Uprzejmie informujemy iż od 17 grudnia 2018, do maja 2019, hotel Radisson Blu Centrum zostanie zamknięty na czas renowacji.

Radisson Blu Centrum Hotel, Warsaw

Odpowiedzialny biznes – Bądźmy odpowiedzialni!”


Odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność jest od wielu lat ważnym zobowiązaniem grupy hotelowej Radisson na rzecz zrównoważonego rozwoju. Hotele grupy Radisson podejmują działania w zakresie „Odpowiedzialnego Biznesu” (RB) w następujących trzech obszarach:

  • Program „Think Planet”: minimalizowanie naszego śladu ekologicznego
  • Program „Think People”: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie gości oraz pracowników
  • Program „Think Community”: respektowanie społecznych i etycznych kwestii w firmie oraz społeczności lokalnej