Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden


LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSTEDET NØJE IGENNEM, INDEN DU BRUGER DEN TJENESTE, HVORPÅ DE OFFENTLIGGØRES. Ved at bruge det websted, den mobilapp eller den platform, hvor disse vilkår og betingelser for brug af webstedet ("Vilkår og betingelser") offentliggøres ("Webstedet"), tilkendegiver du din accept af dem samt Radisson Hospitality, Inc. fortrolighedserklæring ("Fortrolighedserklæring"). Såfremt du ikke er indforstået med nærværende Vilkår og betingelser og Privatlivspolitik, frabedes du at bruge webstedet.

Dette websted ejes og drives af Radisson Hospitality, Inc. ("Radisson Hospitality"). Radisson Hospitality kan når som helst ændre nærværende Vilkår og betingelser. Fortsat anvendelse af dette websted vil være ensbetydende med din accept af disse ændringer, og du vil overholde samtlige gældende love og bestemmelser. Materialerne på dette websted er beskyttet af lov, herunder, men ikke begrænset til, USA's copyrightlovgivning og internationale traktater. Yderligere vilkår og betingelser gælder for hotelreservationer.

Anvendelse af websted
Du må kun benytte dette websted, hvis du er mindst 18 år gammel og kan indgå retsgyldige kontrakter (vores websted må ikke benyttes af mindreårige). Når du benytter dette websted, står du samtidig inde for, at du er mindst 18 år gammel. Alt materiale på dette websted er udelukkende beregnet til information. Noget af materialet og visse oplysninger på dette websted stammer muligvis fra franchisetagere, som selv er ansvarlige for de gældende regler og procedurer på deres respektive hoteller.

Restriktioner for anvendelse
Indholdet på dette websted, såsom tekst, grafik, billeder, fotografier, illustrationer, varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, oplysninger indhentet fra Radisson Hospitality' licensgivere og andre materialer ("Indhold"), er ophavsretligt beskyttet i henhold til både USA's og udenlandske love. Radisson Hospitality bevarer retten til indholdet. Enhver anvendelse af indholdet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i nærværende vilkår og betingelser, er et brud på disse vilkår og betingelser og kan krænke ophavsrettigheder, varemærke og andre love. På nær heri omtalte undtagelser må intet af indholdet i nogen form eller på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genudgives, hentes, vises, lægges på nettet eller videregives uden skriftligt tilsagn fra Radisson Hospitality eller deres licensgivere. Radisson Hospitality giver dig tilladelse til at se og hente en enkelt kopi af indholdet, udelukkende til egen lovlig, personlig og ikke-kommerciel brug, hvis du inkluderer følgende meddelelse om ophavsret:"© 2018 Radisson Hospitality, Inc. Alle rettigheder forbeholdes" samt bevarer andre meddelelser om ophavs- og ejendomsret, der findes under Indhold. Eventuelle særlige regler for brugen af andre elementer på webstedet kan indgå andre steder på webstedet og er indarbejdet i disse Vilkår og betingelser ved henvisning. Brugen af indholdet på et andet websted eller i et netværksforbundet computermiljø er forbudt uanset formålet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt overdrages her, forbeholdes Radisson Hospitality og dets licensgivere. Ved overtrædelse af nærværende Vilkår og betingelser vil din tilladelse til at benytte indholdet automatisk frafalde, og du må omgående destruere alle kopier, du måtte have, med dette indhold.

Uden Radisson Hospitality' skriftlige tilladelse må du ikke "spejle" noget indhold på dette websted eller en hvilken som helst anden server. Benyttelse af webstedet til formål, der er ulovlige eller forbudte i henhold til disse Vilkår og betingelser, er ikke tilladt. Du må ikke benytte webstedet på måder, der måtte skade, deaktivere, overbelaste eller begrænse webstedet eller forstyrre andre brugeres besøg på webstedet. Det er ikke tilladt at forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet via hacking, brydning af adgangskode eller på anden vis. Radisson Hospitality forbeholder sig ret til efter eget skøn at kunne nægte dig adgang til webstedet eller dele af dette, til enhver tid, uanset årsag eller uden grund overhovedet, uden forudgående varsel eller meddelelse.

Indsendelse af idéer
Radisson Hospitality vil med glæde høre fra vores brugere og modtager gerne kommentarer omhandlende webstedet og vores produkter og serviceydelser. Grundet vores firmapolitik har vi imidlertid ikke mulighed for at acceptere eller overveje andre kreative idéer, forslag eller andet kreativt materiale end det, vi specifikt har anmodet om. Vi har en talentfuld stab af medarbejdere og konsulenter, som muligvis arbejder med de samme eller lignende idéer. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå risikoen for fremtidige misforståelser, såfremt projekter udviklet af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter skulle vise sig at minde om andres kreative materiale. Undlad venligst uopfordret indsendelse af originalt kreativt materiale af nogen art.

Såfremt du, på vores anmodning, indsender specifikt materiale eller på trods af vores anmodning sender os kreative forslag, idéer, bemærkninger, tegninger eller anden information (under ét betegnet "Indsendt Materiale"), skal det indsendte materiale betragtes som og forblive vores ejendom. Radisson Hospitality kan behandle det indsendte materiale som ikke-fortrolige oplysninger og er ikke ansvarlig for brug eller videregivelse af materialer. Uden at være begrænset af ovenstående overtager Radisson Hospitality alle nuværende og eventuelle efterfølgende rettigheder til indsendt materiale af enhver art overalt i universet, og vi forbeholder os ret til ubegrænset anvendelse af det indsendte materiale til et hvilket som helst formål, såvel kommercielt som ikke-kommercielt, uden godtgørelse til den person, der har tilvejebragt det indsendte materiale.

Brugerkommunikation
De personlige oplysninger, du sender til Radisson Hospitality, er underlagt vores privatlivspolitik. I det omfang der er en uoverensstemmelse mellem vilkår og betingelser og vores fortrolighedspolitik, er fortrolighedspolitikken gældende.

Undtagen, som det er angivet i Indsendelse af idéer (ovenfor), stiller Radisson Hospitality ikke krav om ejerskabet af tekst, fotografier, billeder, illustrationer, grafik, lydoptagelser, video, lyd-videoklip og andet indhold, som du indsender til Radisson Hospitality ved hjælp af sociale netværksværktøjer, som vi gør tilgængelige for dig (hver en "Kommunikation"). Nærmere bestemt er én måde, hvorpå kommunikationer afviger fra andre oplysninger, som du giver os, at efter kommunikationer er indsendt gøres de øjeblikkeligt tilgængelige for andre. Eksempler på kommunikationer omfatter kommentarer, der offentliggøres på vores blogs eller i chatrooms, som vi sponsorerer.

Du erklærer, at du ikke vil kommunikere, helt eller delvist, injurierende; skandaløst; opildnende; diskriminerende; obskønt; falskt; truende; vulgært; uanstændigt; pornografisk; blasfemisk; misbrugende; chikanerende; krænkende over for en anden persons privatliv; hadefuldt eller nedsættende; rettet mod køn, race, hudfarve, seksuel orientering, national oprindelse, religiøse overbevisninger eller handicap; i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning; eller krænke eller overtræde en anden parts rettigheder. Derudover erklærer du, at du ikke vil: (a) foretage nogen kommunikation, der er en reklame eller et salgsudbud ; (b) forstyrre den normale dialog eller indsende en kommunikation, som ikke er relateret til emnet, der diskuteres (medmindre det er åbenbart, at diskussionen ikke har et konkret emne); (c) sende et kædebrev eller pyramideordning; udgive dig for at være en anden person; (d) distribuere virus eller anden skadelig computerkode; (e) høste eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke; (f) slå den samme meddelelse op mere end én gang eller "spamme"; eller (g) udøve anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andre personers brug eller glæde af webstedet, eller som skønnes til at udstille Radisson Hospitality eller nogen af ​dets licensgivere, partnere eller kunder i negativ retning.

Ved at kommunikere på webstedet, accepterer du, at dine meddelelser ikke er fortrolige eller tilhørende dig og kan formidles eller bruges af Radisson Hospitality. Hvis du sender en kommunikation, indvilliger du i at overdrage, eller garanterer, at ejeren af dette indhold overdrager, Radisson Hospitality en honorarfri, bestandig, uigenkaldelig, global og ubegrænset ret til at anvende, gengive, oprette værker heraf, ændre, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise denne kommunikation i ethvert medie eller medium eller i enhver form, ethvert format eller forum, der er udviklet eller udvikles i fremtiden. På trods af ovenstående er Radisson Hospitality ikke forpligtet til at anvende denne kommunikation.

Du er alene ansvarlig for din meddelelse, konsekvenserne af denne meddelelse og din tillid til enhver kommunikation. Radisson Hospitality står ikke til ansvar for konsekvenser af nogen som helst form for kommunikation. Radisson Hospitality står ikke til ansvar for visning eller overvågning af brugeres meddelelser på dette websted. Hvis en bruger anmelder en meddelelse for overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, kan Radisson Hospitality undersøge påstanden og bestemme i god tro og efter eget skøn, hvorvidt meddelelsen skal fjernes. Radisson Hospitality vil ikke have nogen forpligtelse eller noget ansvar for brugernes udførelse eller mangel på samme i sådanne aktiviteter.

Radisson Hospitality forbeholder sig retten (men er ikke forpligtet) til: (a) at registrere dialogen på webstedet; (b) at undersøge en påstand om, at en meddelelse ikke overholder disse Vilkår og betingelser og bestemme efter eget skøn, hvorvidt denne meddelelse skal fjernes eller anmode om at få den fjernet; (c) at fjerne meddelelser, som er krænkende, ulovlige, forstyrrende eller forældede, eller på anden måde ikke overholder disse Vilkår og betingelser; (d) at fratage en bruger adgang til hele eller dele af webstedet ved enhver misligholdelse af nærværende Vilkår og betingelser eller loven; (e) at overvåge, redigere eller offentliggøre enhver meddelelse; eller (f) at redigere eller slette meddelelser på webstedet uafhængigt af, om de anses for at overtræde nærværende Vilkår og betingelser.

Kampagner
Alle tilbud og kampagner annonceret på dette websted er ugyldige, hvor loven ikke tillader dem, og underlagt officielle regler for sådanne tilbud og kampagner.

Vilkår for mobile applikationer

Følgende bestemmelser gælder for brugere af Radisson Hospitality' mobilapps (hver en “app”):

Apple og Google er ikke ansvarlige for vores apps

Brugere af Apple-apps
Hvis du downloader og/eller bruger vores iPhone- eller iPad-apps: Du, appens slutbruger, erkender, at denne aftale er indgået af og mellem Radisson Hospitality og dig, og ikke med Apple, Inc., og at Apple, Inc. ikke er ansvarlig for appen og/eller dennes indhold. Uagtet ovenstående anerkender du, at Apple, Inc. og deres datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne aftale med Radisson Hospitality, og at Apple, Inc. har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve disse vilkår og betingelser. Du anerkender, at Apple, Inc. ikke har nogen forpligtelse til at opretholde eller understøtte app'en. Du anerkender, at du har gennemlæst App Stores vilkår og betingelser (disse kan findes online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Radisson Hospitality' vilkår og betingelser omfatter ved henvisning også slutbrugerlicensaftalen for den licenserede applikation (“Licensed Application End User License Agreement el. LAEULA”), der er offentliggjort af Apple, Inc. (denne kan findes online påhttp://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). For så vidt angår disse vilkår og betingelser, betragtes appen som den “licenserede applikation”, som defineret i LAEULA, og Radisson Hospitality betragtes som “leverandør af applikationen”, som defineret i LAEULA. Hvis noget i disse vilkår og betingelser er i modstrid med betingelserne i LAEULA, vil disse vilkår og betingelser være gældende.

Brugere af Android-apps
Hvis du downloader og/eller bruger vores apps fra Google play: Du, appens slutbruger, anerkender, at Radisson Hospitality, ikke Google, Inc., giver licens til installation og brug af hver app. Du anerkender, at Google, Inc. ikke har nogen forpligtelse til at opretholde eller understøtte app'en. Du anerkender, at du har gennemlæst Google Plays vilkår for brug (“Vilkår”)(disse kan findes online på http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), og at din aftale med Radisson Hospitality under disse vilkår og betingelser omfatter disse vilkår ved henvisning. Hvis noget i disse vilkår og betingelser er i modstrid med vilkårene, bliver disse vilkår og betingelser gældende.

Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reksportere app'en, medmindre dette er bemyndiget af USA's lovgivning eller lovgivningen i den jurisdiktion, hvor app'en blev anskaffet.  App'en må i særdeleshed ikke, men uden undtagelser, eksporteres eller reeksporteres: (a) til et land, imod hvilket USA har udstedt embargo (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller entiteter.  Ved at bruge app'en angiver og indestår du for, at du ikke befinder dig i sådan et land eller på sådan en liste.  Du accepterer også, at du ikke vil bruge app'en til formål, der er forbudt under amerikansk lovgivning, inklusive, og uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af missiler, kemiske eller biologiske våben eller atomvåben.

Særlige vilkår, der styrer adgang uden nøgle via vores RED-app

Funktionen Adgang uden nøgle er tilgængelig på deltagende hoteller for gæster, som har hentet vores RED-app, har en gyldig reservation på et enkelt gæsteværelse og har valgt at bruge Adgang uden nøgle. Gyldige reservationer omfatter muligvis ikke visse reservationer, der foretages via mødeplanlæggere, rejsebureauer, grossister og tredjepartswebsteder.

Med henblik på at bruge Adgang uden nøgle skal du sikre dig, at alle nødvendige indstillinger og nødvendige netværkskommunikationer er aktiverede og korrekte, herunder, uden begrænsning til, at tillade og muliggøre, at push-notifikationer sendes til din mobilenhed. Derudover anerkender og accepterer du, at Adgang uden nøgle kun kan bruges, når Bluetooth-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at mobilnøgler kun kan udstedes til eller slettes fra RED-appen, når din mobilenhed har netværksforbindelse. Hvis mobilenheden ikke har netværksforbindelse på et hvilket som helst tidspunkt, kan du kun bruge gyldige mobilnøgler, der allerede er installeret i RED-appen. Mobilnøgler, der gives i licens til dig, er specifikke for din mobilenhed, og du skal hente RED-appen igen og registrere dig igen for Adgang uden nøgle, hvis du får en ny mobilenhed.

Hvis Adgang uden nøgle er tilgængelig for dig, anerkender og accepterer du, at dit gæsteværelses nummer til en gyldig reservation sendes til din mobilenhed via RED-appen og kan ses af enhver med adgang til din mobilenhed via RED-appen. Du er eneansvarlig for at begrænse brugen af RED-appen på din mobilenhed og holde mobilenheden sikker—ved eksempelvis at bruge adgangskoder eller andre sikkerhedsfunktioner, der er nødvendige for at begrænse adgang til din mobilenhed eller RED-appen. Du accepterer, at du ikke vil tillade, at en tredjepart bruger din mobilenhed til at tilgå RED-appen eller bruger Adgang uden nøgle på din mobilenhed.

Hvis du til enhver tid, mens du har en reservation, der kan tilgås via Adgang uden nøgle, mister din mobilenhed, eller den bliver stjålet eller hacket, accepterer du øjeblikkeligt at kontakte det hotels reception, hvor reservationen blev lavet, og følge evt. vejledning, som hotellet eller Radisson Hospitality giver dig, herunder, uden begrænsning til, sletning eller accept på sletning af evt. mobilnøgler fra din mobilenhed). Hverken Radisson Hospitality eller nogen deltagende ejendom bliver ansvarlig for evt. problemer eller krav, der kan opstå fra din undladelse til på en passende måde at sikre din enhed eller meddele det pågældende hotel i tilfælde af, at din mobilenhed mistes, bliver stjålet eller på en anden vis ikke længere er i din besiddelse eller under din kontrol eller er blevet kompromitteret.

Du accepterer, at du kun vil bruge Adgang uden nøgle i forbindelse med en gyldig reservation til de tilsigtede formål at tjekke ind og bruge din mobilenhed til at få adgang til udpegede områder, som du lovligt har adgang til, herunder dit tildelte gæsteværelse. Du må ikke bruge Adgang uden nøgle til ethvert andet formål, og du må kun bruge Adgang uden nøgle på en mobilenhed under din kontrol.

Ophavsret- og patentlovgivning og bestemmelser i internationale traktater beskytter 'Adgang uden nøgle'-software og mobilnøgler. Enhver reproduktion eller videredistribution af softwaren eller mobilnøglerne er udtrykkeligt forbudt af loven og kan medføre alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Uden at begrænse ovenstående er kopiering eller reproduktion af softwaren eller mobilnøglerne til yderligere reproduktion eller videredistribution udtrykkeligt forbudt. Radisson Hospitality giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, genkaldelig licens til brug af funktionen Adgang uden nøgle på din mobilenhed, så længe den er i din besiddelse og under din kontrol, og kun til brug, som det ellers er fastsat i disse vilkår.

Radisson Hospitality', dets licensgivere og partneres ansvar
Anvendelse af webstedet og dets indhold er på eget ansvar. Indholdet på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Radisson Hospitality kan foretage ændringer eller forbedringer til enhver tid.

DETTE WEBSTEDS INDHOLD VISES "SOM DET ER" OG UDEN NOGEN SOM HELST GARANTIER, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, OG ER I VIDESTE TILLADTE UDSTRÆKNING I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. RADISSON HOSPITALITY FRASIGER SIG ALLE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. RADISSON HOSPITALITY GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONERNE PÅ DETTE WEBSTED VIL FUNGERE UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT DETTE WEBSTED ELLER DEN SERVER, DER MULIGGØR VISNING HERAF, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. RADISSON HOSPITALITY FREMSÆTTER INGEN GARANTIER ELLER PÅSTANDE VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ELLER RESULTATET AF ANVENDELSE AF INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. DET PÅHVILER DIG (OG IKKE RADISSON HOSPITALITY) AT AFHOLDE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL ENHVER FORM FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING. OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER IKKE FOR DIG, HVIS FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU BENYTTER DETTE WEBSTED PÅ EGET ANSVAR.

RADISSON HOSPITALITY PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER I ELLER UDEN FOR AFTALEFORHOLD, FOR EVT. DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGE- ELLER STRAFBARE SKADER, HERUNDER (UDEN BEGRÆNSNING) TAB AF FORVENTET OVERSKUD ELLER OMSÆTNING ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF EN HANDLING ELLER UNDLADELSE PÅ VEGNE AF RADISSON HOSPITALITY, DETS REPRÆSENTANTER, DATTERSELSKABER, JOINT VENTURE-PARTNERE, UAFHÆNGIGE ENTREPRENØRER ELLER TREDJEPARTER UDEN NOGEN TILKNYTNING SOM FØLGE AF ENHVER HANDLING ELLER UNDLADELSE ELLER BRUD PÅ NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, I OG MED AT BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL RADISSON HOSPITALITY' SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT OVER FOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER, HANDLINGER ELLER ANDET IKKE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR AT FÅ ADGANG TIL WEBSTEDET. DU GIVER HERMED AFKALD PÅ KRAV OG SØGSMÅLSGRUNDE AF ENHVER ART OG RETTEN TIL AT FREMSÆTTE SÅDANNE KRAV ELLER SØGSMÅL, SOM FØLGE AF ELLER MED RELATION TIL WEBSTEDET, OFFENTLIG KOMMUNIKATION ELLER NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER EFTER ÉT (1) ÅR FRA DEN DATO, HVOR DEN/DET TILGRUNDLIGGENDE HANDLING, BEGIVENHED, FORHOLD ELLER UDELADELSE FØRSTE GANG FOREKOM.

Hvis du downloader og/eller bruger vores iPhone- eller iPad-app: Anerkender og indvilliger du ydermere i, at Apple, Inc. under ingen omstændigheder vil kunne holdes til ansvar for påstande vedrørende app'en (inklusive, uden begrænsning, en tredjeparts påstand om, at app'en krænker denne tredjeparts intellektuelle ejendomsret) eller din brug eller besiddelse af app'en, inklusive, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar; (ii) krav om, at app'en ikke lever op til gældende lovgivning eller myndighedskrav; og (iii) krav, der måtte opstå som følge af forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Du anerkender og indvilliger i, at Apple, Inc. i lovens videst mulige udstrækning på ingen måde har nogen garantipligt vedrørende appen.

Din konto
Ved anvendelse af dette websted er du ansvarlig for at bevare fortroligheden omkring din konto og adgangskode og for at begrænse adgang til din computer eller mobilenhed. Du accepterer at tage ansvar for alle aktiviteter, der berører din konto eller adgangskode. Radisson Hospitality forbeholder sig ret til at nægte serviceydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

Erstatning
Du erklærer dig enig i at forsvare, erstatte og holde Radisson Hospitality, dets funktionærer, ledere, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og partnere, fra og imod enhver påstand, handling eller ethvert krav, alle forpligtelser og forlig, heriblandt, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som følge af eller som angiveligt skyldes, din anvendelse af webstedet eller indholdet, eller din overtrædelse af nærværende Vilkår og betingelser.

Generelt
Adgang til indholdet er muligvis ikke lovlig for nogle personer eller i nogle lande. Adgang til webstedet er på eget ansvar, og du er ansvarlig for overholdelse af love for din jurisdiktion. Følgende bestemmelser bevarer deres gyldighed efter udløb eller ophør af nærværende Vilkår og betingelser uanset grunden:  Radisson Hospitality, dets licensgivere og partneres ansvar, Restriktioner for anvendelse, Indsendelse af idéer, Brugerkommunikation, Erstatning, Gældende lovgivning og Hele aftalen.

Gældende lovgivning
Nærværende vilkår og betingelser er underlagt i overensstemmelse med lovgivningen i Minnesota, USA, uden hensyn til lovkonflikter. Du og Radisson Hospitality giver hermed jeres samtykke til og underkaster jer jurisdiktion ved stats- og forbundsdomstole i Hennepin County, Minnesota, USA, som forelægger og behandler alle påstande, handlinger eller stridsspørgsmål, der udspringer af nærværende Vilkår og betingelser. Hvis en bestemmelse eller nærværende Vilkår og betingelser behandles af en kompetent domstol og erklæres ugyldige, skal ugyldigheden af ​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser, som fortsat er gældende. Intet afkald på nærværende Vilkår og betingelser skal anses som et yderligere eller fortsat afkald på sådanne vilkår og betingelser eller andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk signatur
Du står inde for og garanterer, at du har juridisk ret og myndighed til at acceptere nærværende vilkår og betingelser på vegne af dig selv og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler, når du benytter webstedet. Du erklærer dig desuden indforstået med , at din brug udgør en elektronisk signatur som defineret i "The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" ("E-Sign") og "The Uniform Electronic Transactions Act" ("UETA"), og at du dermed accepterer nærværende vilkår og deres gyldighed som elektronisk retsdokument i henhold til E-Sign, UETA og "The Uniform Computer Information Transactions Act" (“UCITA”), hvilket betyder, at de er retsgyldige, bindende og uigendrivelige, både for dig og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler.

Procedurer for anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold
Såfremt du mener, at en tilgængelig besked, en indsendelse eller andet materiale på eller fra webstedet krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af disse materialer (eller adgang dertil) fra dette websted ved at kontakte Radisson Hospitality (adresse nedenfor) med følgende oplysninger:

1. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede materiale, du mener, er blevet krænket. Beskriv værket og, hvis muligt, inddrag en kopi eller placering (f.eks. URL) af en autoriseret udgave af værket.
2. Identifikation af det indlæg, som du mener, er blevet krænket og dettes placering. Beskriv indlægget og vedlæg en URL eller anden relevant oplysning, der vil muliggøre det at finde indlægget for os.
3. Dit navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgængelig) e-mailadresse.
4. En erklæring om at du har grund til at mene, at den pågældende anvendelse af værket ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller vedkommendes repræsentant eller er i modstrid med loven.
5. En erklæring om at de givne oplysninger er korrekte og en indikation på, at du under straffeansvar, er indehaveren af ophavsretten eller en autoriseret repræsentant.
6. Ophavsmandens eller en autoriseret repræsentants underskrift eller en tilsvarende elektronisk.

Vores adresse og kontaktoplysninger for ophavsretlige anliggender vedrørende dette websted er:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Att.: Repræsentant for ophavsrettigheder
copyrights@radissonhotels.com

I en bestræbelse på at beskytte ophavsmandens rettigheder, har Radisson Hospitality en politik vedr. opsigelse, under visse omstændigheder, for brugere af dette websted, der gentagne gange begår overtrædelser.

Hele aftalen
Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i en særlig notits eller ansvarsfraskrivelse, der er indsendt af eller på vegne af Radisson Hospitality på dette websted, udgør nærværende vilkår og betingelser, herunder vores fortrolighedspolitik, hele aftalen mellem dig og Radisson Hospitality med hensyn til anvendelse af webstedet og dets indhold.

Version 7.0/marts 2018