Radisson Blu Hotel, Krakow

Odpowiedzialny biznes – Bądźmy odpowiedzialni!


Odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność jest od wielu lat ważnym zobowiązaniem grupy hotelowej Rezidor na rzecz zrównoważonego rozwoju. Hotele grupy Rezidor podejmują działania w zakresie „Odpowiedzialnego Biznesu” (RB) w następujących trzech obszarach:

  • Program Think Planet: minimalizowanie naszego śladu ekologicznego
  • Program Think People: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie gości oraz pracowników
  • Program Think Together: respektowanie społecznych i etycznych kwestii w firmie oraz społeczności lokalnej
Radisson Blu Hotel Kraków regularnie uczestniczy w tych działaniach, między innymi poprzez:
  • Jesteśmy dumnym współinicjatorem i współorganizatorem Krakow Bussines Run. Nie tylko zainicjowaliśmy i co roku organizujemy nowe sportowe wydarzenie w Krakowie, ale też nasi pracownicy żywo w nim uczestniczą. Pomagamy w ten sposób konkretnym podopiecznym Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.
  • Trwale wspieramy Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. Dzięki nam na twarzach dzieci częściej pojawia się uśmiech. Podopieczni placówki uczestniczą w organizowanych przez nas przejażdżkach konnych i piknikach. W okresie świątecznym w lobby naszego gości choinka, a na niej wyjątkowe ozdoby w postaci bombek z liścikami dzieci do Świętego Mikołaja. Stałą akcją jest również coroczna aukcja dzieł sztuki, z której dochód przekazujemy na potrzeby dzieci.
  • Dzięki nam mali pacjenci Szpitala Dziecięcego im. Jana Pawła II w Krakowie przekonali się, że nawet w trakcie trudnej hospitalizacji można doświadczyć beztroskich chwil. A wszystko dzięki zaaranżowanym przez nas czterem kącikom zabaw.
  • Jako jedyny hotel w Polsce i pierwszy na świecie możemy pochwalić się organizacją spotkań zgodnych z certyfikatem BS8901, przekształcanym do regularnej normy ISO. Organizując konferencje i bankiety maksymalnie zmniejszamy ich negatywny wpływ na lokalną społeczność przy równoczesnym utrzymaniu pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz redukujemy koszty produkcji i eksploracji.
  • Posiadamy prestiżowy certyfikat ekologiczny Green Key, który jest znanym na świecie wyróżnieniem dla hoteli. Stanowi on potwierdzenie, że hotel podejmuje działania pro-środowiskowe zmierzające do oszczędzania zużycia energii i wody, segregacji odpadów, zarządzania środowiskowego oraz angażuje gości hotelu w te działania.