Radisson Blu Hotel, Wroclaw

Społeczna odpowiedzialność


Weźmy odpowiedzialność!

Branie odpowiedzialności za środowisko i społeczność lokalną jest ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju w Radisson Hotel Group. W roku 2001 zobowiązanie to, zostało wzmocnione i umieszczone w ramach programu Responsible Business (RB). Dotyczy ono także wrocławskiego pięciogwiazdkowego hotel, który działa zgodnie z jego wytycznymi. Każdy hotel ma niepowtarzalny plan działania obejmujący obszary wspólnotowe, poprawy stanu środowiska naturalnego, warunków pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Hotele są zaangażowane zarówno we współpracę z lokalnymi grupami charytatywnymi i międzynarodową organizacją charytatywną za pośrednictwem Radisson Hotel Group - World Childhood Foundation. Misją Fundacji jest ochrona praw dziecka oraz promowanie lepszych warunków życia dla narażonych na niebezpieczeństwo wykorzystywania dzieci na całym świecie.

Wśród hoteli w Polsce, Radisson Blu Hotel, Wroclaw podkreśla społeczną odpowiedzialność biznesu, poprzez zaangażowanie w następujące działania:

  • Pracownicy Hotelu aktywnie i regularnie uczestniczą w biegach charytatywnych: Kraków Business Run, Bieg Firmowy 
  • W celu ochrony środowiska, hotel zbiera zużyte baterie w specjalnych pudełkach
  • Jesteśmy partnerem programu PCK Dobre Maniery
  • Hotel podejmuje liczne działania mające na celu ograniczyć zużycie wody, energi, ciepła
  • Wśród personelu znajduje się Responsible Business Team, zespół certyfikowanych trenerów, odpowiedzialny za szkolenia wewnętrzne na temat programu Odpowiedzialnego Biznesu
  • Aktywnie promujemy wśród naszych gości Carbon Neutral Program, dzięki któremu za pomocą punktów Radisson Rewards każdy nasz gość może wpłynąć na tworzenie lasów w Kenii
  • Corocznie uczestniczymy w akcji Godzina Dla Ziemi,
  • Hotel działa w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi, w tym BCC, BPCC, Rotary Club, AmCham