Every Moment Matters


to People, Communities and the Planet

Firma Radisson Blu zaangażowana jest w opiekę nad naszymi gośćmi i społecznościami lokalnymi oraz naszą planetą.

Przyjmujemy gości w bezpiecznym środowisku hotelowym i dążymy do osiągania najwyższych standardów etyki biznesowej. Działamy na rzecz potrzebujących społeczności lokalnych, zapewniając pożywienie, schronienie i lepszą przyszłość dla miejscowych dzieci i młodzieży. 
Troszczymy się o nasze lokalizacje i pragniemy tworzyć planetę, na której będzie się żyło lepiej nam wszystkim. Promujemy działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, aby ograniczać zużycie energii i wody oraz produkcję odpadów.
Hotele Radisson Blu są ogólnie świadome kwestii zużycia wody: od 2007 r. ograniczyliśmy je średnio o 30%. Ponad 220 hoteli ma certyfikaty ekologiczne, które zobowiązują je do oszczędzania wody i ograniczania wykorzystania środków chemicznych. Nasze inicjatywy związane z wodą wspierają cele ONZ, pomagając kobietom opiekować się swoimi rodzinami oraz umożliwiając dziewczynkom uczęszczanie do szkół zamiast chodzenia po wodę.

 *Hotele Radisson Blu w regionie EMEA

Kliknij obraz, aby wyświetlić infografikę

  Hoap for soap infographic