Every Moment Matters


to People, Communities and the Planet

Radisson Blu on sitoutunut huolehtimaan ihmisistä, yhteisöistä ja planeetastamme.

Toivotamme asiakkaamme tervetulleeksi turvalliseen hotelliympäristöön, ja olemme sitoutuneet korkeimpaan liike-elämän etiikkaan. Tuemme tukea tarvitsevia yhteisöjä tarjoamalla ruokaa, suojaa ja paremman tulevaisuuden paikallisille lapsille ja nuorille. 
Huolehdimme matkakohteistamme, ja haluamme luoda paremman planeetan kaikille. Tuemme kestävän kehityksen mukaisia toimia energian, veden ja jätteiden vähentämiseksi.
Radisson Blu -hotellit ovat yleisesti ottaen huolellisia veden käytössä: olemme vähentäneet veden kulutusta keskimäärin 30 % vuodesta 2007*. Lisäksi yli 220 hotellillamme on ympäristömerkit, jotka velvoittavat niitä säästämään vettä ja käyttämään vähemmän kemikaaleja. Vesialoitteemme tukevat Yhdistyneiden kansakuntien pyrkimystä auttaa naisia huolehtimaan perheistään ja tyttöjä käymään koulua veden noutamisen sijaan.

 *Radisson Blu EMEA -hotellit

Napsauta kuvaa saadaksesi lisätietoja

  Hoap for soap infographic