PRIVACYBELEID RADISSON HOTEL GROUP


PRIVACYBELEID RADISSON HOTEL GROUP

LAATSTE REVISIE: 25 MEI 2018

Reikwijdte van dit beleid
Definities
Hotelboekingsproces
Hotelgasten
Loyaliteitsprogramma’s
Gift Cards
Abonnement op onze nieuwsbrieven
Mobiele applicaties
Websiteformulieren
Vergaderingen en evenementen
Analyses
Social media en online beoordelingen
Uw rechten – Onder EU privacywetgeving
Uw rechten – Niet-EU gebruikers
Veiligheidsmaatregelen
Welke regels zijn van toepassing op kinderen?
Hoe worden uw Persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?
Internationale gegevensoverdrachten
Hoe lang houden we uw Persoonsgegevens?
Is dit Privacybeleid van toepassing op websites van derden?
Wat gebeurt er als we dit beleid aanpassen?
Hoe u contact met ons kunt opnemen

Reikwijdte van dit beleid

Dit Privacybeleid omschrijft hoe de Radisson Hotel Group en haar filialen en dochterondernemingen (“wij” of “ons”) individuele Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, raadplegen of anderszins verwerken.

Dit Privacybeleid is wereldwijd van toepassing, maar afhankelijk van waar u woont kunnen er specifieke bepalingen van dit Privacybeleid zijn die niet op u van toepassing zijn.

Voor de toepassing van de EU privacywetgeving, afhankelijk van het soort verwerking van Persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid, kan Radisson Hospitality Inc. en/of Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA handelen als enige of gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer er gehandeld wordt als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken, bepalen beide entiteiten de betekenissen en doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit betekent voor u dat u uw rechten kunt doen gelden tegen elk van de gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken door contact op te nemen met een van de bedrijven zoals hieronder omschreven.

In een aantal gevallen omschreven in dit Privacybeleid, verwerkt het hotel waar u een boeking en/of verblijf hebt gemaakt ook uw gegevens als (gezamenlijke of enige) Verwerkingsverantwoordelijke. Het hotel is als enige verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor het de enige Verwerkingsverantwoordelijke is.

Radisson Hospitality, Inc. is een bedrijf dat is opgericht onder Amerikaans recht, met de statutaire zetel en kantoren aan 701 Carlson Parkway in Minnetonka, MN 55305, Verenigde Staten, telefoonnummer: +1 (763) 212-5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA is een bedrijf dat is opgericht onder Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bedrijfsnummer 0442.832.318, met statutaire zetel en kantoren aan Bourgetlaan 44 in B-1130 Brussel, telefoonnummer: +32 2 702 9200.

Wij zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers en klanten.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij de Persoonsgegevens verzamelen, definiëren en gebruiken, die u ons verstrekt als u onze websites en mobiele applicaties gebruikt of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Neem even de tijd om dit Privacybeleid nauwkeurig te lezen. Houd er rekening mee dat als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders in te dienen, wanneer u bijvoorbeeld een reservering maakt namens hen, u ons alleen die details van de persoon mag verstrekken met hun toestemming en nadat zij toegang hebben gekregen tot informatie over hoe wij hun gegevens zullen gebruiken, waaronder de doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Dit beleid omvat een omschrijving van uw gegevensbeschermingsrechten, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Houd er rekening mee dat uw rechten als betrokkene kunnen verschillen afhankelijk van waar u woont.

De EU-privacywetgeving vereist ons specifiek te zijn over onze redenen en rechtsgronden voor het gebruiken van uw Persoonsgegevens. Dienovereenkomstig, alleen voor de doeleinden van de EU privacywetgeving, omschrijft de onderstaande informatie de soorten gegevens die we verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de gronden waarmee we de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen. Met uitzondering van de secties “Verwerkte gegevenscategorieën” zoals hieronder omschreven, is niets bedoeld om ons met betrekking tot onze niet-EU-gebruikers te binden.

Landspecifieke voorwaarden

Houd er rekening mee dat er lokale verschillen aan dit Privacybeleid kunnen zijn om te voldoen aan lokale wetgeving.

In het bijzonder kunnen er lokale afwijkingen zijn binnen de Europese Unie. Wij vragen u te praten met de receptiemanager van uw hotel voor meer informatie of om contact op te nemen met ons via privacyquestion@radissonhotels.com. Als u nog vragen hebt over de praktijken van een individueel hotel, of over de informatie die het geeft, neem dan rechtstreeks contact op met dat hotel.

Definities

Filialen en dochterondernemingen: Iedere onderneming, firma, partnerschap of andere entiteit die direct of indirect beheert, wordt beheerd door of valt onder de gemeenschappelijke zeggenschap van Radisson Hospitality Inc. en/of Radisson Hospitality SPRL/BVBA.

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of gezamenlijk met andere, de doeleinden en betekenis van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

EU privacywetgeving: Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en de vrije beweging van zulke gegevens (de “AVG”), maar ook alle andere geïmplementeerde of gecreëerde wet- en/of regelgeving in navolging op de AVG en e-privacywetgeving, of wet- en of regelgeving die elk van deze wijzigt, vervangt, intrekt of consolideert, en alle andere nationaal van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy.

Verwerker: Een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan dat Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvanger: Een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of ander orgaan aan wie de Persoonsgegevens worden bekend gemaakt, ongeacht of dit een derde partij is.

Derde partij: Een natuurlijke of juridische persoon, openbare instantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder directe autoriteit van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken.

Toezichthoudende autoriteit: Een onafhankelijke openbare instantie welke is ingesteld door een lidstaat in overeenkomst met artikel 51 van de AVG.

Persoonsgegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, voornamelijk door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: Ieder handeling of reeks van handelingen die wordt uitgevoerd op de Persoonsgegevens of op combinaties van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals verzameling, registratie, organisatie, vastlegging, opslag, bijwerking of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, verstrekking door doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stelling, aligneren of combinatie, beperking, wissen of vernietiging.

Privacy Shield: De juridische kaders van de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield, ontworpen door de Amerikaanse Department of Commerce en de Europese Commissie en Zwitserse overheid om bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan te voorzien van een mechanisme om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten wanneer Persoonsgegevens worden overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten ter ondersteuning van trans-Atlantische commercie.

Radisson Hotel Group: Administratieve entiteiten van Radisson, waaronder maar niet beperkt tot Radisson Hospitality, Inc. en Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, maar ook de hotels die handelen onder de Radisson Hospitality-merken (inclusief maar niet beperkt tot Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection en Park Inn).

Standaard contractbepalingen: Reeks van standaard contractbepalingen voor overdrachten zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de internationale overdracht van Persoonsgegevens.

Inbreuk op Persoonsgegevens: Een beveiligingsinbreuk die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging,, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

Hotelboekingsproces

1. Hotelboekingsproces

In de context van het hotelboekingsproces – ongeacht of dit online op een van onze websites, via een online boekingskanaal, via een reisagent, via ons callcenter of direct bij het hotel plaatsvindt – verwerken we uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) u in staat stellen een kamer te reserveren in het hotel van uw keuze; (ii) verifiëren van de beschikbaarheid van het hotel en om de boeking administratief te verwerken; (iii) u een boekingsbevestiging te sturen; en (iv) u niet-commerciële pre-arrival e-mails te sturen. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de pre-arrival e-mails door op de link in de e-mails te klikken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), betaalkaarttype, nummer en vervaldatum, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

 • Direct van u via het online boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd hebt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen en een contract uit te voeren.

Ontvangers van gegevens

 • Het Radisson-hotel van uw keuze
 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders die betrokken zijn bij het (online) boekingsproces
 • IT-serviceproviders
 • E-mailcommunicatieserviceprovider

2. Onderbroken of onvolledig online boekingsproces (achtergelaten winkelwagentje)

Als u online boekt maar om een of andere reden het boekingsproces niet kunt afronden, verwerken wij uw Persoonsgegevens om u in staat te stellen eenvoudig met uw online boekingsproces verder te gaan, door u een e-mail te sturen met een link naar het online boekingsformulier, dat al is ingevuld op basis van de gegevens die u al had ingevuld.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), betaalkaarttype, nummer en vervaldatum, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Direct van u via het online boekingsformulier

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om een onderbroken of onvolledig boekingsproces opnieuw op de markt te brengen. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • E-mailcommunicatieserviceprovider
 • Provider van gerichte advertenties

3. Gasttevredenheidsonderzoeken

We kunnen u tijdens of na uw verblijf per e-mail gasttevredenheidsonderzoeken sturen om ons in staat te stellen de prestaties van onze hotels te meten. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor onze e-mails voor gasttevredenheidsonderzoek door op de link in de e-mails te klikken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Land van verblijf, aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, nationaliteit, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, verblijfsdetails

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

 • Direct van u via het boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd hebt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om de goede uitvoering van het contract dat u met ons hebt te garanderen en op te volgen.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • Provider van gasttevredenheidsonderzoek

4. Analyse van service-e-mails

In de context van service-e-mails, waaronder gasttevredenheidsonderzoekse-mails en alle niet-commerciële pre-arrival e-mails betrekking tot uw boeking, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken en verzamelen, en voornamelijk of u een service-e-mail hebt geopend en actie hebt ondernomen hierop, voor analytische doeleinden om de click-through rate te meten en de content van onze service-e-mails te verbeteren. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor onze service-e-mails door op de link in de service-e-mails te klikken.

De onderstaande informatie omschrijft de soorten gegevens die we om deze reden verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de omstandigheden waaronder we de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen.

Verwerkte gegevenscategorieën

E-mailadres, e-mail klikgedrag, e-mail openingsgedrag, voornaam/achternaam, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer

Gegevensbron

Van onze e-mailanalyse-serviceprovider

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om het e-mail klikgedrag van de gasten te begrijpen om te bepalen of verbeteringen nodig zijn. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • E-mailanalyse-serviceprovider

Hotelgasten

1. Inchecken en uitchecken bij het hotel

Als u bij het hotel van uw keuze verblijft, verzamelen en verwerken we uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) registratie van uw aankomst en vertrek bij het hotel; (ii) toewijzen van een sleutelkaart aan u voor uw kamer en om u in staat te stellen uw mobiele apparaat als sleutel te gebruiken; (iii) om een creditcardgarantie of hotelaanbetaling te krijgen om de betaling van uw verblijf te garanderen; (iv) managen (en archiveren) van uw hotelregistratiekaart; (v) creëren of updaten van uw profiel in ons hotelmanagementsysteem; (vi) beoordelen of u in aanmerking komt voor een kamerupgrade en dit managen; (vii) managen van de betaling van uw verblijf; (viii) opmaken, printen of versturen van een factuur voor uw verblijf; en (ix) betalen van een commissie aan uw reisagent (indien van toepassing).

In het geval u een kamer hebt geboekt in een van onze hotels maar op de gecommuniceerde aankomstdatum niet komt opdagen – zonder te annuleren –, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het annuleren van uw verblijf en andere reserveringen die u gemaakt hebt; en (ii) het managen, verwerken en verrekenen van openstaande betalingen die vervallen zijn.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, boekingen (hotel, restaurant, evenement, theater etc.), aankomst- en vertrekdatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), betaalkaarttype, nummer en vervaldatum, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

 • Direct van u via het boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd hebt
 • Direct van u via de hotelregistratiekaart

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om het contract dat u met ons hebt, uit te voeren.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Uw reisagent, indien van toepassing

2. Kredietlimietrapporten

Om betaling voor alle gasten die in een hotelkamer verblijven te garanderen, wordt iedere hotelgast gevraagd om een creditcard of aanbetaling bij aankomst. Om te garanderen dat u uw kredietlimiet niet overschrijdt tijdens uw verblijf, produceren we meerdere malen per dag een kredietlimietrapport om te verifiëren of uw kredietlimiet is bereikt. Deze kredietlimietrapporten kunnen uw Persoonsgegevens bevatten. Houd er rekening mee dat onder beperkte omstandigheden deze kredietlimietrapporten onderwerp kunnen zijn van onze interne financiële audits en daarom geopend kunnen worden door leden van onze internationale auditafdeling, om te garanderen dat ons hotel de interne richtlijnen en beleidslijnen van de Radisson Hotel Group volgen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Aankomst- en vertrekdatum, voornaam/achternaam, betaalkaarttype, nummer en vervaldatum

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

 • Direct van u via het boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd hebt
 • Direct van u via de hotelregistratiekaart

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om de uitvoering van het contract dat u met ons hebt, te garanderen.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders

3. Hotelverblijf

Als u in een van onze hotels verblijft, doen wij er alles aan om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Dit vereist de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het leveren van specifieke services tijdens uw hotelverblijf. Deze services omvatten (i) schoonmaken en onderhoud; (ii) retourneren van verloren of vergeten items aan u; en/of (iii) managen van voorkeuren van u en uw medegast(en), zoals dieetvereisten en kussenvoorkeuren, om u een betere service te kunnen bieden tijdens uw verblijf bij ons.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, consumptiegewoontes, aankomst- en vertrekdatum, dieetvereisten, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), andere voorkeuren, telefoonnummer

Gegevensbron

Afhankelijk van het gebruikte boekingsmechanisme:

 • Direct van u via het boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Van het Radisson-hotel waar u direct gereserveerd hebt
 • Direct van u tijdens uw verblijf in het hotel

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de dagelijkse hotelonderhoudsactiviteiten te organiseren, om de geleverde services te verpersoonlijken en/of in staat te zijn om de eigenaar te identificeren van een verloren of vergeten item. Rekening houdend met de beperkte hoeveelheid Persoonsgegevens die worden verwerkt en gedeeld voor zulke doeleinde(n), gaan de belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Hotelpersoneel, inclusief schoonmaak, onderhoud, balie en/of andere betrokken hotelpersoneelsleden
 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders

4 Aanvullende service en faciliteiten voor hotelgasten

In veel van onze hotel kunt u profiteren van aanvullende services en faciliteiten, zoals ontbijt, roomservice, minibar, zwembad, restaurants en bars, spabehandelingen, wasservice, parkeren, taxiverzoeken, gratis wifi etc. In het geval u gebruikmaakt van aanvullende services of faciliteiten bij een van onze hotels, kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt om (i) de boeking en het gebruik van zo’n aanvullende hotelservice en/of faciliteiten te managen; (ii) boekingen vooraf van aanvullende services en/of faciliteiten te administreren; (iii) de aankomst van terugkerende gasten bij het hotel en de keuze van kamervoorzieningen en -eigenschappen te verpersoonlijken; en (iv) de gemaakte kosten voor zulke services en/of faciliteiten te managen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Consumptiegewoontes, aankomst- en vertrekdatum, dieetvereisten, e-mailadres, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), betaalkaarttype, nummer en vervaldatum, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, titel

Gegevensbron

 • Direct van u via het online boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Direct van u via de hotelregistratiekaart
 • Direct van u als u een verzoek doet voor een aanvullende service/faciliteit bij de balie van het hotel of de conciërge

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen om een contract aan te gaan en het contract uit te voeren.

Ontvangers van gegevens

 • Hotelpersoneel, inclusief balie, roomservice en/of andere betrokken hotelpersoneelsleden
 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders

Loyaliteitsprogramma’s

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards is een wereldwijd hotelrewardsprogramma dat van toepassing is in de hotels van de Radisson Hotel Group dat beschikbaar is voor gasten die verblijven in onze hotels en voor professionele partners ongeacht of die professionele partners als gast in het hotel verblijven of namens anderen boeken. Het Radisson Rewards-programma wordt gemanaged door Radisson Hospitality, Inc. Het Radisson Rewards-programma biedt u een aantal voordelen tijdens uw verblijf in ons hotel en stelt u in staat Radisson Rewards-punten te sparen tijdens uw verblijf in onze hotels en wanneer u bij onze geselecteerde partners koopt. In deze context kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn om i) uw online Radisson Rewards-profiel te creëren, waaronder het versturen van een activatielink per e-mail; ii) u te voorzien van informatie over uw Radisson Rewards-punten; iii) uw boekingen te registreren en punten toe te wijzen aan uw lidmaatschapskaart; iv) u te informeren over uw beloningen wanneer u een bepaald puntenniveau bereikt; en v) u te informeren over veranderingen aan het Radisson Rewards-programma.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, hotelverblijfsdetails, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, boekingsdetails, e-mailadres, titel, adres, telefoonnummer, land van verblijf, taalvoorkeur

Gegevensbron

Direct van u wanneer u zich aanmeldt voor Radisson Rewards of wanneer u Radisson Rewards-punten claimt of inwisselt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen op uw verzoek met betrekking tot het uitvoeren van het contract dat u met ons hebt.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Relevant partnerbedrijf

2. Andere loyaliteitsprogramma’s

Naast Radisson Rewards bieden we onze gasten ook de mogelijkheid om miles of punten te verdienen in loyaliteitsprogramma’s van onze partners, zoals frequent flyer-programma’s, autoverhuurprogramma’s en spoorwegprogramma’s. In deze context kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn om i) punten of miles toe te wijzen aan uw lidmaatschapsaccount van een van onze erkende partners na uw verblijf in ons hotel; en (ii) uw verzoek om uw miles of punten van de erkende loyaliteitsprogramma’s van onze partners bij ons hotel te beoordelen en in te wisselen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, hotelverblijfsdetails, lidmaatschapsnummer van loyaliteitsprogramma van betreffende partnerbedrijf

Gegevensbron

Direct van u wanneer u miles of punten claimt of inwisselt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot het uitvoeren van het contract dat u met ons hebt, maar ook het uitvoeren van het contract dat u hebt met onze erkende partner(s).

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Relevant partnerbedrijf

3. Inwisseling

Wij bieden u de mogelijkheid om uw loyaliteitspunten in te wisselen voor items zoals gift cards, partneraanbiedingen en liefdadigheden. Wanneer u inwisselt, verwerken wij uw Persoonsgegevens en, indien van toepassing, de Persoonsgegevens van de ontvanger van de gift card om uw inwisseling te managen en succesvol af te ronden. Wanneer u een gift card koopt voor iemand anders, zullen wij aanvullende Persoonsgegevens verwerken voor het afleveren van de gift card bij de ontvanger per e-mail of per post.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, betaalkaarttype, nummer en vervaldatum, uw adres, telefoonnummer, verbindingslogs, e-mailadres en IP-adres.

Als u een gift card koopt voor iemand anders en afhankelijk van de leveringsvorm, verwerken we ook het adres van de ontvanger, het e-mailadres van de ontvanger, voornaam/achternaam van de ontvanger, telefoonnummer van de ontvanger

Gegevensbron

Direct van u wanneer u uw punten inwisselt bij het hotel of online

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met ons hebt.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Giftcardplatformprovider
 • Betaalserviceprovider
 • IT-serviceproviders die betrokken zijn bij het (online) boekingsproces

Gift cards

We bieden de mogelijkheid om fysieke of e-gift cards te kopen die kunnen worden ingewisseld bij onze hotels om te betalen voor hotelkosten, restaurants en spabehandelingen.

1. Kopen van een gift card

Als u een gift card bij een van onze hotels of online koopt, verwerken we uw Persoonsgegevens en, indien van toepassing, de Persoonsgegevens van de ontvanger van de gift card met als doeleinde het managen en succesvol afronden van uw aankoop van de gift card. Wanneer u een gift card koopt voor iemand anders, zullen wij aanvullende Persoonsgegevens verwerken voor het afleveren van de gift card bij de ontvanger per e-mail of per post.

Verwerkte gegevenscategorieën

Voornaam/achternaam, betaalkaarttype, nummer en vervaldatum

Als een gift card online wordt gekocht, verwerken we, naast bovengenoemde zaken, uw adres, verbindingslogs, e-mailadres en IP-adres.

Als u de gift card koopt voor iemand anders en afhankelijk van de leveringsvorm, verwerken we ook het adres van de ontvanger, het e-mailadres van de ontvanger, voornaam/achternaam van de ontvanger, telefoonnummer van de ontvanger

Gegevensbron

Direct van u wanneer u de gift card bij het hotel of online koopt

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen en een contract uit te voeren.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Giftcardplatformprovider
 • Producent van de gift card
 • Betaalserviceprovider

2. Uw gift card registreren

Als ontvanger van een van onze gift cards kunt u ervoor kiezen uw gift card online te registreren om de resterende waarde op de kaart te beschermen in het geval van verlies of diefstal. Als u uw gift card wilt registeren, verwerken we uw Persoonsgegevens om zo’n registratie te verwerken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, geboortedatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, telefoonnummer, titel

Gegevensbron

Direct van u tijdens de online registratie van de gift card

Reden voor verwerking

Ad hoc toestemming verkregen tijdens de registratie van de gift card

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Giftcardplatformprovider

Abonnement op onze nieuwsbrieven

1. Nieuwsbrieven en marketingcommunicatie

Als u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie, inclusief met betrekking tot Radisson Rewards, kunnen wij, van tijd tot tijd, contact met u opnemen met informatie over onze diensten en nieuwste aanbiedingen en uw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerken.

Als u niet langer onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar privacyquestion@radissonhotels.com. U kunt zich ook op ieder gewenst moment afmelden voor de marketing e-mails door op de link in de e-mails te klikken. Voor Radisson Rewards kunt u zich ook afmelden door uw profiel bij te werken.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, geboortedatum, e-mailadres, voornaam/achternaam, geslacht, hobby’s en interesses, telefoonnummer, hotelverblijfsgeschiedenis, land van verblijf

Gegevensbron

Direct van u wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of later wanneer u uw account afrondt

Reden voor verwerking

Ad hoc toestemming verkregen tijdens aanmelding voor onze nieuwsbrief

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • E-mailcommunicatieserviceprovider

2. Analyse van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie

In de context van onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie kunnen wij uw Persoonsgegevens ook verwerken en verzamelen en met name wanneer u een van onze communicatievormen hebt geopend en hiernaar hebt gehandeld, voor analysedoeleinden om de click-through rate te meten en de content van onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie te verbeteren.

Verwerkte gegevenscategorieën

E-mailadres, e-mail klikgedrag, e-mail openingsgedrag, voornaam/achternaam, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer

Gegevensbron

Van onze e-mailanalyse-serviceprovider

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de click-through rate van haar e-mails te begrijpen om te bepalen of verbeteringen nodig zijn. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • E-mailanalyse-serviceprovider

Mobiele applicaties

Om onze gasten te assisteren bij het boeken, plannen en genieten van hun verblijf, bieden wij mobiele applicaties voor onze verschillende hotelmerken, waaronder maar niet beperkt tot Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards en Park Inn. Deze mobiele apps kunnen worden gedownload via online app stores, waaronder de Apple App Store of de Google Play Store.

Afhankelijke van hoe u onze mobiele apps gebruikt, kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt (i) om u in staat te stellen een kamer in het hotel van uw keuze te reserveren (zie ook Hotelboekingsproces); (ii) voor de verwerking van uw online inchecken; (iii) voor het managen van uw roomservicebestelling; (iv) voor het maken van reserveringen op uw verzoek bij een lokaal restaurant; (v) voor het uitvoeren van speciale diensten op uw verzoek, zoals wekoproepen, laat uitchecken of turndownservice; (vi) om u in staat te stellen vergaderingen en evenementen te boeken in onze hotels; (vii) voor de verwerking van uw online uitchecken en uw feedback over uw verblijf; (viii) voor het behandelen van de verzoeken die u gedaan hebt via de mobiele app, inclusief via chat; en (ix) voor het bekijken van het aantal loyaliteitspunten dat u hebt verzameld.

Als u niet wilt dat wij uw exacte, realtime locatie ontvangen of gebruiken, kunt u zich voor deze locatieservice afmelden. Als u voor de locatieservice hebt gekozen en van gedachte verandert, kunt u zich afmelden via de instellingen van uw apparaat of door de hele app te verwijderen. Als u niet langer pushberichten wilt ontvangen via een van onze mobiele apps, kunt u op dezelfde manier de toestemming voor pushberichten voor de mobiele app(s) in de instellingen van uw apparaat herroepen.

De onderstaande informatie omschrijft de soorten gegevens die we in het kader van onze mobiele apps verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de omstandigheden waaronder we de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen. Voor de Radisson Rewards-app verwijzen wij u graag naar de sectie over Radisson Rewards.

Verwerkte gegevenscategorieën

E-mailadres, voornaam/achternaam, locatiegegevens, verblijfsdetails, telefoonnummer

Gegevensbron

Direct van u wanneer u onze app(s) downloadt of wanneer u de app(s) gebruikt

Reden voor verwerking

Ad hoc toestemming verkregen tijdens de installatie van de applicatie of in het kader van uw gebruik van de app

Ontvangers van gegevens

 • Het Radisson-hotel van uw keuze
 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • Provider van mobiele applicaties
 • Cloud- en hostingserviceproviders

iBeacon iBeacons zijn elektronische apparaten die signalen uitzenden die kunnen worden ontvangen door mobiele apparaten waarop een van onze mobiele apps is geïnstalleerd. Als u vrijwillig een van onze apps op uw apparaat hebt geïnstalleerd en als u via de app toestemming hebt verleend uw locatie te volgen, kunnen de iBeacons die in onze hotels zijn geïnstalleerd een signaal naar de app op uw apparaat sturen over de exacte, realtime locatie van het apparaat. De app kan deze gegevens gebruiken om u speciale aanbiedingen en acties te sturen, op het moment en de plaats waar deze gegevens het meest relevant zijn. Als u bijvoorbeeld laat in de middag in een van onze hotels bent, kan uw mobiele apparaat een signaal van een iBeacon ontvangen waarmee uw app u informatie kan geven over speciale aanbiedingen voor eten of drinken. Voor uw gemak kunt u zelfs het iBeacons-signaal en de speciale aanbieding of actie ontvangen als u op dat moment geen gebruikmaakt van de app. Om onze mobiele apps en services beter te laten werken, kunnen we ook gegevens op basis van deze iBeacon-signalen verzamelen. Bijvoorbeeld over de kracht van het signaal tussen de iBeacon en uw apparaat, de tijdsduur dat uw apparaat in de buurt van de iBeacon is, of het batterijniveau van de iBeacon zelf. Als u niet wilt dat wij uw exacte, realtime locatie ontvangen of gebruiken, kunt u ervoor kiezen deze locatieservice niet in te schakelen. Als u voor de locatieservice hebt gekozen en van gedachte verandert, kunt u via de instellingen van uw apparaat of door de hele app te verwijderen, deze optie uitschakelen.

Websiteformulieren

Als u een bepaalde vraag of feedback hebt, waaronder de uitoefening van uw rechten onder de AVG, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website(s). In zo’n context kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen en leveren van een antwoord op uw vraag of verzoek of om uw feedback op te volgen. We bieden ook andere formulieren op onze website die u kunnen helpen bij het verzoeken om een bepaalde dienst van ons, zoals het beste online tarief garantie-formulier.

De onderstaande informatie omschrijft de soorten gegevens die we om deze redenen verwerken, waar we uw gegevens vandaan halen, de omstandigheden waaronder we de verwerking uitvoeren en met wie we uw gegevens kunnen delen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, e-mailadres, voornaam/achternaam, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, verblijfsdetails, telefoonnummer en alle andere gegevens die u met ons deelt in de vakjes voor commentaar.

Gegevensbron

Direct van u via het formulier

Reden voor verwerking

Ad hoc toestemming verkregen via het contactformulier

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders

Vergaderingen en evenementen

1. Organisatie en feedback van vergaderingen en evenementen

Als u een vergadering of evenement wilt organiseren in een van onze hotels of als u meer informatie wilt ontvangen over deze mogelijkheid, kunt u contact met ons opnemen door het invullen van het Verzoek om een voorstel-formulier of het speciale contactformulier op onze website(s), door een bericht achter te laten in de online vergaderingen en evenementen chatbox, door direct contact op te nemen met het hotel van uw keuze of door contact op te nemen met ons op een andere manier. De Persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan uw verzoek om een vergadering of evenement te organiseren.

We kunnen u ook tevredenheidsonderzoeken sturen na afloop van uw vergadering of evenement om ons in staat te stellen de prestaties van onze hotels als bijeenkomstlocaties te meten.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, datum van vergadering of evenement, e-mailadres, voornaam/achternaam, functie en bedrijf, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, telefoonnummer

Gegevensbron

Direct van u via

 • het online Verzoek om een voorstel-formulier
 • het online contactformulier
 • de vergaderingen en evenementen chatbox
 • een anderszins gecommuniceerd verzoek

Reden voor verwerking

Afhankelijk van het feit of u persoonlijk met ons een contract hebt of namens uw bedrijf:

 • Verwerking is noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen en een contract uit te voeren.
 • Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om een leidend contactpersoon van het bedrijf dat een vergadering of evenement organiseert te hebben en feedback te leveren op die vergadering of evenement. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Het hotel van uw keuze
 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Serviceprovider van online chatbox
 • Provider van vergaderingtevredenheidsonderzoek

2. Marketingcommunicatie over vergaderingen en evenementen

Als u ervoor hebt gekozen om commerciële communicatie te ontvangen in het kader van de organisatie van een vergadering of evenement, verwerken wij ook uw Persoonsgegevens om contact met u op te nemen over onze diensten en nieuwste aanbiedingen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Adres, e-mailadres, voornaam/achternaam, functie en bedrijf, telefoonnummer

Gegevensbron

Direct van u via

 • het online Verzoek om een voorstel-formulier
 • het online contactformulier
 • de vergaderingen en evenementen chatbox
 • een anderszins gecommuniceerd verzoek

Reden voor verwerking

Ad hoc toestemming verkregen via

 • het online Verzoek om een voorstel-formulier
 • het contactformulier
 • de vergaderingen en evenementen chatbox

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Serviceprovider van online chatbox
 • E-mailcommunicatieserviceprovider

3. Analyse van marketingcommunicatie over vergaderingen en evenementen

In de context van onze marketingcommunicatie met betrekking tot vergaderingen en evenementen kunnen wij uw Persoonsgegevens ook verwerken en verzamelen en met name wanneer u een van onze communicatievormen hebt geopend en hebt gebruikt, voor analysedoeleinden om de click-through rate te meten en de content van onze nieuwsbrieven en marketingcommunicatie te verbeteren.

Verwerkte gegevenscategorieën

E-mailadres, e-mail klikgedrag, e-mail openingsgedrag, voornaam/achternaam, beroep en bedrijf, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer

Gegevensbron

Van onze e-mailanalyse-serviceprovider

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de click-through rate van haar e-mails te begrijpen om te bepalen of verbeteringen nodig zijn. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • E-mailanalyse-serviceprovider

Analyse

We kunnen door u verstrekte gegevens gebruiken voor analytische doeleinden om uw ervaring te optimaliseren, onze marketing, business en operationele efficiëntie te verbeteren, segmenten van onze klanten creëren gebaseerd op hun Persoonsgegevens en onze aanbiedingen en promoties aanpassen aan uw voorkeuren en consumptiegewoontes. In het kader van zulke analyses, analyseren en combineren we verschillende gegevens die we hebben over onze gasten, inclusief (i) reacties op gasttevredenheidsonderzoeken; (ii) communicatie van gasten met ons; (iii) click-through rates voor onze marketingcommunicatie; (iv) het gedrag van onze gasten op onze websites; (v) boekingen; en (vi) alle informatie die we ontvangen via onze Radisson Rewards-programma. Bekijk ook onze secties over Analyse van marketingcommunicatie over vergaderingen en evenementen en Analyse van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie.

Verwerkte gegevenscategorieën

Hotelverblijfsdetails, adres, boekingen (hotel, restaurant, evenement, theater etc.), aankomst- en vertrekdatum, titel, voornaam/achternaam, voornaam/achternaam van volwassen medegast(en), e-mailadres, betaalkaarttype, nummer en vervaldatum, Radisson Rewards-lidmaatschapsnummer, inwisselgeschiedenis

Gegevensbron

 • Direct van u wanneer u zich aanmeldt voor Radisson Rewards of wanneer u Radisson Rewards-punten claimt of inwisselt
 • Direct van u via het online boekingsformulier
 • Via het onlineboekingskanaal dat u gebruikt hebt om de boeking te maken
 • Via uw reisagent
 • Via ons callcenter
 • Van onze e-mailanalyseprovider
 • Direct van u als u een verzoek doet voor een aanvullende service/faciliteit bij de balie van het hotel of de conciërge

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de voorkeuren en consumptiegewoontes van gasten te begrijpen. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceproviders
 • Analyse-serviceprovider

Social media en online beoordelingen

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken die we verkrijgen via socialmediaplatforms (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo en Twitter) of online beoordelingen (waaronder op TripAdvisor) met betrekking tot onze Radisson Hospitality-merken voor (i) het behandelen van uw vragen of klachten; (ii) het monitoren van onze online reputatie; en (iii) het verbeteren van onze diensten en het identificeren van mogelijkheden waar we ons op kunnen focussen.

Een aantal van onze socialmediapagina’s stellen gebruikers in staat om hun eigen content in te dienen. Houd er rekening mee dat alle content die u bij een van onze media-pagina’s indient, kan worden gezien door het publiek en u moet voorzichtig zijn met het geven van bepaalde persoonlijke informatie (bv. financiële informatie of adresgegevens) via deze platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door andere personen worden ondernemen als u persoonlijke informatie post op een van onze socialmediaplatforms (bv. Facebook of Instagram). Wij verwijzen u ook naar de privacy- en cookiebeleidslijnen van de socialmediaplatforms die u gebruikt.

Verwerkte gegevenscategorieën

Alle Persoonsgegevens die u met ons deelt of die u publiceert op social media of in andere online beoordelingen over ons

Gegevensbron

 • Direct van u via openbaar toegankelijke socialmediapagina’s, online boekingskanalen of andere (beoordelings)websites
 • Via onze serviceprovider voor online reputatiemonitoring

Reden voor verwerking

Het is een legitiem belang van Radisson Hotel Group als bedrijf om de voorkeuren en consumptiegewoontes van gasten te begrijpen. In deze context prevaleren de zakelijke belangen van Radisson Hotel Group boven die van u.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • Serviceprovider voor online reputatiemonitoring

Prijsvragen op social media

Van tijd tot tijd organiseren we een prijsvraag op een van onze socialmediapagina’s. Als u ervoor kiest deel te nemen aan zo’n prijsvraag, verwerken wij uw Persoonsgegevens om de socialmediaprijsvraag te organiseren en te managen en om winnaar(s) te kiezen.

Verwerkte gegevenscategorieën

Dit is afhankelijk van de datavelden waar de prijsvraag betrekking op heeft, maar vrijwel altijd omvat dit de volgende gegevenscategorieën:

Adres, e-mailadres, voornaam/achternaam, telefoonnummer

Gegevensbron

Direct van u via onze socialmediapagina’s

Reden voor verwerking

Verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen om een contract aan te gaan en uit te voeren als u de algemene voorwaarden van de prijsvraag accepteert.

Ontvangers van gegevens

 • Andere betrokken entiteiten van de Radisson Hotel Group
 • IT-serviceprovider

Uw rechten – Onder de EU-privacywetgeving

Als u zich in de EU bevindt, verleent de EU-privacywetgeving bepaalde rechten, zoals hieronder opgesomd, die u in principe gratis kunt uitoefenen, behoudens wettelijke uitzonderingen. Deze rechten kunnen beperkt zijn, wanneer bijvoorbeeld de inwilliging van uw verzoek de Persoonsgegevens van een andere persoon bekend zou maken, of wanneer u ons vraagt informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via e-mail op privacyquestion@radissonhotels.com.

Als u onopgeloste kwesties hebt, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit waar u woont of waar u denkt dat een schending heeft plaatsgevonden. We moedigen u aan er in eerste instantie melding van te maken bij ons, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om uw klacht direct bij de betreffende toezichthoudende autoriteit in te dienen.

1. Recht om toestemming in te trekken

Elke keer dat wij uw toestemming nodig hebben, kunt u die toestemming op te allen tijde en op uw eigen initiatief intrekken door in te loggen op uw account op onze website (als u er een hebt) of door contact met ons op te nemen via privacyquestion@radissonhotels.com. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verzameling en de verwerking van uw gegevens, gebaseerd op uw toestemming tot op het moment van intrekking van uw toestemming. Houd er rekening mee dat we andere wettelijke redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen hebben, zoals omschreven in dit Privacybeleid.

2. Recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U hebt het recht op toegang tot, herziening en rectificatie van uw Persoonsgegevens. U kunt gerechtigd zijn ons een kopie van uw informatie te vragen, dit te herzien of te corrigeren als u informatie zoals u uw naam, e-mailadres, wachtwoorden en/of andere voorkeuren wilt rectificeren. U kunt dit eenvoudig doen door in te loggen op uw account op onze website (als u er een hebt) of door contact met ons op te nemen via privacyquestion@radissonhotels.com. U kunt ook een kopie vragen van de verwerkte Persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid.

3. Recht op wissen

In overeenstemming met de EU-privacywetgeving hebt u het recht om uw door ons verwerkte Persoonsgegevens te laten wissen zoals omschreven is in dit Privacybeleid in het geval deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens in eerste instantie werden verzameld of verwerkt of in het geval u uw toestemming hebt ingetrokken of bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking zoals omschreven in dit Privacybeleid en er geen andere wettelijke reden voor de verwerking van toepassing is. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten wissen, stuur dan een verzoek via e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden zoals omschreven in de EU-privacywetgeving kunt u ons verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens bestrijdt. In zo’n geval zullen wij de verwerking beperken tot wij de nauwkeurigheid van uw gegevens kunnen verifiëren.

5. Recht op bezwaar aantekenen tegen verwerking

Onder bepaalde omstandigheden zoals beschreven in EU-privacywetgeving kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, inclusief wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden.

6. Recht op gegevensportabiliteit

Wanneer u uw gegevens direct aan ons hebt verstrekt en wanneer de verwerking automatisch wordt uitgevoerd en gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract tussen u en ons, dan hebt u het recht om de verwerkte Persoonsgegevens over u te ontvangen in een gestructureerd, gewoonlijk gebruikt en machineleesbaar format en om deze gegevens te versturen naar een andere serviceprovider.

Uw rechten – Niet-EU gebruikers

Afhankelijk van waar u woonachtig bent, hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en zullen wij de betreffende vereisten van toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid naleven.

Privacyrechten in Californië

Als u in Californië woonachtig bent, hebt u het recht om ons één keer per jaar te vragen of wij Persoonsgegevens met derden hebben gedeeld voor hun directemarketingdoeleinden. Stuur ons om een verzoek te doen een e-mail naar privacyquestion@radissonhotels.com, of schrijf ons op het onderstaande adres. Geef in uw brief aan dat u een inwoner van Californië bent en een “Shine the Light”-aanvraag doet.

Russische staatsburgers

In overeenstemming met de Russische federale wet “Inzake Persoonsgegevens” nummer 152-FZ verzamelen, registreren, systematiseren, accumuleren, bewaren, updaten (vernieuwen en wijzigen) en extraheren we Persoonsgegevens over Russische staatsburgers met gebruik van databases die zich op het grondgebied van de Russische Federatie bevinden. Wanneer u aangeeft een Russische staatsburger van de Russische Federatie te zijn, zullen we uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze vereiste en zal uw profiel worden beheerd op databases in de Russische Federatie. Wanneer u niet aangeeft een staatsburger van de Russische Federatie te zijn, zullen we niet in staat zijn uw Persoonsgegevens volgens deze vereisten te verwerken en beheren en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U bent als enige verantwoordelijk voor het aangeven van het land van uw staatsburgerschap. Informatie die Persoonsgegevens van Russische staatsburgers bevat, kan van de Russische Federatie worden doorgestuurd naar landen die een adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens waarborgen, zoals de Europese Unie en andere landen die door de Russische wet worden erkend als landen die adequate bescherming bieden, en ook naar andere landen die misschien geen adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens bieden. Door via onze websites en apps gegevens aan ons op te sturen, formulieren naar ons te verzenden, of zich te registreren voor onze websites, programma’s en apps, geeft u ons toestemming uw Persoonsgegevens te verwerken.

Veiligheidsmaatregelen

Toepasselijke technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een juist beveiligingsniveau van uw Persoonsgegevens te garanderen, waaronder maar niet beperkt tot versleutelingstechnieken, fysieke en IT-systeem datacontroles, vertrouwelijkheidsverplichtingen etc.

In het geval Persoonsgegevens worden aangetast als een gevolg van een Persoonsgegevensinbreuk zullen wij de noodzakelijke meldingen hiervan doen, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving.

Welke regels zijn van toepassing op kinderen?

We verzamelen of vragen niet bewust om Persoonsgegevens van iemand die jonger is dan 18 jaar of stellen hen bewust in staat om een kamer in een van onze hotels te boeken.

In het geval wij ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen direct stappen worden ondernomen om die informatie te verwijderen. Als u gelooft dat we informatie hebben van of over een kind dat jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via privacyquestion@radissonhotels.com.

Hoe worden uw Persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

We delen of maken informatie alleen openbaar zoals hierin omschreven, inclusief aan derde partijen.

Uw Persoonsgegevens worden ook gedeeld met overheidsinstanties en/of politiefunctionarissen indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, wanneer wettelijk verplicht of wanneer vereist voor de wettelijke bescherming van de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke(n) in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens en andere informatie delen met een opvolger van ons hele bedrijf of een deel daarvan, wanneer dit in ons legitieme belang is bij de verkoop van het bedrijf en in deze context gaan onze zakelijke belangen boven die van u. Als bijvoorbeeld een deel van ons bedrijf of bepaalde bedrijfsmiddelen worden verkocht, kunnen we, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, gebruikersgegevens openbaar maken als onderdeel van die transactie.

Internationale gegevensoverdrachten

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunnen de gegevens die we over u verzameld hebben, zoals omschreven in dit Privacybeleid, worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een locatie buiten de EER, inclusief voor de verwerking van die gegevens door geselecteerde opvolgers, om de zaken van Radisson Hotel Group te faciliteren. Landen buiten de EER hebben misschien een wetgeving die niet hetzelfde beschermingsniveau biedt voor uw Persoonsgegevens als de wetgeving binnen de EER. Wanneer dit het geval is, zullen wij zorgen voor toepasselijke waarborgen om te garanderen dat zulke overdrachten voldoen aan de EU-privacywetgeving, hetzij door de invoering van standaard contractbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie om adequate bescherming te garanderen of door te garanderen dat de overdracht wordt gedaan naar een organisatie die voldoet aan het Privacy Shield in het geval de overdracht wordt gedaan naar de Verenigde Staten.

Houd er in dit opzicht rekening mee dat Radisson Hospitality, Inc. zich houdt aan de E.U.-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shields. Met inachtneming van de principes van de E.U.-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shields, belooft Radisson Hospitality, Inc. klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen.

Radisson Hospitality, Inc. heeft verder toegezegd onopgeloste klachten met betrekking tot de E.U.-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shields door te sturen naar de American Arbitration Association, http://go.adr.org/privacyshield.html. Ten slotte, in bepaalde, gelimiteerde omstandigheden en in laatste instantie, bestaat de mogelijkheid dat individuen bindende arbitrage vragen bij het Privacy Shield Panel dat werd opgericht door het U.S. Department of Commerce en de Europese Commissie.

Houd er rekening mee dat, als u geen inwoner van de Europese Unie of Zwitserland bent, de vereisten ten opzichte van het behandelen van klachten en de handhavingsmechanismen zoals deze gelden voor Privacy Shield, mogelijk niet op u van toepassing zijn en u er geen beroep op kunt doen.

In het geval u meer informatie wilt over onze waarborgen voor gegevensoverdracht en de toegepaste mechanismes, kunt u contact met ons opnemen via privacyquestion@radissonhotels.com.

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens voor zo lang het vereist is om de activiteiten zoals omschreven in dit Privacybeleid te vervullen, zolang het anderszins aan u gecommuniceerd wordt of zolang het toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Wij bewaren bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens als het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen of procesvoering op te lossen, of als anderszins nodig is om dit Privacybeleid uit te voeren en fraude en misbruik te voorkomen.

Om de juiste bewaarperiode voor de informatie die we over u verzamelen te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het mogelijke risico van ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van de gegevens, het doeleinde waarvoor we de Persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden via andere middelen kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Is dit Privacybeleid van toepassing op websites van derde partijen?

Als u klikt op een link naar een website van een derde partij, gaat u naar een website waar wij geen controle over hebben en is ons Privacybeleid niet langer van toepassing. Uw gebruik van een andere website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere beleidslijnen van de website van die derde partij. Lees het Privacybeleid van andere websites zorgvuldig. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of content van de website van een derde partij.

Wat gebeurt er als we dit beleid aanpassen?

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen en bij te werken. We zullen deze wijzigingen onder uw aandacht brengen wanneer ze mogelijk een fundamentele wijziging zijn in de verwerking of wanneer ze relevant zijn voor de aard van de verwerking of wanneer ze relevant zijn voor u en de impact op de beschermingsrechten van uw Persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Vragen, commentaar, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid zijn van harte welkom en kunnen worden gericht aan privacyquestion@radissonhotels.com. Als u nog vragen hebt over de praktijken van een individueel hotel, of over de gegevens die het beheert, neem dan rechtstreeks contact op met het hotel.

U kunt ons ook schrijven naar:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305