Blu Planet


Witamy w New Blu PlanetBlu i woda to naturalni partnerzy……

Woda pokrywa 71% naszej wspaniałej planety, ale tak naprawdę tylko 1% tej ogromnej ilości nadaje się do picia. Eksperci przewidują, że w 2025 roku ponad połowa ludności świata będzie borykać się z brakiem dostępu do wody pitnej. Tymczasem podmioty branży turystycznej, w tym hotele, zużywają coraz więcej wody, znacząco wpływając na dostępność wody dla lokalnych społeczności, w których działamy. A ponieważ Radisson Blu zależy na odpowiedzialnych działaniach biznesowych, stworzyliśmy dynamiczną inicjatywę BLU PLANET, która kładzie szczególny nacisk na zachowanie i ochronę cennych źródeł wody na Ziemi.

Kliknij obraz, aby wyświetlić infografikę

  Hoap for soap infographic

Hotele Radisson Blu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce pamiętają o oszczędzaniu wody: od 2007 roku zmniejszyliśmy jej zużycie średnio o 27%*. Ponad 220 naszych hoteli otrzymało ekocertyfikaty, które zobowiązują je do oszczędzania wody i stosowania mniejszej ilości środków chemicznych.

*Hotele Radisson Blu w regionie EMEA
**Światowa Organizacja Zdrowia — http://water.org/water-crisis/water-facts/children