VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA – KANNETAAN VASTUUTA!


TÄMÄ HOTELLI HARJOITTAA VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA

Vastuun kantaminen ympäristöstä ja paikallisesta yhteiskunnasta on ollut jo vuosien ajan tärkeä osa Radisson Hotel Groupin laajempaa sitoumusta kestävään kehitykseen. Vuonna 2001 tätä sitoumusta vahvistettiin, ja se sisällytettiin ohjelmaan nimeltä  Responsible Business  (RB, vastuullinen liiketoiminta). Jokaisella hotellilla on ainutlaatuinen RB-toimintasuunnitelma, joka kattaa muun muassa yhteiskunnallisen ulottuvuuden, ympäristön laadun parantamisen, työntekijöiden hyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden.


Vastuullisen liiketoiminnan kolme peruspilaria

  • Negatiivisten ympäristövaikutusten vähentäminen
  • Vastuu työntekijöiden ja asiakkaiden terveydestä ja turvallisuudesta
  • Sosiaalisten ja eettisten ongelmien ottaminen huomioon yrityksen ja yhteisön toiminnassa
 
Vastuullisen liiketoiminnan toimet
Olemme ylpeitä siitä, että meillä on ollut Green Key -ympäristömerkintä jo vuodesta 2010 lähtien. Ympäristötavoittemme on:
  • Vähentää toiminnastamme johtuvia ympäristövaikutuksia ottamalla mukaan myös työntekijämme ja asiakkaamme maksimaalisten tulosten tavoitteluun.
  • tehdä parhaamme jatkaaksemme energian ja veden taloudellista kulutusta, käyttääksemme kemikaaleja kohtuullisen määrän ja pitääksemme jätteen tuotannon kohtuurajoissa.
  • Tarkkailla ja analysoida toimintamme vaikutusta ympäristöön.
  • jatkaa työntekijöidemme koulutusta ja auttaa heitä tekemään tietoisia ympäristöystävällisiä, eettisiä ja sosiaalisia päätöksiä työssään ja henkilökohtaisessa elämässään.
  • Tehdä osallistumisesta hotellin ympäristöystävälliseen toimintaan asiakkaille helppoa.

World Childhood Foundation
Hotelli tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen yrityshyväntekeväisyysorganisaation  World Childhood Foundationin kanssa, jota Radisson Hotel Group tukee. Säätiön tarkoituksena on puolustaa lasten oikeuksia ja edistää heikossa asemassa olevien ja hyväksikäytettyjen lasten elinolosuhteita kaikkialla maailmassa. Toukokuisin me ja muut Tallinnan Rezidor-hotellit teimme yhteistyötä valtion metsänhoitokeskuksen kanssa istuttamalla puita.

Yhteistyötä Avinurmen yläasteen ja lukion kanssa
Lämminhenkinen yhteistyömme alkoi vuonna 2002, kun autoimme paremman valaistuksen hankinnassa koulun luokkahuoneisiin. Siitä lähtien olemme tarjonneet maksutta majoituksen ja konferenssitiloja vuotuiseen opettajankoulutukseen. Olemme myös toimineet oppilaiden isäntinä hotellilla ja tarjonneet heille käytännön työharjoittelumahdollisuuksia.

SOS-lapsikylät
Vastaanottotiskillämme on keräyslaatikko, johon voi antaa lahjoituksia SOS-lapsikylille. Syyskuussa järjestimme yhdessä Pauligin kanssa kahvikampanjan, jolla keräsimme rahaa koulutarvikkeisiin SOS-lapsikylien lapsille. Annoimme organisaatiolle 1513 euron shekin, ja jatkamme tätä perinnettä tulevaisuudessakin.

Osallistuminen Earth Hour -tapahtumaan vuodesta 2008 asti
Maaliskuussa ihmiset ympäri maailmaa sammuttavat valonsa tunniksi ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Earth Hour sai alkunsa vuonna 2007 Sydneystä, Australiasta. Silloin kaikki valot sammutettiin 2,2 miljoonassa kodissa ja yrityksessä. Vuotta myöhemmin tapahtumaan osallistui jo 50 miljoonaa ihmistä 35 eri maasta. San Franciscon Golden Gate -silta, Rooman Colosseum ja Time’s Squaren Coca-Cola-mainostaulut ovat joitakin esimerkkejä pimentyneistä paikoista.