Radisson Blu Sobieski Hotel, Warsaw

Odpowiedzialny Biznes


Odpowiedzialny biznes – Bądźmy odpowiedzialni!”

Odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność jest od wielu lat ważnym zobowiązaniem grupy hotelowej Rezidor na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Hotele grupy Rezidor podejmują działania w zakresie „Odpowiedzialnego Biznesu” (RB) w następujących trzech obszarach:

 • Program „Think Planet”: minimalizowanie naszego śladu ekologicznego
 • Program „Think People”: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie gości oraz pracowników
 • Program „Think Together”: respektowanie społecznych i etycznych kwestii w firmie oraz sopłeczności lokalnej
Ostatnie akcje hotelu Radisson Blu Sobieski w tym obszarze to:
 • Całoroczna opieka nad Domem Dziecka – Tarczyńska
 • Przygotowanie tortu na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Udział pracowników hotelu w akcji Sprzątanie Świata
W ramach programu „Odpowiedzialny Biznes”, hotel wspiera następujące działania:
 • Miejsca parkigowe dla rowerów do użytku gości i pracowników, aby zmniejszyć emisje spalin
 • Zachęcanie gości do realizacji programu „wymiany ręczników”, aby zmniejszyć zużycie wody i emisję   środków chemicznych
 • Segregacja odpadów papierowych, plastikowych oraz butelek na terenie hotelu
 • Promowanie różnych działań na rzecz oszczędzania energii w ramach programu firmy Carslon Rezidor -  “Think Planet”
 • Szkolenie pracowników w zakresie świadomości na rzecz środowiska i odpowiedzialności społecznej
 • Używanie ekologicznych produktów żywnościowych
 • Udział w akcji „Godzina dla Ziemi” promującej oszczędzanie
 • energii elektrycznej wśród gości i pracowników hotelu.