Radisson Blu Atlantic Hotell, Stavanger

Ansvarlig virksomhet


Det å ta ansvar for miljøet og lokalsamfunnet har i mange år vært en viktig del av det bredere ansvaret til Radisson Hotel Group for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling. I 2001 ble dette engasjementet forsterket som en del av programmet «Responsible Business» («RB», eller «ansvarlig virksomhet»). Hvert hotell har en unik RB-handlingsplan som dekker områder som å hjelpe lokalmiljøet, forbedre miljøet, øke de ansattes velvære og helse og sikkerhet. Dette engasjementet gjelder for dette miljøvennlige hotellet.

Hotellene er også engasjert i både lokale veldedighetsgrupper og den store internasjonale veldedighetsorganisasjonen World Childhood Foundation, som støttes av Radisson Hotel Group. Målsetningen til WCF er å beskytte rettighetene til barn og å fremme bedre levevilkår for sårbare og utnyttede barn som lever i risiko over hele verden.