Radisson Blu Hotel Liuzhou

Contact


Radisson Blu Hotel Liuzhou

Building 1, Sunshine 100 City Plaza
2 Guizhong Ave
Liuzhou, Guangxi 545006
China

Tel: +86 772 885 5555
Fax: +86 772 885 5999
 

Reservations

Tel: +400 6780 290 (Toll-free China)
Tel: +1 800 967 9033 (Toll-free US)
Tel: 08000 927 670 (Toll-free UK)
reservations.liuzhou@radisson.com