Radisson Blu Hotell, Esbo

Responsible Business – Vi tar vårt ansvar!


VI ÄR STOLTA ÖVER ATT VARA ETT ANSVARSFULLT FÖRETAG

Att ta ansvar för miljön och lokalsamhället har under många år varit en viktig del av Radisson Hotel Groups omfattande engagemang för hållbar utveckling. År 2001 stärktes detta engagemang och placerades inom ramen för ett program som vi kallar Responsible Business (RB – ansvarsfull verksamhet). Varje hotell har en unik handlingsplan för RB som omfattar områden som samhällsengagemang, kulturarv, anställdas och barns rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljöförbättringar.

Hotellen är engagerade i lokala välgörenhetsgrupper såväl som i den internationella välgörenhetsorganisationen World Childhood Foundation som stöds av Radisson Hotel Group. World Childhood Foundations uppdrag är att försvara barns rättigheter och främja bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn över hela världen.

Som ett Gröna Nyckeln-hotell spelar Radisson Blu Hotel, Espoo, en aktiv roll för att värna om vår planets miljö. Vi tillämpar en miljöpolicy med effektiva riktlinjer för personalutbildning, minsta möjliga användning av vatten och energi, samt ett miljömedvetet bortskaffande av avfall och kemiska produkter. Förutom att noggrant övervaka energiförbrukningen, har vi installerat avfallssorterings- och vattenbesparande utrustning. Vår personal använder också miljövänliga rengöringsmedel och produkter.