Ålesund aerial city view

Radisson Blu Hotell, Ålesund

Runde Fuglefjell


Under to timer fra Ålesund ligger fugleøya Runde, internasjonalt kjent som fuglefjellet. Denne lille øya med rundt 150 fastboende inntas hvert år fra februar til august av 500 000 hekkende fugler. Rundt 80 arter er påvist hekkende her og 230 arter er registrert på Runde i alt. Fuglelivet på øya er aktiv året rundt og ingen andre steder i Norge er så artsrike når det kommer til sjøfugler. Lite imponerer mer enn å se havørner sirkle rundt øya og fugler stupe som prosjektiler ned i sjøen etter mat.

Runde og forliset av Akerendam
Ikke bare fugler lokker besøkende til Runde. I 1725 forliste det nederlandske skipet Akerendam på sin jomfrutur rett utenfor Runde. Ingen overlevde og i løpet av dagene som fulgte fløyt både vrakgods og omkomne i land. Blant gjenstandene som fløyt i land var det også pengekister. Etter diskusjoner omkring hvem som eide det, staten eller skipets eier, ble det bestemt at den Hollandske stat fikk berge i land det de greide. Under norsk vakthold ble det totalt berget i land fire kister.

Rundeskatten
I 1972 oppdaget tre sportsdykkere resten av pengelasten til Akerendam. Her fant de 57 000 mynter hvor storparten var sølv og 6624 var gullmynter. Utover metallverdi hadde skatten også stor arkitektonisk verdi. Året etter da Bergens Sjøfartsmuseum undersøkte stedet fant de 400 ulike mynttyper, hvorav 15 frem til da var ukjente. Rundeskatten er et av de største skattene funnet i Europeisk sammenheng. Verdien ble den gang anslått til å være en plass mellom 30 og 40 millioner norske kroner. To tredeler gikk til finnerne og resterende 25 % ble delt mellom den norske stat og Nederland med henholdsvis 15 og 10 prosent. Den norske andelen ble fordelt mellom Myntkabinettet i Oslo og Bergens Sjøfartsmuseum.

I 2011 ble for første gang deler av Rundeskatten utstilt på Runde og i dag kan både mynter og gjenstander ses på Runde Miljøsenter.

Fra Ålesund til Runde
Med overnatting i Ålesund er det enkelt å komme seg til Runde. Øya har fastlandsforbindelse med en bro som gjør det enkelt å kjøre fra Ålesund med bare én fergetur. Det er også mulig å komme seg hit med offentlige transportmidler som buss i kombinasjon med hurtigbåt og ferge.