MENU

Het Radisson Blu EU Hotel, Brussels wordt het allereerste Radisson Red hotel! Daarom is het Radisson Blu EU Hotel gesloten tot april 2016.
Reservaties voor een verblijf na april 2016 kunnen nu reeds worden gemaakt.

Radisson Blu EU Hotel, Brussels

Responsible Business - Laten we onze verantwoordelijkheid nemen


Verantwoordelijkheid voor het milieu en de lokale gemeenschap is een belangrijk onderdeel van het bredere beleid van de Carlson Rezidor Hotel Group voor duurzame ontwikkeling voor de komende jaren. In 2001 werd deze betrokkenheid versterkt en opgenomen in een programma dat Responsible Business (RB - Verantwoordelijk Zakendoen) wordt genoemd. Elk hotel heeft een uniek RB-actieplan dat ingaat op onderwerpen als contact met de gemeenschap, milieuverbeteringen, welzijn van medewerkers en veiligheid en gezondheid. Dit beleid wordt doorgevoerd met Responsible Business in dit groene hotel in County Westmeath.

De Carlson Rezidor-hotels zijn betrokken bij zowel lokale goede doelen als de zakelijke internationale charitatieve organisatie van de Carlson  Rezidor Hotel Group, deWorld Childhood Foundation. De missie van de stichting is om de rechten van kinderen te beschermen en betere leefomstandigheden te stimuleren voor kwetsbare en uitgebuite kinderen die risico lopen, over de hele wereld.

Responsible Business-activiteiten zijn o.a.:

Green Key eco-label
Dit hotel heeft sinds april 2011 het Green Key eco-label. Het Green Key is een wereldwijd eco-label voor bedrijven in de horeca, zoals hotels, conferentie- en vakantiecentra, campings en vrijetijdsgelegenheden.

Betrokkenheid bij gemeenschappen/goede doelen

Responsible Business gaat niet alleen over het milieu. Het Radisson Blu EU Hotel, Brussel, is ook betrokken bij het aanpakken van sociale en economische problemen die de lokale gemeenschap beïnvloeden, zoals:

 • Jaarlijks loopt een team van het Radisson Blu EU Hotel, Brussel, 20 kilometer voor donaties aan World Childhood Foundation voor een lokaal goed doel, NASCI.
 • Het Radisson Blu EU Hotel, Brussel, organiseert verschillende evenementen, waaronder concerten, en neemt deel aan de kerstmarkt voor de World Childhood Foundation.
 • Er worden donaties gedaan aan weeshuizen.

Afvalbeleid

 • Reduceren: De leveranciers wordt verzocht de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk te beperken.
 • Hergebruik: Kurken "worden gerecycled" in beide restaurants, papier wordt dubbelzijdig geprint en meubilair, beddengoed en apparatuur wordt aan goede doelen geschonken.
 • Recyclen: Papier, karton, plastic flessen, blikjes, olie, printercartridges, gloeilampen, gebruikte cd-roms, magneetkaarten, batterijen en metalen hangers worden gerecycled.

Energie-efficiëntie

 • In dit hele hotel worden spaarlampen gebruikt.
 • Liften werken met tegengewichten zodat zij minder energie verbruiken.
 • Er zijn aan-/uitschakelaars geïnstalleerd in de kamers om energie te besparen.

Veiligheid

 • Managers en personeel hebben training gevolgd over de Formule TRIC: Threat Assessment (bepaling van het risico), Risk Evaluation (evaluatie van het risico), Incident Response (reactie op incidenten) en Crisis Management & Communication (Crisismanagement en communicatie).
 • Het personeel heeft een EHBO-training gehad en kan een defibrillator bedienen.
 • Veiligheidsmanager en  managers wonen regelmatig veiligheidstrainingen bij.

Andere prestaties

 • Meer dan 70% van het hotelpersoneel gebruikt het openbaar vervoer om stedelijke luchtvervuiling te helpen beperken.
 • Een keer per jaar plant het personeel bomen.
 • Responsible Business is opgenomen in alle functiebeschrijvingen.
 • Er worden maandelijkse rapporten bijgehouden van het gebruik van kopieerapparaten en printers.

Hoe kunnen gasten helpen?

 • Maak gebruik van het openbaar vervoer.
 • Lever gebruikte batterijen in bij een van de daarvoor bestemde dozen.
 • Lever uw kurken in bij Willards Restaurant ter recycling.
 • Hergebruik handdoeken.
 • Bespaar energie door lampen en apparaten die niet gebruikt worden uit te schakelen.
 • Doneer voorwerpen als toiletartikelen, handdoeken en kleding door ze te laten liggen voor het personeel of ze in te leveren bij de receptie.

Waarom is Responsible Business belangrijk?
Bescherming van het milieu is steeds belangrijker omdat meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd worden. De helft van de wereldbevolking leeft van minder dan $ 2 per dag om van te leven en het wordt verwacht dat tegen 2025 de voedselproductie verdubbeld moet zijn om de steeds groeiende bevolking te kunnen voeden. Bedrijven zoals dit hotel hebben de mogelijkheid om iets te veranderen.