Vastuullinen liiketoiminta − kannetaan vastuuta!


Opi lisää vastuullisen liiketoiminnan aloitteistamme

Vastuun kantaminen ympäristöstä ja paikallisyhteisöstä on ollut jo vuosien ajan tärkeä osa Radisson Hotel Groupin laajempaa sitoumusta kestävään kehitykseen. Vuonna 2001 tätä sitoumusta vahvistettiin, ja se sisällytettiin ohjelmaan nimeltä Responsible Business (RB, vastuullinen liiketoiminta). Jokaisella hotellilla on ainutlaatuinen RB-toimintasuunnitelma, joka kattaa muun muassa yhteiskunnallisen ulottuvuuden, ympäristön laadun parantamisen, työntekijöiden hyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden.

Hotelli tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen yrityshyväntekeväisyysorganisaation World Childhood Foundationin kanssa, jota Radisson Hotel Group tukee. Säätiön tarkoituksena on puolustaa lasten oikeuksia ja edistää heikossa asemassa olevien ja hyväksikäytettyjen lasten elinoloja kaikkialla maailmassa. Hotelli tekee myös yhteistyötä paikallisen Ronald McDonald House Charities (RHMC) Latvija -hyväntekeväisyysryhmän kanssa. RHMC Latvija pyörittää Care Mobile -palvelua, joka on liikkuva klinikka alle 18-vuotiaille lapsille. Klinikka toimii läheisessä yhteistyössä joidenkin maan parhaiden lääkäreiden kanssa, ja se tarjoaa suunniteltua lääketieteellistä hoitoa lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta käydä erikoislääkäreiden luona.

Green Key ja Green Light
Hotelli on ylpeä Green Key- ja Green Light -sertifikaattien saaja. Green Key -sertifikaatin saaneiden organisaatioiden tulee täyttää tiukat viestinnän ja teknisen johtamisen kriteerit ja läpäistä säännölliset paikan päällä tehtävät tarkastukset. Helmikuussa 2000 aloitettu Green Light on jatkuva, vapaaehtoinen ohjelma, jossa yksityiset ja julkiset organisaatiot tekevät sitoumuksen Euroopan komissiolle valaistuksen energiankulutuksen vähentämisestä, mikä puolestaan johtaa saastuttavien päästöjen vähentämiseen.