Radisson Blu Centrum Hotel, Warsaw

Odpowiedzialny biznes – Bądźmy odpowiedzialni!”


Odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność jest od wielu lat ważnym zobowiązaniem grupy hotelowej Radisson na rzecz zrównoważonego rozwoju. Hotele grupy Radisson podejmują działania w zakresie „Odpowiedzialnego Biznesu” (RB) w następujących trzech obszarach:

 • Program „Think Planet”: minimalizowanie naszego śladu ekologicznego
 • Program „Think People”: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie gości oraz pracowników
 • Program „Think Together”: respektowanie społecznych i etycznych kwestii w firmie oraz sopłeczności lokalnej
Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie jako pierwszy hotel w Polsce otrzymał międzynarodowy certyfikat ekologiczny w roku 2010. „Green Key” to najważniejszy certyfikat ekologiczny dla hoteli na świecie. Stanowi on potwierdzenie zewnętrznej firmy, że hotel podejmuje działania pro-środowiskowe zmierzające do oszczędzania zużycia energii i wody, segregacji odpadów, zarządzania środowiskowego oraz angażuje gości hotelu w te działania.

Ostatnie akcje hotelu Radisson Blu Centrum w tym obszarze to:
 • Coroczne tradycyjne sponsorowanie letniego pikniku oraz obiadu światecznego dla uczniów Szkoły Specjalnej nr 99 w Warszawie
 • Remont sali szkoleniowej, pokoi dziennych oraz łazienek w „Ośrodku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie” w Warszawie przeprowadzony przez pracowników działu technicznego hotelu
 • Organizacja wycieczek po hotelu dla uczniów zajęć preorientacji zawodowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz świateczna sprzedaż rękodzieła (prace wykonane podczas zajęć terapii plastycznej), aby zebrać fundusze na rzecz TPD
W ramach programu „Odpowiedzialny Biznes”, hotel wspiera następujące działania:
 • Miejsca parkigowe dla rowerów do użytku gości i pracowników, aby zmniejszyć emisje spalin
 • Zachęcanie gości do realizacji programu „wymiany ręczników”, aby zmniejszyć zużycie wody i emisję środków chemicznych
 • Segregacja odpadów papierowych, plastikowych oraz butelek na terenie hotelu
 • Promowanie różnych działań na rzecz oszczędzania energii w ramach programu firmy Carslon Rezidor - “Think Planet”
 • Szkolenie pracowników w zakresie świadomości na rzecz środowiska i odpowiedzialności społecznej
 • Używanie ekologicznych produktów żywnościowych
 • Udział w akcji „Godzina dla Ziemi” promującej oszczędzanie energii elektrycznej wśród gości i pracowników hotelu.