Radisson Blu Hotel, Lund

ESS OCH MAX IV


ESS OCH MAX IV - UNIK OCH SPÄNNANDE FORSKNINGSMILJÖ

Just nu planeras och byggs en av Sveriges största forskningsanläggningar, ESS i Lund. Dessutom står MAX-laboratoriets nya anläggning snart färdig. Tillsammans kommer de att sysselsätta flera hundra forskare och locka till sig tusentals gäster från hela världen varje år.
 
ESS – en unik anläggning för materialforskning

I nordvästra Lund ska ESS, European Spallation Source, ligga. När det är klart kommer det att vara ett tvärvetenskapligt forskningscentrum och utnyttja världens mest kraftfulla neutronkälla. Här kan forskarna studera material i det dagliga livet, från plast och proteiner till mediciner och molekyler, för att förstå hur de fungerar. Anläggningen går att likna vid vid ett stort mikroskop, där neutroner avfyras så att de kan analyseras i detalj. ESS kommer att stödja framtida forskning inom bland annat medicin, miljövetenskap och kommunikation, och blir tillsammans med MAX IV en viktig del av europeisk forskning.
 
MAX IV - gör det osynliga synligt

MAX-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och varje år kommer nära 1 000 forskare från hela världen hit, för att använda strålarna i vetenskaplig forskning. Syftet är att göra det osynliga synligt. När den nya anläggningen MAX IV står klar om ett par år, kan den bland annat komma till nytta för geologer, genom att hjälpa dem att undersöka stenar och fossiler utan att ta sönder dem.

MAX IV och ESS byggs bredvid varandra och blir tillsammans ett världsledande centrum för materialforskning.
 
Bo smidigt och bekvämt på Radisson Blu Hotel Lund

Radisson Blu Hotel Lund ligger på bekvämt avstånd till både ESS och MAX IV, och centrala Lund. Här finns dessutom en ljus konferensvåning med flera mötesrum, vilket gör hotellet till en perfekt plats för din konferens i Lund.