Sivuston käyttöehdot


LUE NÄMÄ SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SEN PALVELUN KÄYTTÄMISTÄ, JONKA YHTEYDESSÄ NE ON JULKAISTU. Kun käytät verkkosivustoa, mobiilisovellusta tai alustaa ("sivusto"), jossa nämä käyttöehdot julkaistaan, hyväksyt samalla sivuston käyttöehdot ("ehdot") sekä Radisson Hospitality, Inc:in tietosuojakäytännön ("tietosuojakäytäntö"). Älä käytä sivustoa, jos et hyväksy kaikkia ehtoja tai tietosuojakäytäntöä.

Sivuston omistaa ja sitä hallinnoi Radisson Hospitality, Inc. ("Radisson Hospitality"). Radisson Hospitality voi tarkistaa nämä ehdot ja muuttaa niitä milloin tahansa. Jos jatkat sivuston käyttöä, hyväksyt samalla edellä mainitut muutokset ja sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Tällä sivustolla julkaistu aineisto on lain suojaamaa, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset. Hotellivarauksiin sovelletaan myös muita ehtoja.

Sivuston käyttö
Saat käyttää tätä verkkosivustoa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet vähintään 18-vuotias ja voit tehdä sitovia sopimuksia (alaikäiset eivät saa käyttää sivustoa). Käyttämällä tätä sivustoa vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Kaikki tällä sivustolla olevat tiedot ja materiaalit on tarkoitettu vain tiedonsaantitarkoituksiin. Osa tämän sivuston tiedoista ja materiaaleista saattaa olla peräisin franchise-yrittäjiltämme, jotka vastaavat itse omien hotelliensa käytännöistä ja menettelytavoista.

Käyttörajoitukset
Tämän sivuston sisältöä – esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, kuvia, valokuvia, piirroksia, tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, Radisson Hospitalityin toimilupien antajilta saatuja tietoja ja muuta materiaalia ("sisältö") – suojaavat sekä Yhdysvaltojen että muiden maiden tekijänoikeuslait. Sisältö on Radisson Hospitality omaisuutta. Mikä tahansa sellainen sisällön käyttö, jota ei ole erikseen sallittu näissä ehdoissa, on ehtojen vastaista ja saattaa rikkoa myös tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita lakeja. Näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta mitään sisällön osia ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää julkaistavaksi tai siirtää missään muodossa tai millään keinoilla ilman Radisson Hospitality tai sen toimiluvan antajien kirjallista etukäteissuostumusta. Radisson Hospitality myöntää sinulle oikeuden tarkastella sisältöä ja ladata siitä yhden kopion yksinomaan omaa laillista, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöäsi varten – edellyttäen, että sisällytät kyseiseen kopioon seuraavan tekijänoikeusilmoituksen: "© 2018 Radisson Hospitality Inc. Kaikki oikeudet pidätetään" ja toisintamaan kaikki muut tekijänoikeus- ja omistusoikeusilmoitukset, joita sisällössä on. Jos sivuston muissa osioissa ilmoitetaan muiden sivustolla olevien kohteiden käyttöä koskevista erityissäännöistä, ne sisällytetään näihin ehtoihin viitteinä. Sisällön käyttäminen millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkkoon liitetyissä tietokoneympäristöissä mitä tahansa tarkoitusta varten on kiellettyä. Kaikki sellaiset oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, kuuluvat Radisson Hospitality ja sen toimiluvan antajille. Jos rikot mitä tahansa näistä ehdoista, sinulle myönnetty lupa käyttää sisältöä päättyy automaattisesti, ja sinun tulee välittömästi tuhota kaikki sivustosta tai sen osista mahdollisesti tekemäsi kopiot.

Et saa "peilata" mitään tällä sivustolla tai millään muilla palvelimilla olevaa sisältöä ilman Radisson Hospitality antamaa kirjallista suostumusta. Et saa käyttää sivustoa mihinkään laittomaan tai näissä ehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Et saa käyttää sivustoa millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai huonontaa sivustoa, tehdä siitä käyttökelvottoman tai häiritä muiden harjoittamaa sivuston käyttöä. Et saa yrittää päästä sivustolle luvattomasti hakkeroimalla, selvittämällä salasanoja tai millään muulla keinoilla. Radisson Hospitality pidättää itsellään oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti ja ilman ennakkovaroitusta tai erillistä ilmoitusta päättää oikeutesi käyttää sivustoa tai sen osia milloin tahansa ja mistä syystä tahansa tai ilman erillistä syytä.

Ideoiden lähettäminen 
Radisson Hospitality ottaa mielellään vastaan käyttäjien lähettämiä viestejä ja kommentteja sivustosta sekä yrityksen tuotteista ja palveluista. Valitettavasti yrityksemme pitkäaikaisen linjan mukaisesti emme voi vastaanottaa tai hyväksyä luovia ideoita, ehdotuksia tai materiaaleja ellemme ole niitä erikseen pyytäneet. Yrityksemme palveluksessa on lahjakkaita henkilöitä ja konsultteja, jotka saattavat työskennellä samojen tai samanlaisten ideoiden parissa. Toivomme sinun ymmärtävän, että tämän käytännön tarkoitus on välttää tulevia väärinkäsityksiä, kun ammattitaitoisen henkilökuntamme ja/tai konsulttiemme kehittämät projektit saattavat muiden mielestä muistuttaa heidän omaa luovaa työtään. Älä lähetä meille mitään alkuperäistä luovaa materiaalia, mitä emme ole pyytäneet.

Jos lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, ajatuksia tai muuta tietoa (näistä käytetään tästä eteenpäin yhteisnimitystä "lähetykset") joko pyynnöstämme tai pyytämättä, lähetyksistä tulee yrityksemme omaisuutta. Radisson Hospitality voi käsitellä lähetyksiä ei-luottamuksellisina tietoina, eikä yritys ota minkäänlaista vastuuta lähetysten sisällön käytöstä tai paljastamisesta. Mitään edellä sanottua rajoittamatta Radisson Hospitality omistaa yksinoikeudella kaikki tällä hetkellä tai vastaisuudessa olemassa olevat oikeudet kaikkiin lähetyksiin kaikkialla maailmassa, ja Radisson Hospitalityilla on oikeus käyttää lähetyksiä rajoituksetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen ilman mitään korvausta tai velvollisuutta lähettäjälle.

Käyttäjien viestit
Radisson Hospitality lähettämiisi henkilötietoihin sovelletaan tietosuojakäytäntöä. Mikäli näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön välillä on ristiriitaisuuksia, tietosuojakäytäntöä sovelletaan.

Lukuun ottamatta mitä kohdassa Ideoiden lähettäminen (edellä) mainitaan, Radisson Hospitality ei vaadi omistusoikeutta millekään teksteille, valokuville, kuville, piirustuksille, taulukoille, äänitteille, videoille, ääni-/videoleikkeille ja muulle sisällölle, mitä lähetät Radisson Hospitality käyttämällä sosiaalisen verkoston työkaluja, jotka annamme käyttöösi (jokainen "viesti"). Selvennykseksi yksi tapa, jolla viestit erovat muusta meille lähettämästäsi tiedosta on, että Viestit ovat välittömästi lähettämisen jälkeen muiden saatavissa. Esimerkkejä viesteistä ovat blogeissamme tai sponsoroimillamme keskustelupalstoille julkaistut kommentit.

Suostut olemaan laatimatta viestejä, jotka ovat joko kokonaisuudessaan tai osittain kunniaa loukkaavia, pahennusta herättäviä, yllyttäviä, syrjiviä, halventavia, valheellisia, uhkaavia, karkeita, säädyttömiä, pornografisia, rienaavia, solvaavia, häiritseviä, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vihaa lietsovia tai siihen yllyttäviä; sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, seksuaaliseen suuntaukseen, kansalaisuuteen, uskonnollisiin näkemyksiin tai rajoittuneisuuteen kohdistuvia; paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja rikkovia, tai jotka rikkovat minkä tahansa muun osapuolen oikeuksia. Lisäksi suostut siihen, että et tee mitään seuraavista: (a) lähetä viestejä, jotka ovat mainoksia tai kehotuksia liiketoimintaan, (b) häiritse normaalia keskustelua tai lähetä viestejä, jotka eivät liity keskustelunaiheeseen (paitsi silloin, kun kyseessä on selkeästi vapaamuotoinen keskustelu), (c) julkaise ketjukirjettä tai pyramidimallia tai esiinny toisena henkilönä, (d) lähetä viruksia tai muita haitallisia tietokonekoodeja, (e) poimi tai muulla tavoin kerää tietoja – sähköpostiosoitteet mukaan lukien – muista henkilöistä ilman heidän suostumustaan, (f) julkaise samaa viestiä useampaan kertaan tai lähetä roskapostia, (g) käyttäydy sellaisella tavalla, joka rajoittaa tai estää muita henkilöitä käyttämästä tai hyödyntämästä sivustoa, tai tavalla, joka Radisson Hospitality käsityksen mukaan voi asettaa Radisson Hospitality tai sen toimiluvan antajat, kumppanit tai asiakkaat jollakin tavalla vastuuvelvollisiksi tai olla näille haitallinen.

Kun laadit viestin, vakuutat samalla, että kyseinen viesti ei ole luottamuksellinen tai minkään toisen osapuolen omaisuutta, ja suostut siihen, että Radisson Hospitality voi levittää ja käyttää viestiä. Jos laadit viestin, myönnät (tai vakuutat, että viestin sisällön omistaja myöntää) samalla Radisson Hospitality automaattisesti ja peruuttamattomasti maailmanlaajuisen, pysyvän, ei-yksinomaisen ja tekijänoikeusmaksuttoman oikeuden käyttää, toisintaa, muuttaa, julkaista, muokata, kääntää, jakaa, esittää ja näyttää viestiä tai luoda siitä johdannaisteoksia missä tahansa muodossa tai millä tahansa nykyisin olemassa olevalla tai tulevalla välineellä tai foorumilla. Edellä sanotusta huolimatta Radisson Hospitality ei ole velvollinen käyttämään mitään viestejä millään tavoin.

Olet yksin vastuussa viestistäsi, sen aiheuttamista seurauksista sekä siitä, että perustat viestin joihinkin muihin viesteihin. Radisson Hospitality ei ole minkäänlaisessa vastuussa viestien mahdollisesti aiheuttamista seurauksista. Radisson Hospitality ei vastaa käyttäjien sivustolle lähettämien viestien suodattamisesta tai seurannasta. Jos joku käyttäjistä ilmoittaa Radisson Hospitality viestistä, jonka väitetään rikkovan näitä ehtoja, Radisson Hospitality saattaa tutkia väitettä ja päättää vilpittömässä mielessä ja täysin oman harkintansa mukaisesti, poistetaanko kyseinen viesti vai ei. Radisson Hospitality ei ole millään tavoin vastuussa käyttäjille tällaisten toimenpiteiden tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.

Radisson Hospitality pidättää itsellään oikeuden (mutta ei ole kuitenkaan velvollinen toimimaan näin): (a) tallentaa sivustolla käydyt keskustelut, (b) tutkia väitteitä siitä, että jokin viesti ei noudata näitä ehtoja, ja päättää täysin oman harkintansa mukaisesti, poistetaanko kyseinen viesti tai pyydetäänkö sen poistamista, (c) poistaa sellaiset viestit, jotka ovat solvaavia, laittomia, häiritseviä tai vanhentuneita tai jotka eivät muutoin noudata näitä ehtoja, (d) päättää käyttäjän oikeuden käyttää sivustoa joko kokonaisuudessaan tai osittain näiden ehtojen tai lain rikkomisen vuoksi, (e) seurata tai muokata viestejä tai paljastaa niiden sisältö, (f) muokata sivustolle lähetettyjä viestejä tai poistaa ne – riippumatta siitä, rikkovatko ne näitä ehtoja vai eivät.

Tarjouskampanjat
Kaikki tällä sivustolla mainostetut tarjoukset tai kampanjat ovat mitättömiä sellaisilla alueilla, joilla ne on kielletty, ja ne ovat kaikkien niitä koskevien virallisten sääntöjen alaisia.

Mobiilisovelluksia koskevat käyttöehdot

Seuraavat säännökset koskevat Radisson Hospitality mobiilisovellusten käyttäjiä (“sovellus”):

Apple ja Google eivät ole vastuussa sovelluksistamme

Applen laitteissa käytettävien sovellusten käyttäjät
IPhonessa tai iPadissä käytettävän sovelluksen lataaminen ja/tai käyttö: Sinä, sovelluksen loppukäyttäjä, vahvistat, että tämä sopimus tehdään Radisson Hospitality ja sinun välillä, että Radisson Hospitality ja sinä panette sopimuksen täytäntöön ja että Apple, Inc. ei ole sopimusosapuoli. Vahvistat myös, että Apple, Inc. ei ole vastuussa sovelluksesta ja/tai sen sisällöstä. Edellä esitetystä huolimatta vahvistat, että Apple, Inc. ja sen tytäryhtiöt ovat kolmannen osapuolen edunsaajia tässä Radisson Hospitality ja sinun välisessä sopimuksessa ja että Apple, Inc.:llä on oikeus (sen katsotaan hyväksyneen kyseisen oikeuden) panna täytäntöön nämä ehdot. Vahvistat, että Apple, Inc:llä ei ole mitään velvollisuutta ylläpitää tai tukea sovellusta. Vahvistat, että olet lukenut App Store -sovelluskaupan ehdot, jotka sijaitsevat seuraavassa verkko-osoitteessa:http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS. Näissä Radisson Hospitality ehdoissa käytetään lisäksi viitteenä Apple, Inc.:n lisensoidun sovelluksen loppukäyttäjälisenssisopimusta (“LAEULA”, Licensed Application End User License Agreement). Sopimus sijaitsee verkko-osoitteessa http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Näissä ehdoissa sovelluksella tarkoitetaan “lisensoitua sovellusta”, sellaisena kun se on määritetty LAEULA-sopimuksessa, ja Radisson Hospitality katsotaan olevan “sovellustoimittaja” LAEULA-sopimuksen määritelmän mukaisesti. Jos jokin näistä ehdoista on ristiriidassa LAEULA-sopimuksen ehtojen kanssa, näitä ehtoja sovelletaan.

Android-sovellusten käyttäjät
Sovellustemme lataaminen Google Play -sisältöpalvelusta ja/tai niiden käyttö: Sinä, sovelluksen loppukäyttäjä, vahvistat, että Radisson Hospitality, ei Google Inc., myöntää käyttöoikeuden kunkin sovelluksen asennusta ja käyttöä varten. Vahvistat, että Googlella ei ole mitään velvoitetta ylläpitää tai tukea sovellusta. Vahvistat, että olet lukenut Google Play -sivuston palveluehdot (“vakiomuotoiset ehdot,” jotka sijaitsevat verkko-osoitteessa http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html). Vahvistat myös, että sinun ja Radisson Hospitality välisen sopimuksen ehdoissa käytetään viitteenä kyseisiä ehtoja. Jos jokin näistä ehdoista on ristiriidassa vakiomuotoisten ehtojen kanssa, näitä ehtoja sovelletaan.

Et saa käyttää tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä sovellusta, ellei tätä ole sallittu Yhdysvaltojen laissa ja sen oikeudenkäyttöalueen laissa, jossa sovellus on hankittu.  Erityisesti - mutta ei yksinomaan - sovellusta ei saa viedä eikä jälleenviedä: (a) mihinkään maahan, jonka Yhdysvallat on asettanut vientikieltoon (b) kenellekään, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön "mustalla listalla" (Specially Designated Nationals) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön torjuttujen henkilöiden luettelossa tai yhteisöjen luettelossa (Denied Person's List ja Entity List).  Käyttämällä sovellusta vahvistat, että et ole sijoittautunut tällaiseen maahan eikä nimesi ole tällaisessa luettelossa.  Vakuutat myös, että et käytä sovellusta mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka rikkoo Yhdysvaltojen lakeja, mukaan lukien ilman rajoitusta ydinaseiden, ohjusten sekä kemiallisten ja biologisten aseiden suunnittelu, kehittäminen, valmistus ja tuotanto.

RED-sovelluksemme avaimetonta palvelua koskevat erityisehdot

Avaimeton palvelu on saatavilla siihen osallistuvissa hotellissa vieraille, jotka ovat ladanneet RED-sovelluksemme, joilla on voimassa oleva varaus yksittäiseen huoneeseen ja jotka ovat valinneet avaimettoman palvelun käytön. Voimassa olevia varauksia eivät ole tietyt Meeting Planners -ohjelman, matkatoimistojen, tukkukauppiaiden ja kolmannen osapuolen verkkosivustojen kautta tehdyt varaukset.

Avaimettoman palvelun käyttämiseksi on kaikkien tarvittavien asetusten ja vaadittavien verkkoyhtyksien oltava käytössä ja oikein mukaan lukien rajoittumatta mobiililaitteisiin lähetettävät push-ilmoitukset. Lisäksi olet tietoinen ja suostut siihen, että avaimetonta palvelua voi käyttää ainoastaan silloin, kun mobiililaitteesi Bluetooth-toiminto on käytössä ja että mobiiliavaimia voidaan luoda tai poistaa ainoastaan RED-sovelluksella silloin, kun mobiililaitteessasi on verkkoyhteys. Jos mobillilaitteessasi ei ole milloinkaan verkkoyhteyttä, voit käyttää ainoastaan mobiililaitteeseesi aiemmin RED-sovelluksella asennettuja mobiiliavaimia. Sinulle luovutetut mobiiliavaimet ovat laitekohtaisia ja sinun on ladattava RED-sovellus ja rekisteröidyttävä avaimettomaan palveluun uudelleen, jos hankit uuden mobiililaitteen.

Jos sinulla on käytössä avaimeton palvelu, olet tietoinen ja suostut siihen, että voimassa olevan varauksesi huoneen numero lähetetään mobiililaitteeseesi RED-sovelluksella ja että se on kenen tahansa nähtävissä, jolla on pääsy mobiililaitteesi RED-sovellukseen. Olet yksin vastuussa mobiililaitteesi RED-sovelluksen käytön rajoittamisesta ja mobiililaitteesi pitämisestä turvassa—esimerkiksi käyttämällä salasanoja ja muita tarvittavia turvatoimenpiteitä pääsyn estämiseksi mobiililaitteeseesi tai RED-sovellukseen. Suostut siihen, ettet anna kolmansien osapuolten käyttää mobiililaitettasi RED-sovelluksen tai avaimettoman palvelun käyttämiseksi.

Jos mobiililaitteesi katoaa, varastetaan tai siihen hakkeroidutaan, kun sinulla on avaimettoman palvelun varaus, suostut ottamaan välittömästi yhteyttä sen hotellin vastaanottoon, johon varaus on tehty ja noudattamaan kyseisen hotellin tai Radisson Hospitality antamia ohjeita mukaan lukien rajoittumatta mobiiliavainten poistaminen tai poistamiseen suostuminen mobiililaitteeltasi). Radisson Hospitality tai mikään ohjelmaan osallistuva kohde ei ole vastuussa mistään ongelmista tai vaatimuksista, joita saattaa aiheutua siitä, että et ole suojannut laitettasi asianmukaisesti tai ilmoittanut soveltuvalle hotellille, että laitteesi on hävinnyt, varastettu tai siihen on hakkeroiduttu tai ettei se muuten ole enää hallussasi tai hallinnassasi tai se on vaarantunut.

Suostut siihen, että käytät avaimetonta palvelua ainoastaan voimassa olevan varauksen kanssa hotelliin kirjautumiseen ja pääsyyn eritellyille alueille, joihin sinulla laillisesti pääsy mukaan lukien sinulle osoitettu hotellihuone. Et saa käyttää avaimetonta palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen ja saat käyttää avaimetonta palvelua ainoastaan hallinnassasi olevalla mobiililaitteella.

Avaimettoman palvelun ohjelmisto ja mobiiliavaimet ovat tekijänoikeussuojan, patenttilakien ja kansainvälisten sopimusten suojaamia. Ohjelmiston tai mobiiliavainten kopioiminen tai jakaminen on nimenomaisesti kielletty lailla ja se voi johtaa vakaviin siviili- ja rikossyytteisiin. Edeltävää rajoittamatta ohjelmiston tai mobiiliavainten kopiominen tai jakaminen myöhempää kopioimista tai jakamista varten on nimenomaisesti kielletty. Radisson Hospitality antaa sinulle rajoitetun, ei-poissulkevan, ei-siirettävän, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää avaimettoman palvelun toimintoa mobiililaitteellasi niin kauan kuin laite on hallussasi ja hallinnassasi ja ainaostaan siihen tarkoitukseen, joka näissä ehdoissa asetetaan.

Radisson Hospitality ja sen toimiluvan antajien ja kumppaneiden vastuu
Käytät tätä sivustoa tai sen sisältöä omalla vastuullasi. Sivuston sisällössä saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Radisson Hospitality voi tehdä sivustolle muutoksia tai parannuksia haluamanaan ajankohtana.

TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, JA RADISSON HOSPITALITY EI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA ANNA MITÄÄN TAKUUTA KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. RADISSON HOSPITALITY EI TAKAA SIVUSTON TOIMINTOJEN KESKEYTYMÄTTÖMYYTTÄ JA VIRHEETTÖMYYTTÄ, VIKOJEN KORJAAMISTA EIKÄ SITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO JA SEN PALVELIN EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. RADISSON HOSPITALITY EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN SEURAUKSIIN LIITTYEN. RADISSON HOSPITALITY EI ESIMERKIKSI TAKAA SISÄLLÖN VIRHEETTÖMYYTTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA. SINÄ (EI RADISSON HOSPITALITY) OLET VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA, JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA. SUOSTUT KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI.

RADISSON HOSPITALITY EI HYVÄKSY MITÄÄN SOPIMUKSELLISTA TAI OIKEUDELLISTA VASTUUTA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTOISISTA VAHINGOISTA – MUKAAN LUKIEN (MUTTA NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) SELLAISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT ODOTETTUJEN VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ TAI MUISTA TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA JA JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA RADISSON HOSPITALITY, SEN EDUSTAJIEN, OSAKKAIDEN, YHTEISYRITYSTEN EDUSTAJIEN, ITSENÄISTEN SOPIMUSKUMPPANEIDEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMINTAAN TAI LAIMINLYÖNTEIHIN, TAI JOTKA JOHTUVAT NÄIDEN EHTOJEN TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN VASTAISESTA TOIMINNASTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI EHKÄ KOSKE SINUA, JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA. RADISSON HOSPITALITY KOKONAISVASTUU KAIKISSA TAPAUKSISSA JA KAIKISTA MENETYKSISTÄSI, VAHINGOISTA JA KANTEEN PERUSTELUISTA JA MUISTA VASTAAVISTA ON ENINTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ SINULLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET. LUOVUT TÄSSÄ YHTEYDESSÄ KAIKISTA SIVUSTOON, SITÄ KOSKEVAAN VIESTINTÄÄN TAI NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYVISTÄ KORVAUSVAATIMUKSISTA, KANTEISTA TAI OIKEUDESTA ESITTÄÄ TÄLLAISIA VAATIMUKSIA TAI KANTEITA YHDEN (1) VUODEN KULUTTUA VAATIMUKSEN TAI KANTEEN PERUSTEENA OLEVAN TOIMENPITEEN, TAPAHTUMAN, EHDON TAI LAIMINLYÖNNIN ENSIESIINTYMÄSTÄ.

IPhonessa tai iPadissä käytettävän sovelluksemme lataaminen ja/tai käyttö: Lisäksi vahvistat ja hyväksyt, että Apple, Inc. ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään kanteista, jotka koskevat sovellusta (mukaan lukien ilman rajoituksia kolmannen osapuolen kanne, jonka mukaan sovellus rikkoo kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia) tai sen käyttöä tai hallussapitoa, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat kanteet: (i) tuotevastuuta koskevat kanteet (ii) kanteet, joiden mukaan sovellus ei noudata soveltuvia lakivaatimuksia ja (iii) kanteet, jotka esitetään kuluttajansuojalakiin tai vastaavaan lakiin perustuen. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, Apple, Inc.:llä ei ole mitään sovellusta koskevaa takuuvelvoitetta.

Käyttäjätili
Kun käytät tätä sivustoa, olet itse vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja tietokoneesi tai mobiililaitteesi käytön rajoittamisesta. Hyväksyt vastuun kaikesta tilisi tai salasanasi kautta tapahtuvasta toiminnasta. Radisson Hospitality pidättää itsellään oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti lopettaa tilejä, poistaa tai muokata sisältöä sekä perua tilauksia ja kieltäytyä toimittamasta palveluita.

Korvausvastuu
Suostut puolustamaan, olemaan korvausvelvollinen ja suojaamaan Radisson Hospitality, sen virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, edustajia, toimiluvan antajia ja kumppaneita kaikilta sellaisilta korvausvaatimuksilta, kanteilta, vaateilta, vastuilta ja sopimuksilta – mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset laki- ja kirjanpitopalkkiot – jotka voivat johtua tai joiden väitetään johtuvan siitä, että käytät sivustoa tai sen sisältöä, tai siitä, että olet rikkonut näitä ehtoja.

Yleistä
Sisällön käyttäminen saattaa olla laitonta tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Kun käytät sivustoa, teet sen omalla vastuullasi ja olet myös vastuussa oman tuomiopiirisi lakien noudattamisesta. Seuraavat kohdat pysyvät voimassa, vaikka nämä ehdot  vanhentuisivat tai lakkaisivat jostakin muusta syystä olemasta:  Radisson Hospitality ja sen toimiluvan antajien ja kumppaneiden vastuu, Käyttörajoitukset, Ideoiden lähettäminen, Käyttäjien viestit, Korvausvastuu, Sovellettavat lait ja Koko sopimus.

Sovellettavat lait
Näitä ehtoja koskevat Yhdysvaltain Minnesotan osavaltion lait ottamatta huomioon mahdollisia lainsäädännöllisiä ristiriitoja. Sinä ja Radisson Hospitality ilmoitatte nimenomaisesti suostuvanne siihen, että Yhdysvaltain Minnesotan osavaltion Hennepinin piirikunnan osa- ja liittovaltion tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta kaikissa näihin ehtoihin liittyvissä korvausvaatimuksissa, kanteissa ja ristiriitatilanteissa. Jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näistä ehdoista pätemättömäksi, kyseisen kohdan pätemättömyys ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen, vaan ne tulevat pysymään täysin voimassa. Jos jostakin ehtojen kohdasta luovutaan, tätä ei voida tulkita niin, että siitä tai jostakin muusta ehtojen kohdasta luovuttaisiin pysyvästi.

Sähköinen allekirjoitus
Vakuutat, että sinulla on laillinen oikeus, toimivalta ja valtuudet suostua näihin ehtoihin itsesi tai sivustolla edustamasi henkilön, ostajan, toimittajan tai muun tahon puolesta. Suostut lisäksi siihen, että luot sivustoa käyttämällä sähköisen allekirjoituksen Yhdysvaltain sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) ja sähköisten maksutapahtumien yhdenmukaisuutta koskevan lain (Uniform Electronic Transactions Act, "UETA") määrittelemällä tavalla. Vakuutat myös, että olet toimeenpannut, saattanut voimaan, hyväksynyt tai muulla tavoin todentanut nämä ehdot. Hyväksyt lisäksi, että nämä ehdot ovat sähköinen asiakirja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain, UETA:n ja sähköisesti toimitettavien tietojen yhdenmukaisuutta koskevan lain (Uniform Computer Information Transactions Act, “UCITA”) tarkoittamalla tavalla, ja että ehdot ovat sellaisinaan täysin päteviä, lainvoimaisia, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia, ja että ne eivät ole sinun tai edustamasi jäsenen, ostajan, toimittajan tai muun tahon kumottavissa.

Ilmoitus- ja poistokäytännöt
Jos jokin sivustolla oleva tai sen kautta käytettävä viesti, lähetys tai muu aineisto mielestäsi loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit pyytää tällaisen aineiston poistamista (tai sen käytön estämistä) ottamalla yhteyttä Radisson Hospitality (osoite alla) ja antamalla seuraavat tiedot:

1. Tiedot tekijänoikeudellisesti suojatusta työstä, jonka tekijänoikeuksia on mielestäsi rikottu. Kuvaile työtä, ja jos mahdollista, lähetä työn luvallisesta versiosta kopio tai ilmoita sen sijaintipaikka (esimerkiksi verkko-osoite).
2. Tiedot lähetyksestä, jonka uskot rikkovan tekijänoikeuksia, sekä lähetyksen sijaintipaikka. Kuvaile lähetystä ja anna sen verkko-osoite tai muu vastaava tieto, jonka avulla voimme paikantaa lähetyksen.
3. Ilmoita nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja (mikäli mahdollista) sähköpostiosoitteesi.
4. Ilmoitus, jossa vilpittömästi ilmoitat uskovasi, että valituksen aiheena olevan materiaalin käyttö ei ole tekijänoikeuksien omistajan tai tämän edustajan valtuuttamaa tai laillista.
5. Ilmoitus siitä, että toimittamasi tiedot ovat tarkkoja, ja vakuutus siitä, että "väärästä valasta langetettavan rangaistuksen uhalla" ilmoitat olevasi  tekijänoikeuksien omistaja tai tämän valtuuttama edustaja.
6. Tekijänoikeuksien omistajan tai hänen valtuuttamansa edustajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

Tähän sivustoon liittyvissä tekijänoikeusasioissa osoitteemme ja yhteystietomme ovat seuraavat:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, United States
+1 (763) 212 5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@radissonhotels.com

Radisson Hospitality pyrkii suojelemaan tekijänoikeuksien omistajia, ja tästä syystä käytäntönämme on tietyissä olosuhteissa päättää sellaisten sivuston käyttäjien käyttöoikeudet, jotka rikkovat sääntöjä toistuvasti.

Koko sopimus
Ellei jossakin Radisson Hospitality tai sen edustajan tällä sivustolla erikseen julkaisemassa ilmoituksessa tai vastuuvapauslausekkeessa yksiselitteisesti muuta todeta, nämä ehdot yhdessä tietosuojakäytäntömme kanssa muodostavat sinun ja Radisson Hospitality välillä solmitun, sivuston ja sen sisällön käyttöä koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan.

Versio 7.0/maaliskuu 2018