Radisson Blu Hotel, Hasselt

Responsible Business - Laten we onze verantwoordelijkheid nemen!


HOTEL STREEFT ERNAAR VERANTWOORD TE ONDERNEMEN

Verantwoordelijkheid voor het milieu en de lokale gemeenschap is een belangrijk onderdeel van het bredere beleid van de Carlson Rezidor Hotel Group voor duurzame ontwikkeling voor de komende jaren. In 2001 werd deze betrokkenheid versterkt en opgenomen in een programma dat Responsible Business (RB - Verantwoordelijk Zakendoen) wordt genoemd. Elk hotel heeft een uniek RB-actieplan dat ingaat op onderwerpen als contact met de gemeenschap, milieuverbeteringen, welzijn van medewerkers en veiligheid en gezondheid.

De hotels zijn betrokken bij zowel lokale goede doelen als de zakelijke internationale charitatieve organisatie ondersteund door de Carlson Rezidor Hotel Group, de World Childhood Foundation. De missie van de stichting is om de rechten van kinderen te beschermen en betere leefomstandigheden te stimuleren voor kwetsbare en uitgebuite kinderen die risico lopen, over de hele wereld.

Responsible Business-activiteiten en behaalde resultaten zijn o.a.:

  • Adoptie van een kind in Oeganda via Plan International, inclusief maandelijkse donatie aan de gemeenschap van het kind.
  • Samenwerking met leveranciers van het hotel' om afval te verminderen en materialen opnieuw te gebruiken.
  • Toegewijde Responsible Business-coördinator om alle dagelijkse activiteiten te overzien.
  • Toegenomen bewustzijn onder gasten om handdoeken opnieuw te gebruiken en energie en water te besparen
  • Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, waaronder bezoeken aan het lokale weeshuis tijdens de kerstperiode
  • Optimalisering van energieverbruikende apparatuur' van het hotel
  • Responsible Business-training voor al het personeel
  • Gebruik van spaarlampen
  • Sorteren van afval van glas, karton, gevaarlijke materialen en biologisch afval