Algemene voorwaarden


Deze voorwaarden ("Aanvullende voorwaarden") zijn van toepassing op het personaliseren van giftcards van Radisson Hotel Group die online worden gekocht en zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Radisson Hotel Group Giftcard ("Algemene voorwaarden").

Iedere gedefinieerde term die hierin gebruikt wordt heeft dezelfde betekenis als in de Algemene voorwaarden, tenzij hierin specifiek anders vermeld.
Fotogalerij betekent een serie foto's en plaatjes die Radisson Hotel Group beschikbaar stelt om te uploaden op de Giftcard.

Door een Giftcard met een plaatje te bestellen, verklaart de klant de algemene en aanvullende voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.

De kosten voor het verpersoonlijken van de Giftcard zijn drie Britse ponden (GBP 3,00) / vier euro (EUR 4,00) per uitgegeven kaart.
Om de Giftcard te verpersoonlijken moeten de procedures die vermeld staan in het online aankoopsysteem worden gevolgd. Klant heeft de keuze uit (i) het uploaden van plaatjes vanaf de Fotogalerij die door Radisson Hotel Group ter beschikking wordt gesteld, of (ii) het uploaden van een eigen foto of plaatje in het online Giftcard-aankoopsysteem.

In het geval van optie (ii) dient de klant te verzekeren dat de foto of het plaatje die/dat door de klant wordt geüpload vrij is van rechten van derden, d.w.z. geen overtreding van persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder ontwerpen met auteursrecht of handelsmerken. Het insturen van een foto of plaatje houdt in dat de klant garandeert dat hij/zij de volledige intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten heeft ten opzicht van de foto of het plaatje. Foto's of plaatjes van personen of groepen personen zullen alleen gebruikt worden voor het verpersoonlijken van de Giftcard, wanneer klant vooraf uitdrukkelijk of impliciet toestemming heeft gekregen van de betrokken personen. Op verzoek van Radisson Hotel Group zal klant bewijs overleggen van zulke rechten.

Radisson Hotel Group behoudt zich het recht voor om het verwerken van de verpersoonlijking van de Giftcard te weigeren, wanneer de geüploade foto of het plaatje een van de volgende zaken bevat:
 • concurrerende merken of namen;
 • politieke of religieuze afbeeldingen die beledigend zijn voor culturele waarden;
 • illegale groeperingen;
 • provocerend of seksueel materiaal;
 • materiaal met copyright of een handelsmerk dat niet het eigendom van de klant is;
 • beroemdheden en publieke figuren;
 • advertentieberichten;
 • adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, URL-adressen;
 • geweld, godslastering of onzedelijkheid (inclusief verwijzing naar wapens, alcohol, drugs of tabak);
 • codes;
 • iedere afbeelding die mogelijk Radisson Hotel Group of elk van zijn merken of samenwerkende hotels in diskrediet kan brengen;
 • iedere afbeelding die de leesbaarheid van essentiële informatie op de kaart belemmert of verhindert en welke fraude zou kunnen bevorderen of andere problemen zou kunnen veroorzaken;

Klant zal alleen een bedrijfslogo voor de Giftcard gebruiken, wanneer hij/zij de houder is van de intellectuele eigendomsrechten. Het logo zal voldoen aan de bovengenoemde criteria. Aangezien de Giftcard gebruikt kan worden in Europa en het Midden-Oosten, dient de klant er rekening mee te houden dat bepaalde plaatjes als beledigend of kwetsend beschouwd kunnen worden in andere landen, ondanks het feit dat deze acceptabel zijn in het land van de klant.
Binnen drie (3) werkdagen na het insturen van de foto of het plaatje, ontvangt de klant een e-mail in het geval zijn/haar foto of afbeelding niet geaccepteerd wordt door Radisson Hotel Group. De bestelling van de Giftcard zal volledig worden geannuleerd en reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald aan de klant, met uitzondering van een inhouding van het tarief van drie Britse ponden (GBP 3,00) / vier euro (EUR 4,00) voor de verpersoonlijking van de Giftcard, dat niet aan de klant zal worden terugbetaald.

Radisson Hotel Group is niet verplicht deze beslissing te rechtvaardigen wanneer een foto of afbeelding wordt geweigerd voor de verpersoonlijking van een Giftcard in overeenstemming met de bovenstaande criteria.

Klant vergunt Radisson Hotel Group en zijn toeleveranciers, door het insturen van zijn/haar foto of afbeelding voor de verpersoonlijking van de Giftcard, een royalty-vrij, onbeperkt recht tot gebruik van de foto of afbeeldingen met betrekking tot de productie van de kaart.

De klant accepteert dat de kleur en de kwaliteit van de foto of afbeelding op de Giftcard kan afwijken van de foto of afbeelding die is ingestuurd.

De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van elke gekozen foto of afbeelding voor de verpersoonlijking van de Giftcard, behalve voor materiaal dat vanuit de fotogalerij is geüpload; dit is de verantwoordelijkheid van Radisson Hotel Group. Klant is verplicht om Radisson Hotel Group te vrijwaren van enige claim door derden of schade die ontstaat als gevolg van het uitgeven van de door de klant gepersonaliseerde Giftcard met foto's of afbeeldingen van de klant, ongeacht het recht van Radisson Hotel Group om uitgifte te weigeren.
Radisson Hotel Group is niet aansprakelijk, noch kunnen haar toeleveranciers aansprakelijk worden gehouden, voor enig verlies dat ontstaat door technische problemen met betrekking tot de uitgifte van een gepersonaliseerde Giftcard, vooral wanneer dit resulteert in leveringsvertraging of verlies van afbeeldingen die naar Radisson Hotel Group worden verstuurd als onderdeel voor het aanvragen van een gepersonaliseerde Giftcard.