold, til reklame- og/eller PR-formål i ethvert og alle medier, der nu kendes eller herefter bliver opfundet uden territoriale eller tidsmæssige begrænsninger og uden yderligere kompensation. Ved at acceptere en præmie, accepterer vinderen (og accepterer at bekræfte skriftligt) at frigive og holde sponsor og konkurrenceenheder skadesløse mod alle krav, erstatninger, tab, udgifter og erstatningsansvar som følge af tildeling, modtagelse, besiddelse, accept, indfrielse eller brug af enhver præmie. Deltagere påtager sig alt ansvar for eventuel personskade eller tingskade forårsaget eller som påstås forårsaget af deltagelse i denne konkurrence, og accept eller brug af enhver præmie. Sponsor og konkurrenceenhederne er ikke ansvarlige for eventuelle typografiske eller andre fejl i udskrivning, tilbuddet eller annonceringen af ​​præmien eller i afviklingen af konkurrencen.
 
I det omfang det er tilladt ved lov, giver parterne afkald på alle rettigheder til retssag i enhver retsproces, der indledes i forbindelse med disse officielle regler, herunder, uden begrænsning, konkurrencen. Deltagere accepterer (og accepterer at bekræfte skriftligt), at: (i) enhver og alle tvister, krav og søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med denne konkurrence skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for kollektivt søgsmål, og udelukkende af den amerikanske distriktsdomstol i Minneapolis, Minnesota eller den relevante Minnesota-statsdomstol beliggende i Minneapolis, Minnesota, (ii) ethvert og alle krav, domskendelser og erstatninger skal begrænses til de faktiske afholdte omkostninger, herunder omkostninger forbundet med at deltage i denne konkurrence, men under ingen omstændigheder advokatsalærer; og (iii) under ingen omstændigheder vil deltager få lov til at modtage erstatning og deltager giver hermed afkald på alle rettigheder til at kræve straffende, tilfældig og/eller følgeerstatning samt anden erstatning, ud over faktiske afholdte udgifter, og enhver og alle rettigheder til at få erstatning multipliceret eller på anden måde forøget. VISSE JURISDIKTIONERS LOVGIVNING TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR FØLGEERSTATNING, SÅ OVENSTÅENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Alle problemer og spørgsmål vedrørende strukturen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse officielle regler, eller rettigheder og forpligtelser tilhørende deltageren og sponsoren i forbindelse med konkurrencen, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Minnesota. Love i en deltagers bopælsland kan give deltageren ret til at indgive krav ved domstolene i det pågældende land, og kan fastlægge at nogle love i det pågældende land også gælder for denne konkurrence. Men hvis enhver bestemmelse i disse officielle regler eller anvendelsen af ​​en sådan bestemmelse på enhver person eller omstændighed erklæres for ugyldig eller værende uden retskraft, skal en sådan beslutning ikke have den virkning, at den invaliderer eller ugyldiggør resten af ​​de officielle regler, da det er hensigten og aftalen mellem parterne, at disse officielle regler skal anses for ændret ved at ændre en sådan bestemmelse i det omfang det er nødvendigt for at gøre den gyldig og lovlig samt give den retskraft og samtidig bevare dens hensigt, eller, hvis en sådan ændring ikke er mulig, ved derfor at substituere den med en anden bestemmelse, som er gyldig, lovlig og har retskraft, og som i væsentlig grad effektuerer sponsors hensigt.
 
Ved at acceptere præmien, accepterer vinderen, i det maksimale omfang tilladt ved lov, at (a) konkurrenceenhederne, og alle deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og agenter ikke vil have noget ansvar overhovedet for og skal holdes skadesløse af vinderen imod, ethvert ansvar for skader, tab eller erstatning af nogen art til personer eller ejendom, der følger helt eller delvist, direkte eller indirekte, af deltagelse i konkurrencen; for accept, besiddelse, misbrug eller brug af eventuel præmie; eller af deltagelse i eventuelle præmierelaterede aktiviteter eller enhver rejse i forbindelse hermed; (b) under ingen omstændigheder vil deltager få lov til at modtage erstatning og deltager giver hermed afkald på alle rettigheder til at kræve straffende, tilfældig og følgeerstatning eller enhver anden erstatning, ud over faktiske afholdte udgifter, (c) alle søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med denne konkurrence, eller enhver præmie der tildeles, skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål; og (d) ethvert og alle krav, domskendelser og tildelinger skal begrænses til de faktiske afholdte omkostninger, undtagen advokatsalærer og sagsomkostninger. 
VED AT ACCEPTERE PRÆMIEN, I DET OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, ACCEPTERER VINDEREN (OG VINDERENS GÆST) DEN IBOENDE FARLIGE NATUR OG RISIKO VED FLYREJSER OG INTERNATIONALE REJSER, HERUNDER PERSONSKADE OG/ELLER DØD, ERKENDER, AT VINDERENS DELTAGELSE I REJSEN ER FRIVILLIG, ERKENDER, AT DER ER NATURLIGE FAKTORER OG HÆNDELSER SOM KAN HAVE INDFLYDELSE PÅ ELLER PÅVIRKE SIKKERHEDEN AF AKTIVITETER, SOM VINDEREN DELTAGER I OG VINDEREN BÆRER RISIKOEN FOR SÅDANNE FAKTORER OG HÆNDELSER OG ACCEPTERER, AT ARRANGØR-PARTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ER ANSVARLIGE FOR (OG SKAL IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE OMKOSTNINGER, TAB, UDGIFTER ELLER ERSTATNING I FORBINDELSE MED) NOGEN DERAF FØLGENDE PERSONSKADE OG/ELLER DØD.
I tilfælde af, og i det omfang, at engelsk, fransk, tysk, Hong Kong, norsk, singaporeansk, eller enhver anden lov finder anvendelse, hvor en ansvarsbegrænsning vedrørende død eller personskade, eller enhver anden erstatningsret, ikke er tilladt, skal intet i disse officielle regler fortolkes som at begrænse eller udelukke nogen parts ansvar for død eller personskade forårsaget af en sådan parts uagtsomhed, eller for svig eller grov uagtsomhed.
For så vidt angår Australien, skal intet i disse officielle regler begrænse, udelukke eller ændre eller foregive at begrænse, udelukke eller ændre eventuelle lovbestemte forbrugergarantier eller enhver indirekte betingelse eller garanti, hvor udelukkelse fra disse officielle regler ville være i strid med eventuelle vedtægter eller ville ugyldiggøre enhver del af disse officielle regler.
 1. INDSAMLING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR PERSONER BOSIDDENDE I USA: Hvis du er bosiddende i de 50 amerikanske stater eller District of Columbia, vil dine oplysninger blive brugt som angivet i sponsors fortrolighedspolitik. Hvis du bliver udvalgt som finalist eller vinder, kan dine oplysninger også indgå i en offentligt tilgængelig vinderliste. Du vil også have mulighed for at tilmelde dig modtagelse af e-mailoplysninger fra Sponsor og Radisson Blu vedrørende fremtidige tilbud og konkurrencer på tilmeldingstidspunktet.
Ikke-amerikanske, berettigede beboere, bemærk venligst: Deltagelse i konkurrencen vil blive anset for udtrykkeligt samtykke til at modtage kommercielle elektroniske meddelelser fra sponsor eller administratorer, og til videregivelse af personlige oplysninger til USA med henblik på administration af konkurrencen og samtykke til, at personlige oplysninger sendes, lagres og behandles i jurisdiktioner uden for din bopælsjurisdiktion, som måske ikke har den samme beskyttelse som din bopælsjurisdiktion. Personlige oplysninger kan blive brugt til at: (A) kontakte deltagere vedrørende konkurrencen som svar på din anmodning om sådanne meddelelser ved tilmelding til konkurrencen; (B) offentliggøre en deltagers navn og tilmelding på en vinderliste, hvis de vinder. Deltagere har ret til at få adgang til, tilbagetrække og rette deres personlige oplysninger. Deltagere kan anmode om en sådan handling ved at sende en meddelelse til Radisson Blu Paper City Contest Opt-out Request c/o Carlson Hotels, Inc., 701 Carlson Pkwy, Minnetonka, MN 55305 USA.  
Se venligst sponsors fortrolighedspolitik på https://www.radissonblu.com/en/privacy-policy for sponsors politik vedrørende personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med denne konkurrence. I tilfælde af en konflikt mellem disse officielle regler og fortrolighedspolitikken, skal disse officielle regler have forrang.
VINDERLISTE: For vinderens navn, by og stat, samt land, sendes en selvadresseret, frankeret kuvert, der skal poststemples senest den 14. november 2016 og modtages inden den 21. november 2016 til: Radisson Blu® Paper City Contest (angiv vinderliste eller officielle regler), 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota, 55305 eller besøg hjemmesiden. 
 
SPONSOR: Radisson Hotels International, Inc., 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305.