Vilkår og betingelser for nettstedsbruk


LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR SIDEBRUK NØYE FØR DU BRUKER TJENESTEN HVOR DE ER POSTET. Ved bruk av dette nettstedet, mobilapplikasjonen, eller plattformen hvor vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser») er postet («Nettstedet»), bekrefter du at du aksepterer de, samt Radisson Hospitality, Inc. personvernerklæring («personvernserklæring»). Hvis du ikke godta disse vilkår og betingelser og personvernerklæringen, skal du ikke bruke dette nettstedet.

Dette nettstedet eies og drives av Radisson Hospitality, Inc. («Radisson Hospitality»). Radisson Hospitality kan endre disse vilkår og betingelser når som helst. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, betyr at du fremdeles godtar disse endringene og at du vil forholde deg til alle gjeldende lover og forskrifter. Materialene som leveres på dette nettstedet er lovbeskyttet, inkludert, men ikke begrenset til, USAs lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Videre vilkår og betingelser gjelder for bestillinger for hotellopphold.

Bruk av nettsted
Du må være minst 18 år for å bruke dette nettstedet og for å inngå bindende kontrakter (vårt nettsted er ikke tilgjengelig for mindreårige). Bruker du dette nettstedet samtykker du til at du er minst 18 år gammel. Formålet med alt informasjonsmateriale og materialinnholdet på dette nettstedet er kun informasjon. Noe av informasjonen og materialet på dette nettstedet, kan være levert av franchisetakere som beholder styringen av policy og prosedyrer som er implementert ved sine hoteller.

Restriksjoner for bruk
Innholdet på dette nettstedet, som tekst, grafikk, bilder, fotografier, illustrasjoner, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker, logoer, informasjon innhentet fra Radisson Hospitality' lisensinnehavere og andre materialer, («innhold») er beskyttet av opphavsrett både av loven i USA og i andre land. Rettighet til innhold tilhører Radisson Hospitality. Enhver bruk av dette innholdet som ikke uttrykkelig tillates av disse vilkår og betingelser, er et brudd på disse vilkår og betingelser og kan være i strid med opphavsrett, varemerke og andre lover. Bortsett fra det som er oppgitt her får ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, republiseres, lastes ned, vises, postes eller overføres i noen form eller på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra Radisson Hospitality eller deres lisensinnehavere. Radisson Hospitality tillater deg å vise og laste ned en enkel kopi av innholdet for din egne lovlige, personlige, ikke-kommersiell bruk, dersom du inkluderer følgende informasjon om opphavsrett:"©2018 Radisson Hospitality Inc. Alle rettigheter reservert» og beholder andre meldinger om opphavsrett og eiendomsrett som fantes i innholdet. Enhver spesialregel for bruk av andre elementer gitt på nettstedet, kan inkluderes på andre steder på nettstedet og er ikke oppført i disse vilkår og betingelser som referanse. Bruken av innholdet på ethvert annet nettsted eller i et nettverkstilkoblet datamiljø for ethvert formål, er forbudt. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er reservert for Radisson Hospitality og deres lisenshavere. Hvis du bryter disse vilkår og betingelser, vil din tillatelse til å bruke innholdet automatisk opphøre, og du må umiddelbart ødelegge alle kopier som du har tatt av enhver del av innholdet.

Du kan ikke, uten Radisson Hospitality' skriftlige tillatelse, «speile» noe av innholdet fra dette nettstedet eller en annen server. Du kan ikke bruke nettstedet for formål som er i strid med loven eller forbys av disse vilkår og betingelser. Du kan ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller begrense nettstedet eller forstyrre enhver annen parts bruk og glede av nettstedet. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet igjennom hacking, passorduthenting eller på andre måter. Radisson Hospitality forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å begrense din tilgang til nettstedet eller enhver del av dette, når de måtte ønske, av enhver eller ingen grunn, uten noen som helst varsel.

Forslagsinnsendelse
Radisson Hospitality er glad for å høre fra brukerne våre og gleder oss å høre dine kommentarer om nettstedet, våre produkter og tjenester. Vi har imidlertid dessverre ikke, i henhold til vår mangeårige selskaps-policy, muligheten til å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiale annet enn de vi spesifikt har bedt om. Vi har en talentfull stab og gode konsulenter som kan jobbe med de samme eller lignende ideer. Vi håper at du forstår at formålet med disse retningslinjene er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser når prosjekter som utvikles av vår profesjonelle stab og/eller konsulenter, kan se ut til å ligne på deres egne kreative ideer. Vennligst ikke send oss uoppfordret originalt kreativt materiale av noen type.

Hvis du på vår oppfordring sender oss visse spesifikke anførsler, eller, til tross for vår anmodning, sender oss kreative forslag, ideer, notiser, tegninger, konsepter eller annen informasjon (samlet, "Anførsler"), skal anførslene anses som våre og forblir vår eiendom. Radisson Hospitality kan behandle anførslene som ikke-konfidensiell informasjon, og skal ikke holdes ansvarlige for noen offentliggjøring av anførsler. Uten begrensing av det forutgående, eier Radisson Hospitality eksklusivt alle nåværende kjente eller fremtidige eksisterende rettigheter til alle anførsler av enhver type i hele universet, og har rett til ubegrenset bruk av anførslene for hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til den eller de som leverte anførselen(e).

Brukerkommunikasjon
Personopplysningene som du sender til Radisson Hospitality, er underlagt vår personvernerklæring. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom vilkår og betingelser og personvernserklæringen, er det personvernerklæringen som gjelder.

Bortsett fra som angitt under Ideforslag (ovenfor), gjør ikke Radisson Hospitality krav på eierskap av teksten, fotografier, bilder, illustrasjoner, grafikk, lydinnspillinger, video, videoklipp med lyd og annet innhold du måtte sende inn til Radisson Hospitality ved å bruke de sosiale nettverks verktøyene vi har gjort tilgjengelige for deg (hver av de en «Kommunikasjon»). For å klargjøre, en måte kommunikasjon skiller seg fra annen informasjon du gir oss er at når det er sendt inn vil kommunikasjon umiddelbart bli gjort tilgjengelig for andre. Eksempler på kommunikasjon inkluderer kommentarer som postes på bloggen vår eller chatterom som vi sponser.

Du godtar at du ikke vil foreta noen kommunikasjon som er, i sin helhet eller delvis, baktalende; skandaløs; provoserende; diskriminerende; ærekrenkende; falsk; truende; vulgær; uanstendig; pornografisk; blasfemisk; fornærmende; trakasserende; krenkende for andres privatliv; hatefull eller knusende; rettet mot kjønn, rase, hudfarge, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, religiøse syn, eller uførhet; i strid med lokale, nasjonale eller internasjonale lover; eller som krenker, eller er et brudd på rettighetene til noen parter. I tillegg godtar du at du ikke vil: (a) utøve noen kommunikasjon som er en annonsering eller anmodning om forretning; (b) forstyrre den normale flyten av dialog eller utøve en kommunikasjon urelatert til emnet som diskuteres (med mindre det er tydelig at kommunikasjonen er åpen); (c) poste et kjedebrev eller pyramidespill; utgi deg for å være en annen person; (d) distribuere virus eller annen skadelig datakode; (e) høste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres tillatelse; (f) poste samme melding mer enn én gang eller «spamme» (sende søppelpost); eller (g) delta i enhver annen aktivitet som begrenser eller forhindrer en annen person fra deltakelse på nettstedet, eller som, etter Radisson Hospitality eget skjønn, utsetter oss eller noen av våre lisenshavere, partnere eller kunder for noe som helst ansvar eller ulempe.

Ved å kommunisere, godtar du at en slik kommunikasjon er ikke-konfidensiell, ikke-proprietære, og kan formidles eller brukes av Radisson Hospitality. Hvis du utfører en kommunikasjon, vil du automatisk gi, eller garantere at eieren av slikt innhold har uttrykkelig gitt, Radisson Hospitality en rettighetsfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, lage avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, utføre, og vise kommunikasjon i alle medier eller medium, eller en hvilken som helst form, format, eller forum som nå er kjent eller heretter utviklet. Uansett det foregående, er Radisson Hospitality ikke pålagt å bruke noen kommunikasjon.

Du er eneansvarlig for din kommunikasjon, konsekvensene ved å utføre en kommunikasjon, og din tiltro til enhver kommunikasjon. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig for konsekvensene av en kommunikasjon. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig for å filtrere eller overvåke kommunikasjoner som utføres av dette nettstedets brukere. Hvis vi blir varslet av en bruker om at en kommunikasjon kan være i strid med disse vilkår og betingelser, kan Radisson Hospitality undersøke påstanden og avgjøre i god tro og etter eget skjønn om slik kommunikasjon skal fjernes. Radisson Hospitality har ikke ansvar ovenfor brukere, om å foreta eller ikke foreta slike aktiviteter.

Radisson Hospitality forbeholder seg retten (men er ikke pålagt) til å: (a) oppføre dialogen på nettstedet; (b) undersøke en påstand om at en kommunikasjon ikke er i samsvar med disse vilkår og betingelser og avgjøre etter eget skjønn om de skal fjerne eller be om fjerning av kommunikasjonen; (c) fjerne kommunikasjoner som er fornærmende, ulovlige, ødeleggende eller foreldede, eller som ikke er i henhold til disse vilkår og betingelser: (d) begrense en brukers tilgang til enhver eller alle deler av nettstedet, ved brudd på disse vilkår og betingelser eller loven; (e) overvåke, endre eller offentligjøre enhver kommunikasjon; eller (f) slette enhver slik kommunikasjon postet på nettstedet, uansett om en slik kommunikasjon er i strid med disse vilkår og betingelser, eller ikke.

Kampanjer
Enhver og alle tilbud eller kampanjer som kunngjøres på dette nettstedet, gjelder ikke der hvor de er forbudt, og er gjenstand for offentliggjøring av offisielle regler for slike tilbud eller kampanjer.

Vilkår for mobilapplikasjon

Følgende provisjoner gjelder for brukere av Radisson Hospitality mobilapplikasjoner (hver, en “applikasjon”):

Apple og Google er ikke ansvarlig for våre applikasjoner

Brukere av Apple-applikasjoner
Hvis du laster ned/eller bruker våre iPhone eller iPad-applikasjoner: Du, sluttbrukeren av applikasjonen, erkjenner at denne avtalen er inngått av og mellom Radisson Hospitality og deg, og ikke med Apple, Inc., og at Apple, Inc ikke er ansvarlige for applikasjonen og/eller dens innhold. Uavhengig av det forgående, erkjenner du at Apple, Inc. og deres datterselskaper er begunstigende tredjeparter i denne avtalen med Radisson Hospitality, og at Apple, Inc. har rett (og anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkår og betingelser. Du erkjenner at Apple, Inc. ikke har noen som helst forpliktelse til å opprettholde eller støtte applikasjonen. Du erkjenner at du har lest igjennom App Stores vilkår og betingelser (finnes på internett på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Disse Radisson Hospitality vilkår og betingelser innlemmer også ved henvisning Lisensiert Applikasjon sluttbrukeravtale (Licensed Application End User License Agreement = “LAEULA”) publisert av Apple, Inc. (finnes på internett http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula). For anvendelsene av disse vilkårene og betingelsene anses applikasjonen som den “lisensierte applikasjonen” som definert i LAEULA, og Radisson Hospitality er ansett å være “applikasjonsleverandøren” som definert i LAEULA. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom vilkår og betingelser og LAEULAs betingelser, er det disse vilkårene og betingelsene som gjelder.

Brukere av Android-applikasjoner
Hvis du laster ned og/eller bruker våre applikasjoner fra Google Play: Du, som bruker av applikasjonen, erkjenner at Radisson Hospitality, ikke Google Inc., lisensierer rettigheten til å installere og bruke hver applikasjon. Du erkjenner at Google ikke har noen som helst forpliktelse til å opprettholde eller støtte applikasjonen. Du erkjenner at du har lest Google Plays servicebetingelser på siden (“Vilkår”)(finnes på Internett http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), og at din avtale med Radisson Hospitality under disse vilkårene og betingelsene inkorporerer disse vilkårene som referanse. Hvis disse vilkårene og betingelsene kommer i konflikt med vilkårene, er det disse vilkårene og betingelsene som gjelder.

Du må ikke bruke, eksportere eller videreeksportere applikasjonen, unntatt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning i USA og gjeldende lovgivning i det land applikasjonen ble anskaffet.  I særdeleshet, men uten begrensning, er det ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere til: (a) land som er omfattet av USAs embargo, eller ii) personer som er oppført på US Treasury Department’s liste over «Specially Designated Nationals» eller US Department of Commerces «Denied Person’s List» eller «Entity List».  Ved å ta i bruk applikasjonen, representer og bekrefter du at du ikke er i et av disse landene eller er oppført på noen av de nevnte lister.  Du bekrefter også at du ikke skal bruke applikasjonen til formål som ikke er tillatt under USAs lovgivning, inkludert, uten begrensning, utvikling, utforming, tilvirkning eller produksjon av raketter, atomvåpen eller kjemiske eller biologiske våpen.

Spesielle betingelser for tilgang uten nøkkel gjennom vår RED-applikasjon

Tilgang uten nøkkel er tilgjengelig hos deltakende hoteller for gjester som har lastet ned vår RED-applikasjon, som har en gyldig reservasjon til et enkelt gjesterom, og som har valgt å bruke tilgang uten nøkkel. Visse reservasjoner som er gjort gjennom møteplanleggere, reisebyråer, grossister og tredjepartsnettsider vil ikke anses som gyldige reservasjoner.

For å bruke tilgang uten nøkkel må du forsikre deg om at alle nødvendige innstillinger og nødvendig nettverkskommunikasjon er aktivert og korrekt, inkludert, uten begrensning, tillate og aktivere slik at push-varsler sendes til mobiltelefonen din. I tillegg bekrefter og godkjenner du at tilgang uten nøkkel kun skal brukes når Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobiltelefonen din og at mobilnøkler kun kan utstedes til eller slettes fra RED-applikasjonen når mobiltelefonen din er koblet til et nettverk. Dersom mobiltelefonen din ikke har nettverkstilkobling ved et gitt tidspunkt, vil du bare kunne bruke gyldige mobilnøkler som allerede er installert i RED-applikasjonen. Mobilnøkler som er lisensiert til deg er spesifikke for din mobiltelefon og du vil bli nødt til å laste ned RED-applikasjonen og registrere deg for tilgang uten nøkkel igjen dersom du skaffer en ny mobiltelefon.

Dersom tilgang uten nøkkel er tilgjengelig for deg, bekrefter og godkjenner du at ditt romnummer for en gyldig reservasjon sendes til mobiltelefonen din gjennom RED-applikasjonen og vil være synlig for alle med tilgang til mobiltelefonen din gjennom RED-applikasjonen. Du er selv helt ansvarlig for å begrense bruken av RED-applikasjonen på mobiltelefonen din og å holde mobiltelefonen din trygg—ved å for eksempel bruke passord eller andre sikkerhetsfunksjoner som er nødvendige for å begrense tilgang til mobiltelefonen eller RED-applikasjonen. Du godtar at du ikke vil la en tredjepart bruke mobiltelefonen din for å få tilgang til RED-applikasjonen eller bruke tilgang uten nøkkel på mobiltelefonen din.

Hvis ved noe tidspunkt mens du har en reservasjon som man kan komme inn i via tilgang uten nøkkel, mobiltelefonen din forsvinner, blir stjålet eller hacket, godtar du at du umiddelbart skal kontakte resepsjonen ved hotellet hvor reservasjonen ble gjort og følge instruksjonene hotellet eller Radisson Hospitality gir. Inkludert, ute begrensninger, slette eller samtykke til å slette mobilnøkler fra mobiltelefonen din). Hverken Radisson Hospitality eller noen deltakende eiendom vil være ansvarlige for problemer eller krav som kan være et resultat av at du har sviktet i å sikre enheten din tilstrekkelig eller å informere gjeldende hotell i en situasjon hvor mobiltelefonen din er forsvunnet, stjålet, hacket eller på annen måte ikke er i din besittelse eller kontroll, eller er kompromittert.

Du godtar at du kun vil bruke tilgang uten nøkkel knyttet til en gyldig reservasjon for det tiltenkte formål å sjekke inn og for å bruke mobiltelefonen din til å få tilgang til utpekte områder du er lovlig tillatt tilgang til, inkludert rommet som er tildelt deg. Du skal ikke bruke tilgang uten nøkkel for noe annet formål og du skal kun bruke tilgang uten nøkkel på en mobiltelefon som du kontrollerer.

Lover om opphavsrett og patenter og internasjonale overenskomster beskytter tilgang uten nøkler programvaren og mobilnøkler. Enhver reproduksjon eller redistribuering av programvaren eller mobilnøklene er utrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlig sivil og kriminell straff. Uten å begrense det foregående, kopiering eller reproduksjon av programvaren eller mobilnøkler for ytterligere reproduksjon eller redistribusjon er uttrykkelig forbudt. Radisson Hospitality gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens for å bruke funksjonen tilgang uten nøkkel på mobiltelefonen din mens den er i din eie og under din kontroll, og kun for bruk som ellers er angitt i disse vilkårene.

Ansvaret til Radisson Hospitality og deres lisenshavere og partnere
Bruken av nettstedet eller innholdet er på eget ansvar. Innholdet på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Radisson Hospitality kan utføre endringer eller forbedringer, når som helst.

INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN LEVERES SOM DEN ER OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN DIREKTE ELLER BEGRENSET, OG SÅ LANGT TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, FRASKRIVER RADISSON HOSPITALITY SEG MED DETTE UTTRYKKELIG ETHVERT GARANTIANSVAR FOR ANVENDELIGHET ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL. RADISSON HOSPITALITY GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DENNE NETTSIDEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT, ELLER AT DENNE NETTSIDEN ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. RADISSON HOSPITALITY GARANTERER IKKE ELLER GJØR INGEN REPRESENTASJONER OM BRUK AV ELLER RESULTATET AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET, NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. DU (OG IKKE RADISSON HOSPITALITY) PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE IKKE GJELDER DEG, I DEN GRAD ANVENDT LOVGIVNING IKKE TILLATER UNNTAK FRA IMPLISITTE GARANTIER. DU SAMTYKKER I AT BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO.

RADISSON HOSPITALITY PÅTAR SEG INGET ANSVAR, ENTEN IFØLGE KONTRAKT ELLER ERSTANINGSRETT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, KONSKVENSIELLE, ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT (UTEN BEGRENSING): SKADER FOR TAP AV FORVENTEDE FORTJENESTER ELLER INNTEKTER, ELLER ANNET ØKNONOMISK TAP I FORBINDELSE MED, ELLER SOM ET RESULTAT AV, ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV RADISSON HOSPITALITY, DERES AGENTER, DATTERSELSKAPER, FORRETNINGSPARTNERE, UAVHENGIGE KONSULENTER ELLER UTILKNYTTEDE TREDJEPARTER; SOM ET RESULTAT AV ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV OPPFYLLELSE AV, ELLER I STRID MED, DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER PERSONVERNSERKLÆRINGEN. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN ANSVARSFRAVIKELSE FOR PERSONLIG SKADE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEM. IKKE I NOEN TILFELLER SKALL RADISSON HOSPITALITY TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP, SKADE OG GRUNNLAG FOR SØKSMÅL, OVERSTIGE SUMMEN DU BETALTE FOR Å LOGGE INN PÅ SIDEN. DU GIR HERVED AVKALL PÅ: ALLE KRAV, ÅRSAKER TIL HANDLING, ELLER RETT TIL Å BRINGE SLIKE HANDLINGER, SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON, ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ETTER ETT (1) ÅR FRA DET FØRSTE TILFELLET AV DENNE TYPE HANDLING, HENDELSE, TILSTAND ELLER UNNLATELSE HVORPÅ KRAVET ELLER ÅRSAKEN TIL HANDLING, ER BASERT.

Hvis du laster ned/eller bruker våre iPhone eller iPad-applikasjoner: Du erkjenner videre og samtykker til at Apple Inc. ikke skal være ansvarlige for eventuelle krav knyttet til applikasjonen (inkludert, uten begrensninger, en tredjepart som påstår at applikasjonen krenker den tredjepartens ’intellektuelle eiendomsrett) eller din bruk eller besittelse av applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav, (ii) påstander om at applikasjonen ikke overensstemmer med alle gjeldende juridiske eller regulatoriske krav, og (iii) krav som fremmes under forbrukervern eller liknende lovgivning. Du erkjenner og samtykker til at i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, vil Apple Inc. overhodet ikke ha noen garantiforpliktelser for applikasjonen.

Din konto
Når du bruker denne nettsiden, er du ansvarlig for å holde din konto og ditt passord konfidensielt, og for å begrense tilgangen til datamaskinen eller mobiltelefonen din. Du godtar at du har ansvar for alle aktiviteter som oppstår under bruk med din konto eller ditt passord. Radisson Hospitality forbeholder seg retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller endre innhold eller avbestille bestillinger, etter eget skjønn.

Skadesløshetsholdelse
Du godtar å beskytte, skadeløshetholdw og holde Radisson Hospitality, deres ledere, direktører, ansatte, agenter, lisenshavere og partnere, harmløse fra og mot alle påstander, handlinger eller krav, ansvar eller oppgjør inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske- og regnskapshonorarer, som et resultat av, eller påstått resultat av, din bruk av nettstedet eller innhold eller ditt brudd på disse vilkår og betingelser.

Generelt Tilgang til innhold kan være ulovlig for enkelte personer i enkelte land. Når du går inn på nettstedet, gjør du dette på eget ansvar – som tilsier at du er ansvarlig for overholdelse av lovene i ditt område. Følgende bestemmelser forblir i effekt etter opphør av disse vilkår og betingelser uansett grunn:  Ansvaret til Radisson Hospitality og deres lisenshavere og partnere, Restriksjoner for bruk, Forslagsinnsendelse, Brukerkommunikasjon, Ansvar, Gjeldene lover og Fullstendig avtale.

Gjeldende lover
Disse vilkår og betingelser er underlagt loven i Minnesota, USA, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du og Radisson Hospitality gir herved uttrykkelig samtykke og underlegger dere til den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstoler i Hennepin County, Minnesota, USA for pådømmelse eller disponering av eventuelle krav, handlinger eller tvister som oppstår fra disse vilkårene. Hvis noen del av disse vilkår og betingelser, blir ansett som ugyldige av enhver domstol som har kompetent jurisdiksjon, vil ugyldigheten av denne delen ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende delene av disse vilkår og betingelser, som ellers skal forbli i full kraft og effekt. Ingen avkall på noen av disse vilkår og betingelser, skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår, eller andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk signatur
Du fremstiller og garanterer at du har den lovlige retten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse vilkårene på vegne av deg selv og medlemmet, kunden, leverandøren eller andre du representerer mens du bruker nettsiden. Du godtar  videre at din bruk fungerer som en elektronisk signatur som beskrevet av Electronic Signatures in Global and National Commerce Act («E-Sign») og i Uniform Electronic Transactions Act («UETA»), og at du har utformet, utført, inngått, informert deg, akseptert vilkårene, og på alle måter, godkjent disse vilkår og betingelser, og dermed aksepterer og godtar at disse vilkår og betingelser er en elektronisk registrering for formålene til E-Sign, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act (“UCITA”), og som sådan er fullstendig gyldig, juridisk bindende, kan tvangsfullbyrdes, er bindende og kan ikke motsies av deg eller medlemmet, kjøperen, leverandøren eller andre instanser du representerer.

Varsel- og nedstengningsprosedyrer
Hvis du mener informasjon, innlegg eller annet materiale som er tilgjengelig på eller fra nettsiden, er i strid med din opphavsrett, kan du be om at dette materialet (eller tilgang til det) fjernes fra denne nettsiden ved å ta kontakt med Radisson Hospitality (adressen oppgis nedenfor) og angi følgende informasjon:

1. Identifikasjon av arbeidet beskyttet av opphavsrettsom du mener er overtrådt. Beskriv arbeidet, og når mulig, inkluder en kopi av plasseringen (f.eks. URL-adressen) av en autorisert versjon av arbeidet.
2. Identifikasjon av innsendelsen som du mener overtrer og dens plassering. Beskriv innsendelsen og gi oss også dennes URL-adresse eller annen relevant informasjon som kan hjelpe oss med å finne innsendelsen.
3. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) e-postadresse.
4. En erklæring om at du i god tro mener at bruk av det påklagede arbeidet, ikke er autorisert av rettighetshaveren, dennes agent, eller ved lov.
5. En erklæring om at informasjonen du oppgav er nøyaktig, og som indikerer at du «under ed», er rettighetshaver eller autorisert representant.
6. En signatur, eller dens elektroniske ekvivalent, fra rettighetshaveren eller autorisert representant.

Vår adresse og kontaktopplysning for opphavsrettslige spørsmål relatert til denne siden er som følger:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@Radissonhotels.com

I et forsøk på å beskytte rettighetene til rettighetshavere, følger Radisson Hospitality en retningslinje for opphørelsen, under de rette omstendigheter, av brukere av dette nettstedet som gjentatte ganger bryter reglene.

Fullstendig avtale
Bortsett fra når uttrykkelig angitt i en særskilt melding eller ansvarsfraskrivelse postet eller på vegne av Radisson Hospitality på dette nettstedet, utgjør disse vilkår og betingelser, inkludert personvernserklæringen, den fullstendige avtalen mellom deg og Radisson Hospitality når det gjelder bruk av dette nettstedet og dets innhold.

Versjon 7.0/mars 2018