VINNER AV GRAND TRAVEL AWARD I 2018 FOR BESTE INTERNASJONALE HOTELLKJEDE

Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen

Ansvarlig virksomhet


Det å ta ansvar for miljøet og lokalsamfunnet har i mange år vært en viktig del av det bredere ansvaret til Radisson Hotel Group for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling. I 2001 ble dette engasjementet forsterket og en del av et program som kalles Responsible Business («RB», ansvarlig virksomhet). Hvert hotell har en unik RB-handlingsplan som dekker områder som å hjelpe lokalmiljøet, miljømessig forbedring, velvære blant ansatte og helse og sikkerhet. Dette engasjementet fortsetter ved dette hotellet.

Hotellene er engasjert både med lokale veldedighetsgrupper og den store internasjonale veldedighetsorganisasjonen som er anerkjent av Radisson Hotel Group, the World Childhood Foundation. Organisasjonens misjon er å beskytte rettighetene til barn og å fremme bedre levevilkår over hele verden for utsatte og utnyttede barn som lever i risiko.

Ansvarlige forretningsaktiveteter og oppnåelser:

Kunder
Responsible Business (ansvarlig virksomhet) dreier seg om kommunikasjon, og hotellsjefen står for driften av programmet Responsible Business, som promotering av RB-informasjon i det månedlige brevet fra hotellsjefen. I tillegg tilbyr alle gjesterom en mappe med informasjon om arbeidet og policyen til Responsible Business. Et ansvarlig-faktaark brukes for alle salgsaktiviteter. RB-programmet promoteres også i hotellets kontrakter. Dette hotellet står for økologiske produkter, spesielt i frokostrommet.

Medarbeidere
Et introduksjonsprogram presenteres for alle nye ansatte, i tillegg til et mer intensivt kvartalmessig RB-opplæringskurs. Hotellet utvikler en RB-aktivitetskalender som fokuserer på månedlige sosiale og miljømessige utfordringer for å øke medarbeideres oppmerksomhet rundt disse. RB-meldingen spres også igjennom den dynamiske informasjonstavlen og RB-oppdateringer på den interne informasjonskanalen.

Lokalsamfunn
Hvert år i september arrangerer hotellet «Fra barn til barn-dagen» for å la medarbeidernes barn drive hotellet og holde en rekke arrangementer for barn fra nærliggende skoler. Hotellet samler inn penger for å støtte Strømmestiftelsen, en privat organisasjon som jobber for en verden uten fattigdom, og deres misjon er å fjerne fattigdom og støtte mennesker i å oppnå en bedre fremtid. Hotellet støtter veldedigheter som Nedre Akerselva Vel og Nettverkssenteret MARTE (Røde kors), et sosialt nettverk for enslige foreldre i Oslo som ønsker å forsterke sitt sosiale nettverk gjennom positive sammenkomster med andre i lignende situasjoner. Hotellet støtter også Kirkens bymisjon, Norsk luftambulanse og Norsk politi mot narkotikamisbruk blant ungdom. I tillegg støtter hotellet Radisson Hotel Group Worldwide, den største investoren i dets forpliktelse til veldedighet. Hotellet samarbeider med Oslo by og vil i krisetilfeller bli gjort om til et støttesenter for slektninger og venner.

Miljø
Dette hotellet jobber mot å redusere den negative innvirkningen som driften har på miljøet, ved å kontrollere forbruket av energi og vann, i tillegg til avfallsproduksjon. For å hjelpe hotellet med å nå sine miljømessige mål, inneholder RB-aktivitetskalenderen en rekke målsatte utfordringer og viser aktiviteter som skal utføres i løpet av året.

Green Key Eco-merket – Miljøledelse
Vårt hotell har mottatt Green Key Eco-merket, og fortsetter å spille en aktiv rolle i å beskytte planetens miljø.

Hotellet og de ansatte har implementert og fortsetter å praktisere en effektiv miljøpolitikk som inkluderer retningslinjer for personalopplæring, i tillegg til konservering av vann og energi, og deponering av avfall og kjemiske produkter. Tilført gjennom medarbeiderdeltakelse, sørger retningslinjene også for å bygge leverandør- og kundebevissthet om miljøvern. I tillegg til tett oppfølging av energiforbruk, har hotellet også installert avfallssortering og vannbesparende utstyr. Personalet bruker også miljøvennlige rengjøringsprodukter. Hotellet er viet til å respektere naturen og å bidra til miljøutdanning.

Når gjester velger et hotell som har mottatt Green Key Eco-merket, er de garantert et opphold i et respektert og bevart miljø, der også de blir oppmuntret til å delta i grønne tiltak.