Regulamin


  Zaktualizowano 25.02.2016

  Karta upominkowa
  Karta upominkowa Radisson Hotel Group ("Karta upominkowa") jest wydawana przez duńską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Rezidor Loyalty Management A/S, z siedzibą na Amager Strandvej 60-64, 3. piętro, 2300 Kopenhaga S, Dania. Karta upominkowa jest kartą przedpłaconą zamkniętego obiegu, stanowiącą narzędzie płatności do użytku w hotelach Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Inn by Radisson i Park Plaza w następujących krajach ("Wybrany kraj"):
  Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Jordania, Kuwejt, Łotwa, Libia, Liban, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Oman, Katar, Rumunia, Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  ZAKUP KARTY UPOMINKOWEJ
  Karta upominkowa jest przeznaczona i dostępna dla klientów indywidualnych oraz firm zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej. Kartę upominkową można nabyć w hotelach uczestniczących w programie, przez Internet, a przypadku zakupu firmowego - także w Globalnych Biurach Sprzedaży. Klientem firmowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która nabędzie minimum dwadzieścia pięć (25) kart upominkowych jednocześnie. Gdy karta upominkowa zostanie nabyta przez Internet, kupujący może ją spersonalizować poprzez załadowanie obrazu, który zostanie wydrukowany na jej przedniej stronie. Click to read the conditions. Klienci indywidualni będący członkami partnerskich programów lojalnościowych (np. Miles & More i SAS Credits) mogą uzyskać kartę upominkową za punkty lub mile zgodnie z zasadami odpowiednich programów lojalnościowych.

  Wszystkie karty upominkowe są nabywane bezpośrednio od ich wydawcy, Rezidor Loyalty Management A/S. Klienci indywidualni mogą płacić tylko kartą kredytową, a klienci firmowi mogą wybrać płatność kartą kredytową lub przelewem po otrzymaniu faktury.
  Zakupy przez Internet dokonywane przez klientów indywidualnych mogą zostać anulowane po pisemnym powiadomieniu Centrum obsługi kart upominkowych Radisson Hotel Group, Europejskiego Centrum Rezerwacji, 4. piętro – Block 7, Belfield Office Park, Clonskeagh, 4 Dublin, Irlandia, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu, pod warunkiem, że karta upominkowa nie została użyta do żadnej płatności. Karty upominkowe zakupione w hotelach uczestniczących w programie lub uzyskane za punkty lub mile partnerskich programów lojalnościowych nie są objęte uprawnieniem do anulowania.

  NOMINAŁY I OPŁATY
  Podczas zakupu karty upominkowej przez Internet lub w przypadku zakupu przez klientów firmowych, dostępne są z góry określone nominały w euro i funtach brytyjskich (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Jeśli karta upominkowa zostanie kupiona w hotelu, klient może wybrać nominał: od 20 euro/20 funtów do nie więcej niż 150 euro/100 funtów.
  Cena zakupu karty upominkowej jest równa jej nominałowi plus ewentualne opłaty manipulacyjne i koszt dostawy. W przypadku zakupu karty upominkowej w hotelu nie obowiązują opłaty manipulacyjne ani koszt dostawy. Zakupy przez Internet oraz przez Globalne Biura Sprzedaży (tylko dla klientów firmowych) wiążą się z opłatami manipulacyjnymi i kosztem dostawy, które różnią się w zależności wybranej formy przesyłki oraz adresu dostawy. Opłaty manipulacyjne oraz koszt dostawy są płatne przez klienta i powiększają kwotę do zapłaty. Stosowne opłaty zostaną naliczone i przekazane do wiadomości klienta przed zakończeniem procesu zakupu.

  DOSTAWA
  W przypadku zamówień złożonych do 14:00 czasu GMT plastikowa karta upominkowa zostanie wysłana tego samego dnia (w dni powszednie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Elektroniczna karta upominkowa zostanie przekazana adresatowi e-mailem w ciągu jednego (1) dnia. Nabywca karty upominkowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie poprawnego adresu dostawy. Radisson Hotel Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak przesyłki spowodowane niepoprawnymi danymi do wysyłki lub innymi przyczynami poza kontrolą Radisson Hotel Group.

  AKTYWACJA KARTY UPOMINKOWEJ
  Po otrzymaniu potwierdzenia płatności karta upominkowa zostanie automatycznie aktywowana w ciągu jednego dnia od daty wysyłki, a w przypadku klientów firmowych - w ciągu jednego dnia od potwierdzenia odbioru kart upominkowych. W przypadku zakupu karty w hotelu lub zakupu elektronicznej karty upominkowej karta upominkowa zostanie aktywowana niezwłocznie. Internetowy system danych rozpoznaje aktywną kartę upominkową jako e-pieniądze. Karty upominkowej nie można ponownie zasilić. Kod PIN przypisany do karty upominkowej nie służy do jej aktywacji; pełni rolę zabezpieczającą w chwili wykorzystania karty, umożliwia sprawdzenie stanu konta karty oraz zapobiega zgubieniu dzięki rejestracji (zobacz niżej).

  WIELE SIECI I WIELE KRAJÓW
  Kartę upominkową można wykorzystać do opłacenia usług hotelowych oraz posiłków i napojów w hotelach Radisson Hotel Group w wybranych krajach, tj. pokoju hotelowego, posiłków i napojów w restauracjach i barach hotelowych, zabiegów SPA. Karta nie jest wymienna na gotówkę i nie może posłużyć do opłacenia z góry przez Internet rezerwacji pokoju lub usług hotelowych. Środki z karty upominkowej można wykorzystać w całości lub częściowo na dowolną transakcję, ale nie później niż w dniu utraty ważności.

  WAŻNOŚĆ
  Karta upominkowa zachowuje ważność przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od dnia aktywacji. Jeżeli posiadacz karty upominkowej nie wykorzystał środków w chwili utraty ważności karty, Radisson Hotel Group zwróci niewykorzystane środki (po otrzymaniu pisemnej prośby) po potrąceniu 25 euro tytułem opłaty manipulacyjnej za każdą kartę lub numer karty w przypadku kart elektronicznych. Wszelkie żądania zwrotu środków powinny być wysyłane za pośrednictwem naszej witryny poświęconej obsłudze kart upominkowych pod adresem: giftcard.rezidor.com, po wypełnieniu formularza w sekcji Zwrot, najwcześniej w ciągu tygodnia od daty wygaśnięcia karty upominkowej i najpóźniej w ciągu dwunastu (12) miesięcy po dacie wygaśnięcia karty upominkowej. W formularzu należy podać numer identyfikacyjny karty upominkowej oraz kod PIN, dane rachunku bankowego oraz imię i nazwisko i adres właściciela karty, poświadczone przez skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. paszportu lub dowodu osobistego. Gotówka nie może być zwrócona w hotelu.

  SALDO KARTY
  Każda transakcja za pomocą karty upominkowej zostanie odjęta od salda karty; jeśli kwota transakcji przekracza stan środków, użytkownik musi zapłacić różnicę bezpośrednio w hotelu inną formą płatności. Posiadacz karty upominkowej może sprawdzić saldo karty w dowolnej chwili przez Internet za pomocą usługi śledzenia karty upominkowej (giftcard.rezidor.com), do której dostęp uzyska za pomocą numeru karty i kodu PIN; dane te są wydrukowane z tyłu plastikowej karty upominkowej pod zdrapywaną warstwą lub zawarte w treści e-maila, jeśli kupiono elektroniczną kartę upominkową.

  ZAPOBIEGANIE ZGUBIENIU KARTY
  Kartę upominkową należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu i traktować z równą ostrożnością jak gotówkę.
  Aby zminimalizować ryzyko strat w przypadku zgubienia lub kradzieży, kartę można zarejestrować na giftcard.rezidor.com. Do rejestracji wymagany jest numer PIN dostarczony wraz z kartą upominkową. Po zarejestrowaniu prawowity właściciel może zablokować przez Internet zgubioną lub skradzioną kartę upominkową. Ponadto musi skontaktować się z Centrum obsługi kart upominkowych. Pozostałe środki na karcie upominkowej przekażemy na nową kartę, która zostanie wysłana do posiadacza utraconej karty.
  W przypadku niezarejestrowania karty upominkowej blokada karty jest niemożliwa. Niezarejestrowane, zgubione lub skradzione karty nie będą zastępowane.

  PRAWO WŁAŚCIWE
  Zakup karty upominkowej podlega prawu Danii. W przypadku sporu dotyczącego karty upominkowej nabywca i posiadacz muszą skierować wniosek do sądu właściwego w Kopenhadze.

  OCHRONA DANYCH
  Karta upominkowa wiąże się z rejestracją danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza karty oraz danych karty kredytowej nabywcy. Radisson Hotel Group dokłada starań, aby przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywało się zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych (DAPPD). Starania te polegają zwłaszcza na starannym monitorowaniu przez Radisson Hotel Group, czy wszyscy z jego podwykonawców stosują wystarczające środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, uszkodzeniem i bezprawnym użyciem tychże danych osobowych. Obowiązującą Politykę prywatności danych Radisson Hotel Group znaleźć można na stronie www.rezidor.com.

  OKRES OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU
  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji; może ulegać zmianom, które wejdą w życie w chwili publikacji zaktualizowanego regulaminu na tej stronie, wyznaczając datę aktualizacji.