Hotellet er stengt og åpner igjen i desember. I mellomtiden er du velkommen til å besøke Radisson Blu Resort Trysil.
Snowy mountain slopes of Trysil

Radisson Blu Mountain Resort & Residences, Trysil

Dette hotellet praktiserer ansvarlig virksomhet


Det å ta ansvar for miljøet og lokalsamfunnet har i mange år vært en viktig del av ansvaret til Radisson Hotel Group for en bærekraftig utvikling. I 2001 ble dette engasjementet forsterket og en del av et program som kalles Responsible Business («RB», ansvarlig virksomhet). Hvert hotell har en unik RB-handlingsplan som dekker områder som å hjelpe lokalmiljøet, miljømessig forbedring, velvære blant ansatte og helse / sikkerhet.

Våre hotell er engasjert både med lokale veldedighetsgrupper og Radisson Hotel Groups store internasjonale veldedighetsorganisasjonen som SOS Barnebyer . SOS-barnebyer er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. SOS-barnebyer jobber både internasjonalt og i Norge. SOS-barnebyer jobber i hele verden for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie.


Aktiviteter under ansvarlig virksomhet inkluderer:

  • Arbeid for å oppnå Miljøfyrtårnsertifisering
  • Energibesparende tiltak over hele hotellet
  • Nøyaktig avfallssortering (glass, papir, plastikk, restavfall)
  • Implementering av RB-filosofien for nye ansatte
Introduksjon av et miljømessig kontrollsystem gir hotellet betraktelige kostnadsfordeler i tillegg til positive økologiske resultater. Som et resultat av dette, sparer resortene på vann- og energiforbruk.