Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen under besøket. Hvis du ikke ønsker å motta varige informasjonskapsler, må du stille inn datamaskinen deretter. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, gir du ditt underforståtte samtykke til bruken av informasjonskapsler på dette nettstedet. Nærmere detaljer i informasjonskapselpolicyen.

Ok

OFFISIELLE REGLER

 
RADISSON BLU® PAPER CITY-KONKURRANSE
 
OFFISIELLE REGLER
INTET KJØP OG INGEN BETALING AV NOE SLAG ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP ØKER IKKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG DER DET ER FORBUDT. VED Å DELTA SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV DISSE OFFISIELLE REGLENE.
IKKE DELTA HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DISSE OFFISIELLE REGLENE.
 1. TIDSBEREGNING. Radisson Blu® Paper City-Konkurransen («Konkurransen») begynner klokken 12.00 Central Time («CT») i USA den 1. september 2016 og avsluttes klokken 23.59:59 CT 12. oktober 2016 («Konkurranseperioden»). Initiativtakerens tidsregistrering er det offisielle og eneste som gjelder for denne konkurransen.
 
 1. KVALIFISERING: Konkurransen er kun åpen for personer som er myndige i den rettskrets hvor de har opphold på tidspunktet for bidraget. Ansatte, direktører/styremedlemmer, ledere og agenter for Radisson Hotels International, Inc. («Sponsor»), Carlson Hotels, Inc. («Carlson»), Rezidor Hotels ApS Danmark («Rezidor»), DigitasLBI Denmark («LBI»), (samlet omtales Sponsor, Carlson, Rezidor og LBI som «Administratorer»), og hvert/hver av deres respektive morselskaper, tilknyttede, datterselskaper, franchisetakere, hotelladministrasjonsselskaper, premieleverandører og reklame-/befordringsselskaper (samlet «Konkurranseenhetene») samt Dommerne (som definert i punkt 6) og medlemmer av deres nærmeste familie eller personer som bor i samme husstand som slike Administratorer, Konkurranseenheter og Dommere, er ikke kvalifiserte for å delta eller vinne Premien (som definert i punkt 8). Å vinne Premien er betinget av at alle kravene fastsatt heri oppfylles. Denne Konkurransen er kun åpen for Deltakere (som definert i punkt 3) som bor i landene som finnes på registreringssiden på Nettstedet (som definert i punkt 4). Denne Konkurransen gjelder ikke i Aserbajdsjan, Bahrain, Brasil, Burma, Cuba, Egypt, Etiopia, Gabon, Georgia, Iran, Italia, Jordan, Kenya, Kuwait, Libanon, Libya, Mali, Mozambique , Nigeria, Nord-Korea, Oman, Qatar, Quebec, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tunisia, De Forente Arabiske Emirater (unntatt emiratet Dubai), Usbekistan, Venezuela, Zambia og alle land som er underlagt USA‑embargo, eller som USAs styresmakter har betegnet som et «terroriststøttende» land. Gjelder ikke i ethvert annet land der den er forbudt eller på annet vis begrenset gjennom lovverket.
 
 1. SAMTYKKER REGLENE. Ved å delta i denne Konkurransen samtykker en person som oppfyller kvalifiseringskravene og deltar i Konkurransen (enkeltvis «Deltaker» og samlet «Deltakere») i å være bundet av disse Offisielle reglene, og i at Sponsorens beslutninger skal være endelige og bindende i alle saker vedrørende Konkurransen.
 
 1. SLIK DELTAR DU: Under Konkurranseperioden må Deltakeren: (1) gå til Konkurransenettstedet på www.papercity.radissonblu.com (engelskspråklig utgave), www.papercity.radissonblu.com/de (tyskspråklig utgave), www.papercity.radissonblu.com/fr (franskspråklig utgave), www.papercity.radissonblu.com/da (danskspråklig utgave), www.papercity.radissonblu.com/no (norskspråklig utgave), www.papercity.radissonblu.com/sv (svenskspråklig utgave), www.papercity.radissonblu.com/zh (kinesiskspråklig utgave) eller www.papercity.radissonblu.com/ru (russiskspråklig utgave) («Nettsted»), (2) bruk det angitte innsettingsfeltet, identifiser hver av de 5 ekte destinasjonene gjenskapt i Paper City («Spill»), (3) etter å ha fullført Spillet, må Deltakeren besvare et essayspørsmål «Beskriv din drømmedestinasjon og hvorfor du har lyst til å dra dit» ved å skrive et svar i den angitte tekstboksen («Essay»). All Essayer må skrives i tekstboksen angitt på Nettstedet og være på engelsk, dansk, svensk, norsk, tysk, fransk, russisk eller kinesisk og ha minst 250 tegn og ikke mer enn 1200 tegn, unntatt hvis det er på kinesisk, da må Essayet ha minst 150 tegn og ikke mer enn 500 tegn, (4) Deltakerne må sette inn fullstendig registreringsinformasjon herunder navn, oppholdsland og e-postadresse («Registreringsinformasjon»). Deltakerne skal også ha muligheten til, men kommer ikke til å bli pålagt for å delta i Konkurransen, å oppgi fødselsdato og/eller abonnere på Sponsorens elektroniske nyhetsbrev. For at et Bidrag skal være gyldig, må det inneholde et fullført Spill, Essay, all Registreringsinformasjonen, og en kvalifisert Deltaker må klikke på knappen «Jeg aksepterer» på Nettstedet for å akseptere de Offisielle reglene. Bidrag som ikke har alle de nødvendige bestanddelene listet opp foran, herunder, men ikke begrenset til, Registreringsinformasjon og/eller ikke besvarer Essayet, er ugyldige. Alle Bidrag må være mottatt ikke senere enn klokken 23.59.59 CT den 12. oktober 2016. Deltakeren skal kunne sende inn ett (1) bidrag per dag i Konkurransetidsrommet, dog betinget av at hvert innsendt Essay er unikt og ikke har noen likhet med den samme Deltakerens tidligere innsendte Essay(er), herunder oversettelser. Konkurranseenhetene påtar seg intet ansvar for tapte, forsinkede, feilsendte, stjålne, ødelagte, uleselige, uleverte, fordreide, skadde, ufullstendige Bidrag eller innsendinger eller for mulige feilfunksjoner knyttet til datamaskin, online, telefon eller teknikk, som måtte oppstå. Konkurranseenhetene påtar seg heller intet ansvar for eventuelle, tekniske problemer i forbindelse med overføring eller mottak av Bidrag, herunder defekt elektronisk dataoverføring, trafikkork på Internett eller Nettstedet, maskin- eller programvarefeil, svikt eller feilfunksjon i utstyret eller andre kommunikasjonsproblemer online. Innsendinger som ikke oppfyller Innholdsveiledningene, eller som på annen måte inneholder forbudt eller upassende innhold etter hva Sponsoren helt etter eget skjønn bestemmer, blir diskvalifisert.
Alle Deltakerne må oppgi en gyldig e-postadresse. Hvis det oppstår tvist om identiteten til den personen som sender inn et Bidrag, blir Bidragene gjeldene for den Autoriserte kontoeier av e-postadressen, innsendt på innsendingstidspunktet. «Autorisert kontoeier» defineres som den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av en Internettilgangsleverandør, onlinetjenesteleverandør eller annen organisasjon (for eksempel forretningsvirksomhet, utdanningsinstitusjon osv.) ansvarlig for å tildele e-postadresser for det domenet som er knyttet til den innsendte e-postadressen. Alle Bidrag blir Sponsorens eiendom og blir ikke returnert Deltakeren. Automatiserte Bidrag (herunder, men ikke begrenset til, Bidrag lagd ved bruk av en skript-, makro-, bot- eller befordringstjeneste) eller forsøk på å sende inn et Bidrag med post eller faksimile er ikke tillatt og vil være ugyldig. Enhver Deltaker vil etter Sponsorens valg kunne bli bedt om å gi Sponsoren bevis for at hun/han er den autoriserte kontokontoeieren av e-postadressen knyttet til Bidraget.
Deltakerne erkjenner og samtykker i at innsendingen av et Essay gir Sponsoren og dennes agenter en global, evigvarende (for en rettskrets som forbyr evigvarende opphavsrettstildelinger: i opphavsrettens varighetstid), ikke-eksklusiv lisens og rett til å publisere, bruke, redigere og tilpasse Essayet på enhver måte, i ethvert medium uten godtgjøring til Deltakeren unntatt der dette forbys gjennom lovverket. Videre, i den utstrekning Deltakeren måtte ha moralske rettigheter i Bidraget som er innlevert, frasier hun/han seg alle slike moralske rettigheter til gunst for Sponsoren med mindre hun/han er australsk resident eller resident i en annen rettskrets som forbyr avkreving av en frasigelse av moralske rettigheter. I så fall samtykker Deltakeren i at Sponsoren og dennes agenter foretar (eller unnlater å foreta) enhver handling hva gjelder Bidraget som ellers måtte utgjøre en krenkelse av hennes/hans moralske rettigheter.
 1. INNHOLDSVEILEDNINGER: Som brukt her, viser «Innhold» til all informasjon, alle materialer, fotografier, emneknagger, overskrifter, beskrivelser eller annet innhold du sender inn i forbindelse med Bidraget ditt.
Ved å sende inn et Essay i Konkurransen garanterer og forsikrer Deltakeren at hennes/hans Essay er i samsvar med Bidragskravene (fastsatt i punkt 4) og Innholdsveiledningene fastsatt her. Deltakerne forsikrer og garanterer at Innholdet deres: (i) er originalarbeidet til en slik Deltaker, (ii) ikke tidligere er publisert, (iii) ikke er kopiert fra andre, (iv) ikke tidligere har vunnet premier, (v) ikke krenker rettigheter til en annen person eller enhet (herunder, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter, personvern- og publisitetsrettigheter, (vi) har tillatelse fra enhver person hvis navn eller likhet brukes i Innholdet, og (vii) at publisering av Innholdet via forskjellige medier, herunder Nettoppslag, ikke krenker rettighetene til noen tredjepart. Deltakerne skadesløsholder Fritatte parter (definert nedenfor) overfor ethvert krav om det motsatte. Enhver Deltaker hvis Innhold innebærer likhet til tredjeparter eller inneholder elementer som Deltakeren ikke eier (som, men ikke begrenset til, avbildninger av personer, bygninger, varemerker eller logoer), må kunne gi juridiske fritak for slik bruk, herunder Sponsorens bruk av slikt Bidrag, i en form som etter anmodning er tilfredsstillende for Administratoren.
Ved å sende inn Innhold, samtykker du i at Innholdet ditt er gratis og gitt uten restriksjoner og skal ikke forplikte Sponsoren på noe vis, og du gir Sponsoren og dennes agenter en royaltyfri, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, endre, publisere, opprette avledende arbeider fra og vise slike innsendinger helt eller delvis på global basis (herunder nettsteder og sosiale medieplattformer) og å inkorporere slike i andre arbeider i enhver form, medier eller teknologi som nå er kjent eller utvikles senere, herunder for reklame- eller markedsføringsformål. Du erkjenner at ved å akseptere Innholdet ditt, frasier ikke Sponsoren seg noen rett til å bruke tilsvarende eller relaterte ideer tidligere kjent for Sponsoren eller utviklet av dennes ansatte eller skaffet til veie fra andre kilder enn deg.
Alt Innhold du har innlevert i Essayet, må være i samsvar med de ekstra innleveringsveiledningene («Innholdsveiledninger») fastsatt heri. Innholdet ditt:
 • må IKKE være endefrem seksuelt eller våget, unødig voldsomt eller nedsettende overfor etniske, raserelaterte, kjønnsrelaterte, religiøse, yrkesrelaterte eller aldersrelaterte grupper, profant eller pornografisk, inneholde nakenhet eller noen slags farlig aktivitet,
 • må ikke fremme alkohol, ulovlige legemidler, tobakk, kamp-/skytevåpen (eller bruken av noe av det foranstående), aktiviteter som vil kunne fremstå som usikre eller farlige eller noen slags politisk agenda eller informasjon,
 • må ikke være obskønt eller støtende, støtte opp om hat eller hatgrupper,
 • må ikke baktale, fordreie eller inneholde nedvurderende bemerkninger om Sponsoren eller dennes produkter eller andre folk, produkter eller selskaper,
 • må ikke, bortsett fra Sponsorens varemerke og merke, inneholde varemerker eid av andre eller reklamere for eller fremme noe merke eller produkt av noe slag uten tillatelse eller inneholde noen slags personlig identifikasjon slik som registreringsnummerskilt, personnavn, e-postadresser eller gateadresser,
 • må ikke inneholde opphavsrettsbeskyttede materialer eid av andre, uten tillatelse,
 • må ikke inneholde materialer som tar opp i seg navnene, likhetene eller andre kjennetegn som identifiserer en person, levende eller død, uten tillatelse,
 • må ikke kommunisere meldinger uforenelige med de positive holdningene og/eller den positive velviljen som Sponsoren ønsker å være assosiert med,
 • må ikke inneholde trusler mot en person, et sted, en forretningsvirksomhet, gruppe eller verdensfreden og ikke krenke noen persons, firmas eller enhets personvern,
 • må ikke avbilde noen ulovlig, umoralsk eller farlig handling eller foreslå at noen bør iverksette slik handling,
 • må ikke avbilde og kan ikke selv krenke noen slags lovgivning, og
 • må ikke ha noe annet innhold som er eller vil kunne bli ansett som upassende, uegnet eller støtende etter hva Sponsoren etter eget skjønn bestemmer.
Alle Bidrag blir kontrollert med tanke på å være i samsvar med de Offisielle reglene. Bidrag som ikke oppfyller Innholdsveiledningene fastsatt foran, har forbudt innhold og/eller på annen måte helt etter Sponsorens skjønn, anses å være upassende, blir diskvalifisert.
INNHOLD OPPSLÅTT PÅ ET NETTSTED, ER IKKE REDIGERT AV SPONSOREN, OG ER DEN ENKELTE DELTAKERS SYN/OPPFATNINGER OG GJENGIR IKKE PÅ NOE VIS ADMINISTRATORENS SYN. En eventuell frasigelse av en forpliktelse herunder fra Sponsorens side utgjør ikke noen generell frasigelse overfor Deltakerne av noen slags forpliktelse. Sponsoren forbeholder seg retten til etter eget rimelig skjønn å frasi seg et Deltakerkrav fastsatt heri.
 1. KONKURRANSEBEDØMMING: Mellom 13. oktober 2016 og 13. november 2016 skal et panel bestående av tre (3) dommere oppnevnt av Sponsoren («Dommeren»/«Dommerne»), bedømme alle de kvalifiserte Bidragene som er mottatt. Dommernes avgjørelser er endelige og bindende for alle saker relatert til Konkurransen. Alle kvalifiserte, mottatte Bidrag blir bedømt likt basert på følgende kriterier:
 1. Kreativitet: Hvor godt du beskriver destinasjonen du ønsker å besøke og hvorfor: 40 poeng
 2. Personlighet: Evnen til å skape begeistring gjennom historiefortelling og følelsesmessig resonans: 40 poeng
 3. Skriftlig klarhet: 20 poeng
Bidraget som får den høyeste poengsummen basert på kriteriene foran, skal vinne Premien. I en uavgjortsituasjon skal uavgjortløsningen baseres på den høyeste poengsummen ved det første bedømmelseskriteriet og deretter, om nødvendig, fortsette til hvert bedømmelseskriterium i rekken for å bryte uavgjortsituasjonen.
 1. VINNERVALG: Når bedømmelsen av de kvalifiserte Bidragene er fullført, skal Dommerne velge vinneren («Vinner») og gi beskjed via e-post innen 14. november 2016. Hvis en korrespondanse (herunder e-post) til Vinneren returneres som ikke-leverbar, kan Premien gå tapt for Vinneren og skal så tildeles det nest beste Bidraget. Sponsoren er ikke ansvarlig for en eventuell endring av Deltakernes e-postadresse. Tildelingen av Premien til Vinneren er betinget av verifikasjon, herunder verifikasjon av alderen og etterlevelsen av disse Offisielle reglene. Sponsoren forbeholder seg retten til ikke å tildele Premien hvis, helt etter Sponsorens eget skjønn, Sponsoren ikke mottar et tilstrekkelig antall kvalifiserte og berettigede Bidrag.
Med unntak av der det er forbudt gjennom lovverket, vil Vinneren kunne bli pålagt å delta med ubetalt offentlighet for Sponsoren og/eller Konkurranseenhetene. Sponsoren og/eller Konkurranseenhetene har rett til (men er ikke pliktig til) å bruke navnet, biografien, videoer til og likheten med vinneren i forbindelse med eventuelle reklamerelaterte, publisitetsrelaterte eller redaksjonelle formål i ethvert medium over hele verden i forbindelse med denne Konkurransen. I den utstrekning det er tillatt i henhold til lovverket, frasier enhver Deltaker seg sine moralske og tilsvarende rettigheter. Unntatt der det er forbudt i henhold til lovverket, gir Vinneren (og samtykker i skriftlig å bekrefte denne tildelingen om nødvendig) tillatelse til Sponsoren og dem som handler under Sponsorens myndighet, til å bruke sitt navn, fotografi, sin stemme og/eller likhet til reklamerelaterte eller publisitetsrelaterte formål i alle slags medier som i dag er kjente eller senere blir utviklet uten territoriale eller tidsmessige begrensninger og uten ytterligere godtgjørelse.
Der det er tillatt, vil Vinneren kunne bli pålagt å utstede og returnere en Skriftlig erklæring om Kvalifikasjon, Ansvarsfritak og Publiseringsfritak innen sju (7) dager etter underretningen i en form som er bestemt av Sponsoren. Unnlatelse av å returnere dokumentene i rett tid, eller hvis vinneren anses ikke å etterleve disse Offisielle reglene eller ellers å være ukvalifisert, eller hvis underretningen om Premien returneres som ikke-leverbar, vil kunne føre til diskvalifikasjon.
 1. PREMIER/OMTRENTLIGE DETALJVERDIER («ODV»): Én (1) Hovedpremie («Premie») – En reise «verden rundt» for Vinneren og hennes/hans gjest til Vinnerens fem (5) valgte destinasjoner. Vinneren skal kunne velge inntil fem (5) destinasjoner blant byer rundt om i verden der Radisson Blu Hotels & Resorts befinner seg. Hovedpremien består av følgende:
 
 1. Rundtur på økonomiklasse for Vinneren og én (1) gjest til/fra en større flyplass nærmest Vinnerens hjem til hotellstedene i den autoriserte gruppen for inntil fem (5) valgte destinasjoner valgt av Vinneren (flyplasser, transportør, seteplassering og reisetider slik Sponsoren bestemmer). Reisen må begynne og slutte i den samme byen, og Vinneren må bruke opp hele Premien i én reise, og
 
 1. Et e-sertifikat for dobbeltroms hotellinnkvartering på et Radisson Blue-hotell for inntil tretti (30) netter (hver natt et «Opphold») som Vinneren skal kunne dele blant de fem (5) valgte destinasjonene (for eksempel ti (10) netter i den først valgte byen, femten (15) netter i den andre valgte byen og så videre), forutsatt at maksimalantallet Opphold ikke i noe tilfelle overstiger tretti (30) netter totalt uaktet hvordan Vinneren deler nettene på de fem (5) valgte destinasjonene.
 
 
Total ODV for Storpremien før bruttoskatt beskrevet nedenfor, er estimert å være: USD 14 050 / EUR 12 582 (EUR-beløpet er omtrentlig basert på en vekslingskurs per 12. august 2016) eller tilsvarende beløp i valutaen i det landet der vinneren er resident eller befinner seg. Faktisk verdi på Premien kan variere basert på svingninger i flybillett- og hotellromsatsene, og Vinneren får ikke differansen mellom faktisk verdi og ODV.
 
E-sertifikater utløper 31. desember 2017 og skal kun kunne bli innløst hos Radisson Blu-hoteller kun betinget av forhåndsreservasjoner, er underlagt ytterligere bestemmelser, betingelser, begrensninger og restriksjoner fastsatt på verdikupongen og er betinget av tilgjengelighets- og lukkedatoer herunder lokale helligdager og spesielle begivenheter. Vinneren kommer til å få instrukser og bistand med bestillingen fra Sponsoren. Måltider (inklusive frokost), drikkepenger, bagasjeavgifter, tilfeldige hotellgebyrer, bakketransport og eventuelt andre, uspesifiserte, reiserelaterte utgifter, er Vinneren alene ansvarlig for.
 
Reisen (fly og hotell) må bestilles gjennom Sponsoren eller den Sponsoren oppnevner. Reservasjoner er nødvendig for alle flyreiser før avreise. Reservasjoner må skje tretti (30) dager på forhånd kun for den første flyreisen. Billettering må skje innen det som kommer tidligst av sytti to (72) timer etter bestilling og minst tretti (30) dager før avreise. Reisedatoer er betinget av tilgjengelighet. Lukkedager og andre restriksjoner vil kunne gjelde. Reise må bestilles innen ett (1) år fra den datoen Vinneren aksepterer Premien, ellers forspilles Premien. Tapte, stjålne eller skadde flybilletter, reiseverdikuponger og sertifikater blir ikke erstattet eller byttet. Når reisen er bestilt, skjer eventuelle endringer gjort etter anmodning fra Vinneren, for Vinnerens regning.
Vinneren og hennes/hans gjest («Gjest») er selv ansvarlig for å skaffe all nødvendig identifikasjon og/eller dokumentasjon for å gå om bord i enhver flyreise eller for å bruke et Opphold hos et Radisson Blu-hotell (herunder, men ikke begrenset til, et gyldig pass, visum (hvis nødvendig) og alle andre nødvendige reisedokumenter). Vinneren og Gjesten må reise etter samme ruteplan og er selv ansvarlig for å ha alle nødvendige identifikasjons- og/eller reisedokumenter (for eksempel pass eller et gyldig, amerikansk førerkort) som trengs for reisen. Vinneren og Gjesten er også ansvarlig for å skaffe reiseforsikring (og alle andre forsikringer) etter sitt valg og erkjenner herved at Sponsoren ikke har skaffet eller besørget og ikke kommer til å skaffe eller besørge reiseforsikring eller noen annen forsikring.
Ingen erstatning, kontantinnløsning eller overføring av premien er tillatt unntatt etter Sponsorens eget skjønn. Hvis Premien eller noen del av denne av en eller annen grunn ikke kan tildeles, forbeholder Sponsoren seg retten til å erstatte premien med en annen premie av lik eller større verdi. En eventuell del av Premien som vinneren ikke aksepterer, skal forspilles.
Vinnerens Gjest må ha oppnådd myndighetsalder i sin/sitt residensstat/-provins/-territorium/-land, eller hvis vedkommende ikke har oppnådd myndighetsalder, må vinneren være den mindreåriges forelder eller rettmessige verge.
Sponsoren kommer ikke til å erstatte verdikuponger eller e-sertifikater som er mistet, ødelagt eller stjålet. En eventuell del av Premien som ikke aksepteres eller er igjenliggende og/eller ubrukt, blir ikke tildelt eller blir på annet vis behandlet i samsvar med gjeldende lovverk. Det er ikke tillatt å overføre, refundere, kontantinnløse, erstatte eller bytte Premien eller noen bestanddel av den med unntak av at Sponsoren forbeholder seg retten til helt etter eget skjønn å bytte Premien med lik eller høyere verdi (eller kontantekvivalent). Premier kan ikke overføres.
Unntatt der det er forbudt gjennom lovverket, kommer Sponsoren til å «bruttoutbetale» vinneren for amerikanske kildeskatter som må betales i tilknytting til Premien, men Vinneren er fullstendig ansvarlig som et vilkår i Konkurransen for betimelig og korrekt innlevering av nødvendige selvangivelser. Det tilbys ingen erstatning for premien unntatt der dette skjer helt og fullt etter Sponsorens valg. Vinneren kommer til å få tilsendt eller e-postsendt et skjema for erklæring om kvalifikasjon og Ansvar/Offentliggjørelse og enten et W-9-skjema (for deltakere som bor i USA) eller et W-8BEN (for personer som ikke er bosatt i USA). Vinneren kommer til å bli pålagt å signere og returnere skjemaet for erklæring om kvalifikasjon og Ansvar/Offentliggjørelse og, etter hva som passer, W9-skjemaet eller W-8BEN-skjemaet innen det tidsrommet som er angitt i brevet som ledsager Erklæringen/Formularet. Sponsorens/Administratorens kommunikasjon med vinneren kommer til å inneholde spesifikke tidsfrister for å fylle ut og returnere dokumenter. Når Vinneren returnerer til Sponsoren det påkrevde og korrekt utfylte W-9-skjemaet eller W-8BEN-skjemaet (etter hva som passer), kommer Sponsoren til å fastsette gjeldende kildeskatter pålagt etter amerikansk lovverk eller gjeldende skatteoverenskomst hva gjelder verdien på Premien (ODV) og kommer til å betale slike skatter til Internal Revenue Service. Sponsoren kommer til å gi Premievinneren et 1099-skjema eller annen passende dokumentasjon som viser hele beløpet for verdien av Premien inklusive eventuelle, amerikanske kildeskatter betalt i henhold til «bruttobetalingen». Premievinneren er selv helt ansvarlig for å levere inn alle påkrevde skatteinnberetninger og å betale eventuelle skatter i henhold til gjeldende lovgivning basert på verdien av den Premien som er mottatt (som vist i 1099-skjemaet eller annen dokumentasjon besørget av Sponsoren).
Hvis man unnlater å returnere de påkrevde dokumentene per de fastsatte tidsfristene, eller man unnlater å returnere en Premie/Premieunderretning, eller hvis en Vinner anses å være ukvalifisert eller ikke etterlever de Offisielle reglene, vil slik Vinner kunne bli diskvalifisert og forspille Premien. I et slikt tilfelle vil en alternativ Vinner kunne bli fastsatt hvis tiden tillater det.
 1. GENERELLE VILKÅR: Hvis du blir valgt som Vinneren, vil informasjon om deg kunne bli publisert av Sponsoren. Konkurransedeltakerne samtykker i at Sponsoren har eneretten til å avgjøre alle saker og tvister som oppstår fra denne Konkurransen, og at alle Sponsorens avgjørelser skal være endelig og bindende og ikke kunne bli bestridt eller anket. Vinneren samtykker så langt lovverket tillater å frita, skadesløsholde Sponsoren og Konkurranseenhetene samt hvert/hver av deres respektive morselskap, datterselskap, tilknyttede enheter og deres respektive ansatte, sjefer, direktører/styremedlemmer, representanter, kontraktører, annonsører, sponsorer og agenter (samlet de «Fritatte Parter») overfor alt/alle slags ansvar, tap, skade, kostnad eller krav relatert til aksepten, bruken eller feilbruken av Premien, herunder, men ikke begrenset til, publiseringen av Essayet og deres deltakelse i eventuelle Premierelaterte aktiviteter. De Fritatte partene er ikke ansvarlig for tapte, forsinkede, skadde, utsatte eller ufullstendige Bidrag, Bidrag som ikke er mottatt per Bidragstidsfristen, avbrutte eller utilgjengelige nettverk, servere eller andre tilkoblinger, feilkommunikasjoner, sviktende telefoner, datamaskinvare, -programvare og andre tekniske mangler av ethvert slag, herunder personskade eller skade på en persons datamaskin relatert til eller som resultat av deltakelsen i eller erfaring med materialer i forbindelse med Konkurransen, uautorisert, menneskelig innblanding, fordreide, sammenrotede eller forsinkede datamaskintransmisjoner eller andre feil av enhver art, enten menneskelige, mekaniske eller elektroniske, inklusive uten begrensning, uriktig eller unøyaktig mottak av Bidragsinformasjon online enten forårsaket av Internettbrukere eller noe av utstyret eller programmeringen knyttet til eller brukt i denne Konkurransen, uansett årsak, og som vil kunne begrense en brukers mulighet til å delta i Konkurransen. Sponsoren forbeholder seg retten helt etter sitt eget valg til å diskvalifisere enhver person (og alle hennes eller hans bidrag) Sponsoren mener eller tror har tuklet med Konkurransebidragsprosessen eller driften av Konkurransen, har handlet krenkende i forhold til de Offisielle reglene eller på en usportslig eller skadelig måte eller med det for øye å plage, misbruke, true eller trakassere en annen person. Videre forbeholder Sponsoren seg, helt etter sitt eget skjønn, å diskvalifisere enhver person ansett å ha (a) tuklet eller forsøkt å tukle med bidrags- eller avstemmingsprosessen eller driften av Konkurransen eller en Sponsor eller et Nettsted, (b) brutt disse Offisielle reglene, (c) brutt Nettstedenes tjenestevilkår, reglene for bruk og/eller gjeldende, generelle regler eller veiledninger, (d) handlet på en usportslig eller skadelig måte eller med det for øye å plage, misbruke eller true en annen person, eller (e) deltatt i bedragersk, uærlig eller illegal virksomhet, (f) forsøkt bevisst å skade eller ødelegge eller på annen måte prøvd å underminere den legitime driften av Konkurransen og/eller Sponsorens forretningsvirksomheter og/eller urettferdige metoder, herunder, men ikke begrenset til, bruken av automatiserte bidrags- eller avstemmingsprogrammer eller -innretninger, (g) i hemmelig forståelse endret resultatene fra Konkurransen, og/eller (h) gitt falsk eller misvisende informasjon til Sponsoren eller Konkurranseenhetene. Sponsoren forbeholder seg retten til å forby en person å delta hvis det er mistanke om bedrageri eller tukling, eller hvis personen unnlater å etterleve noen av kravene for deltakelse som angitt heri eller noen av bestemmelsene i disse Offisielle reglene. INTERNETTFORSIKTIGHET: ETHVERT FORSØK FRA EN PERSON PÅ BEVISST Å SKADE ET NETTSTED ELLER Å UNDERMINERE DEN LEGITIME DRIFTEN AV DENNE KONKURRANSEN, ER ET BRUDD PÅ STRAFFERETTSLIGE OG SIVILE LOVVERK, OG HVIS ET SLIK FORSØK BLIR GJORT, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å KREVE ERSTATNING FRA ENHVER SLIK PERSON SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVVERKET, HERUNDER STRAFFEFORFØLGNING. Sponsoren skal, så langt det maksimalt er tillatt i henhold til lovverket, kunne sanksjonere mot enhver person som involverer seg i den atferden som er beskrevet i dette leddet eller handler på en måte som kompromitterer Konkurranseintegriteten. Arten og omfanget av slik sanksjon skal bestemmes helt etter Sponsorens eget skjønn og skal kunne omfatte diskvalifisering eller tap av privilegiet om å delta i andre Sponsorkonkurranser eller -lotterier. Sponsoren forbeholder seg retten til å kansellere eller endre Konkurransen hvis bedrageri, feilgrep eller teknisk svikt ødelegger Konkurranseintegriteten, eller hvis et datamaskinvirus, en -programfeil eller annet teknisk problem ødelegger administrasjonen, sikkerheten eller den ordentlige administrasjonen av programmet som fastsatt av Sponsoren/Administratorene helt etter deres eget skjønn. Hvis Konkurransen avsluttes, vil informasjon om det bli lagt ut på www.papercity.radissonblu.com, og bedømmingen kommer til å bli foretatt blant alle kvalifiserte, ikke-mistenkte Bidrag mottatt før avslutningstidspunktet. Bevis for innsending av et Bidrag kommer ikke til å bli ansett som bevis for at Sponsoren har mottatt det. Unntatt der det er forbudt i henhold til lovverket, gir vinneren (og samtykker i skriftlig å bekrefte denne tildelingen om nødvendig) tillatelse til Sponsoren og dem som handler under Sponsorens myndighet, til å bruke sitt navn, fotografi, sin stemme og/eller likhet til reklamerelaterte eller publisitetsrelaterte formål i alle slags medier som i dag er kjente eller senere blir oppfunnet uten territoriale eller tidsmessige begrensninger og uten ytterligere godtgjørelse. Ved å akseptere Premien samtykker vinneren i (og samtykker i å bekrefte skriftlig) å frita og holde Sponsoren og Konkurranseenhetene skadesløse overfor alle/alt krav, skader, tap, utgifter og ansvar som oppstår fra tildelingen, mottaket, besittelsen, aksepten, innløsningen eller bruken av enhver Premie. Deltakerne påtar seg alt ansvar for enhver personskade eller skade forårsaket eller påstått å være forårsaket av deltakelsen i denne Konkurransen og aksepten eller bruken av enhver Premie. Sponsoren og Konkurranseenhetene er ikke ansvarlige for eventuelle typografiske eller andre feil i trykken, tilbudet eller annonseringen av Premien eller i administrasjonen av Konkurransen.
 
Så langt det er tillatt i lovverket, frasier partene seg alle rettigheter til prøving i ethvert søksmål eller rettergangsskritt igangsatt i forbindelse med disse Offisielle reglene, herunder uten begrensning, Konkurransen. Deltakerne samtykker i (og samtykker i å bekrefte skriftlig) at: (i) alle tvister, krav og søksmålsgrunner som oppstår fra eller i forbindelse med denne Konkurransen, skal løses individuelt uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende i USAs States District Court [Delstatsdistriktsdomstol] for Minneapolis, Minnesota eller den passende Minnesota State Court [Delstatsdomstol] i Minneapolis, Minnesota, (ii) alle krav, domsavsigelser og kjennelser skal være begrenset til faktiske direkteutlegg som er påløpt, herunder kostnader knyttet til å delta i denne Konkurransen, men ikke i noe tilfelle advokatsalærer, og (iii) ikke under noen omstendighet skal Deltakeren tillates å få kjennelser for, og Deltakeren frasier seg herved alle rettigheter til å kreve, strafferelaterte, hendelige og/eller påfølgende erstatninger og eventuelle, andre erstatninger bortsett fra faktiske direkteutgifter og alle slags rettigheter til å få erstatningene multiplisert eller økt på annen måte. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSER AV HENDELIGE ELLER ETTERFØLGENDE SKADER, OG DET FORANNEVNTE KAN HENDE IKKE GJELDER FOR DEG. Alle problemsaker og spørsmål angående meningen, gyldigheten, fortolkningen og håndhevelsen av disse Offisielle reglene eller rettighetene og pliktene til Deltakeren og Sponsoren i forbindelse med Konkurransen skal reguleres av og tolkes i henhold til lovverket i Delstaten Minnesota. Lovverkene i en deltakers residensland vil kunne gi deltakeren rett til å fremme krav for domstolene i det landet, og vil kunne bestemme at enkelte lovverk i det landet også gjelder for denne Konkurransen. Men hvis en bestemmelse i disse Offisielle reglene eller anvendelsen av en slik bestemmelse overfor en person eller et forhold, skulle bli erklært ugyldig, ugjennomførbar eller opphevet, skal slik beslutning ikke ha som virkning at den ugyldiggjør eller opphever resten av disse Offisielle reglene, og det er intensjonen til og avtalen mellom partene at disse Offisielle reglene skal anses endret ved å modifisere slik bestemmelse i den utstrekning det er nødvendig for å gjøre den gyldig, legal og gjennomførbar mens intensjonen bevares, eller, hvis slik modifikasjon ikke er mulig, ved å erstatte denne med en annen bestemmelse som er gyldig, legal og gjennomførbar slik at Sponsorens intensjon i det vesentligste virkeliggjøres.
 
Ved å akseptere Premien, samtykker vinneren i så langt lovverket maksimalt tillater at (a) Konkurranseenhetene og alle deres respektive sjefer, direktører/styremedlemmer, ansatte, representanter og agenter ikke skal ha noe som helst ansvar og skal holdes skadesløse av vinneren overfor ethvert ansvar for personskader, tap eller skader av enhver art på person eller eiendom som helt eller delvis, direkte eller indirekte er en følge av deltakelsen i Konkurransen, fra aksepteringen, besittelsen, feilbruken eller bruken av enhver premie, eller fra deltakelsen i en Premierelatert aktivitet eller en eventuell reise relatert dertil, (b) ikke under noen omstendighet skal Deltakeren kunne få kjennelser for, og deltakeren frasier seg herved alle rettigheter til å kreve, strafferettslige, hendelige, påfølgende eller noen annen erstatning bortsett fra faktiske direkteutgifter, (c) alle søksmålsgrunner som oppstår fra eller i forbindelse med denne Konkurransen eller en eventuell premie som er gitt, skal løses individuelt uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og (d) alle slags krav, domsavsigelser og kjennelser skal være begrenset til faktiske direkteutgifter påført, unntatt advokatsalærer og rettsgebyrer.
VED Å AKSEPTERE PREMIEN GODTAR, SÅ LANGT DET MAKSIMALT TILLATES I LOVVERKET, VINNEREN (OG VINNERENS GJEST) DEN IBOENDE, FARLIGE ARTEN OG RISIKOEN VED Å REISE I LUFTEN OG INTERNASJONALT, HERUNDER PERSONSKADE OG/ELLER DØDSFALL, OG VINNEREN ERKJENNER AT VINNERENS DELTAKELSE I REISEN ER FRIVILLIG OG ERKJENNER AT DET FINNES MANGE NATURLIGE FAKTORER OG HENDELSER SOM VIL KUNNE PÅVIRKE ELLER INNVIRKE PÅ SIKKERHETEN VED AKTIVITETENE SOM VINNEREN DELTAR I, OG VINNEREN GODTAR RISIKOEN VED SLIKE FAKTORER OG HENDELSER OG SAMTYKKER I AT BEFORDRINGSPARTENE IKKE PÅ NOEN MÅTE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR (OG IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KOSTNADER, TAP, UTGIFTER ELLER SKADER I FORBINDELSE MED) EVENTUELLE, PÅFØLGENDE PERSONSKADER OG/ELLER DØDSFALL.
Hvis, og i den utstrekning det engelske, franske, tyske, hongkongske, norske, singaporske eller noe annet lovverk gjelder, der en ansvarsbegrensning hva gjelder dødsfall eller legemsskade eller ethvert annet culpaansvar ikke er tillatt, skal ikke noe i disse Offisielle reglene brukes for å begrense eller ekskludere en parts ansvar for dødsfall eller legemsskade forvoldt av slik parts uaktsomhet eller for bedrageri eller grov uaktsomhet.
Når det gjelder Australia, er det ikke noe i disse Offisielle reglene som begrenser, utelater eller modifiserer eller gir seg ut for å begrense, utelate eller modifisere noen lovbestemte forbrukergarantier eller en eventuell, underforstått bestemmelse eller garanti, der utelatelsen av slike fra disse Offisielle reglene ville stride mot en vedtekt eller forårsake at noen del av disse Offisielle reglene blir uten virkning.
 1. INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER FOR PERSONER SOM ER BOSATT I USA: Hvis du er resident i en av de 50 Delstatene eller District of Columbia, kommer informasjonen om deg til å bli brukt som angitt i Sponsorens personvernerklæring. Hvis du velges som finalist eller Vinner, vil informasjonen om deg også kunne bli inkludert i en offentlig tilgjengelig vinnerliste. Du har også muligheten på registreringstidspunktet til å melde deg på for å motta e-postinformasjon fra Sponsoren og Radisson Blu om fremtidige tilbud og Konkurranser.
Kvalifiserte residenter som ikke er amerikanske, må legge merke til: Deltakelse i Konkurransen kommer til å bli ansett å være et uttrykkelig samtykke til å motta kommersielle, elektroniske meldinger fra Sponsoren eller Administratorene og til å overføre personopplysninger til USA med det for øye å administrere Konkurransen og samtykke til at personopplysninger blir overført til, lagret og behandlet i rettskretser utenfor der du er bosatt, og som kan hende ikke har de samme beskyttelsene som du har der i rettskretsen der du er bosatt. Personopplysninger vil kunne bli brukt til: (A) å kontakte Deltakere vedrørende Konkurransen som svar på at du ber om slike meldinger ved å bli med i Konkurransen, (B) å publisere en Deltakers navn og Bidrag i en vinnerliste hvis de skulle vinne. Deltakerne har rett til å komme til, ta bort og korrigere personopplysningene sine. Deltakerne skal kunne be om tiltak ved å sende en beskjed til Radisson Blu Paper City Contest Opt-out Request c/o Carlson Hotels, Inc., 701 Carlson Pkwy, Minnetonka, MN 55305 USA.
Les Sponsorens personvernpolicy som finnes på https://www.radissonblu.com/en/privacy-policy for å se Sponsorens personvernerklæring vedrørende personopplysninger samlet inn i forbindelse med denne Konkurransen. Hvis det oppstår en uoverensstemmelse mellom disse Offisielle reglene og personvernerklæringen, skal disse Offisielle reglene ha forrang.
VINNERLISTE: For å få Vinnerens navn, by og delstat og land, skal du sende selvadressert post, med frimerke på konvolutten og poststemplet, innen 14. november 2016 og mottatt innen 21. november 2016, til: Radisson Blu® Paper City Contest (angi vinnerliste eller Offisielle Regler), 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota, 55305 eller gå til Nettstedet.
 
SPONSOR: Radisson Hotels International, Inc., 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305.