MENU

Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn

Vastutustundlik ettevõtlus - olgem vastutustundlikud!


Hotell järgib oma tegevuses vastutustundliku ettevõtluse printsiipe
Vastutustunne keskkonna ja kohaliku kogukonna ees on olnud palju aastaid oluliseks osaks Carlson Rezidor Hotel Group'i laiemast kohustusest rakendada jätkusuutliku arengu põhimõtteid. See kohustus formuleeriti 2001. a ja koondati programmi ,,Vastutustundlik ettevõtlus"raamidesse. Igal hotellil on unikaalne vastuvõtliku ettevõtluse tegevuskava, mis hõlmab koostööd kogukonnaga, keskkonnaalase tegevuse tõhustamist, töötajate heaolu, tervist ja ohutust. Vastutustundliku ettevõtluse traditsiooni jätkatakse Tallinnas.

Vastutustundliku ettevõtluse tegevused on muu hulgas järgmised.

  • Programm ,,Tagasi kooli"
  • Koostöö Ala Põhikooliga
    Koostöö Ala Põhikooliga algas, kui hotell osales piirkondlikus projektis, et toetada koole ja kaasata noori arvamusliidreid kooli ettevõtmistesse. Koos noorte kunstnikega kaunistasid lapsed oma internaatkooli toad. Hotell pakub Tallinnat külastavatele internaatkooli lastele tasuta majutust ja korraldab regulaarseid heategevuslikke kogumiskampaaniaid töötajate seas, et koguda raamatuid, mänge ja vajalikke asju.
  • Rahvusvaheline ökomärgis Roheline Võti alates 2002. aastast - hotelli keskkonnaalane eesmärk on vähendada negatiivset mõju keskkonnale, kaasates parima tulemuse saamiseks töötajaid ja külalisi.
  • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetamine
  • Maailma Lapsepõlve Fondi (World Childhood Foundation) toetamine
    Hotell tegeleb regulaarselt rahaliste vahendite hankimisega heategevuseks ja hotelli fuajees on korjanduskarp Maailma Lapsepõlve Fondi jaoks. Carlson Rezidor Hotel Group teeb alates 2007. a maist koostööd rahvusvahelise heategevusorganisatsiooniga Maailma Lapsepõlve Fond. Maailma Lapsepõlve Fond on mittetulundusühing, mis on pühendunud kõige kaitsetumate laste abistamisele maailmas, kaasa arvatud tänavalapsed ning ka seksuaalselt kuritarvitatud ja ekspluateeritud lapsed.