Radisson Blu Sobieski Hotel, Warsaw

Odpowiedzialny Biznes


Odpowiedzialny biznes – Bądźmy odpowiedzialni!

Odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność jest od wielu lat ważnym zobowiązaniem grupy hotelowej Radisson na rzecz zrównoważonego rozwoju. Hotele grupy Radisson podejmują działania w zakresie „Odpowiedzialnego Biznesu” w następujących trzech obszarach:

 • Program „Think Planet”: minimalizowanie naszego śladu ekologicznego
 • Program „Think People”: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie gości oraz pracowników
 • Program „Think Together”: respektowanie społecznych i etycznych kwestii w firmie oraz społeczności lokalnej. 

Ostatnie akcje hotelu Radisson Blu Sobieski w tym obszarze to:
 • Udział w akcji „Polska na Niebiesko” w ramach Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu 
 • Całoroczna opieka nad Domem Dziecka przy ul. Tarczyńskiej w Warszawie, w tym organizacja zwiedzania Warszawskich Filtrów w ramach akcji edukacyjnych społeczności lokalnych związanych z ochroną zasobów wodnych
 • Udział pracowników hotelu w akcji sprzątanie świata
 • Bransoletki - "niezgubki" dla najmłodszych Gości hotelu
 • Udział pracowników hotelu w Poland Business Run.

W ramach programu „Odpowiedzialny Biznes” nasz hotel wspiera następujące działania:
 • Miejsca parkingowe dla rowerów do użytku gości i pracowników, dzięki którym zmniejszamy emisję spalin
 • Zachęcamy gości do udziału programie „wymiany ręczników”, aby zmniejszyć zużycie wody i emisję środków chemicznych
 • Segregację odpadów papierowych, plastikowych oraz butelek na terenie całego hotelu
 • Liczne działania na rzecz oszczędzania energii w ramach programu firmy Carlson Rezidor - “Think Planet”
 • Szkolenia pracowników w zakresie świadomości na rzecz środowiska naturalnego i społecznej odpowiedzialności biznesu 
 • Używanie ekologicznych produktów żywnościowych
 • Udział w akcji „Godzina dla Ziemi” promującej oszczędzanie energii elektrycznej wśród gości i pracowników hotelu.