PERSONVERNPOLITIKK FOR RADISSON HOTEL GROUP


PERSONVERNPOLITIKK FOR RADISSON HOTEL GROUP

SIST REVIDERT 25. MAI 2018

Disse retningslinjenes omfang
Definisjoner
Hotellbestillingsprosessen
Hotellgjester
Lojalitetsprogrammer
Gavekort
Abonnering på våre nyhetsbrev
Mobilapplikasjoner
Skjemaer på nettstedet
Møter og arrangementer
Analyse
Vurderinger på sosiale medier og nett
Dine rettigheter– Under EUs personvernlov
Dine rettigheter – Brukere utenfor EU
Sikkerhetstiltak
Hvilke regler gjelder for barn?
Hvordan deles personopplysningene dine med tredjeparter?
Internasjonale dataoverføringer
Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?
Gjelder denne personvernpolitikken for tredjeparters nettsteder?
Hva skjer hvis vi foretar endringer i disse retningslinjene?
Slik kontakter du oss

Disse retningslinjenes omfang

Denne personvernpolitikken beskriver hvordan Radisson Hotel Group og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper (“vi” eller “oss”) innhenter, bruker, benytter oss av eller på andre måter behandler en enkeltpersons personopplysninger.

Denne personvernpolitikken gjelder globalt, men avhengig av hvor du bor kan det ære at noen spesifikke bestemmelser i denne personvernpolitikken ikke gjelder for deg.

I henhold til EUs personvernlov kan, avhengig av hvilken type personopplysninger som er beskrevet i disse personvernreglene, Radisson Hospitality Inc. og/eller Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA fungere som eneste eller felles dataansvarlige. Dersom de er felles dataansvarlige, skal begge enheter sammen bestemme hvilke midler og formål som gjelder for behandling av dine personopplysninger. For deg betyr det at du kan utøve dine rettigheter mot begge de felles dataansvarlige ved å kontakte ett av selskapene som angis nedenfor.

I enkelte situasjoner som beskrives i denne personvernpolitikken skal hotellet der du har bestilt og/eller oppholdt deg også behandle dataene dine som (felles eller eneste) dataansvarlige. Hotellet vil være eneansvarlig for behandlingsaktiviteter som det er eneste dataansvarlige for.

Radisson Hospitality, Inc. er et selskap registrert under amerikansk lov, med registrert hovedkontor og kontorer på adressen 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN  55305, USA, telefonnummer: +1 (763) 212-5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL / BVBA er et selskap registrert under belgisk lov, registrert i Belgian Crossroads Bank for Enterprises med firmanummer 0442.832.318, med registrert hovedkontor og kontorer på Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussel, telefonnummer: +32 2 702 9200.

Vi tar våre brukeres og kunders personvern på største alvor.

Denne personvernpolitikken er ment å informere deg om hvordan vi samler, definerer og bruker personopplysningene du gir oss når du bruker nettsidene og mobilapplikasjonene våre, eller når du benytter deg av våre gjestfrihetstjenester. Sett av et øyeblikk til å lese denne personvernpolitikken nøye. Mer at hvis du planlegger å sende andres personopplysninger til oss, for eksempel hvis du foretar en bestilling på deres vegne, kan du bare gi oss denne personens opplysninger med deres samtykke og etter at de har fått tilgang til informasjon om hvordan vi bruker deres opplysninger, inkludert formålene som angis i denne personvernpolitikken.

Denne personvernpolitikken inneholder en beskrivelse av dine datavernrettigheter, inkludert retten til å motsette deg noen av behandlingsaktivitetene vi utfører. Merk at dine rettigheter som registrert person kan variere avhengig av hvor du bor.

EUs personvernlover krever at vi er spesifikke mht. våre årsaker og de rettslige grunnlagene for bruk av dine personopplysninger. Følgelig, utelukkende i henhold til EUs personvernlov, beskriver opplysningene nedenfor hvilke typer data vi behandler, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med. Med unntak av avsnittene om “behandlede datakategorier” som fremsettes i opplysningene under, er det ingenting som skal binde oss med hensyn til våre brukere utenfor EU.

Landsspesifikke bestemmelser

Vær oppmerksom på at det kan være lokale variasjoner i disse personvernreglene, for å overholde lokal lovgivning.

Spesielt kan det forekomme lokale avvik innenfor EU. I så fall bør du snakke med hotellets’ resepsjonssjef for mer informasjon, eller kontakte oss på privacyquestion@radissonhotels.com. Hvis du har spørsmål om enkelthotellers praksis eller hvilke opplysninger de tilveiebringer, kan du kontakte hotellet direkte.

Definisjoner

Tilknyttede selskaper og datterselskaper: Ethvert selskap, firma, samarbeidspartner eller annen enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med Radisson Hospitality Inc. og/eller Radisson Hospitality SPRL / BVBA.

Kontroller: Den fysiske eller juridiske person, myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger.

EUs personvernlov: Europaparlamentets og Europarådets Rådets forordning 2016/679 av 27. april 2016, om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger (“GDPR”), samt enhver lovgivning og/eller regelverk som gjennomføres eller opprettes i henhold til GDPR og e-Privacy-lovgivningen, eller som endrer, erstatter, gjeninnfører eller konsoliderer noen av dem, og alle andre nasjonale gjeldende lover som gjelder for behandling av personopplysninger og personvern.

Behandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den dataansvarlige.

Mottaker: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller et annet organ som personopplysningene deles med, enten det er en tredjepart eller ikke.

Tredjepart: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller et annet organ enn den registrerte personen, den dataansvarlige, behandleren og personer som, under direkte myndighet fra den dataansvarlige eller behandleren, har autorisasjon til å behandle personopplysninger.

Tilsynsmyndighet: En uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i samsvar med artikkel 51 i GDPR.

Personopplysninger: All informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (“registrert person”). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettbasert identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandler: Enhver handling eller sett av handlinger som utføres på personopplysninger eller sett med personopplysninger, enten ved hjelp av automatiserte midler som f.eks. innhentiner, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, deling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller destruksjon.

Privacy Shield: Det juridiske rammeverket for EU-USA og Sveits-USA, utviklet av amerikanske Department of Commerce, EU-kommisjonen og den sveitiske administrasjonen for å gi bedrifter på begge sider av Atlanterhavet en mekanisme for å overholde kravene til databeskyttelse ved overføring av personopplysninger fra EU og Sveits til USA, for å støtte transatlantisk handel.

Radisson Hotel Group: Radissons administrative enheter, inkludert, men ikke begrenset til, Radisson Hospitality, Inc. og Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, men også hotellene som drives under Radisson Hospitality-merkene (inkludert, men ikke begrenset til, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection og Park Inn).

Standard kontraktbetingelser: Sett med standard kontraktbetingelser for overføringer som er vedtatt av EU-kommisjonen for internasjonal overføring av personopplysninger.

Brudd på reglene om personopplysninger: Et sikkerhetsbrudd som fører til utilsiktet eller ulovlig destruering, tap, endring, uautorisert deling av, eller tilgang til, personopplysninger som er overført, lagret eller på andre måter behandlet.

Hotellbestillingsprosess

1. Hotellbestillingsprosess

I forbindelse med bookingprosessen–, uavhengig av om den utføres på nett på en av våre merke-sider, via en nettbasert bestillingskanal, via et reisebyrå, via vår telefonsentral eller direkte på hotellet,– behandler vi dine personopplysninger med det formål å (i) gjøre det mulig for deg å reservere et rom på ditt valgte hotell; (ii) verifisere tilgjengeligheten av hotellet og å administrere bestillingen; (iii) sende deg en bestillingsbekreftelse; og (iv) sende deg ikke-kommersielle e-poster før ankomst. Du kan avslutte abonnementet på e-poster før levering når som helst, ved å klikke på abonnementslenken i e-postene som sendes til deg.

Behandlede kategorier

Adresse, dato for ankomst og avreise, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer, tittel

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes.

 • Direkte fra deg, gjennom det nettbaserte bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte fra

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å utføre handlinger for å inngå og gjennomføre en kontrakt.

Datamottakere

 • Ditt valgte Radisson-hotell
 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører som var involvert i den (nettbaserte) bestillingsprosessen
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av e-postkommunikasjonstjenester

2. Avbrutt eller ufullstendig bestillingsprosess på nett (forlatt handlekurv)

Når du foretar en bestilling på nett men av en eller annen grunn ikke klarer å fullføre bestillingsprosessen, behandler vi dine personopplysninger for å gjøre det enkelt for deg å fortsette bestillingsprosessen, ved å sende deg en e-post med en lenke til bestillingsskjemaet på nett, ferdig utfylt med de dataene du allerede hadde angitt i skjemaet.

Behandlede kategorier

Adresse, dato for ankomst og avreise, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer, tittel

Datakilde

Direkte fra deg, gjennom det nettbaserte bestillingsskjemaet

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Group’s legitime interesse som bedrift å sette en avbrutt eller ufullstendig bestillingsprosess tilbake på markedet. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Leverandør av e-postkommunikasjonstjenester
 • Leverandør av målrettede annonser

3. Spørreundersøkelser om gjesters tilfredshet

Vi kan sende deg spørreundersøkelser om gjesters tilfresthet på e-post under eller etter oppholdet ditt, slik at vi kan måle hotellenes ytelse. Du kan avslutte abonnementet på e-poster med spørreundersøkelser om gjesters tilfredshet når som helst, ved å klikke på abonnementslenken i e-postene som sendes til deg.

Behandlede kategorier

Bostedsland, ankomst- og avreisedato, e-postadresse, fornavn/etternavn, nasjonalitet, medlemsnummer i Radisson Rewards, informasjon om oppholdet

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes.

 • Direkte fra deg, gjennom bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte fra

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å sikre og følge opp din kontrakt med oss

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • Leverandør av spørreundersøkelse om gjestetilfredshet

4. Analyse av e-poster i serviceøyemed

Når det gjelder service-relaterte e-poster, herunder e-poster med spørreundersøkelser om gjesters tilfredshet og ikke-kommersielle e-poster om bestillingen din før ankomst, kan vi behandle og innhente dine personopplysninger, speiselt hvorvidt du har åpnet eller handlet utfra en e-post med serviceinformasjon, i analyseøyemed for å kunne måle klikkfrekvensen og bedre innholdet i våre service-e-poster. Du kan avslutte abonnementet på e-poster om service når som helst, ved å klikke på abonnementslenken i e-postene som sendes til deg.

Informasjonen nedenfor beskriver hvilke typer data vi behandler for dette formålet, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med.

Behandlede kategorier

E-pstadresse, klikking i e-poster, åpning av e-poster, fornavn/etternan, medlemsnummer i Radisson Rewards

Datakilde

Fra vår leverandør av e-postanalyse

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Groups’s legitime forretningsinteresse å forstå hvordan gjestene klikker på e-postene sine, for å avgjøre om det er nødvendig med forbedringer. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av e-postanalyse

Hotellgjester

1. Innsjekking og utsjekking fra hotellet

Når du bor på ditt valgte hotell, vil vi innhente og behandle dine personopplysninger med det formål å (i) registrere din ankomst og avreise fra hotellet; (ii) tildele deg et nøkkelkort til rommet ditt, eller tillate deg å bruke mobilenheten som romnøkkel; (iii) skaffe kredittkortgaranti eller depositum for hotellet, for å sikre betaling av oppholdet; (iv) administrere (og arkivere) ditt hotellregistreringskort; (v) opprette eller oppdatere profilen din i vårt hotelladministrasjonssystem; (vi) vurdere din kvalifikasjon for en romoppgradering og administrere dette hvis det er aktuelt (vii) forvalte betaling av oppholdet ditt (viii) opprette, skrive ut eller sende en faktura for oppholdet ditt og (ix) betale provisjon til reisebyrået ditt (hvis aktuelt).

Hvis du har bestilt et rom i et av våre hoteller, men ikke møter opp,– uten avbestilling, – på ankomstdagen du har angitt, behandler vi dine personopplysninger med det formål å (i) kansellere oppholdet ditt og eventuelle andre reservasjoner du måtte ha gjort; og (ii) administrere, behandle og avgjøre eventuell utestående betaling som kan påløpe.

Behandlede kategorier

Adresse, bestillinger (hotell, restaurant, arrangementer, teater osv.), dato for ankomst og avreise, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer, tittel

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes.

 • Direkte fra deg, gjennom bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte fra
 • Direkte fra deg, gjennom hotellregistreringskortet

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for at vil skal kunne gjennomføre din kontrakt med oss

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Reisebyrået ditt, hvis aktuelt

2. Rapporter om kredittgrenser

For å sikre betaling fra alle gjester som bor på et hotellrom, blir hver hotellgjest bedt om et kredittkort eller depositum ved ankomst. For å sikre at du ikke overskrider kredittgrensen under oppholdet ditt, produserer vi en kredittgrenserapport flere ganger om dagen for å verifisere om kredittgrensen din er overskredet. Disse kredittgrenserapportene kan inneholde personopplysninger om deg. Vær oppmerksom på at under begrensede omstendigheter kan disse kredittgrenserapportene være underlagt en av våre interne finansrevisjoner og kan derfor nås av medlemmer av vår interne revisjonsavdeling, for å sikre at hotellene våre følger retningslinjene for Radisson Hotel Group internt.

Behandlede kategorier

Ankomst- og avreisedato, fornavn/etternavn, betalingskorttype, nummer og utløpsdato

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes.

 • Direkte fra deg, gjennom bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte fra
 • Direkte fra deg, gjennom hotellregistreringskortet

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å sikre gjennomføring av din kontrakt med oss

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører

3. Hotellopphold

Når du bor i et av hotellene, etterstreber vi å gjøre oppholdet ditt så hyggelig som mulig. Dette krever behandling av dine personopplysninger for å kunne tilby bestemte tjenester under oppholdet. Disse tjenestene inkluderer (i) rengjøring og vedlikehold; (ii) returnering av tapte eller glemte ting til deg; og/eller (iii) administrere dine og dine medgjesters’ preferanser, for eksempel kosttilskudd og puteinnstillinger, for å gi deg bedre service under oppholdet hos oss.

Behandlede kategorier

Adresse, forbruksvaner, ankomst- og avreisedato, kostholdsbehov, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn til voksne medreisende, andre preferanser, telefonnummer

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes.

 • Direkte fra deg, gjennom bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte fra
 • Direkte fra deg under ditt opphold på hotellet

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Gruppens’ legitime interesse som bedrift å organisere sine daglige vedlikeholdsaktiviteter for hotellene, tilpasse tjenestene som tilbys og/eller kunne identifisere eieren av en tapt eller glemt gjenstand. Med hensyn til de begrensede personopplysningene som er behandlet og delt for slike formål, skal Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Hotellpersonell, inkludert rengjøring, vedlikehold, resepsjon og/eller annet berørt hotellpersonell
 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører

4. Tilleggstjenester og fasiliteter for hotellgjester

På mange av våre hoteller kan du benytte deg av tilleggstjenester og fasiliteter, som f.eks. frokost, romservice, minibar, basseng, restauranter og barer, spabehandlinger, vaskeritjenester, parkering, taxiforespørsler, gratis Wi-Fi, osv. Når du benytter deg av tilleggstjenester eller fasiliteter på et av hotellene, kan personopplysninger behandles for å (i) administrere bestilling og bruk av slike tilleggstjenester og/eller fasiliteter; (ii) administrere eventuelle forhåndsbestillinger av tilleggstjenester og/eller fasiliteter til din mappe; (iii) personliggjøre tilbakevendende gjesters’ ankomst til hotellet og valg av romfasiliteter og romfunksjoner; og (iv) administrere de utgifter som påløper for slike tilleggstjenester og/eller fasiliteter.

Behandlede kategorier

Forbruksvaner, adresse, dato for ankomst og avreise, kostholdsbehov, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, tittel

Datakilde

 • Direkte fra deg, gjennom det nettbaserte bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Direkte fra deg, gjennom hotellregistreringskortet
 • Direkte fra deg når du kommer med ekstra forespørsler om tjenester/fasiliteter i hotellresepsjonen eller hos conciergen.

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å utføre handlinger for å inngå og gjennomføre kontrakten.

Datamottakere

 • Hotellpersonell, inkludert front desk, romservice, og/eller annet berørt hotellpersonell
 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører

Lojalitetsprogrammer

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards er et globalt hotellbelønningsprogram som gjelder for alle hotellene i Radisson Hotel Group og som er tilgjengelig for gjester som bor på hotellene og for våre profesjonelle samarbeidspartnere, uavhengig av om de profesjonelle samarbeidspartnerene bor som gjester eller bestiller på vegne av andre. Radisson Rewards-programmet administreres av Radisson Hospitality, Inc. Radisson Rewards-programmet gir deg en rekke fordeler under hotelloppholdet og lar deg samle Radisson Rewards-poeng under hotellopphold og når du foretar kjøp fra våre utvalgte partnere. I slike sammenhenger kan vi behandle dine personopplysninger for å kunne i) opprette din Radisson Rewards-profil på nett, herunder å sende deg en aktiveringslenke på e-post; ii) gi deg informasjon om dine Radisson Rewards-poeng; iii) registrere dine bestillinger og tilordne poeng til medlemskortet; iv) informere deg om belønninger når du oppnår et bestemt poengnivå, og v) informere deg om eventuelle endringer i Radisson Rewards-programmet.

Behandlede kategorier

Fornavn/etternavn, informasjon om hotellopphold, medlemsnummer i Radisson Rewards, bestillingsinformasjon, e-postadresse, tittel, adresse, telefonnummer, bostedsland, språkpreferanser.

Datakilde

Direkte fra deg når du registrerer deg for Radisson Rewards eller når du krever eller løser inn Radisson Rewards-poeng

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å utføre handlinger på din forespørsel, for å kunne gjennomføre din kontrakt med oss.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Relevant partnerselskap

2. Andre lojalitetsprogrammer

I tillegg til Radisson Rewards tilbyr vi også gjestene våre muligheten til å tjene miles eller poeng i lojalitetsordninger fra våre samarbeidspartnere, f.eks. frequent-flyer-ordninger, bilutleieordninger og togreiseordninger. I slike sammenhenger kan vi behandle dine personopplysninger for å kunne (i) tilordne miles eller poeng til medlemskontoen hos en av våre anerkjente partnere etter ditt opphold på hotellet vårt; og (ii) vurdere og etterfølge din forespørsel om innløsning av miles eller poeng i våre anerkjente partneres’ lojalitetsordninger på vårt hotell.

Behandlede kategorier

Fornavn/etternavn, informasjon om hotellopphold, medlemsnummer for lojalitetsordningen til den aktuelle samarbeidspartneren

Datakilde

Direkte fra deg når du krever eller innløser miles eller poeng.

Årsak til behandling

Behandlinger nødvendig for å utføre handlinger på din forespørsel for å gjennomføre kontrakten du har med oss og for å gjennomføre kontrakten du har med våre anerkjente partnere.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Relevant partnerselskap

3. Innløsning

Vi gir deg muligheten til å løse inn lojalitetspoeng for artikler som f.eks. gavekort, partnertilbud og veldedige organisasjoner. Når du foretar en innløsning, behandler vi ditt (og om nødvendig gavekortmottakerens)’ personopplysninger for å kunne administrere og gjennomføre innløsningen. I tilfeller der du kjøper et gavekort til en annen person, behandler vi ytterligere personopplysninger for å kunne levere gavekortet til mottakeren, via e-post eller vanlig post.

Behandlede kategorier

Fornavn/etternavn, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, din adresse, telefonnummer, tilkoblingslogger, e-postadresse og IP-adresse.

Hvis du kjøper et gavekort til en annen person og, avhengig av leveringsmåte vil vi også behandle mottakerens adresse, mottakerens e-postadresse, mottakerens fornavn/etternavn, mottakerens telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg når du løser inn poeng på hotellet eller på nett

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å kunne gjennomføre din kontrakt med oss

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av gavekortplattform
 • Leverandør av betalingstjeneste
 • IT-tjenesteleverandører som var involvert i den (nettbaserte) bestillingsprosessen

Gavekort

Vi tilbyr muligheten til å kjøpe fysiske gavekort og e-gavekort, som kan innløses på våre hoteller for å betale for hotellutgifter, restauranter og spa-behandlinger.

1. Kjøp av gavekort

Når du kjøper et gavekort på et av våre hoteller eller på nett, vil vi behandle dine (og hvis aktuelt gavekortmottakerens) personopplysninger, for å kunne administrere og gjennomføre ditt kjøp av gavekortet.’ Hvis du kjøper gavekortet til en annen person, behandler vi ytterligere personopplysninger for å kunne levere gavekortet til mottakeren, via e-post eller vanlig post.

Behandlede kategorier

Fornavn/etternavn, betalingskorttype, nummer og utløpsdato

Hvis et gavekort ble kjøpt på nettet, vil vi i tillegg til det ovennevnte behandle din adresse, tilkoblingslogger, e-postadresse og IP-adresse

Hvis du kjøper gavekortet til en annen person og, avhengig av leveringsmåte vil vi også behandle mottakerens adresse, mottakerens e-postadresse, mottakerens fornavn/etternavn, mottakerens telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg når du kjøper et gavekort på hotellet eller på nett

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å utføre handlinger på din forespørsel, for å kunne inngå og gjennomføre en kontrakt.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av gavekortplattform
 • Gavekortprodusent
 • Leverandør av betalingstjeneste

2. Registrering av gavekortet

Som mottaker av et gavekort kan du velge å registrere gavekortet ditt på nett, for å beskytte den gjenværende verdien på kortet dersom du mister eller blir frastjålet kortet. Hvis du velger å registrere gavekortet, vil vi behandle personopplysningene dine for å kunne behandle registreringen.

Behandlede kategorier

Adresse, fødselsdato, e-postadresse, fornavn/etternavn, telefonnummer, tittel

Datakilde

Direkte fra deg når du registrerer gavekortet på nett

Årsak til behandling

Ad hoc-samtykke under registrering av gavekortet

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av gavekortplattform

Abonnering på våre nyhetsbrev

1. Nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon

Hvis du har gitt uttrykkelig samtykke til å motta nyhetsbrev eller markedsføringskommunikasjon, herunder i forbindelse med Radisson Rewards, kan vi fra tid til annen kontakte deg med informasjon om våre tjenester og nyeste tilbud, og behandle dine personlige data for dette formålet.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev eller markedsføringskommunikasjon, kan du gi oss beskjed om dette ved å sende en e-post til privacyquestion@radissonhotels.com. Du kan også avslutte abonnementet på e-poster med markedsføringsinnhold ved å klikke på abonnementslenken i e-postene som sendes til deg. For Radisson Rrewards kan du også avslutte abonnementet ved å oppdatere profilen din.

Behandlede kategorier

Adresse, fødselsdato, e-postadresse, fornavn/etternavn, kjønn, hobbyer og interesser, telefonnummer, hotelloppholdshistorikk, bostedsland

Datakilde

Direkte fra deg når du abonnerer på nyhetsbrevet, eller senere når du fullfører kontoen din

Årsak til behandling

Ad hoc-samtykker innhentet når du abonnerer på nyhetsbrevet

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av e-postkommunikasjonstjenester

2. Analyse av nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon

I sammenheng med våre nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon kan vi også behandle og innhente personopplysninger, spesielt hvis du har åpnet og samhandlet med en av våre kommunikasjonsmåter for analytiske formål, for å måle klikkfrekvensen av og forbedre innholdet i våre nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon.

Behandlede kategorier

E-pstadresse, klikking i e-poster, åpning av e-poster, fornavn/etternan, medlemsnummer i Radisson Rewards

Datakilde

Fra vår leverandør av e-postanalyse

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Groups’s legitime forretningsinteresse å forstå klikkfrekvensen på e-postene sine, for å avgjøre om det er nødvendig med forbedringer. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av e-postanalyse

Mobilapplikasjoner

For å hjelpe våre gjester med bestilling, planlegging og selve oppholdet tilbyr vi mobilapplikasjoner for våre ulike hotellmerker, inkludert, men ikke begrenset til, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards og Park Inn. Disse mobilappene kan lastes ned via nettbutikker, herunder Apple App Store og Google Play Store.

Avhengig av hvordan du bruker våre mobile applikasjoner kan dine personopplysninger behandles med det formål å (i) gjøre det mulig for deg å reservere et rom på ditt valgte hotell (se også Hotellbestillingsprosess); (ii) behandle din innsjekking på nett; (iii) administrere rombestillingen din (iv) bestillingsreservasjoner på din forespørsel på en lokal restaurant; (v) utføreing av spesialtjenester på forespørsel, f.eks. vekkeavtaler, sen utsjekking eller kanselleringstjenester; (vi) bestilling av bestille møter og arrangementer på våre hoteller; (vii) nettbasert behandling av innsjekking og dine tilbakemeldinger på oppholdet; (viii) behandling av forespørslene du har gjort gjennom mobilappen, inkludert gjennom chatten; og (ix) se hvor mange lojalitetspoeng du har samlet.

For å unngå at vi mottar eller bruker din sanntidslokasjon må du ikke registrere deg for lokaliseringstjenester. Hvis du har valgt dette og deretter endrer mening, kan du velge bort lokaliseringstjenester gjennom dine enhetsinstillinger eller ved å slette appen. På samme måte, hvis du ikke lenger ønsker å motta pushvarsler via en av våre mobilapplikasjoner, kan du trekke tilbake godkjenningen av pushvarsler for mobilapplikasjonen(e) i enheten’s operativsysteminnstillinger.

Informasjonen under beskriver hvilke typer data vi behandler i forbindelse med våre mobilapplikasjoner, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med. For Radisson Rewards' mobilapplikasjon henviser vi til eget avsnitt om Radisson Rewards.

Behandlede kategorier

E-postadresse, fornavn/etternavn, lokasjonsinformasjon, informasjon om opphold, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg når du laster ned våre applikasjoner eller når du samhandler med applikasjonene

Årsak til behandling

Ad hoc-samtykker som innhentes når applikasjonen lastes ned eller i forbindelse med din bruk av applikasjonen

Datamottakere

 • Ditt valgte Radisson-hotell
 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • Mobilapplikasjonsleverandør
 • Nettsky- og hosting-leverandører

iBeacon iBeacons er elektroniske enheter som sender ut signaler som kan mottas av mobilenheter der en av våre mobilapper er installert. Dersom du frivillig har installert en av våre apper på apparatet ditt, og hvis du har gitt tillatelse til at appen kan spore hvor du befinner deg, kan iBeacons som er installert på våre hoteller sende et signal til appen på apparatet ditt om den eksakte realtidslokaliseringen til apparatet. Appen kan bruke denne informasjonen til å levere spesielle tilbud og kampanjer til deg på de tidspunkt og steder informasjonen er mest relevant. Hvis du for eksempel er på et av våre hoteller sent på ettermiddagen, kan mobilapparatet ditt motta et signal fra en iBeacon som gjør at appen gir deg melding om spesialtilbud på middag og drikke. Etter som det passer for deg kan mottak av iBeacon-signal og levering av spesialtilbud eller kampanjer forekomme selv om du ikke bruker appen akkurat da. For å gjøre våre mobilapper og tjenesteoperasjoner bedre vil vi også kunne innhente opplysninger basert på iBeacon-signaler, for eksempel styrken på signalet mellom iBeacon og apparatet ditt, hvor lenge apparatet ditt er i nærheten av iBeacon, eller batterinivået på selve iBeacon. For å unngå at vi mottar eller bruker din nøyaktige sanntidslokasjon må du ikke registrere deg for lokaliseringstjenester. Hvis du har valgt dette og deretter endrer mening, kan du velge bort lokaliseringstjenester gjennom dine enhetsinstillinger eller ved å slette appen.

Skjemaer på nettstedet

Hvis du har en bestemt forespørsel eller tilbakemdlinger, herunder hvis du vil utøve en av dine rettigheter under GDPR, kan du kontakte oss gjennom kontaktskjemaene som du finner på nettstedene våre. I den forbindelse kan vi behandle dine personopplysninger for å kunne behandle og gi deg et svar på forespørselen, eller for å be om eller følge opp tilbakemeldingen din. Vi tilbyr også andre skjemaer på nettstedene. Disse kan hjelpe deg hvis du vil be om en bestemt tjeneste fra oss, for eksempel det nettbaserte skjemaet for prisgaranti.

Informasjonen under beskriver hvilke typer data vi behandler for disse formålene, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med.

Behandlede kategorier

Adresse, e-postadresse, fornavn/etternavn, medlemsnummer i Radisson Rewards, informasjon om opphold, telefonnummer og andre data du kan velge å dele med oss i åpne kommentarbokser.

Datakilde

Direkte fra deg, gjennom skjemaet

Årsak til behandling

Ad hoc samtykker innhentet gjennom kontaktskjemaet

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører

Møter og arrangementer

1. Organisering av og tilbakemeldinger for møter og arrangementer

Hvis du ønsker å organisere et møte eller arrangement på et av våre hoteller, eller hvis du vil ha mer informasjon om denne muligheten, kan du kontakte oss ved å fylle ut forespørselsskjemaet eller et eget kontaktskjema på våre nettsider, ved å samhandle med nettmøtenr og arrangeentsfokuserte chatbots, ved å kontakte hotellet direkte etter eget valg, eller ved å kontakte oss på en annen måte. Personopplysningene som innhentes vil bli behandlet for å kunne gjennomføre din forespørsel om å organisere et møte eller et arrangement.

Vi kan også sende deg spørreundersøkelser om møtet etter møtet eller arrangementet, slik at vi kan måte hvor godt våre hoteller fungerer som møtesteder.

Behandlede kategorier

Adresse, dato for møte eller arrangement, e-postadresse, fornavn/etternavn, yrke og ansettelse, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg

 • det nettbaserte «Be om et forslag»-skjemaet
 • det nettbaserte kontaktskjemaet
 • chatboten for møter og begivenheter
 • en forespørsel kommunisert på andre måter

Årsak til behandling

Avhengig av om du kontakter oss direkte eller på vegne av din bedrift:

 • Behandling er nødvendig for å utføre handlinger på din forespørsel, for å kunne inngå og gjennomføre en kontrakt.
 • Det er i Radisson Hotel Groups’ legitime interesse som bedrift å ha en hovedkontaktperson hos selskapet som organiserer et møte eller arrangement og gir tilbakemelding på møtet eller arrangementet. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Ditt valgte hotell
 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av nettbasert chatbot-tjeneste
 • Leverandør av spørreundersøkelse om møtetilfredshet

2. Markedsføringskommunikasjon om møter og arrangementer

Hvis du har valgt å motta kommersiell kommunikasjon i forbindelse med organisering av et møte eller arrangement, behandler vi også dine data for å kontakte deg med informasjon om våre tjenester og seneste tilbud.

Behandlede kategorier

Adresse, epostadresse, fornavn/etternavn, yrke og stilling, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg

 • det nettbaserte «Be om et forslag»-skjemaet
 • det nettbaserte kontaktskjemaet
 • chatboten for møter og begivenheter
 • en forespørsel kommunisert på andre måter

Årsak til behandling

Ad hoc-samtykke innhentet gjennom

 • «Be om et forslag»-skjemaet på nett
 • kontaktskjemaet
 • chatboten for møter og begivenheter

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av nettbasert chatbot-tjeneste
 • Leverandør av e-postkommunikasjonstjenester

3. Analyse av markedsføringskommunikasjon om møter og arrangementer

I sammenheng med vår markedsføringskommunikasjon i forbindelse med møter og arrangementer kan vi også behandle og innhente personopplysninger, spesielt hvis du har åpnet og samhandlet med en av våre kommunikasjonsmåter for analytiske formål, for å måle klikkfrekvensen av og forbedre innholdet i vår markedsføringskommunikasjon.

Behandlede kategorier

E-pstadresse, klikking i e-poster, åpning av e-poster, fornavn/etternavn, yrke og ansettelse, medlemsnummer i Radisson Rewards

Datakilde

Fra vår leverandør av e-postanalyse

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Groups’s legitime forretningsinteresse å forstå klikkfrekvensen på e-postene sine, for å avgjøre om det er nødvendig med forbedringer. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av e-postanalyse

Analyse

Vi kan bruke alle data du gir oss til analytiske formål, for å optimalisere opplevelsen, forbedre markedsførings-, forretnings- og driftseffektiviteten, skape segmenter av våre kunder basert på deres personopplysninger, og skreddersy våre tilbud og kampanjer til dine preferanser og forbruksvaner. I sammenheng med slike analyser kan vi analysere og kombinere ulike data vi innehar om våre gjester, inkludert (i) svar på undersøkelser om gjesters tilfredshet; (ii) kommunikasjon gjester har med oss; (iii) klikkfrekvenser for vår markedsføringskommunikasjon; (iv) våre gjesters’ oppførsel på våre nettsider (v) bestillinger; og (vi) all informasjon vi mottar via vårt Radisson Rewards-program. Se også våre egne avsnitt om analyse av markedsføringskommunikasjon for møter og arrangementer og analyse for nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon.

Behandlede kategorier

Informasjon om hotellopphold, adresse, bestillinger (hotell, restraurant, arrangement, teater, osv.), ankomst- og avreisedato, tittel, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, e-postadresse, telefonnummer, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, innløsningshistorikk

Datakilde

 • Direkte fra deg når du registrerer deg for Radisson Rewards eller når du krever eller løser inn Radisson Rewards-poeng
 • Direkte fra deg, gjennom det nettbaserte bestillingsskjemaet
 • Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
 • Fra reisebyrået
 • Fra vår telefonsentral
 • Fra vår leverandør av e-postanalyse
 • Direkte fra deg når du kommer med ekstra forespørsler om tjenester/fasiliteter i hotellresepsjonen eller hos conciergen.

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Group’s legitime interesse som bedrift for å forstå sine gjesters’ preferanser og forbruksvaner. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandører
 • Leverandør av analysetjenester

Sosiale medier og nettbaserte vurderinger

Vi kan behandle dine personopplysninger som vi har innhentet gjennom plattformer for sosiale medier (inkludert Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo og Twitter) eller nettbaserte vurderinger (inkludert på TripAdvisor) om våre Radisson Hospitality-merker, med det formål å (i) adressere dine spørsmål eller klager; (ii) overvåking av vårt omdømme på nettet; og (iii) forbedring av våre tjenester og identifisering av muligheter vi kan fokusere på.

Noen av våre sider på sosiale medier tillater at brukere sendes inn eget innhold. Husk at alt innhold som sendes til en av våre sider på sosiale medier kan ses av offentligheten, og du bør være forsiktig med å gi visse personopplysninger (f.eks. økonomiske opplysninger eller adresseopplysninger) via disse plattformene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle handlinger som tas av andre personer hvis du legger inn personopplysninger på en av våre plattformer på sosiale medier (f.eks. Facebook eller Instagram). Henvis også til de aktuelle retningslinjene for personvern og informasjonskapsler for de plattformene for sosiale medier du bruker.

Behandlede kategorier

Alle persondata du velger å dele med oss eller publisere på sosiale medier eller i andre vurderinger av oss på nett

Datakilde

 • Direkte fra deg gjennom offentlig tilgjengelige nettsider på sosiale medier, nettbaserte bestillingskanaler eller andre (vurderings)nettsteder
 • Fra vår leverandør av overvåkning av omdømme på nett

Årsak til behandling

Det er i Radisson Hotel Group’s legitime interesse som bedrift for å forstå sine gjesters’ preferanser og forbruksvaner. I denne sammenhenten vil Radisson Hotel Group’s forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • Leverandør av overvåkning av omdømme på nett

Konkurranser på sosiale medier

Fra tid til annen kan vi organisere en konkurranse på en av våre sider på sosiale medier. Hvis du velger å delta i en slik konkurranse, vil vi behandle personopplysningene dine for å kunne organisere og administrere konkurransen på det sosiale mediet og plukke ut vinneren.

Behandlede kategorier

Dette avhenger av datafeltene i konkurransen, men omfatter nesten alltid følgende datakategorier:

Adresse, epostadresse, fornavn/etternavn, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg gjennom våre sider på sosiale medier

Årsak til behandling

Behandling er nødvendig for å ta skritt for å inngå og utføre en kontrakt når du godtar konkurransevilkårene.

Datamottakere

 • Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
 • IT-tjenesteleverandør

Dine rettigheter – under EUs personvernlov

Hvis du befinner deg i EU, gir EUs personvernlov bestemte rettigheter, oppsummert nedenfor, som du i utgangspunktet kan utøve gratis, med forbehold om lovbestemte unntak. Disse rettighetene kan være begrensede, for eksempel hvis etterfølgelse av forespørselen din ville avsløre personopplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi etter loven skal inneha eller som vi har overbevisende legitime grunner til å beholde. Du kan utøve alle dine rettigheter ved å sende en forespørsel via e-post på privacyquestion@radissonhotels.com.

Hvis du har uløste bekymringer, har du rett til å innkreve en klage hos en tilsynsmyndighet der du bor eller der du mener at et brudd kan ha oppstått. Vi oppfordrer deg til å komme til oss i første omgang, men i den utstrekning du har denne retten, har du rett til å klage direkte til den relevante tilsynsmyndigheten.

1. Rett til å trekke tilbake samtykke

I tilfeller der vi stoler på samtykke fra deg, vil du kunne trekke tilbake slikt samtykker nå du velger det, og på eget initiativ, ved å logge deg på kontoen din på nettstedet vårt (hvis du har en) eller ved å kontakte oss på privacyquestion@radissonhotels.com . Dersom du trekker tilbake slikt samtykke, vil det ikke påvirke lovligheten i innhentingen og behandlingen av dine data basert på ditt samtykke frem til det øyeblikket du trekker tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at vi kan ha andre juridiske grunner for behandling av dataene dine til andre formål, for eksempel de som er angitt i disse personvernreglene.

2. Rett til å få innsyn og til å rette opp egne data

Du har rett til å få innsyn i, gjennomgå og rette opp dine personopplysninger. Du har rett til å be oss om en kopi av opplysningene dine, for å se gjennom eller rette opp, hvis du ønsker å korrigere opplysninger som f.eks. navn, e-postadresse, passord og/eller andre preferanser. Det gjør du enkelt ved å logge deg på din konto på nettsiden vår (hvis du har en slik) eller ved å kontakte oss på privacyquestion@radissonhotels.com . Du kan også be om et eksemplar av personvernopplysningene som behandles, som omtalt i denne personvernpolitikken.

3. Rett til å slette

I samsvar med EUs personvernlov har du rett til å slette dine personopplysninger som behandles av oss, slik det er beskrevet i disse personvernreglene, dersom de ikke lenger er nødvendig for det formål som personopplysningene opprinnelig ble innhentet eller behandlet for, eller hvis du har trukket ditt samtykke eller motsier deg behandling, som beskrevet i denne personvernpolitikken, forutsatt at ingen andre juridiske grunnlag for behandling gjelder. Hvis du ønsker å slette personopplysningene dine, kan du sende en forespørsel på e-post til privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Rett til behandlingsbegrensning

Under enkelte omstendigheter, som beskrevet i EUs personvernlov, kan du be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Det vil være tilfelle når du f.eks. bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger. I så fall vil vi begrense behandlingen til vi kan bekrefte dataenes riktighet.

5. Rett til å motsette deg behandling

Under visse omstendigheter, som beskrevet i EUs personvernlov, kan du motsette seg behandlingen av personopplysningene dine, inkludert der dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål.

6. Rett til dataportabilitet

Dersom du har levert dataene dine direkte til oss og behandlingen foregår automatisk og basert på ditt samtykke eller gjennomførelsen av en kontrakt mellom deg og oss, har du rett til å motta personopplysningene som behandles om deg i et strukturert , vanlig brukt og maskinlesbart format, og å overføre opplysningene til en annen tjenesteleverandør.

Dine rettigheter – Brukere utenfor EU

Avhengig av hvor du befinner deg vil du ha ulike rettigheter med hensyn til personopplysninger, og vi vil overholde de relevante kravene i gjeldende lover og i denne personvernpolitikken.

Personvernrettigheter i California.

Hvis du bor i California, har du rett til å spørre oss en gang hvert år om vi har delt personopplysninger med tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål. For å fremme en slik forespørsel, send oss en epost til privacyquestion@radissonhotels.com eller skriv til oss på adressen som angis nedenfor. Angi i brevet at du er bosatt i California og kommer med en såkalt «“Shine the Light”»-forespørsel.

Russiske borgere.

I henhold til russisk lov “om personopplysninger” nr. 152-FZ vil vi innhente, registrere, systematisere, oppsamle, lagre, oppdatere (fornye og modifisere) og trekke ut personopplysninger om russiske borgere ved å bruke databaser som befinner seg i den russiske føderasjons territorium. Hvis du angir at du er en russisk borger fra Russland, vil vi behandle dine personopplysninger i henhold til dette kravet og profilen din vil vedlikeholdes i databaser i Russland. Hvis du ikke angir at du er russisk borger vil vi ikke være i stand til å behandle og vedlikeholde dine personopplysninger i samsvar med disse kravene og vil ikke være ansvarlige for det. Du er eneansvarlig for å angi landet for ditt statsborgerskap. Informasjon som inneholder personopplysninger fra russiske borgere vil kunne overføres fra Russland til land som sikrer et adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger, herunder medlemsland i EU og andre land som russisk lov anerkjenner for å sikre adekvat beskyttelse, og også til andre land som ikke nødvendigvis sikrer adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger. Ved å sende inn informasjon til oss på våre nettsider og apper, sende inn skjemaer til oss, eller registrere deg på våre sider, programmer og apper, eller foreta reservasjoner, gir du oss samtykke til å behandle dine personopplysninger.

Sikkerhetstiltak

Egnede tekniske og organisatoriske tiltak er implementert for å sikre et passende sikkerhetsnivå for personopplysningene, inkludert, men ikke begrenset til, krypteringsteknikker, kontroll av fysisk tilgang og IT-systemtilgang, taushetsplikt, osv.

Dersom dine personopplysninger er kompromittert som følge av brudd på lover om personopplysninger, foretar vi de nødvendige varslene, slik det kreves i henhold til gjeldende lover.

Hvilke regler gjelder for barn?

Vi vil ikke med viten og vilje innhente eller be om personopplysninger fra barn under 18, eller bevisst tillate slike personer å bestille rom på våre hoteller.

I tilfelle vi blir klar over at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 18 år uten å verifisere foreldres samtykke, vil denne informasjonen fjernes omgående. Hvis du mener at vi innehar, eller kan inneha, informasjon fra eller om et barn under 18 år, kan du kontakte oss på privacyquestion@radissonhotels.com.

Hvordan deles personopplysningene dine med tredjeparter?

Vi deler eller avslører bare opplysninger som beskrevet heri, inkludert med tredjeparter.

Personopplysningene dine vil også bli delt med offentlige myndigheter og/eller politimyndigheter dersom det er nødvendig for ovennevnte formål, dersom loven krever eller hvis det er nødvendig for den juridiske beskyttelsen av kontrollørenes legitime interesser i samsvar med gjeldende lover. I tillegg kan vi dele dine personopplysninger og annen informasjon med en etterfølger til hele eller deler av virksomheten vår, der dette er i vår legitime interesse for å tilrettelegge for et forretningssalg, og i denne sammenhengen skal våre forretningsinteresser gå foran dine. Hvis vi for eksempel selger deler av virksomheten eller eiendelene våre, kan vi dele brukeropplysninger som en del av en slik transaksjon, underlagt gjeldende lov.

Internasjonale dataoverføringer

Hvis du befinner deg i EØS-området, kan dataene vi innhenter deg som beskrevet i denne personvernpolitikken overføres til og lagres på et sted utenfor EØS-området, inkludert for å behandle dataene med utvalgte behandlere, for å tilrettelegge for virksomheten til Radisson Hotel Group’. Land utenfor EØS-området har ikke nødvendigvis lover som gir samme beskyttelsesnivå for personopplysningene dine som EØS-lovene. Når dette er tilfelle, vil vi stille hensiktsmessige garantier for å sikre at slike overføringer er i samsvar med EUs personvernlov, enten ved å sette inn standardkontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen for å sikre tilstrekkelig beskyttelse eller ved å sikre at overføringen gjøres til en organisasjon som overholder Privacy Shield, hvis overføringen er til USA.

I den sammenheng gjøres du oppmerksom på at Radisson Hospitality Inc. overholde EU-USAs og Sveits-USAs Privacy Shield-rammeverk. I overensstemmelse med prinsippene for Privacy Shield-avtalene mellom EU-USA og Sveits-USA, forplikter Radisson Hospitality, Inc. seg til å løse klager om ditt personvern og vår innsamling eller bruk av dine personlige opplysninger.

Radisson Hospitality, Inc. har vidree forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under EU-USAs og Sveits-USAs Privacy Shields til American Arbitration Association, http://go.adr.org/privacyshield.html. Til slutt, under visse begrensede omstendigheter og som en siste utvei, kan det være mulig for enkeltpersoner å påberope seg bindende voldgift før Privacy Shield Panel som skal opprettes av US Department of Commerce og Europakommisjonen.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke er bosatt i EU eller Sveits, kan det hende at krav til Privacy Shield angående håndtering av klager ikke gjelder for deg og at Privacy Shields håndhevelsesmekanismer kanskje ikke er tilgjengelige for deg.

Hvis du ønsker mer informasjon om våre sikkerhetsmekanismer for dataoverføringer og hvilke mekanismer som er på plass, kan du kontakte oss på privacyquestion@radissonhotels.com.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle aktivitetene som er angitt i disse personvernreglene, så lenge det ellers kommuniseres til deg eller så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lov. For eksempel kan vi beholde dine personopplysninger hvis det med rimelighet er nødvendig å overholde juridiske forpliktelser, oppfylle regelverkskrav, løse eventuelle tvister eller rettssaker, eller på andre måter nødvendig for å håndheve denne personvernpolitikken og forhindre svindel og misbruk.

For å fastslå den riktige oppbevaringsperioden for opplysningene vi innhenter fra deg, vurderer vi mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av informasjonen, formålene vi behandler de personlige dataene for, om vi kan oppnå disse formålene på annen måte, og de gjeldende lovkravene.

Gjelder denne personvernpolitikken for tredjeparters nettsteder?

Hvis du klikker på en lenke til en tredjeparts nettsted, går du videre til et nettsted som ikke kontrolleres av oss, og våre personvernregler vil ikke lenger være i kraft. Din bruk av og samhandling med andre nettsteder er underlagt brukervilkårene og personvernpolitikken og andre retningslinjer for tredjepartnettstedet. Les nøye gjennom andre nettsiders personvernpolitikker. Vi er ikke ansvarlige for informasjon eller innhold på slike tredjepartnettsteder.

Hva skjer hvis vi foretar endringer i disse retningslinjene?

Vi forbeholder oss retten til å modifisere og oppdatere denne personvernpolitikken fra tid til annen. Vi vil gjøre deg oppmerksom på disse endringene dersom der utgjør en grunnleggende forandring i behandlingen eller er relevant for behandlingens art eller er relevant for deg og påvirker dine datavernrettigheter.

Slik kontakter du oss

Spørsmål, kommentarer, kommentarer, forespørsler eller klager angående denne personvernpolitikken er velkomne og bør rettes til privacyquestion@radissonhotels.com. Hvis du har spørsmål om enkelthoteller’s praksis eller hvilke opplysninger de innehar, kan du kontakte hotellet direkte.

Du kan også skrive til oss på:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305