POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY HOTELI Radisson – TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI


Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2015 r.
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2018 r.
 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do stron i aplikacji, w których się pojawia.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób traktowania przez Radisson Hospitality, Inc. i inne podmioty w ramach Grupy Radisson Hotel Group danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, w których się one pojawiają (czasem zwanych łącznie naszą „stroną internetową”), oraz sposób, w jaki Radisson Hospitality, Inc. przetwarza dane osobowe w zgodności z programem Tarcza Prywatności obowiązującym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz programem Tarcza Prywatności obowiązującym między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi.

Grupa Radisson Hotel Group to system hoteli działających w ramach różnych marek należących do Radisson Hospitality, Inc. Hotele te mogą być własnością lub być zarządzane bądź działać na licencji korporacji Radisson Hospitality, Inc. lub głównego licencjobiorcy (takie hotele są niezależnie zarządzane i stanowią niezależną własność). W niniejszej Polityce prywatności, termin „Grupa Radisson Hotel Group” odnosi się do korporacji Radisson Hospitality, Inc., jej spółek stowarzyszonych, jej głównych licencjobiorców i wszystkich hoteli działających pod marką Radisson Hotel Group. Te wymienione podmioty mogą być także łącznie określane słowami „Grupa”, „my”, „nas” itp.

Polityka prywatności dotyczy tylko (1) danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, gdzie się pojawia, w tym stron i aplikacji naszych marek hotelowych i programów lojalnościowych, a także informacji zebranych przez nasze centra telefoniczne lub poprzez dane z rezerwacji otrzymane od hoteli lub pośredników turystycznych; oraz (2) danych osobowych przekazanych Radisson Hospitality, Inc. w ramach programu Tarcza Prywatności obowiązującego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz programu Tarcza Prywatności obowiązującego między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy danych zebranych za pośrednictwem innych kanałów.

Zgoda użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z treścią tej Polityki prywatności przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności, nie wchodź na tę stronę internetową ani nie korzystaj z oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Gromadzimy informacje pochodzące od Ciebie i dotyczące Twojej osoby.

Gromadzimy informacje kontaktowe. Przykładowo, możemy zachować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możemy również przechowywać Twój numer telefonu lub adres pocztowy.

Gromadzimy informacje dotyczące pracowników biur podróży. Jeżeli jesteś pracownikiem biura podróży i zapiszesz się do naszego programu lojalnościowego dla biur podróży, przechowujemy Twój numer identyfikacyjny agenta podróży. W przypadku agentów biur podróży ze Stanów Zjednoczonych, którzy osiągną pewien poziom punktów, możemy również przechowywać numer ubezpieczenia społecznego, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

Zbieramy także dane demograficzne. Możemy gromadzić takie informacje jak płeć, wiek i preferencje językowe.

Zbieramy informacje dotyczące pobytu oraz programów lojalnościowych gości. Przykładowo, gromadzimy informacje na temat hoteli, w których przebywali nasi goście, ich dat przybycia i opuszczenia hotelu, zakupionych towarów i usług, specjalnych życzeń oraz preferencji dotyczących obsługi. Gromadzimy informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych programów lojalnościowych, w tym sposobu zdobywania i wykorzystywania punktów.

Gromadzimy informacje na temat płatności. Przykładowo, możemy zachować numer Twojej karty kredytowej, jeśli składasz rezerwację online.

Gromadzimy informacje biznesowe. Na przykład, zbieramy dane kontaktowe i inne istotne informacje o Twojej firmie, jeśli przystąpi ona do jednego z naszych programów lojalnościowych lub jeśli Twoi pracownicy lub przedstawiciele korzystają z konta korporacyjnego w kontaktach biznesowych z nami.

Gromadzimy informacje przesyłane lub zamieszczane przez Ciebie. Przykładowo, zbieramy przesyłane nam przez Ciebie opinie na temat naszych hoteli i usług. Zapisujemy również informacje w przypadku podań o pracę.

Gromadzimy także inne informacje. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje o przeglądarce, której używasz. Możemy sprawdzić, z jakiej strony wchodzisz na naszą lub na jaką stronę kierujesz się, gdy nas opuszczasz. Możemy gromadzić informacje dotyczące precyzyjnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego system GPS, przekaźniki telefonii komórkowej, sygnały Wi-Fi i/lub sygnały nawigacyjne (w tym technologię iBeacon firmy Apple), i/lub przyszłe rozwiązania technologiczne. Możemy przeanalizować, jak często używasz danej aplikacji i skąd została pobrana. Gromadzimy te informacje, korzystając z opisanych poniżej narzędzi śledzących, zgodnie z przepisami obowiązującego lokalnego prawa. Aby móc kontrolować te narzędzia, przeczytaj sekcję „Twój wybór” poniżej.

Gromadzimy informacje w różny sposób.

Gromadzimy informacje, których nam udzielasz. Jeśli na przykład dokonujesz rezerwacji online lub przystępujesz do jednego z naszych programów lojalnościowych. Gromadzimy również informacje, gdy kontaktujesz się z nami lub uczestniczysz w promocji.

Informacje dotyczące Ciebie gromadzimy automatycznie. Gdzie pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, wykorzystujemy narzędzia śledzące, np. pliki cookie z przeglądarki oraz sygnały nawigacyjne w celu zbierania informacji. Gromadzimy informacje dotyczące użytkowników, gdy korzystają z niniejszej strony internetowej.

Możemy także zlecać niezależnym podmiotom gromadzenie informacji osobowych w ten sposób. Dowiedz się więcej o tych narzędziach oraz sposobie, w jaki możesz je kontrolować, tutaj: www.radissonrewards.com/section/privacy.cookies/privacy.sidemenus. Zbieramy także informacje z naszych aplikacji mobilnych.

Uzyskujemy informacje o Tobie od niezależnych podmiotów. Gdzie pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępniać dane podmiotom z naszej Grupy lub możemy je uzyskiwać od stron trzecich, z którymi współpracujemy. Możemy uzyskiwać informacje od osób działających w Twoim imieniu, np. jeśli ktoś dokona za Ciebie rezerwacji. Możemy gromadzić również informacje z mediów społecznościowych oraz od reklamodawców i analityków.

Łączymy informacje. Na przykład możemy łączyć informacje pozyskane offline z informacjami pozyskanymi online w celu dokonania transakcji lub za Twoją zgodą. Ewentualnie możemy łączyć informacje uzyskiwane od niezależnych podmiotów z informacjami, którymi już dysponujemy.

Używamy informacji zgodnie ze sposobem przedstawionym i opisanym w niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem uzyskania na to zgody, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykorzystujemy informacje, aby odpowiadać na Twoje prośby lub pytania. Na przykład wykorzystamy Twoje informacje, aby świadczyć wybrane przez Ciebie usługi, np. spełnienie prośby o dokonanie rezerwacji hotelowej, wysłanie wiadomości e-mail przed pobytem oraz po jego zakończeniu, a także w przypadku prośby o udział w ankiecie dla klientów. Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby spersonalizować kontakt z nami. Możemy użyć informacji o Tobie, aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące Twojego konta lojalnościowego lub aby wypełnić podanie o wymianę punktów na nagrody. Korzystamy z numerów ubezpieczenia społecznego oraz numerów identyfikacji podatkowej w celu przetwarzania dokumentów podatkowych.

Wykorzystujemy również zgromadzone informacje w celu poprawy działania naszych stron internetowych i podniesienia poziomu usług. Możemy użyć informacji dotyczących Ciebie do ulepszenia oferty naszych hoteli, usług i programów lojalnościowych. Możemy wykorzystać Twoje informacje w celu spersonalizowania naszej oferty dla Ciebie. Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, możemy łączyć informacje uzyskiwane od Ciebie z Twoimi danymi, które otrzymaliśmy od stron trzecich.

Korzystamy z informacji w celu administrowania naszą stroną internetową oraz przy operacjach wewnętrznych. Na przykład możemy zebrać lub anonimizować dotyczące Cię informację na potrzeby analiz, badań lub w innych celach handlowych.

Korzystamy z informacji w celach związanych z bezpieczeństwem. W dozwolonym przez prawo zakresie możemy użyć dotyczących Cię informacji, aby chronić naszą firmę, naszych klientów i nasze strony internetowe.

Korzystamy z informacji w celach marketingowych. Na przykład, możemy przesłać Ci informacje o nowych usługach i ofertach specjalnych. Możliwe jest również, że skorzystamy z Twoich danych, aby zaprezentować Ci reklamy naszych hoteli, programów lojalnościowych i ofert. Możemy poinformować Cię o nowych propozycjach lub aktualizacjach. Mogą one obejmować ofertę lub produkty stron trzecich, które uznamy za potencjalnie interesujące dla Ciebie. Jeśli zarejestrujesz się, będziemy przesyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące promocji. Przed przesłaniem do Ciebie materiałów marketingowych uzyskujemy zgody, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Aby móc je kontrolować, przeczytaj sekcję „Twój wybór” poniżej. Możemy także przekazywać powiadomienia za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych.

Korzystamy z zebranych informacji, aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta oraz naszych relacji. Możemy skontaktować się z Tobą odnośnie Twojego konta lub z prośbą o opinię. Możemy się również skontaktować z Tobą w sprawie niniejszej Polityki prywatności oraz regulaminu korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystamy z informacji w sposób jawny oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Możliwe, że udostępnimy posiadane informacje stronom trzecim.

O ile nie jest to zakazane przez przepisy obowiązującego prawa, udostępniamy informacje innym podmiotom należącym do Grupy. Na przykład udostępnimy informacje na Twój temat w celu ułatwienia dokonania rezerwacji lub przygotowania ofert pasujących do Twoich zainteresowań.

Udostępnimy Twoje informacje podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi w naszym imieniu. Możemy na przykład przekazać informacje usługodawcom, którzy przesyłają wiadomości e-mail i inne powiadomienia z naszego polecenia. Udostępniamy także informacje firmom, które pomagają nam zarządzać naszą stroną internetową lub prowadzić kampanie promocyjne i reklamowe oraz sieciom marketingowym, które pomagają nam w promowaniu i reklamowaniu naszych produktów i usług. Niektórzy nasi kontrahenci mogą posiadać siedzibę w państwie innym niż Twój kraj zamieszkania. Możemy również udostępniać informacje analitykom i operatorom wyszukiwarek internetowych, działającym w naszym imieniu.

O ile nie jest to zakazane przez przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępniać informacje naszym partnerom biznesowym. Na przykład, niewykluczone, że podzielimy się posiadanymi informacjami z niezależnymi podmiotami współsponsorującymi promocję. Niektórzy z tych partnerów mogą wysyłać informacje o produktach lub usługach pocztą tradycyjną lub elektroniczną, gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa lub w oparciu o wcześniej uzyskaną od Ciebie zgodę.

Udostępnimy informacje, którymi dysponujemy, jeśli uznamy to za konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych lub ochrony naszej firmy, naszych klientów albo innych podmiotów. Przykładowo, udostępnimy informacje po otrzymaniu nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub uprawnionego żądania władz publicznych, na przykład związanego z wymogami bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Ewentualnie, jeśli jest to prawnie wymagane, w przypadku Twojego zwycięstwa w loterii lub konkursie możemy udostępnić Twoje dane dowolnej osobie, która poprosi o listę zwycięzców. Możemy udostępniać informacje w celu wprowadzenia zasad i warunków korzystania z naszej strony internetowej lub innych umów oraz aby chronić prawa innych. Udostępnienie informacji przez nas byłoby możliwe w przypadku prowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego oszustwa. Mogłoby to dotyczyć także oszustwa popełnionego według nas podczas trwania promocji.

Możemy udostępnić posiadane informacje następcy prawnemu z tytułem do całości lub części naszej firmy. Na przykład w razie sprzedaży części firmy lub aktywów możemy przekazać informacje dotyczące użytkowników w ramach tej transakcji. Masz pewien wybór odnośnie do praktyki udostępniania informacji oraz praktyk marketingowych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail. Aby zablokować otrzymywanie naszych wiadomości promocyjnych, możesz wejść na stronę ustawień swojego konta w naszej witrynie lub postąpić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dowolnej wiadomości promocyjnej, którą od nas otrzymasz. Nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania materiałów marketingowych, będziemy nadal przesyłać Ci wiadomości dotyczące transakcji. Dotyczy to również odpowiedzi na Twoje zapytania.

Możesz kontrolować swój udział w programie iBeacon. iBeacon to urządzenie elektroniczne, które emituje sygnały odbierane przez urządzenia mobilne, na których zainstalowana jest nasza aplikacja mobilna. Jeśli zainstalujesz dobrowolnie jedną z naszych aplikacji na swoim urządzeniu i udzielisz zgody na śledzenie Twojej lokalizacji przez aplikację, wówczas iBeacon zainstalowany w naszych hotelach może przesyłać sygnały do aplikacji na Twoim urządzeniu z informacjami o precyzyjnej lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistymi. Aplikacja może wykorzystywać takie informacje w celu dostarczenia informacji o ofertach specjalnych i promocjach w najbardziej stosownym czasie i miejscu. Na przykład, jeśli jesteś w jednym z naszych hoteli późnym popołudniem, Twoje urządzenie mobilne może otrzymać sygnał od iBeacon, dzięki któremu aplikacja powiadomi Cię o specjalnej ofercie drinków lub kolacji tego wieczoru. Dla Twojej wygody, otrzymywanie sygnałów iBeacon i przekazywanie informacji o ofertach specjalnych lub promocjach może mieć miejsce nawet wtedy, kiedy nie używasz aplikacji. Aby nasze aplikacje mobilne i usługi działały lepiej, możemy także gromadzić informacje w oparciu o sygnały iBeacon, na przykład siłę sygnału pomiędzy iBeacon a Twoim urządzeniem, czas przebywania Twojego urządzenia w pobliżu iBeacon, a nawet poziom naładowania baterii iBeacon. Aby uniemożliwić nam otrzymywanie i wykorzystywanie takich precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym, nie wyrażaj zgody na usługi lokalizacyjne. Jeśli jednak wyrazisz zgodę, a następnie zmienisz zdanie, możesz zawsze wycofać zgodę na usługi lokalizacyjne za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia lub usuwając z urządzenia naszą aplikację.

Masz możliwość kontrolowania plików cookie i narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób my – i nasi podwykonawcy – wykorzystujemy pliki cookie i inne narzędzia śledzące, odwiedź stronę: www.radissonrewards.com/section/privacy.cookies/privacy.sidemenus.

Możesz kontrolować narzędzia w swoich urządzeniach mobilnych. Na przykład możesz wyłączyć usługi lokalizacji lub aktywne powiadomienia w trybie „push” w swoim telefonie. Dostępne opcje zależą od danego urządzenia.

Rezydenci Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.
Informacje dotyczące rezydentów Unii Europejskiej i Szwajcarii mogą być wysyłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, naszą Polityką dotyczącą reklam i plików cookie oraz programami Tarcza Prywatności obowiązującymi między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Radisson Hospitality, Inc. stosuje się do wyznaczonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad ramowych programów Tarcza Prywatności zawartych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii (uwaga: zasady wyszczególnione w programach Tarcza Prywatności niekoniecznie będą dotyczyć gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z innych państw). Radisson Hospitality, Inc. poświadcza stosowanie się do zawartych w programach Tarcza Prywatności zasad: powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych, ograniczenia celów, dostępu, odwołania, egzekwowania i odpowiedzialności. W razie wystąpienia konfliktu między zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności a zasadami Polityki prywatności zawartymi w programie Tarcza Prywatności zastosowanie mają zasady programu Tarcza Prywatności. Jurysdykcję wykonawczą nad przestrzeganiem przez Radisson Hospitality, Inc. programu Tarcza Prywatności sprawuje Federalna Komisja Handlu. Radisson Hospitality, Inc. może ponosić ewentualną odpowiedzialność w wypadku wtórnego przekazania stronom trzecim. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zobaczyć naszą stronę certyfikacyjną, kliknij www.privacyshield.gov/.

Zgłoszenia i egzekwowanie przestrzegania zasad

Zgodnie z zasadami programów Tarcza Prywatności zawartych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi, Radisson Hospitality, Inc. zobowiązuje się rozpatrywać skargi odnośnie do Twojej prywatności oraz zbierania przez nas i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Rezydenci Unii Europejskiej i Szwajcarii w pierwszej kolejności swoje zapytania i skargi dotyczące tej Polityki prywatności powinni kierować do Radisson Hospitality, Inc. na adres przedstawiony poniżej.

Radisson Hospitality, Inc. zobowiązuje się również przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące prywatności podlegające programom Tarcza Prywatności USA–UE i Tarcza Prywatności USA–Szwajcaria do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, http://go.adr.org/privacyshield.html. Ponadto w niektórych ograniczonych okolicznościach i w ostateczności osoby fizyczne mogą poddać sprawę pod arbitraż panelu ds. Tarczy Prywatności, stworzonego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską.

Uwaga – jeśli nie jesteś rezydentem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, dotyczące rozpatrywania skarg ustalenia programów Tarcza Prywatności mogą Cię nie dotyczyć, a mechanizmy egzekwowania zasad mogą być dla Ciebie niedostępne.

Obywatele rosyjscy.
Na mocy ustawy Federacji Rosyjskiej o ochronie danych osobowych nr 152-FZ mamy prawo gromadzić, zapisywać, systematyzować, agregować, przechowywać, aktualizować (odnawiać i modyfikować) i pobierać dane osobowe obywateli rosyjskich, korzystając z baz danych zlokalizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeżeli wskażesz, że jesteś obywatelem rosyjskim mieszkającym na terenie Federacji Rosyjskiej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami tejże ustawy, a Twój profil będzie obsługiwany przez bazę danych na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli nie wskażesz, że jesteś obywatelem Federacji Rosyjskiej, nie będziemy mogli obsługiwać Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami tejże ustawy i nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności. Całkowita odpowiedzialność za podanie obywatelstwa ciąży na Tobie. Informacje zawierające dane osobowe obywateli rosyjskich mogą być przesyłane z Federacji Rosyjskiej do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych krajów, które prawo rosyjskie uznaje jako posiadające odpowiedni poziom ochrony niniejszych danych, a także do krajów, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony niniejszym danym. Przekazując nam swoje dane osobowe za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji, bądź też formularza albo rejestracji na stronie internetowej, w programie lub aplikacji, a także poprzez dokonanie rezerwacji, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

Twoje prawo do prywatności wg przepisów stanu Kalifornia.
Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, masz prawo raz w roku zadać nam pytanie, czy udostępniliśmy Twoje dane osobowe stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych. Aby złożyć odpowiedni wniosek, prześlij wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub napisz do nas na podany poniżej adres pocztowy. Wskaż w wiadomości, że jesteś rezydentem stanu Kalifornia i składasz zapytanie „Shine the Light”.

Nasze strony a korzystanie z nich przez dzieci.
Nasze strony i aplikacje, w których zamieszczono niniejszą Politykę prywatności, są przeznaczone dla dorosłych użytkowników. Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających zidentyfikowanie osób od dzieci poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat przekazało nam swoje dane, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com lub napisać do nas na adres wymieniony na końcu niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o następujący dopisek do swojego zapytania: „COPPA Information Request / Wniosek o informacje na podstawie ustawy COPPA”. Rodzice w Stanach Zjednoczonych mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić prywatność swoich dzieci w sieci, na stronie: www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online.

Stosujemy standardowe środki bezpieczeństwa. Internet nie jest w 100% bezpieczny. Nie możemy zapewnić, że korzystanie z naszych stron i aplikacji będzie zupełnie bezpieczne. Każdego przesłania swoich danych osobowych na naszą stronę internetową dokonujesz na własne ryzyko. Zalecamy ostrożność podczas korzystania z Internetu. Obejmuje to również zasadę nieudostępniania swoich haseł.

Gromadzimy dane. Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub zasadne w kontekście stosowanych praktyk opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy także informacje zgodnie z innymi wymogami lub zezwoleniami prawnymi.

Informacje są przechowywane zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i poza nimi.
Informacje, które gromadzimy, mogą być przekazywane lub przechowywane w miejscu zlokalizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych lub innej części świata, poza USA. Informacje te mogą być przetwarzane przez personel operacyjny pracujący dla nas w tych lokalizacjach lub przez jednego z naszych dostawców. Personel ten może być zaangażowany m.in. w przetwarzanie danych dotyczących Twoich płatności oraz świadczenie usług związanych z obsługą klienta. Jeśli mieszkasz poza terytorium USA, zakładamy, że rozumiesz i wyrażasz zgodę na ewentualny transfer swoich danych do Stanów Zjednoczonych. Niniejsza strona podlega prawu amerykańskiemu, które może nie gwarantować poziomu ochrony zapewnianego przez prawo Twojego kraju.

Twój profil może być utrzymywany w bazach danych w Danii, jeśli korzystasz z hotelu Radisson Blu (za wyjątkiem hoteli Radisson Blu Edwardian) lub jesteś członkiem klubu Radisson Rewards mieszkającym w Europie, Afryce lub na Bliskim Wschodzie. W takim przypadku, masz dostęp do swojego profilu i możliwość zmiany preferencji dotyczących wysyłania i otrzymywania wiadomości e-mail, pisząc na adres: Rezidor Hotels ApS Danmark, Data Protection Office, Amager Strandvej 60 - 64. 3rd floor, DK Copenhagen S, Dania.

Możemy zamieszczać linki do innych stron, których nie kontrolujemy. Jeśli klikniesz link do niezależnej strony, nastąpi przekierowanie do witryny, której nie kontrolujemy. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk związanych z bezpieczeństwem obowiązujących w takiej witrynie. Czytaj uważnie polityki prywatności innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe i ich politykę prywatności.

W razie dodatkowych pytań chętnie służymy pomocą.
Jeżeli masz pytania dotyczące indywidualnych praktyk danego hotelu lub informacji będących w jego posiadaniu, prosimy o bezpośredni kontakt z tymże hotelem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką prywatności lub chcesz poprawić, zaktualizować albo usunąć swoje dane, bądź też uzyskać do nich dostęp w uzasadnionym zakresie, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacyquestion@radissonhotels.com. Z uwagi na dbałość o nasze i Twoje bezpieczeństwo może zajść konieczność potwierdzenia przez nas Twojej tożsamości przed odpowiedzią na Twój wniosek.

Możesz również do nas napisać na adres pocztowy:
Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

Możliwe są aktualizacje Polityki prywatności.
Od czasu do czasu możemy modyfikować nasze zasady dotyczące prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zgodnie z wymogami prawa. Zamieścimy również zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej. Sprawdzaj regularnie naszą stronę pod kątem publikowanych aktualizacji.

© 2018 Radisson Hospitality, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.