Bli kjent med de nyrenoverte rommene og suitene våre

Radisson Blu Hotel, Nice

Mangfoldpolicy


Mangfoldmerket 2012–2013 inkluderer

Radisson Blu Hotel, Nice har forpliktet seg til å utvikle og beskytte mangfold. I 2010 var de det første hotellet i Frankrike som ble tildelt Diversity Label-merket. Merket tildeles av AFNOR, en fransk sertifiseringsorganisasjon, som gjenkjenner selskaper som daglig kjemper mot enhver form for diskriminering. Dette initiativet førte til mottakelse av mangfoldstrofeet i oktober 2011. Hotellet opprettet deretter en mangfoldsenhet for å fortsette sitt arbeid for like rettigheter for alle. Hotellet har innebygd strategier for sosiale utfordringer og bærekraftig utvikling i rammeverkstrategi, policyer, ansvar og selskapsfilosofi. For hotellet, er det å anerkjenne forskjeller som en kilde for velstand, kreativitet og ytelse mye mer enn kun en strategi for politikk, økonomi og markedsføring. Mangfoldmerket 2012–2013 inkluderer følgende:

  • Forpliktelse til nye prioriteter som å integrere funksjonshemmede ansatte og hjelpe dem holde på sine stillinger, og videre utvikling av paritet blant ansatte
  • Forsikre en pågående sosial dialog med alle fagforeninger
  • Øke oppmerksomhet, opplæring og kommunikasjon om forpliktelsen både internt og eksternt
  • Promotere ansettelse for minoritetsgrupper igjennom partnerskap med organisasjoner eller lokale grupper
Ved å utvikle disse prosjektene, er hotellet i stand til å naturlig og effektivt mobilisere kunder, leverandører og ansatte. Hotellets ansatte deler en felles overbevisning om at mangfold er en kilde til styrke.

Alle gjester inviteres til å bli en sentral del av dette dynamiske programmet, og til å snakke ut i kampen mot alle slags former for diskriminering. Ethvert vitne til en diskriminerende situasjon i løpet av et opphold bør skrive til hotellets mangfoldkontakt (diversity@radissonblu.com) eller ta kontakt med daglig leder som er tilgjengelig på 7100.