Līdz 2016. gada 18. augustam Skyline bārs ir slēgts renovācija. Tikmēr esat aicināti uz kokteiļiu bāru 27. stāvā.

Radisson Blu Hotel Latvija, Riga

Atbildīga uzņēmējdarbība


Viesnīca praktizē atbildīgu uzņēmējdarbību

Atbildības uzņemšanās par vidi un vietējo sabiedrību jau daudzus gadus ir svarīga daļa no Carlson Rezidor plašākām saistībām ievērot ilgtspējīgu attīstību. 2001. gadā šīs saistības tika stiprinātas un ietvertas programmā ar nosaukumu Atbildīga uzņēmējdarbība (AU). Katrai viesnīcai ir unikāls AU rīcības plāns, kas aptver tādas jomas kā sabiedrības informēšanu, vides uzlabošanu, darbinieku labklājību un veselības aizsardzību un drošību.

Viesnīca ir saņēmusi Zaļās atslēgas un Zaļās gaismas sertifikātus. Zaļā atslēga ir starptautisks ekomarķējums atpūtas un tūrisma uzņēmumiem. Organizācijas, kam piešķirta Zaļā atslēga, atbilst tehniskajiem un pārvaldības kritērijiem un kritērijiem attiecībā uz komunikāciju. Regulāri tiek veiktas pārbaudes uz vietas. Zaļā gaisma ir pašreiz notiekoša brīvprātīga programma, saskaņā ar kuru privātās un sabiedriskās organizācijas apņemas ievērot saistības pret Eiropas Komisiju, lai samazinātu savu apgaismojuma enerģijas izmantošanu, tādējādi samazinot piesārņojošās emisijas.

Viesnīca atbalstīja izsoli Māksla Japānai, kas tika organizēta sadarbībā ar Starptautisko Sarkano Krustu. Latviešu fotogrāfi un mākslinieki šai akcijai ziedoja 54 mākslas darbus, savācot Latvijas labdarības izsoļu vēsturē lielāko naudas summu.

Katru gadu Radisson Blu Hotels Rīgā organizē filmu un izklaides dienu, lai palīdzētu sociāli neaizsargātiem bērniem atpūsties no viņu ikdienas. Bērni var baudīt iespaidīgo Rīgas aplūkošanu no Skypoint telpas Radisson Blu hotel Latvija 27. stāva, ko papildina viktorīna un nelielas balvas. Pēc tam bērni tiek ielūgti uz viesnīcas lielāko konferenču zāli un var piedalīties nelielās pusdienās un vērot multfilmas un ēst popkornu, pēc tam baudīt saldējumu un piedalīties spēlēs un radošās darbnīcās.

Pēdējo divu gadu laikā visas viesnīcas Rīgā apkopoja spēkus un piedalījās Lielajā pavasara tīrīšanā, lai satīrītu parku ap bērnu slimnīcu.

Pēc renovācijām viesnīca ziedoja mazlietotās mēbeles mājām un bāreņu namiem. Atbildības uzņēmējdarbības rīcības mēnesī mēs plānojam tādas aktivitātes darbiniekiem kā asins ziedošanas dienu un dažādus līdzekļu vākšanas pasākumus, lai atbalstītu cilvēkus, kas nonākuši grūtībās, kā arī veicinātu veselīgu dzīvesveidu.

Dažas citas Atbildīgas uzņēmējdarbības aktivitātes un sasniegumi:

 • Ēku uzturēšanas sistēma, lai nodrošinātu tehnisko sistēmu enerģētiski efektīvu darbību
 • Izlietoto bateriju savākšana
 • Regulāra ventilācijas un dzesēšanas sistēmas uzlabošana enerģijas taupīšanas nolūkos.
 • Nelielu viesu telpas labiekārtojuma priekšmetu ziedošana bāreņu namiem
 • Dvieļu apmaiņa tiek veikta tikai pēc viesu pieprasījuma
 • Istabas apgaismojums ieslēdzas ar istabas karti, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu
 • Ūdens un elektrības patēriņa uzraudzība un uzskaite
 • Esošās spuldzes tiek mainītas uz spuldzēm ar zemu enerģijas patēriņu un LED apgaismojumu
 • Iepriekšēja atkritumu šķirošana apjoma samazināšanai
 • Preventīva uzturēšanas programma elektroenerģijas un ūdens taupīšanai
 • Zupas gatavošana sociālās mājas iemītniekiem katru nedēļu
 • Atbildīgas uzņēmējdarbības apmācības nodrošināšana visiem darbiniekiem
 • Regulāra tekstilizstrādājumu un rotaļlietu ziedošana vietējam Sarkanajam Krustam
 • Viesnīcas Atbildīgas uzņēmējdarbības komandā iesaistīti visi departamenti.
 • Kopš 2010. gada viesnīca ir samazinājusi enerģijas patēriņu par 24,7%.