Blu Planet


Välkommen till nya Blu PlanetBlu och vatten är helt naturliga partner…

Vattnet täcker 71 % av vår fantastiska planet, men det går bara att dricka 1 % av denna enorma mängd. Experter säger att mer än hälften av jordens befolkning kommer att drabbas av vattenbrist innan 2025. Samtidigt skapar turist- och hotellnäringen en ökad vattenförbrukning, vilket har en avsevärd inverkan på tillgången till vatten i de samhällen där vi är verksamma. Eftersom Radisson Blu är engagerat i ansvarsfull affärsverksamhet har vi lanserat vårt dynamiska initiativ BLU PLANET – med särskild inriktning på att bevara och skydda jordens ovärderliga vattentillgångar.

Klicka på bilden för att visa informationsdiagrammet

  Hoap for soap infographic

På Radisson Blu-hotellen i Europa, Mellanöstern och Afrika är vi mycket medvetna om vår vattenförbrukning och vi har minskat den med i genomsnitt 27 % sedan 2007*. Dessutom är fler än 220 av våra hotell är miljömärkta, vilket innebär att de åtar sig att arbeta för att spara vatten och använda färre kemikalieprodukter.

*Radisson Blu EMEA-hotell
**Världshälsoorganisationen (WHO) – http://water.org/water-crisis/water-facts/children