WE'RE RENOVATING OUR LOBBY IN MAY AND BEGINNING OF JUNE 2019. EXPERIENCE OUR NEWLY RENOVATED RESTAURANT KAI40 WHICH JUST OPENED.

Radisson Blu Hotel, Rostock

Ansvarsfull verksamhet – vi tar vårt ansvar


Att ta ansvar för miljön och det lokala samhället har under många år varit en viktig del av Radisson Hotel Groups stora engagemang för hållbar utveckling.

År 2001 stärktes detta engagemang och placerades inom ramen för ett program som vi kallar Ansvarsfull verksamhet.

Varje hotell har en unik handlingsplan för ansvarsfull verksamhet som omfattar tre områden:

  • Vi tar hand om våra gästers och anställdas hälsa och säkerhet
  • Vi tar hänsyn till sociala och etiska frågor både inom företaget och i de samhällen där vi är verksamma
  • Vi minimerar vår miljöpåverkan

Med etablering i 70 länder är det en väsentlig del av vår verksamhet att hålla hotellgäster och personal säkra i lokala situationer som ibland är ganska riskfyllda. Vi involverar varje medarbetare på varje nivå i företaget vad gäller att bibehålla en säker och trygg miljö för alla.

En ansvarsfull verksamhet innebär också att vi bryr oss om gästernas och personalens hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder våra gäster bekvämligheter som är skonsamma mot miljön, arbetar för att öka antalet rökfria rum och främjar användning av säsongens lokala varor i våra restauranger. Vi satsar också på att befordra vår personal internt och vi åtar oss att ge varje medarbetare gott om möjligheter att nå sin fulla potential.

Utvecklingen inom turistnäringen har betydande inverkan på lokala samhällen och miljöer. Våra hotell skyddar den lokala miljön och respekterar det lokala samhället genom att arbeta enligt turismens ursprungliga mål – att främja naturliga och historiska sevärdheter och värna om kulturella sedvanor. År 2013 utsågs Radisson Hotel Groups fjärde året i rad av Ethisphere till ett av världens mest etiska företag. Vi är stolta över detta erkännande av vårt löfte om att bygga vårt företag på en stark etisk grund och bedriva en ansvarsfull verksamhet.

Think Planet är utformat för att hjälpa oss att minska energiförbrukningen med 25 % före slutet av 2016. Det lanserades som ett koncernövergripande projekt för alla våra hotell under Radisson Hotel Group årliga affärskonferens i London i slutet av januari 2012. Radisson Hotel Group-hotellen har också upprättat verksamhetsprocedurer för att minska förbrukningen av vatten och genereringen av avfallsprodukter. Personalens medvetenhet ökas genom särskilda utbildnings- och kommunikationskampanjer. Investeringar i miljövänlig teknik maximerar besparingarna och skyddar dessutom naturen, vilket gör dem bra för både affärerna och miljön.

Detta hotell i Rostock engagerar sig även i lokala välgörenhetsgrupper.