Radisson Blu Daugava Hotel Rīga

Atbildīgs bizness – Laiks uzņemties atbildību


ATBILDĪGS BIZNESS – LAIKS UZŅEMTIES ATBILDĪBU

Atbildība par vidi un vietējo sabiedrību jau daudzus gadus ir bijusi nozīmīga plašāku saistību daļa, ko uzņēmusies Radisson Hotel Group, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. 2001. gadā šīs saistības tika stiprinātas un iekļautas programmas Atbildīgs bizness (Responsible Business, RB) mērķos. Katrai viesnīcai ir savs unikālais RB Darbības plāns, kas aptver tādas jomas kā sabiedrības iesaistīšana, kultūras mantojums, darbinieku un bērnu tiesības, veselība un drošība, un dabas aizsardzības uzlabošana.