Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck

Miljöcertifierat med Den Gröna Nyckeln


Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck certifierades med Gröna Nyckeln 2014. Den Gröna Nyckeln är en miljöutmärkelse som har tilldelats över 1 800 anläggningar i 34 länder världen över.
 
Gröna Nyckel syftar till att:
  • Öka användningen av hållbar verksamhet och teknik, och driva ekologiskt hållbara och ansvarsfulla företag
  • Öka medvetenheten på turistanläggningar
  • Minska resurs- och energianvändningen
Gröna Nyckeln-programmet har fyra grundpelare:
  • Ekonomisk förvaltning genom att minska förbrukning och därmed minska kostnader
  • Utbildning av ägare, anställda och kunder för att öka miljömedvetenheten och den hållbara utvecklingen på turistanläggningarna
  • Miljöskydd genom att minska varje anläggnings miljöpåverkan
  • Marknadsföringsstrategier för att främja Gröna Nyckeln-märket och anläggningarnas användning av Gröna Nyckeln-ikonen