Vilkår og betingelser


Disse vilkårene og betingelsene («supplementære vilkår») gjelder for tilpasning av Radisson Hotel Group-gavekort kjøpt på Internett, og kommer i tillegg til de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for Radisson Hotel Group-gavekort («generelle vilkår»).

Alle definerte termer brukt i disse vilkårene har samme betydning som i de generelle vilkårene, med mindre en annen betydning er spesifisert.
«Bildegalleri» betyr den serien av fotografier og bilder som Radisson Hotel Group gjør tilgjengelig for opplasting til gavekortet.

Ved å bestille et gavekort med et bilde, erklærer kunden at hun/han har lest og akseptert de generelle vilkårene og de supplementære vilkårene.

Kostnaden for å personliggjøre gavekortet er tre britiske pund (GBP 3,00) / fire euro (EUR 4,00) per kort utstedt.
For å gjøre gavekortet personlig må prosedyrene oppgitt i nettkjøpssystemet følges. Kunden har valget mellom (i) å laste opp bilder fra bildegalleriet gjort tilgjengelig av Radisson Hotel Group, eller (ii) å laste opp et eget bilde eller fotografi til nettkjøpssystemet for gavekort.

I tilfelle alternativ (ii) skal kunden sørge for at fotografiet eller bildet som hun/han laster opp er fritt for tredjepartsrettigheter. Med andre ord, at dets bruk ikke overtreder en tredjeparts personlige rettigheter eller åndsverksrettigheter, spesielt kopibeskyttede design og varemerker. Innsending av et eget fotografi eller bilde antyder kundens garanti av fullt åndsverkseierskap, og av full rett til bruk av fotografiet eller bildet. Fotografier eller bilder av enkeltpersoner eller grupper av personer skal kun brukes til å personliggjøre gavekortet dersom kunden fra før har skaffet eksplisitt eller implisitt tillatelse fra personene det gjelder. På Radisson Hotel Groups forespørsel skal kunden fremskaffe bevis på disse rettighetene.

Radisson Hotel Group forbeholder seg retten til å nekte prosessering av gavekortets personliggjøring dersom det opplastede fotografiet eller bildet inneholder noen av de følgende:
 • konkurrerende merker eller navn;
 • politiske eller religiøse bilder som er støtende for kulturelle verdier;
 • ulovlige grupper;
 • provokativt eller seksuelt materiell;
 • kopibeskyttet eller varemerket materiell som ikke er eid av kunden;
 • kjendiser og offentlige personer;
 • reklamebudskaper;
 • adresser, telefonnumre, e-postadresser, nettadresser;
 • vold eller krenkende språk (inkl. referanser til våpen, alkohol, narkotika eller tobakk);
 • koder;
 • bilder som potensielt kan skade omdømmet til Radisson Hotel Group, dets merker og dets tilknyttede hoteller;
 • bilder som utydeliggjør eller hindrer leseligheten av essensiell informasjon på kortet, og som kan fremme svindel eller forårsake andre problemer;

Kunden kan bruke en selskapslogo for sitt gavekort kun dersom hun/han har åndsverksrettigheter. Logoen må være i overensstemmelse med kriteriene beskrevet over. Fordi gavekortet kan brukes i Europa og Midtøsten skal kunden være oppmerksom på at noen bilder kan være støtende eller fornærmende i andre land, til tross for at de kan være akseptable i kundens hjemland.
Innen tre (3) virkedager fra mottak av fotografiet eller bildet vil kunden motta en e-post dersom hennes/hans bilde ikke har blitt akseptert av Radisson Hotel Group. Gavekortet vil bli fullstendig kansellert og belastet beløp vil bli refundert, bortsett fra avgiften på tre britisk pund (GBP 3,00) / fire euro (EUR 4,00) for personalisering av gavekortet. Denne blir ikke refundert.

Radisson Hotel Group er ikke forpliktet til å begrunne sin bestemmelse når bruk av et fotografi eller bilde for personalisering av et gavekort blir nektet basert på ovenstående kriterier.

Ved å sende inn et bilde gir kunden Radisson Hotel Group og dets underleverandører rett til avgiftsfri og ubegrenset bruk av dette fotografiet eller bildet i forbindelse med produksjonen av kortet.

Kunden aksepterer at fargen og bildekvaliteten på gavekortet kan avvike fra fotografiet eller bildet som er sendt inn.

Kunden er fullstendig ansvarlig for bruk av det valgte fotografiet eller bildet for personalisering av gavekortet, bortsett fra materiell opplastet fra bildegalleriet, som faller innenfor Radisson Hotel Groups ansvarsområde. Kunden er forpliktet til å kompensere og forsikre at Radisson Hotel Group forblir skadesløs av tredjepartskrav eller skade pådratt som følge av kundens personaliserte gavekort utstedt med kundens eget fotografi eller bilde, uavhengig av Radisson Hotel Groups rett til å nekte utstedelse.
Radisson Hotel Group og dets underleverandører er ikke ansvarlige for noe tap som resulterer fra tekniske problemer med utstedelse av et personalisert gavekort. Spesielt når slike problemer resulterer i leveringsforsinkelser eller tap av bilder levert til Radisson Hotel Group som del av en søknad om et personalisert gavekort.