Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

Responsible Business – låt oss ta ansvar!


Hotellet bedriver en ansvarsfull verksamhet

Att ta ansvar för miljön och det lokala samhället har i många år varit en viktig del av Radisson Hotel Groups breda engagemang för en hållbar utveckling. 2001 befästes detta engagemang och placerades inom ett program som kallas Responsible Business (RB). Varje hotell har en unik handlingsplan för RB som omfattar områden som samhällsengagemang, kulturarv, anställdas och barns rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljöförbättringar.

Hotellen är engagerade i lokala välgörenhetsgrupper såväl som i den internationella välgörenhetsorganisationen World Childhood Foundation som stöds av Radisson Hotel Group. Childhood Foundations uppdrag är att försvara barns rättigheter och främja bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn över hela världen.

Responsible Business aktiviteter och framsteg:
  • TV-kanalutbudet uppdaterades och alla kanaler med pornografiskt innehåll togs bort.
  • Efter att ha mottagit miljömärket Green Key fortsätter vårt hotell att spela en aktiv roll för att skydda planetens miljö. Hotellet och dess personal har genomfört och fortsätter att utöva en effektiv miljöpolicy som innehåller riktlinjer för utbildning av personal samt för bevarande av vatten, energi, bortskaffande av avfall och kemiska produkter.
  • Safehotels certifiering bekräftar att hotellet fokuserar på gästsäkerhet relaterat till personlig egendom och har lämpliga beredskapsplaner vid eventuell olycka eller någon form av nödsituation. Certifikatet visar att hotellet är uppriktig i sina gäster personliga välbefinnande. Granskningen är oberoende och kontroller utförs årligen av Safehotels.