Odpowiedzialny biznes – „Bądźmy odpowiedzialni!

Odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność jest od wielu lat waŜnym zobowiązaniem grupy hotelowej Rezidor na rzecz zrównowaŜonego rozwoju. Hotele grupy Rezidor podejmują działania w zakresie „Odpowiedzialnego Biznesu” (RB) w następujących trzech obszarach:
 • Program „Think Planet”: minimalizowanie naszego śladu ekologicznego
 • Program „Think People”: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie gości oraz pracowników
 • Program „Think Together”: respektowanie społecznych i etycznych kwestii w firmie oraz sopłeczności lokalnej
Ostatnie akcje hotelu Radisson Blu Szczecin w ramach programu Responsible Business:
 • Udział pracowników w warsztatach z dziećmi niepełnosprawnymi z Gimnazjum nr 18 na temat poszerzania wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Przyjazna 18”
 • Umowa z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, dzięki której przyjęliśmy do pracy w HSKP i kuchni osoby upośledzone umysłowo
 • Udział naszych pracowników w Maratonach Warszawskich W 2012 r w 34 Maratonie Warszawskim wystartowało 3 naszych pracowników. Maraton wspierał kampanię Amnesty International „Stop przymusowym wysiedleniom”, akcję Fundacji
 • Przeciwko Leukemii i Ośrodka Dawców Szpiku Medigen oraz inicjatywę Kampania WraŜeń, polegająca na zbieraniu pieniędzy na międzynarodowe obozy wakacyjne dla chorych dzieci.
 • Posiadamy Certyfikat Green Key od 2010 r
 • Akcja „Paczka dla Zwierzaczka” zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 • Co roku uczestniczymy w akcjach „Sprzątania Ziemi” razem z młodzieŜą szkolną
 • 20 marca 2013 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Mięsa. W tym dniu pracownicy jedli na stołówce „zielone” menu: zupa brokułowa, naleśniki ziołowe ze szpinakiem i sosem bazyliowym, napój kiwi i sernik z galaretką agrestową.
 • 21.03.2013 w ramach akcji „godzina dla Ziemi” kierownictwo hotelu i pracownicy recepcji chodzili w zielonych koszulkach z napisem „jestem eko” i propagowali ekologiczny styl pracy.
W ramach programu „Odpowiedzialny Biznes” hotel wspiera następujące działania:
 • wypoŜyczalnia rowerów dla gości hotelowych
 • zachęcanie gości d realizacji programu „wymiany ręczników”, aby zmniejszyć zuŜycie wody i emisję środków chemicznych
 • segregacja śmieci, butelek plastikowych i szklanych na terenie hotelu
 • promowanie róŜnych działań na rzecz oszczędzania energii w ramach programu „Think Planet”
 • szkolenie pracowników w zakresie świadomości na rzecz środowiska i odpowiedzialności społecznej
 • uŜywanie ekologicznych produktów Ŝywnościowych