POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY HOTELI CARLSON REZIDOR – TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI


Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2015 r.
Ostatnia aktualizacja: 9 września 2016 r.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do stron i aplikacji, w których się pojawia.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób traktowania przez Carlson Hotels, Inc. i inne podmioty w ramach Grupy Carlson Rezidor Hotel Group danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, w których się ona pojawia (czasem zwanych kolektywnie naszą “stroną internetową”). Polityka prywatności wyjaśnia również, w jaki sposób Carlson Hotels, Inc. traktuje dane osobowe przekazywane na podstawie porozumienia Tarcza Prywatności zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i porozumienia Bezpieczna Przystań zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią. 

Grupa Carlson Rezidor Hotel Group to sieć hoteli działających pod różnymi markami, których właścicielem jest korporacja Carlson Hotels, Inc. Hotele te mogą być własnością lub być zarządzane bądź działać na licencji korporacji Carlson Hotels, Inc. lub innego głównego licencjobiorcy (takie hotele są niezależnie zarządzane i stanowią niezależną własność). W niniejszej Polityce prywatności termin “Grupa Carlson Rezidor Hotel Group” odnosi się do korporacji Carlson Hotels, Inc., jej spółek stowarzyszonych, jej głównych licencjobiorców i wszystkich hoteli działających pod marką Carlson Rezidor. Te wymienione podmioty mogą być także łącznie określane słowami „Grupa”, „my”, „nas” itp.

Polityka prywatności dotyczy tylko (1) danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, w których się pojawia, w tym stron i aplikacji naszych marek hotelowych i programów lojalnościowych oraz (2) danych osobowych przekazanych korporacji Carlson Hotels, Inc. w ramach programu Tarcza Prywatności USA-UE i programu Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy danych zebranych za pośrednictwem innych kanałów.

Zgoda użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z treścią tej Polityki prywatności przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności, nie wchodź na tę stronę internetową ani nie korzystaj z oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Gromadzimy informacje pochodzące od Ciebie i dotyczące Twojej osoby.

Gromadzimy informacje kontaktowe. Przykładowo możemy zachować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możemy również przechowywać Twój numer telefonu lub adres pocztowy.

Gromadzimy informacje dotyczące pracowników biur podróży. Jeżeli jesteś pracownikiem biura podróży i zapiszesz się do naszego programu lojalnościowego dla biur podróży, będziemy przechowywać Twój numer identyfikacyjny agenta podróży. W przypadku agentów biur podróży ze Stanów Zjednoczonych, którzy osiągną pewien pułap punktów, możemy również przechowywać numer ubezpieczenia społecznego, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

Gromadzimy informacje demograficzne. Możemy gromadzić takie informacje jak płeć, wiek i preferencje językowe.

Zbieramy informacje dotyczące pobytu oraz programów lojalnościowych gości. Przykładowo gromadzimy informacje na temat hoteli, w których przebywali nasi goście, ich dat przybycia i opuszczenia hotelu, zakupionych towarów i usług, specjalnych życzeń oraz preferencji dotyczących obsługi. Gromadzimy informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych programów lojalnościowych, w tym sposobu zdobywania i wykorzystywania punktów.

Gromadzimy informacje na temat płatności. Przykładowo możemy zachować numer Twojej karty kredytowej, jeśli składasz rezerwację online.

Gromadzimy informacje biznesowe. Na przykład zbieramy dane kontaktowe i inne istotne informacje o Twojej firmie, jeśli przystąpi ona do jednego z naszych programów lojalnościowych lub jeśli Twoi pracownicy lub przedstawiciele korzystają z konta korporacyjnego w kontaktach biznesowych z nami.

Gromadzimy informacje przesyłane lub zamieszczane przez Ciebie. Przykładowo, zbieramy przesyłane nam przez Ciebie opinie na temat naszych hoteli i usług. Zapisujemy również informacje w przypadku podań o pracę.

Gromadzimy także inne informacje. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje o przeglądarce, której używasz. Możemy sprawdzić, z jakiej strony wchodzisz na naszą lub na jaką stronę kierujesz się, gdy opuszczasz naszą. Możemy gromadzić informacje dotyczące precyzyjnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego system GPS, przekaźniki telefonii komórkowej, sygnały Wi-Fi i/lub sygnały nawigacyjne (w tym także technologię iBeacon firmy Apple), i/lub przyszłe rozwiązania technologiczne. Możemy przeanalizować, jak często używasz danej aplikacji i skąd została pobrana. Gromadzimy te informacje, korzystając z opisanych poniżej narzędzi śledzących, zgodnie z przepisami obowiązującego lokalnego prawa. Aby móc kontrolować te narzędzia, przeczytaj sekcję „Twój wybór” poniżej.

Gromadzimy informacje w różny sposób.

Gromadzimy informacje, których nam udzielasz. Dzieje się tak na przykład, kiedy dokonujesz rezerwacji online lub przystępujesz do jednego z naszych programów lojalnościowych. Gromadzimy również informacje, gdy kontaktujesz się z nami lub uczestniczysz w promocji.

Informacje dotyczące Ciebie gromadzimy automatycznie. Gdzie pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, wykorzystujemy narzędzia śledzące, np. pliki cookie z przeglądarki oraz sygnały nawigacyjne w celu zbierania informacji. Gromadzimy informacje dotyczące użytkowników, gdy korzystają z niniejszej strony internetowej.

Możemy także zlecać niezależnym podmiotom gromadzenie informacji osobowych w ten sposób. Dowiedz się więcej o tych narzędziach oraz sposobie, w jaki możesz je kontrolować tutaj: www.radissonblu.com/pl/cookie-policy. Zbieramy także informacje z naszych aplikacji mobilnych.

Uzyskujemy informacje o Tobie od niezależnych podmiotów. Gdzie pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępniać dane podmiotom z naszej Grupy lub możemy je uzyskiwać od stron trzecich, z którymi współpracujemy. Możemy uzyskiwać informacje od osób działających w Twoim imieniu, na przykład jeśli ktoś dokonuje rezerwacji za Ciebie. Możemy gromadzić również informacje z mediów społecznościowych oraz od reklamodawców i analityków.

Łączymy informacje. Na przykład możemy łączyć informacje pozyskane offline z informacjami pozyskanymi online w celu dokonania transakcji lub za Twoją zgodą. Możemy także łączyć informacje uzyskiwane od niezależnych podmiotów z informacjami, którymi już dysponujemy.

Używamy informacji zgodnie ze sposobem przedstawionym i opisanym w niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem uzyskania na to zgody, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykorzystujemy informacje, aby odpowiadać na Twoje prośby lub pytania. Na przykład wykorzystamy Twoje informacje, aby świadczyć wybrane przez Ciebie usługi, na przykład spełnienie prośby o dokonanie rezerwacji hotelowej, wysłanie wiadomości e-mail przed pobytem oraz po jego zakończeniu, a także w przypadku prośby o udział w ankiecie dla klientów. Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu spersonalizowania naszej oferty dla Ciebie. Możemy użyć informacji o Tobie, aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące Twojego konta lojalnościowego lub aby wypełnić podanie o wymianę punktów na nagrody. Korzystamy z numerów ubezpieczenia społecznego oraz numerów identyfikacji podatkowej w celu przetwarzania dokumentów podatkowych.

Wykorzystujemy również zgromadzone informacje w celu poprawy działania naszych stron internetowych i podniesienia poziomu usług. Możemy użyć informacji dotyczących Ciebie do ulepszenia oferty naszych hoteli, usług i programów lojalnościowych. Możemy wykorzystać Twoje informacje w celu spersonalizowania naszej oferty dla Ciebie. Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, możemy łączyć informacje uzyskiwane od Ciebie z Twoimi danymi, które otrzymaliśmy od stron trzecich.

Korzystamy z informacji w celu administrowania naszą stroną internetową oraz przy operacjach wewnętrznych.

Korzystamy z informacji w celach związanych z bezpieczeństwem. Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, możemy użyć informacji dotyczących Ciebie, aby chronić naszą firmę, naszych klientów i nasze strony internetowe.

Korzystamy z informacji w celach marketingowych. Na przykład możemy przesłać Ci informacje o nowych usługach i ofertach specjalnych. Możliwe jest również, że skorzystamy z Twoich danych, aby przedstawić Ci reklamy naszych hoteli, programów lojalnościowych i ofert. Możemy poinformować Cię o nowych propozycjach lub aktualizacjach. Mogą one obejmować ofertę lub produkty stron trzecich, które uznamy za potencjalnie interesujące dla Ciebie. Jeśli zarejestrujesz się, będziemy przesyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące promocji. Przed przesłaniem do Ciebie materiałów marketingowych uzyskujemy zgodę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Aby móc je kontrolować, przeczytaj sekcję „Twój wybór” poniżej. Możemy także przekazywać powiadomienia za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych.

Korzystamy z zebranych informacji, aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta oraz naszych relacji. Możemy skontaktować się z Tobą odnośnie do Twojego konta lub z prośbą o opinię. Możemy się również skontaktować z Tobą w sprawie niniejszej Polityki prywatności oraz regulaminu korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystamy z informacji w sposób jawny oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Może się tak zdarzyć, że udostępnimy posiadane informacje stronom trzecim.

Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, udostępniamy informacje innym podmiotom należącym do Grupy.

Udostępnimy Twoje informacje podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi w naszym imieniu. Możemy na przykład przekazać informacje usługodawcom, którzy przesyłają wiadomości e-mail i inne powiadomienia z naszego polecenia. Udostępniamy także informacje firmom, które pomagają nam zarządzać naszą stroną internetową lub prowadzić kampanie promocyjne i reklamowe oraz sieciom marketingowym, które pomagają nam w promowaniu i reklamowaniu naszych produktów i usług. Niektórzy z naszych kontrahentów mogą mieć siedzibę w państwie innym niż Twój kraj zamieszkania. Możemy również udostępniać informacje analitykom i operatorom wyszukiwarek internetowych działającym w naszym imieniu.

Gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępniać informacje naszym partnerom biznesowym. Na przykład niewykluczone, że podzielimy się posiadanymi informacjami z niezależnymi podmiotami współsponsorującymi promocję. Niektórzy z tych partnerów mogą wysyłać informacje o produktach lub usługach pocztą tradycyjną lub elektroniczną, gdzie jest to dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa lub w oparciu o wcześniej uzyskaną od Ciebie zgodę.

Udostępnimy informacje, jeżeli w naszym mniemaniu będziemy zmuszeni do tego przez przepisy obowiązującego prawa lub aby chronić siebie, naszych klientów oraz inne osoby. Przykładowo, udostępnimy informacje po otrzymaniu nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub uprawnionego żądania władz publicznych, na przykład związanego z wymogami bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Ewentualnie, jeśli jest to wymagane przez prawo, w przypadku Twojej wygranej w loterii lub konkursie, możemy udostępnić Twoje dane dowolnej osobie, która poprosi o listę wygranych. Możemy udostępniać informacje w celu wprowadzenia zasad i warunków korzystania z naszej strony internetowej lub innych umów oraz aby chronić prawa innych. Udostępnienie informacji przez nas byłoby możliwe w przypadku prowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego oszustwa. Mogłoby to dotyczyć także oszustwa popełnionego według nas podczas trwania promocji.

Możemy udostępnić posiadane informacje następcy prawnemu z tytułem do całości lub części naszej firmy. Na przykład w razie sprzedaży części firmy lub aktywów możemy przekazać informacje dotyczące użytkowników w ramach tej transakcji. Masz pewien wybór odnośnie udostępniania informacji oraz aktywności marketingowych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail. Aby zablokować otrzymywanie naszych wiadomości promocyjnych, możesz wejść na stronę ustawień swojego konta w naszej witrynie lub postąpić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dowolnej wiadomości promocyjnej, którą od nas otrzymasz. Nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania materiałów marketingowych, będziemy nadal przesyłać Ci wiadomości dotyczące transakcji. Dotyczy to również odpowiedzi na Twoje zapytania.

Możesz kontrolować swój udział w programie iBeacon program. iBeacon to urządzenie elektroniczne, które emituje sygnały odbierane przez urządzenia mobilne, na których zainstalowane są nasze aplikacje mobilne. Jeśli zainstalujesz dobrowolnie jedną z naszych aplikacji na swoim urządzeniu i udzielisz zgody na śledzenie Twojej lokalizacji przez aplikację, wówczas iBeacon zainstalowany w naszych hotelach może przesyłać sygnały do aplikacji na Twoim urządzeniu z informacjami o precyzyjnej lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Aplikacja może wykorzystywać takie informacje w celu dostarczenia informacji o ofertach specjalnych i promocjach w najbardziej stosownym czasie i miejscu. Na przykład jeśli jesteś w jednym z naszych hoteli późnym popołudniem, Twoje urządzenie mobilne może otrzymać sygnał od iBeacon, dzięki któremu aplikacja powiadomi Cię o specjalnej ofercie drinków lub kolacji tego wieczoru. Dla Twojej wygody otrzymywanie sygnałów iBeacon i przekazywanie informacji o ofertach specjalnych lub promocjach może mieć miejsce nawet wtedy, kiedy nie używasz aplikacji. Aby nasze aplikacje mobilne i usługi działały lepiej, możemy także gromadzić informacje w oparciu o sygnały iBeacon, na przykład siłę sygnału pomiędzy iBeacon a Twoim urządzeniem, czas przebywania Twojego urządzenia w pobliżu iBeacon, a nawet poziom naładowania baterii urządzenia iBeacon. Aby uniemożliwić nam otrzymywanie i wykorzystywanie takich precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym, nie wyrażaj zgody na usługi lokalizacyjne. Jeśli wyrazisz zgodę, a następnie zmienisz zdanie, możesz w każdej chwili wycofać zgodę na usługi lokalizacyjne za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia lub usuwając z urządzenia naszą aplikację.

Masz możliwość kontrolowania plików cookie i narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób my – i nasi podwykonawcy – wykorzystujemy pliki cookie i inne narzędzia śledzące, odwiedź stronę: www.radissonblu.com/pl/cookie-policy.

Możesz kontrolować narzędzia w swoich urządzeniach mobilnych. Na przykład, możesz wyłączyć usługi lokalizacyjne lub aktywne powiadomienia w trybie „push” w swoim telefonie. Dostępne opcje zależą od danego urządzenia.

Rezydenci Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.
Informacje dotyczące rezydentów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii mogą być wysyłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, naszą Polityką dotyczącą reklam i plików cookie, programem Tarcza Prywatności USA-UE (w przypadku rezydentów Unii Europejskiej) i programem Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria (w przypadku rezydentów Szwajcarii). Carlson Hotels, Inc. stosuje się do wyznaczonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad ramowych programu Tarcza Prywatności USA-UE i programu Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii (uwaga: zasady wyszczególnione w programie Tarcza Prywatności oraz Bezpieczna Przystań niekoniecznie będą dotyczyć gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z innych państw). Carlson Hotels Inc. poświadcza stosowanie się do zawartych w programie Tarcza Prywatności zasad ochrony prywatności: powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych i celowości, dostępu, odwołania, egzekwowania i odpowiedzialności. Korporacja poświadcza również stosowanie się do podobnych zasad programu Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria. W razie wystąpienia konfliktu między zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności a zasadami Polityki prywatności zawartymi w programie Tarcza Prywatności/Bezpieczna Przystań, zastosowanie mają zasady programu Tarcza Prywatności/Bezpieczna Przystań. Jurysdykcję wykonawczą nad przestrzeganiem przez Carlson Hotels, Inc. programu Tarcza Prywatności i Bezpieczna Przystań sprawuje Federalna Komisja Handlu. Carlson Hotels, Inc. może ponosić ewentualną odpowiedzialność w wypadku wtórnego przekazania stronom trzecim. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zobaczyć naszą stronę certyfikacyjną, kliknij www.privacyshield.gov/. Aby dowiedzieć się więcej o programie Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria i zobaczyć naszą stronę certyfikacyjną, kliknij safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Zgłoszenia i egzekwowanie przestrzegania zasad
Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności USA-UE i Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria Carlson Hotels, Inc. zobowiązuje się rozpatrywać skargi odnośnie do Twojej prywatności i zbierania przez nas i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Rezydenci Unii Europejskiej i Szwajcarii swoje zapytania i skargi dotyczące tej Polityki prywatności powinni w pierwszej kolejności kierować do Carlson Hotels, Inc. na adres przedstawiony poniżej.

Carlson Hotels, Inc. zobowiązuje się również przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące prywatności, podlegające programowi Tarcza Prywatności USA-UE i Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria, do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu info.adr.org/safeharbor/. Ponadto w niektórych ograniczonych okolicznościach i w ostateczności osoby fizyczne mogą poddać sprawę pod arbitraż panelu ds. Tarczy Prywatności, stworzonego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską.

Uwaga - jeśli nie jesteś rezydentem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, ustalenia programów Tarcza Prywatności/Bezpieczna Przystań dotyczące rozpatrywania skarg mogą Cię nie dotyczyć, a mechanizmy egzekwowania zasad mogą być dla Ciebie niedostępne.

Obywatele rosyjscy.
Na mocy ustawy Federacji Rosyjskiej o ochronie danych osobowych nr 152-FZ mamy prawo gromadzić, zapisywać, systematyzować, agregować, przechowywać, aktualizować (odnawiać i modyfikować) i pobierać dane osobowe obywateli rosyjskich, korzystając z baz danych zlokalizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeżeli wskażesz, że jesteś obywatelem rosyjskim mieszkającym na terenie Federacji Rosyjskiej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami tejże ustawy, a Twój profil będzie obsługiwany przez bazę danych na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli nie wskażesz, że jesteś obywatelem Federacji Rosyjskiej, nie będziemy mogli obsługiwać Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami tejże ustawy i nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności. Całkowita odpowiedzialność za podanie obywatelstwa ciąży na Tobie. Informacje zawierające dane osobowe obywateli rosyjskich mogą być przesyłane z Federacji Rosyjskiej do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym do Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych oraz do innych krajów, które mogły nie podpisać Konwencji o ochronie danych osobowych i które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony niniejszym danym. Przekazując nam swoje dane osobowe za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji, a także formularza, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Ta sama zasada dotyczy rejestracji dokonanej za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji.

Twoje prawo do prywatności według przepisów stanu Kalifornia.
Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, masz prawo raz w roku zadać nam pytanie, czy udostępniliśmy Twoje dane osobowe stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych. Aby złożyć odpowiedni wniosek, prześlij wiadomość e-mail na adres privacyquestion@carlsonrezidor.com lub napisz do nas na podany poniżej adres pocztowy. Wskaż w wiadomości, że jesteś rezydentem stanu Kalifornia i składasz zapytanie „Shine the Light”.

Nasze strony a korzystanie z nich przez dzieci.
Nasze strony i aplikacje, w których zamieszczono niniejszą Politykę prywatności, są przeznaczone dla dorosłych użytkowników. Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających zidentyfikowanie osób od dzieci poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat przekazało nam swoje dane, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacyquestion@carlsonrezidor.com lub napisać do nas na adres podany na końcu niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o następujący dopisek do swojego zapytania: „COPPA Information Request / Wniosek o informacje na podstawie ustawy COPPA”. Rodzice w Stanach Zjednoczonych mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić prywatność swoich dzieci w sieci, na stronie: www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online.

Stosujemy standardowe środki bezpieczeństwa.
Internet nie jest w 100% bezpieczny. Nie możemy zapewnić, że korzystanie z naszych stron i aplikacji będzie zupełnie bezpieczne. Każdego przesłania swoich danych osobowych na naszą stronę internetową dokonujesz na własne ryzyko. Zalecamy ostrożność podczas korzystania z Internetu. Obejmuje to również zasadę nieudostępniania swoich haseł. Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub zasadne w kontekście stosowanych praktyk opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy także informacje zgodnie z innymi wymogami prawnymi.

Informacje są przechowywane zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych jak i poza nim.
Informacje, które gromadzimy, mogą być przekazywane lub przechowywane w miejscu zlokalizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych lub poza nim. Informacje te mogą być przetwarzane przez personel operacyjny pracujący dla nas w tych lokalizacjach lub przez jednego z naszych dostawców. Personel ten może być zaangażowany m.in. w przetwarzanie danych dotyczących Twoich płatności oraz świadczenie usług związanych z obsługą klienta. Jeśli mieszkasz poza terytorium USA, zakładamy, że rozumiesz i wyrażasz zgodę na ewentualny transfer Twoich danych do Stanów Zjednoczonych. Niniejsza strona podlega prawu amerykańskiemu, które może nie gwarantować poziomu ochrony zapewnianego przez prawo Twojego kraju.

Twój profil może być utrzymywany w bazach danych w Danii, jeśli korzystasz z hotelu Radisson Blu (za wyjątkiem hoteli Radisson Blu Edwardian) lub jesteś członkiem klubu Club Carlson mieszkającym w Europie, Afryce lub na Bliskim Wschodzie. W takim przypadku, masz dostęp do swojego profilu i masz możliwość zmiany preferencji dotyczących wysyłania i otrzymywania wiadomości e-mail, pisząc na adres: Rezidor Hotels ApS Danmark, Data Protection Office, Amager Strandvej 60 - 64. 3rd floor, DK Copenhagen S, Dania.

Możemy zamieszczać linki do innych stron, których nie kontrolujemy.
Jeśli klikniesz link do niezależnej strony, nastąpi przekierowanie do witryny, której nie kontrolujemy. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk związanych z bezpieczeństwem obowiązujących w takiej witrynie. Czytaj uważnie polityki prywatności innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe i ich politykę prywatności.

W razie dodatkowych pytań chętnie służymy pomocą.
Jeżeli masz pytania dotyczące indywidualnych praktyk danego hotelu lub informacji będących w jego posiadaniu, prosimy o bezpośredni kontakt z tymże hotelem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką prywatności lub chcesz poprawić, uzyskać zasadny dostęp do swoich danych lub je usunąć, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacyquestion@carlsonrezidor.com.

Możesz również do nas napisać na adres pocztowy:
Carlson Hotels Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

Możliwe są aktualizacje Polityki prywatności.
Od czasu do czasu możemy modyfikować nasze zasady dotyczące prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zgodnie z wymogami prawa. Zamieścimy również zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej. Sprawdzaj regularnie naszą stronę pod kątem publikowanych aktualizacji. 

© 2016 Carlson Hotels, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.