SVETAINĖS NAUDOJIMO SUTARTIS


PRIEŠ NAUDODAMIESI SVETAINIŲ, KURIOSE PASKELBTOS ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS, PASLAUGOMIS, ĮDĖMIAI JAS PERSKAITYKITE.
Naudodamiesi interneto svetaine, mobiliąja programėle ar platforma (toliau Svetainė), kuriose skelbiamos šios svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau, Sąlygos ir taisyklės), jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis ir „Carlson Hotels, Inc.“ privatumo politika (toliau, Privatumo politika). Jei su šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis ir (arba) Privatumo politika nesutinkate, svetaine nesinaudokite.
Šią svetainė yra „Carlson Hotels, Inc.“ (toliau, „Carlson Hotels“) nuosavybė. „Carlson Hotels“ pasilieka teisę šias Sąlygas ir taisykles keisti bet kuriuo momentu. Toliau naudodamiesi Svetaine jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiais pakeitimais ir laikysitės visų taikytinų įstatymų ir reglamentų. Svetainėje pateikta informacija yra saugoma įstatymų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Jungtinių Valstijų autorystės teises ir tarptautinius susitarimus. Viešbučio rezervacijoms taikomos papildomos sąlygos ir taisyklės.

Svetainės naudojimas
Svetaine galite naudotis jei esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų ir turite teisę sudaryti oficialias sutartis (Svetainė nėra skirta nepilnamečiams). Naudodamiesi Svetaine jūsų patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų. Visa Svetainėje pateikta informacija ir medžiagos skirtos tik informuoti. Kai kuri Svetainėje pateikta informacija ir medžiagos gali būti teikiamos Franšizės gavėjų, kurios pasilieka teisę taikyti savo viešbučių taisykles, politikas ir procedūras.
Naudojimo apribojimai
Svetainėje pateiktas turinys, kaip pavyzdžiui, tekstas, grafiniai vaizdai, paveikslėliai, fotografijos, iliustracijos, prekės ženklai, prekės vardai, paslaugų ženklai, logotipai, „Carlson Hotels“ licencijų tiekėjų informacija ir kita (toliau, Turinys) yra saugomas Jungtinių Valstijų ir kitų šalių autorystės teisės. Turinio antraštė išlieka „Carlson Hotels“ nuosavybe. Bet koks Turinio naudojimas, aiškiai nenumatytas šiose Sąlygose ir taisyklėse pažeidžia šias Sąlygas ir taisykles ir gali pažeisti autorystės teises, prekės ženklo teises ir kitus įstatymus. Išskyrus atvejus, numatytus šiose Sąlygose ir taisyklėse, Svetainės Turinį ar jo dalį be išankstinio raštiško „Carlson Hotels“ arba jos licencijų teikėjų leidimo draudžiama kopijuoti, reprodukuoti, platinti, publikuoti, atsisiųsti, rodyti, skelbti ar perduoti bet kokia forma, ar priemonėmis. „Carlson Hotels“ įgalioja jus peržiūrėti ir atsisiųsti vieną Turinio kopiją tik jūsų teisiniam, asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, jei Turinyje paliksite autorines teises nurodantį tekstą – „Visos teisės saugomos © 2016 Carlson Hotels, Inc.“ ir visus kitus Turinyje esančius autorines ir nuosavybės teises nurodančius tekstus. Bet kokios kitų Svetainėje pateiktų objektų specialiosios naudojimo taisyklės gali būti kitose Svetainės vietose ir šia nuoroda yra integruojamos į šias Sąlygas ir taisykles. Turinio naudojimas bet kokiais tikslais, bet kokiose kitose svetainėse ar kompiuterinių tinklų aplinkose, yra draudžiamas. Visos čia aiškiai neišreikštos teisės priklauso „Carlson Hotels“ ir „Carlson Hotels“ licencijų teikėjams. Jei pažeidžiate bet kurį šių Sąlygų ir taisyklių punktą, leidimas naudotis Turiniu automatiškai tampa nebegaliojantis ir tokiu atveju jūs privalote nedelsiant sunaikinti visas jūsų turimas bet kokios Turinio dalies kopijas.
Be raštiško „Carlson Hotels“ leidimo draudžiama bet kokį šios Svetainės turinį „atspindėti“ bet kokiame kitame serveryje. Draudžiama naudoti šią Svetainę bet kokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šių Sąlygų ir taisyklių. Draudžiama naudoti šią Svetainę bet kokiais būdais, galinčiais šią Svetainę pažeisti, išjungti, perkrauti, sugadinti ar bet kokioms kitoms šalims trukdyti naudotis ir mėgautis šia Svetaine. Draudžiama bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Svetainės naudojantis elektroninio įsilaužimo, slaptažodžių atspėjimo ar kitomis priemonėmis. „Carlson Hotels“ pasilieka teisę savo nuožiūra, bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties ar visiškai be priežasties, be išankstinio įspėjimo ar visiškai neįspėjus, nutraukti jūsų teisę į prieigą prie Svetainės.

Atsiliepimai
„Carlson Hotels“ malonu sužinoti klientų nuomonę, todėl mes skatiname teikti jūsų atsiliepimus apie Svetainę ir mūsų teikiamus produktus bei paslaugas. Apgailestaujame, tačiau mūsų ilgalaikė įmonės strategija mums neleidžia priimti ar vertinti kitų kūrybingų idėjų, patarimų ar medžiagų, nei tas, kurios susijusios su išskirtinai mūsų pateiktomis užklausomis. Mes įdarbiname talentingą personalą ir bendradarbiaujame su konsultantais, kurie galimai jau dirba su tokiomis pačiomis ar panašiomis idėjomis. Mes tikimės jūsų supratimo dėl šio politikos siekio apsisaugoti nuo galimų nesusipratimų ateityje, kai kam nors mūsų profesionalaus personalo ir (arba) konsultantų vykdomi projektai gali pasirodyti panašūs į kitų asmenų idėjas ar kūrybinį darbą. Mums nepageidaujant, prašome nesiųsti mums jokio pobūdžio originalių kūrybinių idėjų.
Bet kokia kūrybinė informacija, idėjos, patarimai, pastabos, brėžiniai, koncepcijos ar kitokia informacija (toliau, Pateikta informacija), kurią mūsų prašymu, ar mums neprašant, jūs pateikiate mums, bus laikoma ir visuomet išliks mūsų nuosavybė. „Carlson Hotels“ Pateiktą informaciją gali priimti, kaip konfidencialią informaciją, ir neprivalo jokiais būdais jos naudoti ar atskleisti. Be jokių toliau nurodytų teisių apribojimų, „Carlson Hotels“ išskirtinai priklauso visos iki šiol žinomos ir egzistuojančios teisės į bet kokio tipo ir visatos prigimties Pateiktą informaciją, su teise, be jokių apribojimų, bet kokiais tikslais, įskaitant komercinius, ja naudotis be pareigos kompensuoti ar kitų įsipareigojimų Pateiktos informacijos teikėjams.

Bendravimas su naudotojais
Asmeninė informacija, kuria jūs pateikiate „Carlson Hotels“, yra valdoma taikant mūsų Privatumo politiką. Jei tarp Privatumo politikos ir šių Sąlygų ir taisyklių atsirastų kokių nors prieštaravimų, pirmenybė teikiama mūsų Privatumo politikai.
Išskyrus atvejus numatytus skyriuje „Atsiliepimai“ (žr. aukščiau), „Carlson Hotels“ nepareiškia nuosavybės teisių į jūsų per „Carlson Hotels“ teikimas socialinių tinklų priemones pateiktą informaciją, įskaitant bet kokį tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, iliustracijas, grafinį vaizdą, garso įrašus, vaizdo įrašus, garso ir vaizdo klipus ar kitą turinį (kiekvienas atskirai toliau, „Komunikacija“). Siekiant užtikrinti aiškumą patiksliname, kad skirtumas tarp Komunikacijos ir bet kokios kitos jūsų pateikiamos informacijos yra tas, kad pateikta Komunikacija iš karto tampa prieinama kitiems. Komunikacijos pavyzdžiai: jūsų komentarai mūsų finansuojamose pokalbių svetainėse ar tinklaraščiuose.
Jūs patvirtinate, kad jūsų Komunikacija, nei visa, nei kuri nors jos dalis, nebus šmeižianti, skandalinga, kurstanti, diskriminuojanti, įžeidžianti, klaidinanti, grasinanti, vulgari, nešvanki, pornografinė, apgaulinga, užgauli, priekabi, pažeidžianti kitų asmenų privatumą, skleidžianti neapykantą ar žeminanti; nukreipta prieš lytį, rasę, odos spalvą, seksualinę orientaciją, kilmę, religinį požiūrį ar negalią, pažeidžianti vietinius, regiono, šalies ar tarptautinius įstatymus, ar bet kokias, bet kurios sutarties šalies, teises. Taip pat jūs sutinkate, kad jūs: (a) nekursite jokios reklaminės ar verslą atstovaujančios Komunikacijos; (b) netrikdysite įprasto dialogo eigos ir nekursite Komunikacijos, nesusijusios su diskusijos objektu (išskyrus atvejus, kai diskusijos forma yra akivaizdžiai laisva); (c) neskelbsite piramidės ar grandinės struktūros laiškų ir neapsimesite kitu asmeniu; (d) neplatinsite virusų ar kito kenksmingo kompiuterinio kodo; (e) nerinksite ir kitais būdais nekaupsite informacijos apie kitus asmenis be jų leidimo, įskaitant el. pašto adresus; (f) neskelbsite brukalo ar tos pačios žinutės kelis kartus; (g) neįsitrauksite į bet kokią kitą veiklą, kuri apriboja ar trukdo kitiems asmenims naudotis ir mėgautis Svetaine, ar kuri „Carlson Hotels“ ar „Carlson Hotels“ licencijų teikėjams, partneriams ar klientams gali sukelti bet kokią žalą.
Vykdydami Komunikaciją jūs sutinkate, kad jūsų Komunikacija nėra konfidenciali, jai netaikomos nuosavybės teisės ir „Carlson Hotels“ ją gali platinti ir naudoti. Komunikuodami jūs automatiškai užtikrinate arba garantuojate, kad perteikiamo turinio savininkas aiškiai suteikia „Carlson Hotels“ nemokamą, amžiną, neatšaukiamą ir visame pasaulyje galiojančią neišimtinę teisę reprodukuoti, kurti išvestinį turinį, keisti, publikuoti, redaguoti, versti, platinti, vykdyti ir rodyti šį turinį (Komunikaciją) bet kokioje terpėje ar aplinkoje, bet kokia iki šiol žinoma, ar ateityje išrasta forma ar formatu. Nepaisant anksčiau minėtų nuostatų, „Carlson Hotels“ neprivalo naudotis jokiu Komunikacijos turiniu
. Jūs esate asmeniškai atsakingi už jūsų Komunikacijos turinį, galimas pasekmes ir jūsų pasitikėjimą bet kokiu kitų Komunikacijų turiniu. „Carlson Hotels“ nėra atsakingi už bet kokias Komunikacijų pasekmes. „Carlson Hotels“ neprivalo riboti ar stebėti Svetainėje naudotojų vykdomų Komunikacijų turinio. Komunikacijos naudotojui informavus apie tariamai šias Sąlygas ir taisykles pažeidžiantį Komunikacijos turinį, „Carlson Hotels“ gali savo nuožiūra ir gera valia atlikti tyrimą ir nuspręsti, ar pašalinti tokį Komunikacijos turinį. „Carlson Hotels“ neprivalo informuoti naudotojų apie tokių veiksmų vykdymą ar nevykdymą.
„Carlson Hotels“ pasilieka teisę (tačiau neįsipareigoja): (a) registruoti Svetainėje vykstančias diskusijas; (b) atlikti Komunikacijos turinio tyrimą, jei įtariama, kad turinys neatitinka šių Sąlygų ir taisyklių ir savo nuožiūra nuspręsti ar pašalinti, ar pareikalauti pašalint tokį Komunikacijos turinį; (c) pašalinti užgaulų, neteisėtą, trikdantį, pasenusį ar kitais būdais šių Sąlygų ir taisyklių neatitinkantį Komunikacijos turinį; (d) sužinojus apie bet kokius šių Sąlygų ir taisyklių arba įstatymų pažeidimus nutraukti naudotojų prieigą prie bet kokių Svetainės dalių; (e) stebėti, redaguoti arba atskleisti bet kokį Komunikacijos turinį; (f) redaguoti arba pašalinti bet kokį Svetainėje paskelbtą Komunikacijos turinį nepriklausomai nuo to, ar tas Komunikacijos turinys pažeidžia šias Sąlygas ir taisykles.

Specialieji pasiūlymai
Bet kokie ir visi šioje Svetainėje reklamuojami specialieji skelbimai (akcijos), jei yra uždraustos, negalioja arba tokiems skelbimams turi būti paskelbtos atitinkamos oficialios taisyklės.
Mobiliųjų programėlių naudojimo sąlygos
Toliau pateiktos taisyklės taikomos „Carlson Hotels“ mobiliųjų programėlių naudotojams (kiekviena atskirai toliau, Programėlė):

„Apple“ ir „Google“ kompanijos už mūsų Programėles nėra atsakingos
„Apple“ Programėlių naudotojams
Jei jūs atsisiuntėte ir (arba) naudojatės mūsų „iPhone“ arba „iPad“ Programėle, jūs esate galutinis Programėlės naudotojas ir patvirtinate, kad suprantate, jog šią Sutartį su jumis sudarė „Carlson Hotels“, o ne „Apple, Inc.“ ir, kad „Apple, Inc.“ nėra atsakinga už Programėlę ir (arba) jos turinį. Nepaisant anksčiau minėtų nuostatų, jūs patvirtinate, kad suprantate, jog „Apple, Inc.“ ir jos padaliniai yra trečioji šios Sutarties su „Carlson Hotels“ šalis ir naudos gavėjas, ir „Apple, Inc.“ turi teisę (ir manomai yra patvirtinusi turinti tokią teisę) versti vykdyti šių Sąlygų ir taisyklių įsipareigojimus. Jūs patvirtinate, kad suprantate, jog „Apple, Inc.“ neįsipareigoja vykdyti Programėlės priežiūros ar teikti su ja susijusios pagalbos. Jūs patvirtinate, kad perskaitėte „App Store“ naudojimo sąlygas ir taisykles (kurios pateiktos internete, adresu: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Šios „Carlson Hotels“ Sąlygos ir taisyklės taip pat nuorodos forma įtrauktos į „Apple, Inc.“ skelbiamas Galutinio naudotojo licencijos sutartis dėl licencijuotos programinės įrangos naudojimo (angliškas trumpinys – „LAEULA“) (pateiktos internete, adresu http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Šių Sąlygų ir taisyklių kontekste, Programėlė, kaip apibrėžia LAEULA, yra laikoma „Licencijuota programėle“, o „Carlson Hotels“, kaip apibrėžia LAEULA, yra laikoma „Programėlės tiekėju“. Jei bet kuri šių Sąlygų ir taisyklių nuostata prieštarauja LAEULA nuostatoms, prioritetas teikiamas šioms Sąlygoms ir taisyklėms.
„Android“ Programėlių naudotojams
Jei jūs atsisiuntėte ir (arba) naudojatės mūsų Programėle iš „Google Play“, jūs esate galutinis Programėlės naudotojas ir patvirtinate, kad suprantate, jog licenciją naudotis kiekviena mūsų Programėle jums suteikia „Carlson Hotels“, o ne „Google, Inc.“. Jūs patvirtinate, kad suprantate, jog „Google, Inc.“ neįsipareigoja vykdyti Programėlės priežiūros ar teikti su ja susijusios pagalbos. Jūs patvirtinate, kad perskaitėte „Google Play“ naudojimo sąlygas ir taisykles (toliau, „Taisyklės“) (pateiktas internete, adresu http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), kurios, kaip nuoroda, yra šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis, tarp jūsų ir „Carlson Hotels“, sudarytos sutarties, dalis. Jei bet kuri šių Sąlygų ir taisyklių nuostata prieštarauja Taisyklėms, prioritetas teikiamas šioms Sąlygoms ir taisyklėms.
Programėlę naudoti, eksportuoti ar pakartotinai eksportuoti, išskyrus leistinus atvejus numatytus Jungtinių Valstijų įstatymo ar jurisdikcijos, kurioje Programėlė įsigyta, teisės, draudžiama. O ypač, tačiau tuo neapsiribojant, Programėlės negalima eksportuoti ar pakartotinai eksportuoti: (a) į bet kokią šalį, kuriai JAV įvestas embargas, (b) bet kuriam asmeniui, esančiam JAV Iždo departamento sudarytame specialiai paskirtųjų piliečių sąraše arba JAV Komercijos departamento sudarytame ribotų teisių fizinių ir juridinių asmenų sąraše. Naudodamiesi Programėle jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad neesate vienos iš tokių šalių gyventojas ir neesate įtrauktas nei į vieną minėtą sąrašą. Jūs taip pat sutinkate nenaudoti Programėlės bet kokiais tikslais, draudžiamais Jungtinių Valstijų teisės, įskaitant, ir be apribojimų, branduolinių ginklų, raketinių, cheminių ar biologinių ginklų projektavimo, kūrimo ar gamybos tikslais.

Specialiosios sąlygos kontroliuojančios patekimą be rakto naudojantis mūsų „RED“ programėle
„Patekimo be rakto“ funkcija galima tik tokią funkciją įdiegusiuose viešbučiuose ir tik tiems svečiams, kurie yra atsisiuntę mūsų „RED“ programėlę, kurie turi galiojančią rezervaciją vienviečiam kambariui ir kurie yra atrinkti, kaip galintys naudoti patekimo be rakto funkciją. Galiojanti rezervacija negali būti susitikimų organizatorių, kelionių agentūrų, didmenininkų ir trečiųjų šalių svetainėse atliktos rezervacijos.

Norėdami naudotis „Patekimo be rakto“ funkcija privalote užtikrinti, kad jūsų mobiliajame prietaise būtų atliktos ir įjungtos visos būtinosios sistemos ir tinklo parinktys ir funkcijos, įskaitant, be apribojimų, leidžiančios ir įgalinančios gauti aktyviuosius pranešimus. Papildomai, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Patekimo be rakto“ funkcija galima naudotis tik kai jūsų mobiliajame prietaise įjungtas „Bluetooth“ ryšys, o mobiliojo rakto duomenis galima išduoti ir ištrinti tik per „RED“ programėlę, kai jūsų mobilusis prietaisas yra prisijungęs prie tinklo. Jei jūsų mobilusis prietaisas kuriuo nors momentu negalėtų prisijungti prie tinklo, jūs tokiu atveju galėsite naudotis tik galiojančiais mobiliaisiais raktais, kurie jau įdiegti „RED“ programėlėje. Jums licencijuoti mobilieji raktai yra susieti su jūsų mobiliuoju prietaisu, todėl norėdami naudoti kitu mobiliuoju prietaisu, turėsite iš naujo atsisiųsti „RED“ programėlę ir iš naujo užregistruoti „Patekimo be rakto“ funkciją.

Jei jums suteikta teisė naudotis „Patekimo be rakto“ funkcija, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad jūsų galiojančios rezervacijos kambario numeris per „RED“ programėlę jums bus išsiųstas į jūsų mobilųjį prietaisą ir „RED“ programėlėje bus matomas bet kam, turinčiam prieigą prie jūsų mobiliojo prietaiso. Jūs asmeniškai atsakote už jūsų mobiliojo prietaiso ir jame įdiegtos „RED“ programėlės saugumą ir prieigą, pavyzdžiui, taikant slaptažodžius ar kitas apsaugos priemones, ribojančias prieigą prie jūsų mobiliojo prietaiso ir „RED“ programėlės. Jūs sutinkate, kad jūs neleisite trečiosioms šalims naudojantis jūsų mobiliuoju prietaisu atsidaryti „RED“ programėlę ar naudotis „Patekimo be rakto“ funkcija.

Jei bet kuriuo momentu, jums atlikus kambario rezervaciją su galimybe į kambarį patekti naudojantis „Patekimo be rakto“ funkcija jūs pamestumėte savo mobilųjį prietaisą, jį pavogtų arba į jį būtų įsilaužta, jūs sutinkate nedelsiant susisiekti su viešbučio, kuriame rezervavote kambarį, registratūra ir laikytis visų viešbučio ar „Carlson Hotels“ darbuotojų nurodymų, įskaitant ir neapsiribojant, bet kokių mobiliųjų raktų pašalinimą arba sutikimą pašalinti iš jūsų mobiliojo prietaiso. Nei „Carlson Hotels“, nei jokia kita dalyvaujanti šalis neatsako už problemas ar skundus, galinčius kilti dėl netinkamos jūsų mobiliojo prietaiso apsaugos ar jums neinformavus atitinkamo viešbučio darbuotojų praradus mobilųjį prietaisą, įvykus jo vagystei ar kam nors į jį įsilaužus, ar kitais atvejais, kai jūs prarandate jūsų mobiliojo prietaiso kontrolę ar nebegalite užtikrinti jo saugumo.

Jūs sutinkate, kad „Patekimo be rakto“ funkcija jūs naudositės tik turėdami atitinkamą galiojančią kambario rezervaciją ir tik registracijos bei patekimo į atitinkamas zonas, į kurias patekti turite teisę, įskaitant jums skirtą kambarį, tikslais. „Patekimo be rakto“ funkcija naudotis kitais tikslais draudžiama, taip pat „Patekimo be rakto“ funkcija galite naudotis tik su savo mobiliuoju prietaisu.

„Patekimo be rakto“ programinė įranga ir mobilieji raktai yra saugomi autorių teisės, patentų įstatymų ir tarptautinių susitarimų nuostatų. Bet koks antrinis šios programinės įrangos ir mobiliųjų raktų platinimas yra griežtai draudžiamas įstatymų, o pažeidėjams taikomos griežtos civilinės ir baudžiamosios sankcijos. Neskaitant ankstesnių nuostatų, programinės įrangos arba mobiliųjų raktų kopijavimas, arba reprodukcija, tolesnės reprodukcijos arba antrinio platinimo tikslais, taip pat yra griežtai draudžiama. „Carlson Hotels“ užtikrina jums riboto galiojimo, neišimtinę, neperleidžiamą, neatšaukiamą licenciją naudotis „Patekimo be rakto“ funkcija jūsų mobiliajame prietaise, kol jūs jį turite ir kontroliuojate, ir tik ankstesniuose skyriuje nurodytais tikslais.

„Carlson Hotels“, „Carlson Hotels“ licencijų teikėjų ir partnerių atsakomybė
Naudodamiesi Svetaine arba jos turinius visą atsakomybę prisiimate asmeniškai. Šioje Svetainėje pateikiamame turinyje gali būti netikslumų ar gramatinių klaidų. „Carlson Hotels“ gali bet kuriuo metu daryti turinio pakeitimų ar patobulinimų.
TURINYS ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, NESUTEIKIANT JOKIO POBŪDŽIO AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR VISA TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ SUTEIKTOS LAISVĖS APIMTIMI, „CARLSON HOTELS“ ATSIRIBOJA NUO ĮSIPAREIGOJIMŲ ATITIKTI BET KOKIAS KONKREČIAS PREKYBOS AR KITOKIAS PASKIRTIS. „CARLSON HOTELS“ NEUŽTIKRINA, KAD SVETAINĖS FUNKCIJOS VEIKS NENUTRŪKSTAMAI AR BE KLAIDŲ, KAD KLAIDOS BUS PAŠALINTOS, AR, KAD SVETAINĖ AR JOS SERVERIS, NEBUS UŽKRĖSTI KENKĖJIŠKOMIS PROGRAMOMIS AR KITOMIS KENKSMINGOMIS SISTEMOMIS. ŠIOS SVETAINĖS TURINIO TEISINGUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KITŲ SVETAINĖS NAUDOJIMO AR REZULTATO LŪKESČIŲ ATŽVILGIU „CARLSON HOTELS“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAŽADŲ. JŪS (O NE „CARLSON HOTELS“) ĮSIPAREIGOJATE PATYS PADENGTI VISAS BŪTINĄSIAS REMONTO, PRIEŽIŪROS AR TVARKYMO SĄNAUDAS. ŠI SĄLYGA JUMS GALI BŪTI NETAIKOMA, JEI AKTUALIŲ ĮSTATYMŲ NUMATOMAS PRIVALOMAS NUMANOMŲ GARANTIJŲ TEIKIMAS. JŪS SUTINKATE, KAD NAUDODAMIESI SVETAINE SAU PRISIIMATE VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ RIZIKĄ.

„CARLSON HOTELS“ NEPRISIIMA SUTARTINĖS AR NUMANOMOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS, UŽ BET KOKIĄ, TIESIOGINĘ, NETIEISOGINĘ, TYČINĘ, ATSITIKTINĘ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ĮSKAITNAT (NEAPSIRIBOJANT) ŽALĄ DĖL NEGAUTO TIKĖTOSI PELNO AR PAJAMŲ, AR KITŲ KOMERCINIŲ NUOSTOLIŲ, KURI SUSIJUSI AR KURIĄ SUKĖLĖ TAM TIKRI „CARLSON HOTELS“, JOS AGENTŲ, FILIALŲ, PARTNERIŲ, NEPRIKLAUSOMŲ SUBRANGOVŲ AR TREČIŲJŲ SUSIJUSIŲ ŠALIŲ VEIKSMAI, AR ATVIRKŠČIAI, NEVEIKLUMAS VYKDANT, AR PAŽEIDŽIANT ŠIAS SĄLYGAS IR TAISYKLES, AR MŪSŲ PRIVALUMO POLITIKĄ. ŠI IŠIMTIS AR APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS, JEI AKTUALIŲ ĮSTATYMŲ NUMATOMA PRIVALOMA ATSAKOMYBĖ UŽ ATSITIKTINĘ ARBA PASĖKMIŲ SUKELTĄ ŽALĄ. BET KURIUO ATVEJU „CARLSON HOTELS“ BENDROJI ATSAKOMYBĖS PRIEŠ JUS VERTĖ, DĖL VISŲ JŪSŲ PATIRTŲ NUOSTOLIŲ, ŽALOS AR PASEKMIŲ, NEGALI BŪTI DIDESNĖ NEI JŪSŲ SUMOKĖTA SUMA UŽ PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS. SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR TAISYKLĖMIS JŪS ATSISAKOTE NUO VISŲ IR BET KOKIŲ SKUNDŲ AR PAGRINDO SKŲSTI, IR TEISĖS TEIKTI SKUNDUS AR PAGRINDĄ SKŲSTI, SUSIJUSIUS SU SVETAINE, KOMUNIKACIJA AR ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR TAISYLĖMIS, PRAĖJUS VIENERIEMS (1) METAMS PO PIRMĄ KARTĄ ĮVYKUSIO AR PASTEBĖTO VEIKSMO, NEVEIKLOS, ĮVYKIO AR SĄLYOS, KURIAIS PARENMTAS JŪSŲ SKUNDAS AR PAGRINDAS SKŲSTI.

Jei jūs atsisiunčiate ir (arba) naudojate mūsų „iPhone“ arba „iPad“ programėlę, jūs automatiškai patvirtinate ir sutinkate, kad jokiomis aplinkybėmis „Apple, Inc.“ nebus atsakinga už bet kokius su Programėle susijusius skundus (įskaitant ir neapsiribojant, trečiųjų šalių skundus dėl jos intelektualiosios nuosavybės teisių pažeidimo) ar jūsų Programėlės naudojimo ar turėjimo, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) atsakomybės už produktą skundus; (ii) bet kokius skundus dėl Programėlės neatitikimo bet kokiems taikomiems teisiniams ar reglamentuojantiems reikalavimams; (iii) skundus, susijusius su vartotojų apsaugos ar panašiomis teisinėmis nuostatomis. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visa taikomų įstatymų leidžiama apimti „Apple, Inc.“ neturi jokių garantinių įsipareigojimų dėl Programėlės.

Jūsų paskyra
Naudodamiesi šia svetaine esate atsakingi už jūsų paskyros ir prieigos prie jos slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą ir už apsaugotą prieigą prie jūsų kompiuterio ar mobiliojo prietaiso. Jūs sutinkate prisiimti sau atsakomybę už visas veiklas, kurios vykdomos prisijungus prie jūsų paskyros ar naudojant jūsų slaptažodį. „Carlson Hotels“ pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti teikti paslaugas, uždaryti paskyras, pašalinti arba redaguoti turinį arba atšaukti užsakymus.
Apsauga
Jūs sutinkate saugoti „Carlson Hotels“, jos tarnautojus, vadovus, darbuotojus, agentus, licencijų teikėjus ir partnerius nuo bet kokių skundų, kaltinimų, reikalavimų, įpareigojimų ir mokesčių, įskaitant ir neapsiribojant, pagrįstus teisinius ir apskaitos mokesčius, atsirandančius ar tariamai kylančius dėl jūsų šios Svetainės ar turinio naudojimo ar jums pažeidžiant šias Sąlygas ir taisykles.
Bendroji informacija
Tam tikrose šalyje, tam tikrų asmenų prieiga prie turinio gali būti neteisėta. Naudodamiesi Svetaine visą galimą riziką prisiimate sau asmeniškai ir esate atsakingi už savo veiksmus, kurie turi atitikti jūsų šalyje galiojančius įstatymus. Toliau įvardyti šių Sąlygų ir taisyklių skyriai ir dalys neturi galiojimo termino ir niekada nesibaigia: „Carlson Hotels“, „Carlson Hotels“ licencijų teikėjų ir partnerių atsakomybė“, „Naudojimo apribojimai“, „Atsiliepimai“, „Bendravimas su naudotojais“, „Apsauga“, „Taikomi įstatymai“ ir visa sutartis.
Taikomi įstatymai
Šios Sąlygos ir taisyklės sudarytos remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų, Minesotos Valstijos įstatymais, nepaisant tam tikrų prieštaravimų įstatymų nuostatoms. Šiuo dokumentu jūs ir „Carlson Hotels“ išreiškiate savo sutikimą ir paklusimą išskirtinai Hennepin apygardos, Minesotos Valstijos, Jungtinių Amerikos Valstijų federalinio teismo jurisdikcijai, dėl šio teismo sprendimų, paskirtų bausmių, skundų išdėstymų ar kitų su šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis susijusių veiksmų. Jei kurios nors šių Sąlygų ir taisyklių nuostatos, bet kurio kompetetingos jurisdikcijos teismo, būtų pripažintos kaip neteisingos, toks sprendimas nedarytų jokios įtakos likusioms šių Sąlygų ir taisyklių nuostatoms, kurios išliktų pilnai galiojančios ir veikiančios. Joks šių Sąlygų ir taisyklių atsisakymas negali būti laikomas tolesniu ar reguliariu tokios nuostatos ar sąlygos, ar kurios nors kitos nuostatos ar sąlygos atsisakymu.
Elektroninis parašas
Jūs patvirtinate ir užtikrinate, kad turite teisę ir esate įgalioti jūsų, nario, pirkėjo, tiekėjo ar kito fizinio arba juridinio asmens vardu sutikti su šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis dėl jūsų veiksmų šioje Svetainėje. Toliau jūs patvirtinate, kad turite teisę naudotis elektroniniu parašu, kaip tai numato Elektroninio parašo naudojimo pasaulinėse ir nacionalinėse komercinėse operacijose aktas („E-Sign“) ir Standartizuotų elektroninių operacijų aktas („UETA“) (kaip priimta valstijų) ir patvirtinate, kad suformavote, įvykdėte, sudarėte, patvirtinote ar kitaip įteisinote šių Sąlygų ir taisyklių nuostatas, o taip pat patvirtinote ir sutikote, kad šios Sąlygos ir taisyklės yra elektroninis įrašas, kurį galima patvirtinti elektroniniu parašu ir kuris atitinka „UETA“ ir Unifikuotų kompiuterinių operacijų akto („UCITA“) nuostatas, yra visiškai legalus, turi teisėtą poveikį, yra vykdytinas ir teisiškai įpareigojantis, ir nepaneigiamas jūsų, ar jūsų atstovaujamo nario, pirkėjo, tiekėjo ar kitos fizinio ar juridinio asmens.
Pranešimo ir pašalinimo procedūros
Pastebėję bet kokią Komunikaciją, perduotą turinį ar kitokią medžiagą, prieinamą Svetainėje arba per joje esančias nuorodas, kuri pažeidžia jūsų autorystės teises, galite susisiekti su „Carlson Hotels“ (toliau nurodytu adresu) ir pareikalauti iš šios Svetainės pašalinti tokią medžiagą (arba prieigą prie jos); susisiekę pateikite šią informaciją:
  1. Identifikuokite autorystės teisių saugomą darbą, kurį ši medžiaga pažeidžia. Apibūdinkite šį darbą ir jei įmanoma pateikite autorizuotą darbo kopiją arba prieigos prie autorizuotos darbo versijos vietą (pavyzdžiui, URL adresą).
  2. Identifikuokite įkeltą turinį, kuris jūsų manymu pažeidžia autorystės teises, ir nurodykite jo vietą. Apibūdinkite įkeltą turinį ir pateikite mums jo URL adresą ar kitą susijusią informaciją, kuri leistų rasti įkeltą turinį.
  3. Nurodykite savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir (jei turite) el. pašto adresą.
  4. Pateikite patvirtinimą, kad nuoširdžiai tikite, jog darbo, dėl kurio neteisėto naudojimo skundžiatės, naudojimas nėra autorizuotas autorystės savininko, jo agento ar įstatymų.
  5. Pateikite patvirtinimą, kad jūsų teikiama informacija yra tiksli ir jūs prisiekiate, kad jūs esate teisėtas šio darbo autorius arba įgaliotas jo atstovas.
  6. Pateikite teisėto autoriaus arba jo įgaliotojo atstovo parašą arba elektroninį atitikmenį.

Šios Svetainės ir jos turinio autorystės teisės klausimais kreipkitės šiuo adresu arba naudodamiesi kita nurodyta kontaktine informacija:

„Carlson Hotels“
Teisės skyrius, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Autorystės teisių specialistas
copyrights@carlson.com
Siekiant apsaugoti savininkų autorystės teises, „Carlson Hotels“ taiko tam tikrų šios Svetainės naudotojų, kartojančių pažeidimus, prieigos teisių nutraukimo politiką.

Visa sutartis
Išskyrus atskirai nurodytus atvejus, paskelbtus šioje Svetainėje „Carlson Hotels“ arba jų vardu, šios Sąlygos ir taisyklės, įskaitant mūsų Privatumo politiką, sudaro visą sutartį tarp jūsų ir „Carlson Hotels“ dėl šios Svetainės ir jos turinio naudojimo.

Versija 6.0 / 2016 m. kovas