Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Miljöcertifierat med Gröna Nyckeln


Vårt hotell har fått miljömärkningen Gröna Nyckeln

Vårt hotell har fått miljömärkningen Gröna Nyckeln och fortsätter att spela en aktiv roll i att skydda miljön.

Hotellet och dess personal har implementerat och följer en effektiv miljöpolicy som omfattar riktlinjer för utbildning av personal, besparing av vatten och energi, samt bortskaffande av avfall och kemiska produkter. Policyn tillämpas genom våra anställdas ansträngningar och strävar även efter att bygga upp leverantörers och kunders medvetenhet om miljöskydd. Förutom att noggrant övervaka energiförbrukningen har hotellet installerat avfallssortering och vattensparande utrustning. Personalen använder också miljövänliga rengöringsprodukter och vi har åtagit oss att respektera naturen och bidra till miljöutbildning.

När du väljer ett hotell som miljömärkts med Gröna Nyckeln garanteras du en vistelse som respekterar och värnar om miljön, och där du själv uppmuntras att delta i miljövänliga aktiviteter.