Bli kjent med de nyrenoverte rommene og suitene våre

Radisson Blu Hotel, Nice

Vilkår og betingelser


Vilkår for gruppekanselleringer

Kunden er berettiget til å kansellere hele eller deler av bestillingen for arrangementet. Enhver kunde som ønsker å benytte seg av sin rett til å kansellere må sende en skriftlig kansellering til hotellet. Kanselleringer fører automatisk til at kunden er ansvarlig for å betale en kompensasjon til hotellet i henhold til vilkårene i dette dokumentet: Cateringtjenester

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet minst tretti (30) kalenderdager før arrangementdatoen, vil klienten ikke bli fakturert kanselleringsgebyrer.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mellom tjueni (29) og femten (15) kalenderdager før den planlagte ankomsten til hotellet, må kunden betale en kompensasjon til hotellet som beløper seg på femti prosent (50 %) av totalbeløpet for det kansellerte arrangementet, inklusiv MVA.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mellom fjorten (14) og tre (3) kalenderdager før arrangementsdatoen, må kunden betale kompensasjon til hotellet som beløper seg på syttifem prosent (75 %) av totalbeløpet for det kansellerte arrangementet, inklusiv MVA.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mindre enn tre (3) arbeidsdager (ekskludert lørdager, søndager og offentlige helligdager) før den planlagte ankomstdagen ved hotellet, må kunden betale kompensasjon til hotellet for hele beløpet for arrangementet, inkludert MVA.

Innkvarteringstjenester

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet minst nitti (90) dager før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over sytti prosent (70 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet mellom åttini (89) og seksti (60) dager før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over femtifem prosent (55 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet mellom femtini (59) og tretti (30) dager før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over tjuefem prosent (25 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet mellom tjueni (29) og tre (3) arbeidsdager (ekskludert lørdager, søndager og offentlige helligdager) før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over ti prosent (10 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mindre enn tre (3) arbeidsdager (ekskludert lørdager, søndager og offentlige helligdager) før den planlagte ankomstdagen ved hotellet, må kunden betale kompensasjon til hotellet for hele beløpet for de kansellerte tjenestene, inkludert MVA.

* Hvis en deltaker forlater hotellet før avreisedato spesifisert i kontrakten, skal hotellet fakturere kunden for totalbeløpet, inkludert MVA, for alle netter og utestående tjenester frem til avreisedatoen som er spesifisert i kontrakten, med mindre kunden har informert hotellet på forhånd om at tjenestene skal betales for direkte av deltakerne.

Vilkår for gruppekanselleringer

Kunden er berettiget til å kansellere hele eller deler av bestillingen for arrangementet. Enhver kunde som ønsker å benytte seg av sin rett til å kansellere må sende en skriftlig kansellering til hotellet. Kanselleringer fører automatisk til at kunden er ansvarlig for å betale en kompensasjon til hotellet i henhold til vilkårene i dette dokumentet: Cateringtjenester

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet minst tretti (30) kalenderdager før arrangementdatoen, vil klienten ikke bli fakturert kanselleringsgebyrer.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mellom tjueni (29) og femten (15) kalenderdager før den planlagte ankomsten til hotellet, må kunden betale en kompensasjon til hotellet som beløper seg på femti prosent (50 %) av totalbeløpet for det kansellerte arrangementet, inklusiv MVA.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mellom fjorten (14) og tre (3) kalenderdager før arrangementsdatoen, må kunden betale kompensasjon til hotellet som beløper seg på syttifem prosent (75 %) av totalbeløpet for det kansellerte arrangementet, inklusiv MVA.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mindre enn tre (3) arbeidsdager (ekskludert lørdager, søndager og offentlige helligdager) før den planlagte ankomstdagen ved hotellet, må kunden betale kompensasjon til hotellet for hele beløpet for arrangementet, inkludert MVA.

Innkvarteringstjenester

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet minst nitti (90) dager før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over sytti prosent (70 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet mellom åttini (89) og seksti (60) dager før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over femtifem prosent (55 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet mellom femtini (59) og tretti (30) dager før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over tjuefem prosent (25 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, er mottatt av hotellet mellom tjueni (29) og tre (3) arbeidsdager (ekskludert lørdager, søndager og offentlige helligdager) før planlagt ankomstdato ved hotellet, må klienten betale hotellet for hver dag kanselleringen gjelder, kompensasjon lik totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene kansellert per dag for kanselleringen over ti prosent (10 %) av totalbeløpet, inklusiv MVA, for tjenestene som opprinnelig ble planlagt for denne dagen.

* Hvis kanselleringen, enten delvis eller fullstendig, mottas av hotellet mindre enn tre (3) arbeidsdager (ekskludert lørdager, søndager og offentlige helligdager) før den planlagte ankomstdagen ved hotellet, må kunden betale kompensasjon til hotellet for hele beløpet for de kansellerte tjenestene, inkludert MVA.

* Hvis en deltaker forlater hotellet før avreisedato spesifisert i kontrakten, skal hotellet fakturere kunden for totalbeløpet, inkludert MVA, for alle netter og utestående tjenester frem til avreisedatoen som er spesifisert i kontrakten, med mindre kunden har informert hotellet på forhånd om at tjenestene skal betales for direkte av deltakerne.