Käyttöehdot


Nämä käyttöehdot (”lisäehdot”) koskevat verkosta ostettujen Rezidorin lahjakorttien räätälöintiä ja ovat täydentäviä Rezidorin lahjakorttiin soveltuviin yleisiin käyttöehtoihin (”yleiset ehdot”).

Kaikilla tässä käytetyillä määritellyillä termeillä on sama merkitys, kuin yleisissä ehdoissa, ellei tässä nimenomaisesti toisin esitetä.
”Valokuvagalleria" tarkoittaa valokuvien ja kuvien sarjaa, jonka Rezidor antaa käytettäväksi lahjakortin lataamista varten.

Tilaamalla kuvallisen lahjakortin asiakas ilmoittaa lukeneensa ja hyväksyvänsä yleiset ehdot ja lisäehdot.

Lahjakortin yksilöintimaksu on kolme Iso-Britannian puntaa (GBP 3,00) / neljä euroa (EUR 4,00) annettua korttia kohti.
Lahjakortin yksilöimiseksi on noudatettava verkko-ostojärjestelmässä esitettyjä menettelytapoja. Asiakas voi valita (i) ladatakseen kuvia Rezidorin tarjoamasta valokuvagalleriasta tai (ii) ladata oman valokuvan tai kuvan lahjakorttien verkko-ostojärjestelmään.

Valinnan (ii) ollessa kyseessä asiakkaan on varmistettava, ettei hänen lähettämänsä valokuvaan tai kuvaan sisälly kolmansien osapuolten oikeuksia, eli se ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen henkilökohtaisia tai immateriaalioikeuksia, erityisesti tekijänoikeuden suojaamaa suunnittelua tai tuotemerkkejä. Oman valokuvan tai kuvan lähettäminen merkitsee asiakkaan antamaa takuuta omasta valokuvan tai kuvan täydellisestä immateriaalioikeuden omistuksesta tai käyttöoikeudesta. Valokuvia tai kuvia yksittäisistä henkilöistä tai henkilöryhmästä käytetään lahjakortin yksilöintiin ainoastaan, jos asiakas on ennalta hankkinut kyseessä olevien henkilöiden nimenomaisen tai ehdottoman luvan. Asiakkaan on Rezidorin pyynnöstä toimitettava todiste näistä oikeuksista.

Rezidor pidättää oikeuden kieltäytyä käsittelemästä lahjakortin räätälöintiä, jos lähetetty valokuva tai kuva sisältää mitä tahansa seuraavista sisällöistä:
 • kilpailevia tuotemerkkejä tai -nimiä;
 • kulttuuriarvoja loukkaavaa poliittista tai uskonnollista kuvastoa;
 • laittomia ryhmiä;
 • provosoivaa tai seksuaalista aineistoa;
 • tekijänoikeuden tai tuotemerkin suojaamaa aineistoa;
 • kuuluisuuksia ja julkisuuden henkilöitä;
 • mainosviestejä;
 • osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, URL-osoitteita;
 • väkivaltaa, rienausta tai rivouksia (mukaan lukien viittauksia aseisiin, alkoholiin, huumeisiin tai tupakkaan);
 • koodeja;
 • mitään kuvastoa, joka ehkä saattaa Rezidorin tai jonkin sen tuotemerkin tai kumppanihotellin huonoon valoon;
 • mitään kuvastoa, joka estää tai haittaa kortin olennaisten tietojen lukemista ja joka voisi edesauttaa petosta tai voisi aiheuttaa muita ongelmia;

Asiakas saa käyttää yhtiön logoa tämän myöntämässä lahjakortissa ainoastaan, jos tämä yhtiö on immateriaalioikeuksien haltija. Logon on noudatettava edellä esitettyjä kriteerejä. Koska lahjakorttia voi käyttää Euroopassa ja Lähi-idässä, asiakkaan on muistettava, että jotkin kuvat saattavat olla loukkaavia muissa maissa, vaikka ne ehkä olisivatkin hyväksyttäviä asiakkaan omassa maassa.
Kolmen (3) arkipäivän kuluessa valokuvan tai kuvan lähettämisestä asiakas saa sähköpostin, mikäli Rezidor ei ole hyväksynyt valokuvaa tai kuvaa. Lahjakorttitilaus perutaan kokonaan, ja veloitettu summa palautetaan asiakkaalle, vähennettynä vain kolmen Englannin punnan (3,00 GBP) / neljän euron (4,00 EUR) lahjakortin yksilöintimaksulla, jota ei makseta takaisin asiakkaalle.

Rezidor ei ole velvoitettu perustelemaan päätöstään kieltää lahjakortin yksilöintiä varten annetun valokuvan tai kuvan edellä mainittujen kriteerien perusteella.

Lähettämällä valokuvan tai kuvan lahjakortin yksilöintiä varten asiakas myöntää Rezidorille ja tämän alihankkijoille vapauden tekijänpalkkioista, rajoittamattoman oikeuden käyttää sellaista valokuvaa tai kuvia kortin tuotantoon.

Asiakas hyväksyy, että toimitetulla lahjakortilla tarjotun valokuvan tai kuvan väri ja laatu saattavat poiketa lähetetyn valokuvan tai kuvan väristä ja laadusta.

Asiakas on täysin vastuussa valitun valokuvan tai kuvan käytöstä lahjakortin yksilöinnissä, lukuun ottamatta valokuvagalleriasta ladattua materiaalia, joka on Rezidorin vastuulla. Asiakas on korvausvelvollinen ja velvollinen pitämään Rezidorille täysin suojasta miltä tahansa kolmannen osapuolen vaateelta tai vahingolta, joka on koitunut asiakkaan yksilöllisen lahjakortin antamisesta varustettuna asiakkaan omalla valokuvalla tai kuvalla huolimatta Rezidorin oikeudesta kieltäytyä antamasta sitä.
Rezidoria tai sen alihankkijoita ei pidetä vastuussa menetyksestä, joka aiheutuu teknisistä ongelmista yksilöidyn lahjakortin antamisessa, erityisesti kun ne aiheutuvat toimituksen viivästyksistä tai yksilöidyn lahjakortin hakemuksen osana Rezidorille lähetettyjen kuvien katoamisesta.