Informacje prawne


Jeśli masz pytania, uwagi lub chcesz dokonać rezerwacji,kliknij tutaj

Internetowe rozstrzyganie sporów
Wykluczone jest polubowne rozwiązywanie sporów zgodnie z procedurą dostępną pod adresem.

Carlson Hotels, Inc.
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305 U.S.A.
(Minnesota Corporation 10A-899)