Radisson Blu Elizabete Hotel, Rīga

Atbildīgs bizness


Atbildīgs bizness – Uzņemsimies atbildību!
Atbildības uzņemšanās par vidi un vietējām kopienām ir bijusi svarīga Radisson Hotel Group, kas ir nodrošinājis ilgtspējīgu attīstību vairāku gadu garumā, plašāku saistību daļa. 2001. gadā šīs saistības tika nostiprinātas un iekļautas programmā Atbildīga uzņēmējdarbība (AU). Katrai viesnīcai ir savs AU Rīcības plāns, kas ietver šādas jomas ‒ kopienas informēšana, vides labiekārtošana, darbinieku labklājība, kā arī veselība un drošība.

Viesnīca nodarbojas ar Radisson Hotel Group uzņēmuma starptautiskās labdarības organizēšanu, kā arī sadarbojas ar Pasaules bērnības fondu. Bērnības fonda misija ir aizstāvēt bērnu tiesības un veicināt labākus neaizsargāto, izmantoto un riskam pakļauto bērnu dzīves apstākļus visā pasaulē.

Viesnīca arī sadarbojas ar vietējo labdarības grupu Ronald McDonald House Charities (RHMC) Latvija. RHMC Latvija vada Care Mobile, klīniku uz riteņiem, kas paredzēta bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem. Strādājot ciešā sadarbībā ar dažiem valsts labākajiem ārstiem, tiek nodrošināta plānota medicīniskā aprūpe bērniem, kuriem nav iespēju apmeklēt medicīnas speciālistus.

Viesnīca saņem „Green Key” (Zaļās atslēgas) un „Green Light” (Zaļās gaismas) sertifikātus
Green Key ir starptautisks brīvā laika pavadīšanas un tūrisma uzņēmumu ekozīmols. Organizācijas piešķir Green Key sertifikātu atbilstoši tehniskās vadības kritērijiem un komunikācijas kritērijiem. Regulāri tiek veiktas pārbaudes uz vietas visiem Green Key sertifikāta īpašniekiem.

Green Light ir nepārtrauktā brīvprātīgā programma, kuras ietvaros privātās un sabiedriskās organizācijas pilda saistības pret Eiropas Komisiju, lai samazinātu apgaismojuma enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot arī piesārņojuma emisijas. Green Light sertifikāts tika ieviests 2000. gada februārī.