Vēlamies Jūs iepriecināt – viesnīca turpina attīstīties un no 19. aprīļa uzsāk viesnīcas vestibila modernizāciju. Atjaunošanas darbu laikā var tikt ierobežota pārvietošanās viesnīcas 1. stāvā, kas nekādā gadījumā neietekmēs Jūsu mieru un komfortu.

Radisson Blu Daugava Hotel Rīga

Atbildīgs bizness – Laiks uzņemties atbildību


Atbildība par vidi un vietējo sabiedrību jau daudzus gadus ir bijusi nozīmīga plašāku saistību daļa, ko uzņēmusies Rezidor Hotel Group, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. 2001. gadā šīs saistības tika stiprinātas un iekļautas programmas Atbildīgs bizness (Responsible Business, RB) mērķos. Katrai viesnīcai ir savs unikālais RB Darbības plāns, kas aptver tādas jomas kā sabiedrības iesaistīšana, kultūras mantojums, darbinieku un bērnu tiesības, veselība un drošība, un dabas aizsardzības uzlabošana.

Viesnīcas ir iesaistītas gan vietējā labdarības grupā, gan korporatīvajā starptautiskajā labdarības organizācijā, ko atbalsta Rezidor Hotel Group, – Pasaules bērnu fondā. Fonda misija ir aizsargāt bērnu tiesības un veicināt labākus dzīves apstākļus neaizsargātiem un vardarbībai pakļautiem bērniem visā pasaulē.
 

Viesnīcas RB aktivitātes un sasniegtais:

Vide

 • Apbalvojums Green Key (pēc viesnīcas ģenerāldirektora teiktā, "šī balva – neatkarīgu un cienījamu institūciju apliecinājums – ir mūsu viesnīcas galvenais sasniegums. Programma Atbildīgs bizness iegūst aizvien lielāku nozīmīgumu viesnīcu industrijā, un mūsu viesiem tas ir būtisks faktors apmešanās vietas izvēlē.")
 • Dienasgaismas sensoru uzstādīšana
 • Dvieļu maiņas programma
 • Energoefektīvu gaismas spuldžu lietošana
 • Atkritumu šķirošana

Sabiedrības iesaistīšana:

 • Ikgadēja "nacionālo koku" stādīšana pie viesnīcas, ko veic valstu sūtņi Latvijā (2007. gadā – Kanādas kļava, 2008. – Norvēģijas priede, 2009. – Itālijas ciprese, 2010. – Somijas bērzs)
 • Līdzekļu vākšanas labdarībai urnas viesnīcas uzņemšanas nodaļā
 • Palīdzība Mārtiņa fonda Rehabilitācijas centram Rīgā
 • Palīdzība bērnu SOS ciemata Valmieras tuvumā atvēršanai
 • Pārtikas ziedojums trīsreiz nedēļā
 • Īpaši pasākumi RB Darbības mēnesī septembrī, ieskaitot asinsdonoru izbraukuma pasākuma izmitināšanu viesnīcā, līdzekļu vākšanu labdarībai, izglītojošus zaļo saimniecību apmeklējumus, koku stādīšanu un brīvprātīgo darbu.