VINNARE AV GRAND TRAVEL AWARD 2018 FÖR BÄSTA INTERNATIONELLA HOTELLKEDJA

Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna

Responsible Business


LÅT OSS TA ANSVAR!

Att ta ansvar för miljön och lokalsamhället har under många år varit en viktig del av Radisson Hotel Groups omfattande engagemang för hållbar utveckling. År 2001 stärktes detta engagemang och placerades inom ramen för ett program som vi kallar Responsible Business (RB). Varje hotell har en unik RB-handlingsplan som täcker områden såsom samhällsengagemang, miljöförbättring, anställdas välmående samt hälsa och säkerhet. Detta engagemang gäller även på detta hotell.

Hotellen är engagerade i lokala välgörenhetsgrupper såväl som i den internationella välgörenhetsorganisationen World Childhood Foundation som stöds av Radisson Hotel Group. Stiftelsen arbetar för att försvara barns rättigheter och främja bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn som lever i risk i hela världen.

RB-aktiviteter och -bedrifter:

Gäster
Responsible Business handlar helt och hållet om kommunikation. Personalen informerar varje gäst om miljölösningar när det handlar om vatten, återvinning, hälsa och säkerhet.

Medarbetare
Ett introduktionsprogram presenteras för all ny personal samt mer omfattande utbildning i RB för avdelningsansvariga och chefer. Hotellet har en RB-ambassadör som håller i RB-gruppen med representanter från varje avdelning. RB-gruppen driver hotellet när det kommer till att implementera dess RB-kalender med fokus på sociala och miljörelaterade utmaningar varje månad för att öka medarbetares medvetenhetsnivå.

Samhälle
Hotellet stöder Radisson Hotel Group Worldwide, den största investeraren i vårt åtagande för välgörenhetsverksamhet. Varje år väljer hotellet en organisation som de vill stödja och planerar aktiviteter för att stödja denna organisation finansiellt. The Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna stöder organisationer som hjälper barn och ungdomar i vårt lokalsamhälle.

Miljö
Hotellet strävar efter att minska den negativa påverkan som våra aktiviteter har på miljön genom att kontrollera energi- och vattenkonsumtion samt avfallshantering. För att hjälpa hotellet att uppnå sina miljömål tar vår RB-aktivitetskalender upp flera olika utmaningar och anger aktiviteter att utföra under årets gång.

Miljömärkningen Gröna Nyckeln
Genom att hotellet fått miljömärkningen Gröna Nyckeln fortsätter vi att spela en aktiv roll i att skydda miljön.

Hotellet och dess personal fortsätter att följa en effektiv miljöpolicy, vilken innehåller riktlinjer för utbildning av personal samt för besparing av vatten och energi, liksom bortskaffande av avfall och kemiska produkter. Policyn tillämpas genom våra anställdas ansträngningar och strävar även efter att bygga upp leverantörers och kunders medvetenhet om miljöskydd. Förutom att noggrant övervaka energiförbrukningen har hotellet installerat avfallssortering och vattensparande utrustning. Vår personal använder även miljövänliga rengöringsprodukter. Hotellet har åtagit sig att respektera naturen och att bidra till utbildning gällande miljön.

När du väljer ett hotell som fått miljömärkningen Gröna Nyckeln garanteras du en vistelse med respekt för miljön där även du uppmuntras till att leva miljövänligt.